Osoba

Martin Pipa


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Martin Pipa
Adresa:
Na barine 15 Bratislava 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
62 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
1
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
16
Zmlúv:
17
V celkovej hodnote:
490,270 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
MEGA Education, s. r. o. 35961180 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
MEGA Education, s. r. o. 35961180 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Komplexné zabezpečenie a organizácia podujatia 3,716 EUR 23. Marec 2016
Úrad vlády Slovenskej republiky Zabezpečenie školenia v dňoch 29.-30.11.2016 v hoteli min. 3* kategórie v okrese Nitra/ Trenčín/Piešťany 7,475 EUR 18. November 2016
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnická 1, Košice Cez umenie k inklúzii - Workshopy 4,100 EUR 21. Marec 2016
Úrad vlády Slovenskej republiky Zabezpečenie zasadnutia generálnych riaditeľov zodpovedných za politiku súdržnosti 16,375 EUR 3. Máj 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra Priebežné vzdelávanie pracovníkov pre implementáciu PRV SR 2014 – 2020 12,100 EUR 25. Október 2017
Pôdohospodárska platobná agentúra Priebežné vzdelávanie zamestnancov pre implementáciu PRV SR 20014 – 2020 8,879 EUR 6. September 2016
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Manažérske vzdelávania riadiacich pracovníkov 149,760 EUR 19. Február 2021
Slovenská agentúra životného prostredia Technicko-organizačné zabezpečenie podujatí SAŽP 44,981 EUR 15. Jún 2015
Slovenská agentúra životného prostredia Technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Kampaň Cena za krajinu" 2,550 EUR 6. Jún 2016
IUVENTA Zabezpečenie ubytovania, stravy a seminárnych miestností 4,195 EUR 22. Február 2016
IUVENTA Ubytovanie, stravovanie a prenájom miestností v Banskej Bystrici 29,125 EUR 9. Február 2016
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít 43,342 EUR 20. August 2020
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít 61,970 EUR 20. August 2020
IUVENTA Zabezpečenie ubytovania, stravy a seminárnych miestností v Banskobystrickom kraji v oblasti Nízke Tatry 3,825 EUR 22. Január 2016
Slovenská agentúra životného prostredia Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží – školenia, kurzy, konferencie. 49,395 EUR 19. Január 2015
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. Organizácia výskumných stáží 45,165 EUR 19. December 2016
IUVENTA Zabezpečenie ubytovania, stravy a seminárnych miestností v Banskobystrickom kraji v oblasti Nízke Tatry 3,317 EUR 22. Január 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×