Osoba

JUDr. Daniel Křetínský


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
46 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
62
Aktívne na UVOstat.sk:
18
Obstarávaní:
1
Zmlúv:
1
V celkovej hodnote:
0
Obstarávaní:
462
Zmlúv:
528
V celkovej hodnote:
1,920,844,390 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 Áno
SPP - distribúcia , a.s. 35910739 Áno
SEG s.r.o. 46883657 Áno
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 36442151 Áno
EGEM, s. r. o. 44193653 Áno
SOR SLOVAKIA, s.r.o. 36390551 Áno
ELTRA spol. s. r.o. 31674267 Áno
EGEM s. r. o. 63886464 Nie
Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Áno
Elektrizace železnic Praha a. s. 47115921 Áno
eustream, a.s. 35910712 Áno
SOR Libchavy, spol. s r. o. 15030865 Áno
Elektroenergetické montáže, a.s. 36412767 Áno
Slovenské elektrárne, a.s. 35829052 Nie
I&C Energo a.s. 49433431 Áno
SSE-Solar, s.r.o. 45506418 Nie
EP Commodities, a.s. 03437680 Nie
SES ENERGY, a.s. 35770988 Nie
SLOVGEOTERM a.s. 31335365 Nie
NAFTA a.s. 36286192 Nie
Alternative Energy, s.r.o. 36822604 Nie
Triskata, s.r.o. 36776416 Nie
SPP Infrastructure, a.s. 47228709 Nie
SPV100, s.r.o. 46694463 Nie
SSE - Metrológia, s.r.o. 36411141 Nie
Stredoslovenská energetika - Project Development, s.r.o. 44225733 Nie
ARISUN, s.r.o. 45441171 Nie
EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 Nie
POZAGAS a.s. 31435688 Nie
GEOTERM KOŠICE, a.s. 36210137 Nie
SPP - distribúcia Servis, s.r.o. 46816097 Nie
EP Energy, a.s. 29259428 Nie
Slovak Gas Holding B.V. 811683102 Nie
Czech Gas Holding Investment B.V. 852451726 Nie
SPP Storage, s.r.o. 24822191 Nie
EP Resources CZ a.s. 04411137 Nie
EP Coal Trading, a.s. 04411137 Nie
EOP HOKA SK, s.r.o. 50643495 Áno
SSE CZ, s.r.o. 27404986 Nie
SSE - MVE, s.r.o. 51865599 Nie
Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Áno
EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. 35846801 Nie
Elektrovod a.s. 51412501 Nie
Kinet s.r.o. 36668940 Nie
Plynárenská metrológia, s. r. o. 47463007 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
AVE CZ odpadové hospodařství s.r.o. 49356089 Áno
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 Áno
SPP - distribúcia , a.s. 35910739 Áno
SEG s.r.o. 46883657 Áno
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 36442151 Áno
EGEM, s. r. o. 44193653 Áno
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.) 31411690 Áno
SOR SLOVAKIA, s.r.o. 36390551 Áno
ELTRA spol. s. r.o. 31674267 Áno
EGEM s. r. o. 63886464 Nie
SE Predaj, s. r. o. 44553412 Áno
Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Áno
Elektrizace železnic Praha a. s. 47115921 Áno
SOR Libchavy, spol. s r. o. 15030865 Áno
Elektroenergetické montáže, a.s. 36412767 Áno
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o. 36856738 Nie
SSE-Solar, s.r.o. 45506418 Nie
EP Commodities, a.s. 03437680 Nie
SES ENERGY, a.s. 35770988 Nie
Alternative Energy, s.r.o. 36822604 Nie
Triskata, s.r.o. 36776416 Nie
SPV100, s.r.o. 46694463 Nie
SSE - Metrológia, s.r.o. 36411141 Nie
Stredoslovenská energetika - Project Development, s.r.o. 44225733 Nie
ARISUN, s.r.o. 45441171 Nie
Claymore Equity, s.r.o. 44707371 Nie
EP Energy, a.s. 29259428 Nie
Ochrana a bezpečnosť SE, s.r.o. 36560791 Nie
Ochrana a bezpečnosť SE, a.s. 36560791 Nie
SE Služby inžinierskych stavieb, s. r. o. 48263842 Nie
Slovak Gas Holding B.V. 811683102 Nie
Czech Gas Holding Investment B.V. 852451726 Nie
EP Resources CZ a.s. 04411137 Nie
EP Coal Trading, a.s. 04411137 Nie
EOP HOKA SK, s.r.o. 50643495 Áno
SSE CZ, s.r.o. 27404986 Nie
SSE - MVE, s.r.o. 51865599 Nie
Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Áno
LokoTrain s.r.o. 28903811 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Obec Trakovice Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Trakovice 141,363 EUR 16. Október 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 3,852 EUR 8. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 33,127 EUR 5. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 4,006 EUR 8. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 4,160 EUR 2. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 6,687 EUR 8. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 6,163 EUR 9. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 4,622 EUR 5. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 3,697 EUR 5. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 4,815 EUR 5. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 7,318 EUR 9. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 4,622 EUR 5. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 3,081 EUR 8. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 12,609 EUR 5. Február 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia za odchýlku 1,050,379 EUR 22. December 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím zodpovednosti za ochýchlku - objednávky za II. Q. 2014 168,714 EUR 12. December 2012
Mesto Modra Dodávka elektrickej energie pre mesto Modra a prevzatie záruky za odchýlku 149,503 EUR 5. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 90,785 EUR 21. November 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 118,208 EUR 5. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 40,665 EUR 6. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 234,093 EUR 6. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 2,298 EUR 20. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 678 EUR 20. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 25,513 EUR 20. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 5,390 EUR 20. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 3,842 EUR 20. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 16,014 EUR 20. December 2016
Západoslovenská distribučná, a.s. Nitra - 2x110kV káblové vedenie 2,851,111 EUR 6. Marec 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR 6,073,470 EUR 13. Október 2017
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Dodávka elektrickej energie 1,620,450 EUR 23. Október 2017
Službyt Nitra, s.r.o. Dodávka elektriny 141,183 EUR 6. December 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku 341,352 EUR 11. August 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 16,704 EUR 29. December 2017
Východoslovenská distribučná, a. s. Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 155,723 EUR 15. Jún 2018
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2019 a 2020 - odberné miesto FS KRAO Mochovce 300,858 EUR 7. November 2018
Slovenské komorné divadlo Martin Dodávka elektrickej energie 46,028 EUR 16. November 2018
Stredná zdravotnícka škola Dodávka elektrickej energie 19,545 EUR 26. November 2018
Obec Papradno Dodávka elektrickej energie 52,055 EUR 4. December 2018
Východoslovenská distribučná, a. s. Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 15,063 EUR 27. November 2018
Správa športových zariadení Levice Dodávka elektrickej energie 155,367 EUR 26. Apríl 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 213,077 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 135,410 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 380,111 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 704,122 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 32,172 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 3,222,428 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 37,903 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 149,182 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 248,235 EUR 21. December 2018
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Dodávka elektrickej energie 417,948 EUR 31. December 2018
VITALITA n.o. Dodávka elektrickej energie 2019 a 2020 71,123 EUR 28. November 2018
Východoslovenská distribučná, a. s. Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 112,290 EUR 13. Marec 2019
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň Dodávka elektrickej energie 27,130 EUR 29. November 2018
Liptovské múzeum v Ružomberku Dodávka elektrickej energie 30,501 EUR 4. December 2018
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor EBN 11 656 EUR 18. Október 2018
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Elektrická energia 108,037 EUR 7. Máj 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 5,269 EUR 28. November 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 751,761 EUR 4. December 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 26,227 EUR 4. December 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 3,074,005 EUR 20. December 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 96,204 EUR 19. December 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 124,850 EUR 20. December 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 13,745 EUR 16. December 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 9,834 EUR 28. November 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 114,088 EUR 30. December 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 33,717 EUR 6. December 2019
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka elektrickej energie. 545,200 EUR 5. Jún 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku 118,927 EUR 11. August 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Výmena rizikových komponentov TV, I. etapa 10,300,994 EUR 27. Jún 2019
ARRIVA Michalovce, a.s. Prímestské autobusy s koncepciou Low Entry 12 m 2,036,650 EUR 16. Október 2020
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Dodávka elektrickej energie 508,076 EUR 31. December 2020
Obec Teplička nad Váhom Dodávka elektrickej energie 83,419 EUR 10. November 2020
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Združená dodávka elektrickej energie 539,064 EUR 30. Január 2020
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne Dodávka elektrickej energie 22,125 EUR 11. Júl 2019
Obec Zvolenská Slatina Dodávka elektrickej energie 65,997 EUR 12. December 2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 67,670 EUR 31. Marec 2020
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR 345,512 EUR 13. Október 2017
"BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných a ostatných služieb 23,998 EUR 23. December 2020
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor BN 9,5 1,400 EUR 2. Marec 2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Rekonštrukcia VN časti transformátorovej stanice, výmena odpojovačov 22kV dodávka transformátora. 28,500 EUR 7. Marec 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 2,855 EUR 24. Marec 2016
Technické služby, príspevková organizácia mesta Dodávka elektrickej energie 46,352 EUR 9. December 2016
Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. Dodávka elektrickej energie 84,998 EUR 15. December 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Dodávka elektrickej energie 232,898 EUR 31. Marec 2021
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Dodávka elektrickej energie 476,402 EUR 30. Apríl 2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy – Man, Iveco, SOR, MB, Solaris, univerzálne diely 38,322 EUR 26. Máj 2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 15,074 EUR 2. December 2020
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 798 EUR 2. December 2020
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 6,538 EUR 6. Január 2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 7,664 EUR 23. Február 2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 1,206 EUR 14. Apríl 2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 335 EUR 3. Máj 2021
SAD Prievidza, a.s. Ekologické autobusy v prímestskej doprave 848,000 EUR 5. Október 2021
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. 83,986 EUR 30. September 2021
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka elektrickej energie 672,826 EUR 21. December 2021
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu pre VšZP, a.s. 550,437 EUR 21. December 2021
Obec Liptovská Štiavnica Služba verejného osvetlenia obce Liptovská Štiavnica 7,896 EUR 17. Júl 2015
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Združená dodávka elektrickej energie 477,738 EUR 31. Marec 2016
Obstarávacie trhovisko Slovenska Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb - CVO115 520,727 EUR 8. Október 2015
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Združená dodávka elektrickej energie 1,032,809 EUR 30. Jún 2015
Západoslovenská distribučná, a.s. Oceľové priehradové podperné body 1. stupeň - VN MREŽOVÉ STOŽIARE ZVÁRANÉ 2. stupeň -VVN MREŽOVÉ STOŽIARE SKRUTKOVANÉ 8,206 EUR 30. Jún 2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Združená dodávka energií 41 EUR 14. December 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu 20,735,000 EUR 30. December 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu 7,477,000 EUR 30. December 2014
Hlavné mesto SR Bratislava Dodávka elektrickej energie 18,250,000 EUR 29. December 2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 7,000,000 EUR 9. Jún 2017
Obec Horný Hričov Služba verejného osvetlenia obce Horný Hričov 131,880 EUR 18. Júl 2017
Obec Poruba Služba verejného osvetlenia obce Poruba 123,000 EUR 31. Júl 2017
Mesto Poprad Dodávka elektriny 479,623 EUR 29. Január 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 175,583 EUR 28. Marec 2018
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Dodávka elektrickej energie 519,418 EUR 31. Marec 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku 119,870 EUR 11. August 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku 497,507 EUR 11. August 2017
Technická univerzita v Košiciach Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE 83,747 EUR 20. December 2017
Stredná odborná škola polytechnická Dodávka elektrickej energie 18,278 EUR 23. November 2018
Obec Beluša Zber, odvoz a zneškodnenie/spracovanie zmesového komunálneho odpadu 104,167 EUR 7. Február 2019
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Dodávka elektrickej energie 596,678 EUR 31. Marec 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ŽST Podbrezová, rekonštrukcia výhybiek 8,927,300 EUR 9. Apríl 2019
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Dodávka elektrickej energie 427,002 EUR 30. September 2020
BIONERGY, a. s. Dodávka elektriny 3,900,000 EUR 25. November 2019
Mesto Nitra Združená dodávka elektrickej energie, dodávka elektriny. 193,583 EUR 12. December 2019
Obec Lieskovec Dodávka elektrickej energie 12,427 EUR 7. December 2017
Mesto Žilina Dodávka elektrickej energie 3,109,508 EUR 26. August 2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 60,391 EUR 31. December 2020
Mesto Rajec Združená dodávka elektrickej energie 187,500 EUR 12. Október 2017
Vysoká škola výtvarných umení Elektrická energia 2018 72,370 EUR 30. November 2017
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 1,977 EUR 23. Máj 2016
Obec Oščadnica Dodávka elektrickej energie 113,866 EUR 15. Júl 2016
Obec Teplička nad Váhom Dodávka elektrickej energie 62,422 EUR 27. Október 2016
Obec Malachov Dodávka elektrickej energie 15,000 EUR 13. December 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 2,390 EUR 28. December 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 4,054 EUR 17. Január 2017
Obec Heľpa Elektrická energia 90,740 EUR 8. Marec 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia_ 593,812 EUR 30. Jún 2021
Hlavné mesto SR Bratislava Dodávka elektrickej energie 5,042,061 EUR 14. December 2020
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Dodávka elektrickej energie - FNsP Žilina 1,364,065 EUR 29. December 2021
Mesto Senec Zber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie vybraných komunálnych odpadov v meste Senec 811,395 EUR 3. Január 2022
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Nákup elektrickej energie 4,550,000 EUR 15. Jún 2016
Mesto Žilina Elektrická energia 4,000,000 EUR 30. December 2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky 3,303,185 EUR 30. September 2014
Západoslovenská distribučná, a.s. 110 kV kábel a káblové súbory v trase ES Podunajské Biskupice - ES Slovnaft 2,499,000 EUR 24. September 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 286,189 EUR 15. December 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 27,038 EUR 24. November 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 120,541 EUR 3. December 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 1,191 EUR 11. December 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 2,184 EUR 10. December 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 4,765 EUR 9. December 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 257,104 EUR 18. December 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku 3,600,000 EUR 3. August 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 27,134 EUR 8. Jún 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 79,443 EUR 24. August 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) 5,025,903 EUR 18. December 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) 6,077,204 EUR 18. December 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Púchov – Lúky pod Makytou, KR trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia; ŽST Lúky pod Makytou, KR trakčného vedenia; Lúky pod Makytou – št. hr. ČR, KR trakčného vedenia 28,196,300 EUR 28. Máj 2018
Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. Dodávka elektrickej energie 106,049 EUR 12. November 2018
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK Dodávka elektrickej energie 24,468 EUR 23. November 2018
Centrum sociálnych služieb Fantázia Dodávka elektrickej energie 12,517 EUR 9. November 2018
Centrum sociálnych služieb STRANÍK Dodávka elektrickej energie 32,713 EUR 16. November 2018
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec Dodávka elektrickej energie 51,789 EUR 12. December 2018
Stredná odborná škola polytechnická Dodávka elektrickej energie 24,602 EUR 20. November 2018
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Združená dodávka elektrickej energie - r. 2019 - 12mes. 220,999 EUR 15. November 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 47,046 EUR 30. September 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra ZDRUŽENÁ DODÁVKA PLYNU PRE POTREBY MO SR 22,145,000 EUR 23. December 2019
SAD Prešov, a.s. Nákup nízkopodlažných autobusov prímestskej autobusovej dopravy 1,164,000 EUR 25. Február 2020
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied Elektrická energia 54,498 EUR 23. September 2019
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie Dodávka elektrickej energie 2020 - 2022 6,557 EUR 14. Október 2019
Bytová správa, s.r.o. Dodávka elektrickej energie (r.2020,2021) 28,665 EUR 22. November 2019
Základná škola Dodávka zemného plynu 1,542 EUR 30. November 2020
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Náhradné diely SOR - diely mimo konsignačného skladu 90,196 EUR 16. November 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. 18,873 EUR 30. Jún 2020
Obec Beluša Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 142,976 EUR 23. December 2020
Západoslovenská distribučná, a.s. VVN ES Madunice - rekonštrukcia 9,200,000 EUR 21. Január 2021
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 2,750 EUR 18. Apríl 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Gumové rohože pre kone 415 EUR 2. Máj 2017
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12 1,945 EUR 8. Marec 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12 259 EUR 15. Marec 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 872 EUR 7. Júl 2016
Detská ozdravovňa Kremnické Bane Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 14,526 EUR 3. November 2016
Obec Zvolenská Slatina Dodávka elektrickej energie 23,914 EUR 14. December 2016
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Dodávka elektrickej energie 404,309 EUR 30. Jún 2021
Žilinský samosprávny kraj ELEKTRICKÁ ENERGIA 1,174,097 EUR 12. November 2019
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Dodávka elektrickej energie 392,148 EUR 30. September 2021
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka elektrickej energie 799,954 EUR 21. December 2021
Banskobystrický samosprávny kraj Dodávka elektriny 119,700 EUR 20. December 2021
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. 237,050 EUR 3. December 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím zodpovednosti za ochýchlku - objednávky za IV. Q. 2014 481,624 EUR 12. December 2012
Mesto Pezinok Dodávka elektrickej energie a plynu. 167,262 EUR 30. Október 2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia vrátane ich dodávky 14,500,000 EUR 6. Jún 2014
Mesto Šamorín Zber a preprava komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiek, Šamorín. 883,769 EUR 23. November 2015
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Združená dodávka elektrickej energie 492,265 EUR 31. December 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu 20,735,000 EUR 28. December 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu 7,477,000 EUR 28. December 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 11,348 EUR 31. Máj 2016
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup autobusov do 18,8 m pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 10,527,000 EUR 26. Jún 2017
Obec Očová Dodávka elektrickej energie 43,125 EUR 27. November 2018
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor EBN 11 1,287 EUR 27. November 2018
Základná škola Dodávka elektrickej energie 13,304 EUR 3. December 2018
Základná škola Dodávka zemného plynu 1,931 EUR 3. December 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie 74,301 EUR 27. December 2018
Dopravná akadémia Dodávka elektrickej energie 32,055 EUR 28. November 2018
Technické služby, príspevková organizácia mesta Dodávka elektrickej energie 58,883 EUR 21. November 2018
Základná škola - Grundschule Medzev Združená dodávka elektriny 10,461 EUR 27. November 2018
Dopravná akadémia Dodávka zemného plynu 769 EUR 17. Máj 2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 43,370 EUR 30. September 2020
Technická univerzita v Košiciach Dodávka zemného plynu pre objekty Technickej univerzity v Košiciach 79,603 EUR 30. December 2019
Základná škola s materskou školou Štiavnik Združená dodávka elektrickej energie 25,862 EUR 27. August 2019
Spojená škola internátna Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. 9,667 EUR 2. December 2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia_ 411,238 EUR 31. Marec 2020
Mesto Námestovo Elektrická energia 88,635 EUR 1. December 2020
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2021 a 2022 - odberné miesto FS KRAO Mochovce 292,052 EUR 20. Júl 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra ZDRUŽENÁ DODÁVKA PLYNU PRE POTREBY MO SR 4,639,106 EUR 22. December 2020
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 1,617 EUR 6. Október 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 3,700 EUR 17. Február 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Gumové rohože 425 EUR 10. Máj 2018
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 1,434 EUR 17. September 2020
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 9,268 EUR 19. Október 2020
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 5,988 EUR 19. Október 2020
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 9,099 EUR 26. November 2020
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 7,867 EUR 26. November 2020
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Elektrická energia 41,917 EUR 5. Január 2016
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Dodávka elektrickej energie 498,284 EUR 30. Jún 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR 368,767 EUR 13. Október 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. 77,065 EUR 31. Marec 2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 2,106 EUR 22. Máj 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. 86,697 EUR 30. Jún 2021
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. „Výmena transformátora T402 a inštalácia kompenzačných tlmiviek v ESt Podunajské Biskupice“ - inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu 184,900 EUR 26. August 2021
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa“ 364,938,980 EUR 7. Júl 2016
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Združená dodávka elektrickej energie 579,140 EUR 31. Marec 2015
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Nákup nízkopodlažných elektrobusov 3,780,000 EUR 14. December 2015
Slovenské elektrárne, a.s. IPR ENO09012 Generálna oprava 1. a 2. bloku Elektráreň Nováky – časť Kotol 12,489,000 EUR 24. November 2014
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Združená dodávka elektrickej energie 567,050 EUR 30. September 2014
Obec Podbrezová Služba verejného osvetlenia obce Podbrezová 30,000 EUR 25. Máj 2015
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2017 a 2018 248,442 EUR 11. November 2016
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Dodávka zemného plynu 561,600 EUR 24. Apríl 2017
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup autobusov do 12,2 m pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 6,873,000 EUR 26. Jún 2017
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2018 120,959 EUR 22. November 2017
Slovenské elektrárne, a.s. Dokončenie prác na bloku 4 (Elektro a systém kontroly riadenia) pre konvenčný ostrov v MO34 14,500,000 EUR 30. November 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia, II. etapa 12,433,462 EUR 24. Apríl 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn 8,903 EUR 31. Marec 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 2,714 EUR 18. Február 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 81,250 EUR 26. Február 2019
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová Dodávka elektrickej energie 17,827 EUR 6. November 2018
Vysoká škola výtvarných umení Elektrická energia 2019 84,902 EUR 17. December 2018
Centrum sociálnych služieb EDEN Dodávka elektrickej energie 15,298 EUR 20. November 2018
Stredná priemyselná škola stavebná Dodávka elektrickej energie 19,808 EUR 23. November 2018
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent 2,508 EUR 23. August 2019
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Elektrická energia 8,098 EUR 7. Október 2019
Vysoká škola výtvarných umení Elektrická energia 2020 71,667 EUR 19. December 2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia_ 555,957 EUR 30. Jún 2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 67,516 EUR 30. Jún 2020
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Združená dodávka energií (elektriny a zemného plynu) na obdobie 24 mesiacov 1,345,792 EUR 30. Január 2019
Školský poľnohospodársky podnik, n. o. Združená dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov v roku 2021 66,058 EUR 24. September 2020
Spojená škola internátna Združená dodávka elektriny 5,844 EUR 30. November 2017
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Elektrická energia 23,018 EUR 9. November 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 3,850 EUR 28. November 2016
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Dodávka elektrickej energie 3,072 EUR 12. December 2016
Východoslovenská distribučná, a. s. Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 40,895 EUR 19. September 2019
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Združená dodávka elektrickej energie 498,284 EUR 31. Október 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 142,898 EUR 14. December 2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 2,626,792 EUR 3. December 2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 32,364 EUR 18. November 2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 624,417 EUR 30. November 2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 53,876 EUR 15. December 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Dodávka elektrickej energie 219,995 EUR 30. September 2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup autobusov s dĺžkou do 12,2 m s dieselovým pohonom 19,080,000 EUR 22. December 2021
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Dodávka elektrickej energie a zemného plynu 1,900,000 EUR 9. Jún 2016
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Združená dodávka elektrickej energie 1,473,341 EUR 30. Jún 2015
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Združená dodávka elektrickej energie 850,907 EUR 30. Jún 2016
Západoslovenská distribučná, a.s. Oceľové priehradové podperné body 1. stupeň - VN MREŽOVÉ STOŽIARE ZVÁRANÉ 2. stupeň -VVN MREŽOVÉ STOŽIARE SKRUTKOVANÉ 3,465 EUR 31. December 2015
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Dodávka elektrickej energie pre obdobie 2017-18 846,905 EUR 12. December 2016
Mesto Poprad Dodávka elektrickej energie a plynu 172,378 EUR 20. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu 20,735,000 EUR 29. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu 7,477,000 EUR 29. December 2016
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup elektrobusov pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 10,400,000 EUR 31. Október 2017
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Nákup elektriny 0 31. Január 2018
Mesto Žilina Dodávka elektrickej energie 2,067,322 EUR 12. Marec 2018
Žilinský samosprávny kraj Dodávka elektrickej energie 125,011 EUR 7. November 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Dodávka elektrickej energie 2,191,323 EUR 26. Marec 2019
Centrum sociálnych služieb ORAVA Dodávka elektrickej energie 30,506 EUR 22. November 2018
Spojená škola Dodávka elektrickej energie 26,232 EUR 26. November 2018
Hotelová akadémia Dodávka elektrickej energie 20,982 EUR 24. Október 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR 526,254 EUR 13. Október 2017
Východoslovenská distribučná, a. s. Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 73,648 EUR 25. Jún 2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 17,680 EUR 30. Jún 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. 60,051 EUR 30. September 2020
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR 343,968 EUR 13. Október 2017
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2020 375,000 EUR 6. November 2019
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Združená dodávka elektriny 6,400,000 EUR 12. November 2019
Slovenské elektrárne, a.s. IPR EMO 51802 MODIFIKÁCIA 4 KS BLOKOVÝCH TRANSFORMÁTOROV EMO12 ALEBO DODÁVKA NOVÝCH TRANSFORMÁTOROV 8,499,990 EUR 30. December 2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 98,751 EUR 31. December 2019
Technická univerzita v Košiciach Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE 104,474 EUR 10. December 2018
Technické služby mesta Humenné Dodávka elektrickej energie 131,698 EUR 11. November 2020
SAD Prešov, a.s. Nákup nízkopodlažných autobusov prímestskej autobusovej dopravy 5,820,000 EUR 19. Február 2020
Obec Beluša Zber, odvoz a zneškodnenie/spracovanie objemného odpadu 27,148 EUR 20. August 2019
Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno Dodávka elektrickej energie 15,714 EUR 30. September 2019
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nákup a dodávka elektrickej energie 126,087 EUR 1. Október 2019
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. Dodávka elektrickej energie 25,952 EUR 7. Október 2019
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku Dodávka elektrickej energie 13,870 EUR 28. Október 2019
Obec Beluša Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 69,844 EUR 18. November 2019
Mesto Rajec Združená dodávka elektrickej energie 108,993 EUR 25. November 2019
Mestská časť Bratislava - Rusovce Dodávka elektrickej energie 40,147 EUR 6. Marec 2020
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dodávka zemného plynu 87,861 EUR 7. Apríl 2020
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Dodávka a montáž merania spotreby na hraničných bodoch jednosmernej a striedavej trakcie DS ŽSR - PD 787,500 EUR 25. Jún 2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia_ 627,757 EUR 31. December 2020
Bytová správa, s.r.o. Dodávka zemného plynu na kalendárny rok 2018 23,740 EUR 6. Október 2017
Obec Vysoká nad Kysucou Dodávka elektrickej energie 60,690 EUR 7. December 2017
Špeciálna základná škola dodávka elektrickej energie 12,832 EUR 5. December 2016
Žilinský samosprávny kraj Dodávka elektrickej energie 69,798 EUR 27. Apríl 2018
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Realizácia stavby „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“ 17,599,670 EUR 27. November 2019
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Nákup dieselových autobusov a príslušenstva pre DPMP 2,780,000 EUR 22. Apríl 2021
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Nákup dieselových autobusov a príslušenstva pre DPMP 975,000 EUR 22. Apríl 2021
Mesto Šamorín Zber komunálneho odpadu v meste Šamorín 846,400 EUR 15. Júl 2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia_ 515,660 EUR 30. September 2021
Bytová správa, s.r.o. Plaváreň - dodávka zemného plynu 23,398 EUR 11. August 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím zodpovednosti za ochýchlku - objednávky za III. Q. 2014 174,747 EUR 12. December 2012
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Združená dodávka elektrickej energie 1,959,748 EUR 31. December 2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn 4,000,000 EUR 9. Jún 2017
Východoslovenská distribučná, a. s. Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 1,200,000 EUR 15. August 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 11,031 EUR 30. August 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu 20,735,000 EUR 21. December 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu 7,477,000 EUR 21. December 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku 411,988 EUR 11. August 2017
Slovenské elektrárne, a.s. Vápenec pre odsírenie a vápenec pre fluidný kotol 14,357,382 EUR 18. Máj 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku 704,803 EUR 11. August 2017
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a.s. 9,825,000 EUR 6. August 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia, II. etapa 2,726,700 EUR 24. Apríl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku 347,426 EUR 11. August 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 117,000,000 EUR 14. November 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 117,000,000 EUR 14. November 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 150,000,000 EUR 14. November 2018
Mesto Nitra Združená dodávka elektrickej energie, dodávka elektriny. 205,760 EUR 10. December 2018
Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok Dodávka elektrickej energie 9,885 EUR 20. December 2018
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 1,648 EUR 26. Júl 2016
Centrum sociálnych služieb Fantázia Dodávka zemného plynu 14,064 EUR 2. November 2018
Oravská poliklinika Námestovo Dodávka elektrickej energie 45,759 EUR 7. December 2018
Obec Dolné Saliby Združená dodávka elektrickej energie 18,883 EUR 28. November 2018
Bábkové divadlo Žilina Dodávka elektrickej energie 13,390 EUR 11. December 2018
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Združená dodávka zemného plynu 307,497 EUR 20. December 2018
Žilinský samosprávny kraj ELEKTRICKÁ ENERGIA 38,394,298 EUR 12. November 2019
Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa Dodávka elektrickej energie 26,420 EUR 20. September 2019
Ľubovnianska nemocnica, n. o. Elektrická energia 166,443 EUR 4. Október 2019
Obec Jakubov Dodávka elektrickej energie 21,795 EUR 15. November 2019
Základná škola Horný Vadičov Dodávka zemného plynu 5,111 EUR 18. November 2019
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Elektrická energia 44,963 EUR 19. December 2019
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Dodávka elektrickej energie 438,395 EUR 30. Jún 2020
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR 402,049 EUR 13. Október 2017
Fakultná nemocnica Trenčín Združená dodávka zemného plynu 124,000 EUR 21. Jún 2017
Technické služby, príspevková organizácia mesta Dodávka elektrickej energie 49,354 EUR 27. November 2017
Obec Zvolenská Slatina Dodávka elektrickej energie 79,850 EUR 13. December 2017
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 660 EUR 21. Apríl 2016
Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. 21,416 EUR 15. November 2016
Obec Vysoká nad Kysucou Dodávka elektrickej energie 26,300 EUR 30. November 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Odvoz a likvidácia odpadu z lisovacieho kontajnera 85,371 EUR 20. Marec 2017
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 3,400 EUR 22. Marec 2017
Hlavné mesto SR Bratislava Dodávka elektrickej energie 1,245,933 EUR 14. December 2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 57,741 EUR 31. Marec 2021
Žilinský samosprávny kraj ELEKTRICKÁ ENERGIA 2,881,268 EUR 12. November 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto 58,801,975 EUR 30. Jún 2021
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Dodávka elektrickej energie 276,610 EUR 30. Jún 2021
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 160,914 EUR 27. Júl 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra ZDRUŽENÁ DODÁVKA PLYNU PRE POTREBY MO SR 5,252,883 EUR 21. December 2021
Obec Lietava Služba verejného osvetlenia obce Lietava 10,800 EUR 1. December 2014
Obec Predmier Služba verejného osvetlenia obce predmier 96,750 EUR 12. Júl 2016
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup kĺbových autobusov pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 15,410,000 EUR 7. August 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu 267,000,000 EUR 28. November 2014
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Združená dodávka elektrickej energie 292,545 EUR 30. Jún 2014
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Nákup nízkopodlažných elektrobusov 12,600,000 EUR 14. December 2015
Západoslovenská distribučná, a.s. Oceľové priehradové podperné body 1. stupeň - VN MREŽOVÉ STOŽIARE ZVÁRANÉ 2. stupeň -VVN MREŽOVÉ STOŽIARE SKRUTKOVANÉ 624,899 EUR 19. Jún 2015
Východoslovenská distribučná, a. s. Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 53,191 EUR 31. Október 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia, II. etapa 4,465,597 EUR 24. Apríl 2018
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Dodávka elektrickej energie 398,619 EUR 30. Jún 2018
Obec Seňa Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu 0 EUR 22. Január 2016
Východoslovenská distribučná, a. s. Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 4,900 EUR 28. September 2018
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Dodávka elektrickej energie 374,965 EUR 30. September 2018
Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok Dodávka elektrickej energie 19,543 EUR 23. November 2018
Považské múzeum v Žiline Dodávka elektrickej energie 60,207 EUR 23. November 2018
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ Dodávka elektrickej energie 16,620 EUR 23. November 2018
Obec Teplička nad Váhom Dodávka elektrickej energie 75,877 EUR 21. December 2018
Obec Bešeňov Združená dodávka elektriny 27,040 EUR 3. Jún 2019
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied Elektrická energia 50,500 EUR 7. Jún 2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia_ 494,970 EUR 30. September 2020
Mesto Poprad Dodávka elektriny 2,538,785 EUR 13. December 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra ZDRUŽENÁ DODÁVKA PLYNU PRE POTREBY MO SR 5,381,008 EUR 27. December 2019
Mesto Lučenec Dodávka zemného plynu na rok 2021 97,262 EUR 6. November 2020
Centrum voľného času Dodávka elektrickej energie 3,433 EUR 25. Júl 2019
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Elektrická energia 113,600 EUR 7. Október 2019
Školský poľnohospodársky podnik, n. o. Združená dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov 82,779 EUR 15. Október 2019
Technické služby, príspevková organizácia mesta Dodávka elektrickej energie 64,172 EUR 17. Október 2019
Národný ústav reumatických chorôb Dodávka elektrickej energie 46,880 EUR 15. November 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR 395,215 EUR 13. Október 2017
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Dodávka elektrickej energie 573,251 EUR 31. Marec 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. 711,124 EUR 1. Jún 2020
Hlavné mesto SR Bratislava Dodávka elektrickej energie 38,743,342 EUR 14. December 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. 88,992 EUR 31. December 2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 7,487 EUR 31. Marec 2019
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor EBN 10,5, NB 12, NB 18 1,206 EUR 23. Február 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Oprava trafostanice 33,000 EUR 7. Marec 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 1,889 EUR 19. Máj 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 2,692 EUR 28. September 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 1,914 EUR 3. Október 2016
Špeciálna základná škola s materskou školou internátna Dodávka elektrickej energie 9,002 EUR 21. November 2016
Obec Vysoká nad Kysucou Dodávka zemného plynu 24,350 EUR 6. December 2016
Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. Dodávka elektrickej energie 19,683 EUR 16. Marec 2017
Obec Oščadnica Dodávka elektrickej energie 145,386 EUR 1. August 2018
Gymnázium bilingválne Dodávka elektrickej energie 13,194 EUR 29. Jún 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia_ 19,900,000 EUR 17. Október 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia, II. etapa 5,241,163 EUR 24. Apríl 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia_ 799,551 EUR 31. Marec 2021
Mesto Galanta Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre jednotlivé odberné miesta v meste Galanta 358,400 EUR 24. Máj 2021
Mesto Galanta Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre jednotlivé odberné miesta v meste Galanta 193,072 EUR 24. Máj 2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 55,354 EUR 30. Jún 2021
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR 338,275 EUR 13. Október 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR 234,126 EUR 13. Október 2017
Hlavné mesto SR Bratislava Dodávka elektrickej energie 2,682,665 EUR 14. December 2020
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Zabezpečenie služby Title Transfer 2,000 EUR 21. December 2015
Mesto Nová Dubnica Dopravné napojenie priemyselnej zóny Nová Dubnica, SO.09 Prekládka 22 kV rozvodov. 73,196 EUR 2. September 2014
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a pre pripojenie k prepravnej sieti 1,000,000 EUR 27. Október 2015
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Prístup do prepravnej siete zemného plynu, preprava zemného plynu a poskytovanie služby Title Transfer 30,030,000 EUR 1. December 2014
Mesto Trenčín Dodávka elektrickej energie 546 EUR 28. Január 2016
EKO - podnik verejnoprospešných služieb NÁKUP ELEKTRICKEJ ENERGIE A ZEMNÉHO PLYNU PRE EKO PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB“ 26,919 EUR 26. Apríl 2017
Združenie miest a obcí Žitného ostrova Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – ZMOŽO 157,364 EUR 5. Marec 2018
Obec Divinka Dodávka zemného plynu 1,580 EUR 5. Február 2016
Centrum sociálnych služieb ANIMA Dodávka elektrickej energie 43,616 EUR 16. November 2018
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského Elektrická energia 32,971 EUR 23. November 2018
Pedagogická a sociálna akadémia Dodávka elektrickej energie 30,570 EUR 28. November 2018
Obec Staškov Dodávka elektrickej energie 77,005 EUR 20. December 2018
Gymnázium Antona Bernoláka Dodávka elektrickej energie 24,445 EUR 29. November 2018
Základná škola Dolná Tižina Dodávka elektrickej energie 8,060 EUR 20. November 2018
Obec Nesluša Dodávka elektrickej energie 41,036 EUR 18. November 2019
Mesto Martin Dodávka a distribúcia elektrickej energie 114,579 EUR 9. November 2017
Mesto Nová Baňa Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 88,168 EUR 7. December 2016
Obec Podhorany elektrická enegia 23,217 EUR 10. Jún 2021
Obec Turňa nad Bodvou Služby v odpadovom hospodárstve. 180,465 EUR 26. Február 2016
Spojená škola Autobus 150,000 EUR 16. Jún 2014
DataCentrum Elektrická energia 833,719 EUR 21. December 2016
Podnik služieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o. Služba verejného osvetlenia obce Opatovce nad Nitrou 85,500 EUR 24. August 2017
Obchodná akadémia Dodávka elektrickej energie 18,765 EUR 20. November 2018
Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. 37 Dodávka elektrickej energie 19,144 EUR 23. November 2018
Gymnázium Jozefa Lettricha dodávka elektrickej energie 15,664 EUR 4. December 2018
Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín Dodávka elektrickej energie 48,600 EUR 23. November 2018
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné Dodávka elektrickej energie 44,310 EUR 27. November 2018
Stredná priemyselná škola Dodávka elektrickej energie 24,609 EUR 20. November 2018
Správa majetku Košického samosprávneho kraja Združená dodávka elektrickej energie 139,500 EUR 10. December 2019
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare Dodávka elektrickej energie 33,942 EUR 12. December 2019
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. Dodávka zemného plynu r. 2021 - 2022 69,888 EUR 14. Máj 2020
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie 68,897 EUR 9. Jún 2020
Mesto Trebišov Združená dodávka elektrickej energie na rok 2021 195,000 EUR 10. December 2020
AD HOC Malacky Dodávka zemného plynu na rok 2020 37,055 EUR 17. December 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku 65,000 EUR 16. August 2017
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Dodávka elektrickej energie - r. 2017, r.2018 115,000 EUR 22. November 2016
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi Dodávka elektrickej energie 38,479 EUR 28. December 2016
Mesto Krásno nad Kysucou Dodávka elektrickej energie 148,333 EUR 28. Jún 2018
Mesto Nová Dubnica Okružná križovatka na ceste III/06164 pre napojenie priemyselnej zóny Nová Dubnica, S.O. 05 - Prekládka VTL plynovodu. 60,000 EUR 4. Február 2016
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Prístup do prepravnej siete a prepravu plynu 60,000,000 EUR 21. December 2015
Mesto Trenčín Dodávka elektrickej energie 6,536 EUR 18. Júl 2016
Mesto Trenčín Dodávka elektrickej energie 903,656 EUR 10. Október 2014
Mesto Trenčín Dodávka elektrickej energie 903,656 EUR 10. Október 2014
Obchodná akadémia Dodávka elektrickej energie 10,519 EUR 23. November 2018
Stredná odborná škola elektrotechnická Dodávka elektrickej energie 13,439 EUR 27. November 2018
Stredná odborná škola drevárska a stavebná dodávka elektrickej energie 10,478 EUR 16. November 2018
Mesto Bojnice Združená dodávka elektrickej energie 11,974 EUR 13. November 2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku - KÚ 277,306 EUR 15. November 2019
Obec Vyhne Dodávka zemného plynu na 24 mesiacov trvania zmluvy 28,358 EUR 6. Október 2017
Obec Horné Hámre Dodávka elektrickej energie 17,633 EUR 16. December 2016
ARRIVA Nové Zámky, a.s. Nákup autobusov ARRIVA Nové Zámky, a. s. – 10,5 m 2,380,000 EUR 5. Máj 2021
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Nákup elektrickej energie pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad 3,041,938 EUR 1. December 2016
Obec Štiavnička Služba verejného osvetlenia obce Štiavnička 120,420 EUR 15. Jún 2017
Mesto Vrútky Dodávka elektrickej energie 313,846 EUR 9. Október 2017
Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín Dodávka elektrickej energie 13,021 EUR 12. November 2018
Kysucké múzeum v Čadci Dodávka elektrickej energie 2019 26,252 EUR 26. November 2018
Centrum sociálnych služieb LUČ Dodávka elektrickej energie 12,739 EUR 13. November 2018
Mesto Martin Dodávka a distribúcia elektrickej energie 132,177 EUR 31. Október 2018
Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 Dodávka zemného plynu 2,443 EUR 15. November 2018
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany Združená dodávka elektrickej energie 15,199 EUR 27. Jún 2019
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Združená dodávka elektrickej energie 48,975 EUR 22. Október 2020
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 86,368 EUR 11. December 2019
Obec Čakany Zber a odvoz tuhého komunálneho a separovaného odpadu 0 EUR 9. Máj 2016
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín Dodávka zemného plynu 13,527 EUR 4. Júl 2016
KRASBYT, s. r. o. Dodávka elektrickej energie 44,073 EUR 10. Júl 2018
MH Invest, s.r.o. Rezervovanie distribučnej kapacity pre odberateľov plynu v rámci projektu budovania strategického parku 600,000 EUR 30. Január 2017
Mesto Žiar nad Hronom Dodávka elektrickej energie 204,905 EUR 27. December 2017
Obec Dolná Mariková Dodávka elektrickej energie 51,137 EUR 6. December 2018
Gymnázium Antona Bernoláka Dodávka elektrickej energie 23,790 EUR 16. November 2018
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Nákup elektrickej energie pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad 2020 8,387,550 EUR 27. December 2019
Mesto Bojnice Združená dodávka elektrickej energie 12,704 EUR 31. Október 2019
AD HOC Malacky Dodávka zemného plynu na rok 2020 36,267 EUR 7. November 2019
Spojená škola Dodávka a distribúcia elektrickej energie od 1. 1. 2020 do 31. 12 2021 12,205 EUR 20. November 2019
Mestská časť Košice - Západ Dodávka elektrickej energie 27,258 EUR 20. Január 2020
Mesto Hlohovec Dodanie elektrickej energie 137,480 EUR 31. Január 2020
Správa majetku Košického samosprávneho kraja Dodávka zemného plynu na rok 2021 2,821 EUR 9. December 2020
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín Elektrická energia 65,000 EUR 13. December 2017
Mestská časť Bratislava - Dúbravka Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia 18,705 EUR 25. Apríl 2016
Základná škola s materskou školou Rosina Dodávka elektrickej energie 40,021 EUR 13. September 2016
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského Dodávka elektrickej energie 22,859 EUR 21. November 2016
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Dodávka elektrickej energie pre Ústredie PSVR a Úrady PSVR 416,075 EUR 12. Október 2021
Mesto Trenčín Dodávka elektrickej energie 1,860 EUR 22. December 2015
Obec Jasenica Dodávka elektrickej energie 16,009 EUR 12. December 2018
Obec Jasenie Elektrická energia 25,031 EUR 5. December 2018
Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2 Dodávka elektrickej energie 8,877 EUR 11. December 2018
DataCentrum Elektrina 1,001,241 EUR 7. November 2019
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 Dodávka elektrickej energie 66,129 EUR 20. September 2019
Obec Hvozdnica Združená dodávka elektrickej energie 19,851 EUR 12. September 2017
Stredná odborná škola obchodu a služieb Dodávka elektrickej energie 31,465 EUR 28. November 2018
Mesto Gelnica Dodávka elektrickej energie 2021 71,323 EUR 28. Október 2020
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 113,062 EUR 25. November 2020
Mesto Trenčín Dodávka elektrickej energie 54,324 EUR 18. December 2017
Obec Podhorie Dodávka elektrickej energie 15,804 EUR 31. Október 2016
Mesto Martin Dodávka a distribúcia elektrickej energie 114,601 EUR 5. December 2016
Obec Jasenie Dodávka elektrickej energie 28,076 EUR 9. December 2016
Mesto Nová Dubnica Dopravné napojenie priemyselnej zóny Nová Dubnica, SO 07/65 - Prekládka 22 kV rozvodov VN linka 158.159. 49,425 EUR 9. Apríl 2015
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny na časti vymedzeného územia stredného Slovenska 1 EUR 22. December 2015
Mesto Trenčín Dodávka elektrickej energie 903,656 EUR 10. Október 2014
Žilinská teplárenská, a.s. Denitrifikácia kotlov K1, K2 a K5 v Žilinskej teplárenskej, a.s. 40,860,000 EUR 17. Jún 2014
Mesto Trenčín Dodávka elektrickej energie 3,600 EUR 15. Máj 2015
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Nákup elektrickej energie pre StVPS , a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad vrátane zodpovednosti za odchýlku 5,697,758 EUR 30. December 2014
Mesto Trenčín Dodávka elektrickej energie 314 EUR 28. November 2016
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dodávka elektrickej energie 28,306 EUR 12. November 2018
Stredná odborná škola stavebná Dodávka elektrickej energie 31,231 EUR 21. November 2018
Konzervatórium Dodávka elektrickej energie 10,808 EUR 4. December 2018
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi Dodávka elektrickej energie 56,169 EUR 12. November 2018
Stredná odborná škola polytechnická Dodávka elektrickej energie 20,146 EUR 21. December 2018
Obec Horné Hámre Dodávka elektrickej energie 20,920 EUR 21. December 2018
Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru Dodávka elektrickej energie 15,658 EUR 23. Október 2018
Domov sociálnych služieb pre dospelých Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb 8,562 EUR 28. November 2018
Mesto Martin Dodávka a distribúcia elektrickej energie 131,942 EUR 11. November 2019
Mesto Bojnice Dodávka zemného plynu 18,845 EUR 7. November 2016
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Dodávka elektrickej energie 7,323 EUR 9. December 2016
DataCentrum Elektrická energia. 1,597 EUR 13. December 2016
Základná škola s materskou školou Nižná Združená dodávka elektrickej energie 36,661 EUR 13. December 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×