Osoba

Peter Brhel


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Peter Brhel
Adresa:
Okružná 77 Rovinka 90041
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
50 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
7
Aktívne na UVOstat.sk:
4
Obstarávaní:
1
Zmlúv:
1
V celkovej hodnote:
0
Obstarávaní:
180
Zmlúv:
260
V celkovej hodnote:
777,446,515 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
NS - Slovakia, a. s. 44278136 Áno
Pow-en a. s. 43860125 Áno
DG-energy, a. s. 44663382 Nie
ENE-TEP, a.s. 36797421 Áno
PEMAKA, a.s. 45983399 Nie
Prvá rozvojová spoločnosť, a.s. 36734322 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Alter Energo, a.s. 44974701 Áno
NS - Slovakia, a. s. 44278136 Áno
Pow-en a. s. 43860125 Áno
DG-energy, a. s. 44663382 Nie
ENE-TEP, a.s. 36797421 Áno
PEMAKA, a.s. 45983399 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Združená dodávka elektrickej energie 288,750 EUR 22. December 2014
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Elektrická energia na rok 2016 561,191 EUR 10. September 2015
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Združená dodávka elektrickej energie 220,486 EUR 19. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 45,722 EUR 29. November 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 32,342 EUR 14. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 8,772 EUR 9. December 2016
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 5,257 EUR 30. November 2016
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 11,945 EUR 1. December 2016
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 11,826 EUR 30. November 2016
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 9,151 EUR 30. November 2016
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 10,010 EUR 30. November 2016
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 7,297 EUR 30. November 2016
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 14,195 EUR 1. December 2016
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 12,492 EUR 1. December 2016
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 8,167 EUR 1. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 34,968 EUR 20. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 10,312 EUR 17. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 3,760 EUR 16. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 4,624 EUR 27. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 12,144 EUR 20. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 7,238 EUR 20. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 5,414 EUR 16. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 6,151 EUR 14. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 13,235 EUR 14. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 3,791 EUR 15. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 7,321 EUR 15. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 7,876 EUR 21. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 4,480 EUR 14. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 2,274 EUR 17. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 2,707 EUR 14. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 3,747 EUR 14. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 8,961 EUR 14. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 3,100 EUR 14. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 14,317 EUR 13. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 2,417 EUR 17. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 12,461 EUR 15. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 2,729 EUR 16. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 4,935 EUR 14. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 10,189 EUR 16. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 5,452 EUR 14. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 2,632 EUR 21. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 52,264 EUR 20. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 2,759 EUR 15. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 3,384 EUR 20. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 10,546 EUR 15. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 9,024 EUR 20. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 5,828 EUR 15. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 6,354 EUR 14. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 8,648 EUR 27. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 3,827 EUR 16. Február 2017
Rozhlas a televízia Slovenska Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na rok 2018 450,000 EUR 20. December 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 9,963 EUR 20. December 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 181,710 EUR 27. December 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 47,049 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 5,792 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 27,090 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 166,811 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 41,347 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 49,282 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 13,187 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 19,617 EUR 27. November 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 10,550 EUR 21. December 2018
Ekonomická univerzita v Bratislave Dodávka elektrickej energie 753,029 EUR 30. Marec 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 23,044 EUR 26. November 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 95,771 EUR 31. December 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 157,527 EUR 18. December 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 36,529 EUR 16. December 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 27,568 EUR 16. December 2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Elektrická energia 92,740 EUR 26. Október 2020
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Dodávka elektrickej energie 117,038 EUR 20. Február 2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 347,292 EUR 21. Február 2020
Západoslovenská distribučná, a.s. Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom 2,667,640 EUR 23. Január 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn_ 386,822 EUR 31. Marec 2020
Západoslovenská distribučná, a.s. Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom 1,647,660 EUR 23. Január 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Pozáručné servisné činnosti a opravy technologických zariadení 10 rekonštruovaných MVE pre roky 2019 - 2021 36,936 EUR 10. Marec 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Pozáručné servisné činnosti a opravy technologických zariadení 10 rekonštruovaných MVE pre roky 2019 - 2021 20,599 EUR 10. Marec 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Pozáručné servisné činnosti a opravy technologických zariadení 10 rekonštruovaných MVE pre roky 2019 - 2021 24,551 EUR 10. Marec 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Pozáručné servisné činnosti a opravy technologických zariadení 10 rekonštruovaných MVE pre roky 2019 - 2021 23,528 EUR 10. Marec 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Pozáručné servisné činnosti a opravy technologických zariadení 10 rekonštruovaných MVE pre roky 2019 - 2021 35,560 EUR 10. Marec 2020
Západoslovenská distribučná, a.s. Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom 392,300 EUR 23. Január 2018
Západoslovenská distribučná, a.s. Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom 235,380 EUR 23. Január 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn_ 275,538 EUR 30. Jún 2021
Univerzitná nemocnica Bratislava Oprava parného a kondenzného potrubia pre kuchyňu 48,500 EUR 17. Jún 2014
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Výber dodávateľa elektrickej energie na rok 2016 59,500 EUR 7. December 2015
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Dodávka elektrickej energie. 1,062,000 EUR 10. September 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 2,256 EUR 3. Jún 2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 7,000,000 EUR 9. Jún 2017
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Dodávka elektrickej energie 59,167 EUR 28. Február 2019
UNIVERZITA J. SELYEHO Dodávka elektrickej energie 118,619 EUR 12. Júl 2019
UNIVERZITA J. SELYEHO Dodávka elektrickej energie 106,194 EUR 8. December 2020
Obec Bešeňov Združená dodávka elektriny 24,224 EUR 15. August 2017
Západoslovenská distribučná, a.s. Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom 235,380 EUR 23. Január 2018
Západoslovenská distribučná, a.s. Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom 549,220 EUR 23. Január 2018
Východoslovenská distribučná, a. s. IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom 4,511,200 EUR 22. Február 2016
Západoslovenská distribučná, a.s. Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom 285,906 EUR 30. Jún 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 28,854 EUR 30. December 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 35,890 EUR 27. November 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 26,453 EUR 8. December 2015
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Investičný projekt č. I00TUBD20002 Alternatívny obalový súbor 855,000 EUR 14. December 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 54,188 EUR 30. September 2019
Západoslovenská distribučná, a.s. Jednofázový inteligentný elektromer s GPRS modemom 324,000 EUR 22. Február 2019
Západoslovenská distribučná, a.s. VVN ES Madunice - rekonštrukcia 9,200,000 EUR 21. Január 2021
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice Dodávka elektrickej energie 7,400 EUR 18. November 2016
Východoslovenská distribučná, a. s. Základné statické elektromery 155,625 EUR 14. Máj 2021
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie pre VšZP, a.s. 647,579 EUR 21. December 2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne DNS na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2022, 2023, 2024 a 2025 19 EUR 28. Marec 2022
Univerzitná nemocnica Bratislava Oprava kotla č.1 v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava 146,718 EUR 4. August 2014
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Elektrická energia na rok 2015 570,574 EUR 8. Október 2014
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 43,088 EUR 25. Február 2016
Západoslovenská distribučná, a.s. Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom 1,850,000 EUR 19. December 2014
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 1,717,173 EUR 29. December 2015
Mesto Vráble Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie 49,330 EUR 27. Február 2017
Západoslovenská distribučná, a.s. Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom 2,746,100 EUR 23. Január 2018
Západoslovenská distribučná, a.s. Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom 1,569,200 EUR 23. Január 2018
Západoslovenská distribučná, a.s. Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom 1,569,200 EUR 23. Január 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn_ 371,291 EUR 31. December 2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn_ 414,105 EUR 31. Marec 2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn_ 294,355 EUR 30. September 2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Združená dodávka elektrickej energie 288,750 EUR 15. December 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Združená dodávka elektrickej energie 1,155,000 EUR 11. December 2014
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Výber dodávateľa elektrickej energie na rok 2015 59,823 EUR 18. November 2014
Západoslovenská distribučná, a.s. Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom 655,902 EUR 30. September 2015
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie do roku 2019 682,970 EUR 24. Január 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn 52,976 EUR 31. Marec 2019
Rozhlas a televízia Slovenska Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na roky 2019 a 2020 1,440,000 EUR 20. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 33,172 EUR 28. Marec 2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn_ 292,713 EUR 30. September 2020
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka elektrickej energie pre objekty LPS SR, š. p. 1,290,294 EUR 16. September 2019
Mesto Levoča Dodávka elektrickej energie a súvisiace služby 200,000 EUR 10. Júl 2020
Mesto Žilina Dodávka zemného plynu 39,667 EUR 14. August 2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Dodávka elektrickej energie 108,000 EUR 26. Február 2021
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 134,235 EUR 18. November 2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 43,130 EUR 11. December 2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 151,267 EUR 12. November 2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 109,164 EUR 17. December 2020
Východoslovenská distribučná, a. s. Základné statické elektromery 254,910 EUR 15. December 2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn_ 469,683 EUR 31. December 2021
Západoslovenská distribučná, a.s. Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom 420,450 EUR 31. December 2015
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 18,986 EUR 29. December 2015
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 26,807 EUR 29. December 2015
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 18,051 EUR 29. December 2015
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 77,839 EUR 29. December 2015
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 4,656 EUR 29. December 2015
Západoslovenská distribučná, a.s. Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom 403,632 EUR 31. December 2015
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Združená dodávka elektrickej energie 213,182 EUR 28. December 2017
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Dodávka elektrickej energie. 1,398,002 EUR 18. Júl 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 63,655 EUR 30. Jún 2019
Mesto Banská Bystrica Dodávka silovej elektriny (od 01.01.2020 do 31.12.2021) pre všetky subjekty Mesta Banská Bystrica 2,785,970 EUR 12. November 2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 80,885 EUR 31. December 2019
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Elektrická energia 106,105 EUR 28. Október 2019
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Elektrická energia 110,986 EUR 2. December 2020
Západoslovenská distribučná, a.s. Jednofázový inteligentný elektromer s GPRS modemom 40,500 EUR 22. Február 2019
Ekonomická univerzita v Bratislave Dodávka elektrickej energie 780,980 EUR 9. September 2020
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 01.07.2021 do 30.06.2023 2,281,870 EUR 16. Jún 2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn_ 398,967 EUR 31. Marec 2022
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre Finančné riaditeľstvo SR 2,846,900 EUR 27. Február 2015
Západoslovenská distribučná, a.s. Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom 672,720 EUR 31. December 2015
Západoslovenská distribučná, a.s. Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom 21,999,000 EUR 23. Január 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 117,000,000 EUR 14. November 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 150,000,000 EUR 14. November 2018
Západoslovenská distribučná, a.s. NN Rozvádzače II 0 7. Január 2019
Západoslovenská distribučná, a.s. Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom 1,569,200 EUR 23. Január 2018
Západoslovenská distribučná, a.s. Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom 1,098,440 EUR 23. Január 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn_ 5,600,000 EUR 3. Október 2019
Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Dodávka elektrickej energie 40,800 EUR 3. Júl 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu 267,000,000 EUR 28. November 2014
Západoslovenská distribučná, a.s. Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV 10,000,000 EUR 2. Marec 2016
Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Dodávka elektrickej energie 40,269 EUR 31. Júl 2019
Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Dodávka elektrickej energie 34,357 EUR 27. Máj 2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn_ 348,178 EUR 30. Jún 2020
Rozhlas a televízia Slovenska Dodávka elektrickej energie vrátane zabezpečenia distribučných služieb a prevzatí zodpovednosti za odchýlku na roky 2021 - 2024 6,098,137 EUR 11. December 2020
Východoslovenská distribučná, a. s. Základné statické elektromery 4,167,000 EUR 18. Marec 2021
Západoslovenská distribučná, a.s. Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom 156,920 EUR 23. Január 2018
Západoslovenská distribučná, a.s. Jednofázový inteligentný elektromer s GPRS modemom 81,000 EUR 22. Február 2019
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Dodávka elektrickej energie na obdobie rokov 2022-2024. 2,390,850 EUR 27. August 2021
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie na obdobie rokov 2022 - 2023 1,983,840 EUR 22. December 2021
Mestská časť Bratislava - Ružinov Dodávka elektrickej energie pre Mestskú časť Bratislava – Ružinov, organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti a obchodné spoločnosti založené Mestskou časťou Bratislava – Ružinov 2,613,917 EUR 10. November 2017
AD HOC Malacky Dodávka elektrickej energie 27,383 EUR 31. Júl 2017
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa Dodávka elektrickej energie 34,300 EUR 6. September 2017
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Dodávka elektrickej energie 90,885 EUR 2. December 2014
Obec Lietavská Lúčka Dodávka elektrickej energie 40,833 EUR 23. Október 2020
Bratislavská teplárenská, a.s. Vytesnenie pary na kúrenie v areáli Teplárne východ 192,581 EUR 12. Júl 2019
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany Združená dodávka zemného plynu 11,228 EUR 31. Júl 2019
Nemocnica svätého Michala, a. s. Združená dodávka elektrickej energie 187,300 EUR 6. December 2019
Bratislavská teplárenská, a.s. Pravidelné prehliadky a opravy strojnotechnologických zariadení, merania a regulácie elektrozariadení v teplárňach a odovzdávacích staniciach tepla sústavy centralizovaného zásobovania teplom 5,958,146 EUR 29. November 2018
Centrum výcviku Lešť Dodávka elektrickej energie 1,173,819 EUR 24. Apríl 2019
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie 28,981 EUR 23. Jún 2017
Psychiatrická nemocnica Elektrická energia 69,027 EUR 7. Apríl 2021
Mesto Levice Elektrická energia 851,386 EUR 20. Júl 2016
Mesto Levice Elektrická energia 0 EUR 19. November 2014
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Nákup a predaj elektriny na základe "EFET" zmluvy 100 EUR 13. August 2015
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Dodávka zemného plynu 287,952 EUR 27. Jún 2018
Mesto Dubnica nad Váhom Združená dodávka elektrickej energie na roky 2020-2021 354,349 EUR 29. Apríl 2019
Nemocnica svätého Michala, a. s. Dodávka elektrickej energie pre Nemocnicu sv. Michala, a.s. 2016 - 2018 194,832 EUR 21. December 2016
Stredná odborná škola Združená dodávka elektrickej energie na rok 2020 21,008 EUR 2. Október 2019
Mestská časť Bratislava - Ružinov Zabezpečenie dodávky elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektrickej energie a súvisiacich sieťových služieb 3,534,651 EUR 20. December 2021
Mestská časť Bratislava - Ružinov Elektrická energia na roky 2016 a 2017 1,092,737 EUR 23. November 2015
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Dodávka elektrickej energie 330,531 EUR 9. November 2015
Bratislavská teplárenská, a.s. Pravidelné prehliadky a opravy strojnotechnologických zariadení, merania a regulácie elektrozariadení v teplárňach a odovzdávacích staniciach tepla sústavy centralizovaného zásobovania teplom 4,631,947 EUR 31. December 2014
Nemocnica svätého Michala, a. s. Elektrická energia 720,750 EUR 4. Marec 2019
Mesto Stupava Dodávka zemného plynu 56,616 EUR 19. Marec 2019
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 1,323 EUR 3. November 2015
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Realizácia stavby „Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodňu nového typu“ 37,908,434 EUR 20. Apríl 2017
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Elektrická energia 55,809 EUR 19. Jún 2019
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Združená dodávka zemného plynu 81,660 EUR 5. Marec 2020
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Nákup elektrickej energie 115,200 EUR 18. December 2014
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 1,401 EUR 8. December 2016
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Dodávka elektriny pre rok 2020 1,435,848 EUR 12. Júl 2019
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Realizácia stavby "Preizolácia V043 EBO V2 - Bošáca", Realizácia stavby "Preizolácia V044 Križovany – EBO V2" a Realizácia stavby „Preizolácia V496 Križovany – Bošáca“ 6,705,334 EUR 3. Máj 2022
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Realizácia stavby "Preizolácia V043 EBO V2 - Bošáca", Realizácia stavby "Preizolácia V044 Križovany – EBO V2" a Realizácia stavby „Preizolácia V496 Križovany – Bošáca“ 1,494,415 EUR 3. Máj 2022
Letisko Poprad - Tatry, a.s. Dodávka elektrickej energie pre letisko 176,625 EUR 9. December 2014
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Dodávka elektriny pre rok 2017 1,236,602 EUR 19. December 2016
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Dodávka zemného plynu 23,333 EUR 4. Marec 2019
Slovenský hydrometeorologický ústav Nákup a dodávka elektrickej energie 49 EUR 26. Január 2021
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 151,200 EUR 24. Júl 2017
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Dodávka elektriny pre rok 2022 1,289,190 EUR 27. Október 2021
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 281,584 EUR 9. Júl 2015
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 7,606 EUR 9. Júl 2015
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 12,045 EUR 9. Júl 2015
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 12,267 EUR 9. Júl 2015
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 19,155 EUR 9. Júl 2015
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 16,073 EUR 9. Júl 2015
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 19,887 EUR 9. Júl 2015
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 4,118 EUR 9. Júl 2015
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 14,197 EUR 9. Júl 2015
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 73,174 EUR 9. Júl 2015
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Dodávka elektriny pre rok 2018 1,485,094 EUR 1. December 2017
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Dodávka elektriny pre rok 2019 1,274,293 EUR 3. Október 2018
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Dodávka elektriny pre rok 2021 1,689,441 EUR 22. September 2020
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 460,106 EUR 9. Júl 2015
Slovenský hydrometeorologický ústav Dodávka elektrickej energie pre Slovenský hydrometeorologický ústav 214,702 EUR 18. August 2016
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia Dodávka elektrickej energie 30,532 EUR 16. Júl 2019
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 152,950 EUR 3. August 2018
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Realizácia stavby „Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V424 Križovany – št. hranica SR/ČR“ 13,169,854 EUR 30. Marec 2021
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Dodávka elektriny 452,200 EUR 30. November 2015
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 286 EUR 18. Júl 2016
Obec Gajary Dodávka elektrickej energie 10,156 EUR 4. Júl 2019
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 92,098 EUR 7. Október 2015
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Realizácia stavby „Výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany – Veľký Ďur, úsek p.b.č.1 – 6z“ 7,190,874 EUR 3. Október 2018
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Realizácia stavby „2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“ 19,599,944 EUR 11. Júl 2019
MBB a.s. Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent 95,313 EUR 28. Jún 2016
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi Dodávka elektrickej energie 42,270 EUR 7. Október 2020
Generálna prokuratúra SR Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. 92,050 EUR 1. Február 2017
Centrum pre liečbu drogových závislostí Elektrická energia 11,666 EUR 22. Marec 2018
Generálna prokuratúra SR Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. 44,891 EUR 6. Apríl 2021
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava Dodávka zemného plynu 24,756 EUR 17. Apríl 2019
Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb. 24,354 EUR 8. Jún 2020
Mesto Vrútky Dodávka elektrickej energie na obdobie 11/2021- 10/2023. 192,960 EUR 29. Október 2021
Správa zariadení sociálnych služieb Združená dodávka elektrickej energie 61,091 EUR 11. Jún 2019
Centrum pre liečbu drogových závislostí Elektrická energia 11,583 EUR 15. December 2016
Obec Zemianske Kostoľany Dodávka elektrickej energie 37,498 EUR 7. Máj 2019
Obec Zemianske Kostoľany Dodávka elektrickej energie 48,279 EUR 9. November 2020
Obec Bojná Dodávka zemného plynu 14,853 EUR 23. Júl 2019
Správa zariadení sociálnych služieb Združená dodávka elektrickej energie 73,123 EUR 26. Júl 2021
Obec Liptovské Revúce Dodávka elektrickej energie 17,864 EUR 19. Júl 2019
Mesto Detva Dodávka elektrickej energie od 1.1.2020 do 31.12.2021 263,045 EUR 29. November 2019
Správa zariadení sociálnych služieb Združená dodávka elektrickej energie 55,542 EUR 12. Jún 2020
Centrum pre liečbu drogových závislostí Elektrická energia 10,219 EUR 12. Február 2021
Mesto Senica Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb pre mesto Senica 204,774 EUR 8. November 2017
Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom elektrická enegia 26,700 EUR 3. Marec 2021
Generálna prokuratúra SR Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. 103,344 EUR 14. Marec 2019

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×