Osoba

Mgr. Ján Čierňava


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Mgr. Ján Čierňava
Adresa:
Nová Bystrica 023 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
51 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
7
Aktívne na UVOstat.sk:
4
Obstarávaní:
121
Zmlúv:
126
V celkovej hodnote:
63,596,775 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
LIGNEUS, s.r.o. 36413151 Áno
Združenie drobnovlastníkov Nová Bystrica, s.r.o. 47867922 Nie
MARSUPIUM s.r.o. 50980556 Áno
LES-UK s.r.o. 51836581 Áno
M.J.A. BK s.r.o. 52022838 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
LIGNEUS, s.r.o. 36413151 Áno
RIASTAV, spol. s r.o. 36379905 Áno
Ján Čierňava Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Obec Fačkov Zateplenie objektu - Obecný úrad a Kultúrny dom, Fačkov č. 69 148,929 EUR 16. Máj 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na rok 2017 230 EUR 22. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2017, LS Turčianske Teplice 716,449 EUR 22. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Púchov 435,469 EUR 27. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Beluša 609,681 EUR 27. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017 632,921 EUR 3. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Turzovka 260,773 EUR 16. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Hrušov na rok 2018. 505,700 EUR 3. Január 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na rok 2018 662,859 EUR 17. Január 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 676,980 EUR 14. Február 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 319,463 EUR 6. Apríl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 14,963 EUR 6. Apríl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 344,125 EUR 6. Apríl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 52,420 EUR 6. Apríl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 6,284 EUR 1. Október 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na roky 2019-2022 92,178 EUR 1. Október 2019
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Rekonštrukcia 1. NP Kliniky vnútorného lekárstva na špecializované ambulancie 456,587 EUR 30. Jún 2021
Obec Turík Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Turík 80,284 EUR 28. Apríl 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Tornaľa na rok 2017 240 EUR 22. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na rok 2017 740 EUR 9. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2017, LS Rajecké Teplice 516,420 EUR 22. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava, LS Betliar na rok 2017 419,656 EUR 20. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava, LS Nižná Slaná na rok 2017 383,206 EUR 20. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017 786,031 EUR 3. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Nové Mesto nad Váhom na rok 2017 350,000 EUR 15. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Nitrianska Streda a Skýcov na rok 2018. 656,400 EUR 3. Január 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 423,500 EUR 14. Február 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 235,353 EUR 6. Apríl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 18,185 EUR 6. Apríl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022 82,366 EUR 1. Október 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022 35,063 EUR 1. Október 2019
Žilinský samosprávny kraj REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA PRIESTOROV COVAP HOTELOVÁ AKADÉMIA LM 22,023 EUR 30. Jún 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na roky 2019-2022 89,724 EUR 1. Apríl 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022 100,170 EUR 1. Marec 2019
Urbariát pozemkové spoločenstvo Lúčky Rekonštrukcia lesnej cesty Jastrabá 447,809 EUR 6. Apríl 2016
Obec Budiš Rekonštrukcia MK a dažďovej kanalizácie v obci Budiš 52,044 EUR 7. Marec 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Hrušov na rok 2017. 462,000 EUR 12. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese OZ Žilina 2017, LS Žilina 461,276 EUR 22. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Žilina na rok 2018 565,940 EUR 17. Január 2018
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Lodenica Karloveské rameno v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 524,400 EUR 12. Apríl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022 43,087 EUR 1. Apríl 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik DOPRAVA DREVA 271,678 EUR 12. Marec 2019
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Stavebné úpravy skladu na registratúru UVN 503,502 EUR 5. August 2021
Mesto Žilina Prestavba administratívnej budovy na byty Žilina pri Rajčianke parc. č. 3894/3. 664,198 EUR 19. August 2015
3 M spol. s r.o. Penzión Mária stavebné úpravy a prístavba 259,000 EUR 29. Máj 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske na rok 2017 650,000 EUR 13. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Drietoma na rok 2017 500,000 EUR 15. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Dubodiel na rok 2017 310,000 EUR 15. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese OZ Žilina 2017, LS Žilina 4,460 EUR 31. Marec 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava - klasické technológie na rok 2018 1,494,686 EUR 5. Január 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Martin na rok 2018 627,962 EUR 17. Január 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022 1,275,215 EUR 7. December 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik DOPRAVA DREVA 13,602,309 EUR 12. Marec 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022 92,646 EUR 1. Apríl 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik DOPRAVA DREVA 508,826 EUR 12. Marec 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik DOPRAVA DREVA 542,756 EUR 12. Marec 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik DOPRAVA DREVA 352,774 EUR 12. Marec 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik DOPRAVA DREVA 98,243 EUR 12. Marec 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022 51,813 EUR 1. Január 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza na rok 2017 530,000 EUR 13. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno na rok 2017 650,000 EUR 13. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné na rok 2017 592,672 EUR 3. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica 788,047 EUR 16. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Topoľčianky a Tribeč na rok 2017 11,056 EUR 20. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava - lanovkové technológie na rok 2017 443,528 EUR 1. Február 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava - lanovkové technológie na rok 2017 293,996 EUR 3. Február 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese OZ Žilina 2017, LS Žilina 23,413 EUR 3. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese OZ Žilina 2017, LS Žilina 551 EUR 30. Jún 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 559,020 EUR 14. Február 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik DOPRAVA DREVA 241,287 EUR 12. Marec 2019
Urbariát pozemkové spoločenstvo Lúčky Rekonštrukcia lesnej cesty Osobitô 348,963 EUR 6. Apríl 2016
Obec Vieska Výstavba miestnych komunikácií - chodníkov v obci Vieska 78,590 EUR 4. Február 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2017, LS Martin 574,431 EUR 22. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava, LS Ľadová na rok 2017 200,141 EUR 20. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava - lanovkové technológie na rok 2017 1,216,637 EUR 20. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Kšinná na rok 2017 310,000 EUR 15. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Topoľčianky a Tribeč na rok 2018. 792,000 EUR 3. Január 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 698,560 EUR 14. Február 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 551 EUR 1. Júl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na roky 2019-2022 135,556 EUR 1. Apríl 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na roky 2019-2022 90,083 EUR 1. Júl 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022 65,538 EUR 1. Júl 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik DOPRAVA DREVA 63,387 EUR 12. Marec 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na roky 2019-2022 31,579 EUR 1. Január 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na roky 2019-2022 22,575 EUR 1. Apríl 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Topoľčianky a Tribeč na rok 2017 681,000 EUR 12. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno na rok 2017 400,000 EUR 13. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Revúca na rok 2017 370 EUR 9. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na rok 2017 260 EUR 5. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na rok 2017 340 EUR 22. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava, LS Rožňava na rok 2017 122,357 EUR 20. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Paráč na rok 2017 578,858 EUR 3. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín. LS Nemšová na rok 2017 520,000 EUR 15. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Čadca 303,280 EUR 16. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava - lanovkové technológie na rok 2018 1,584,000 EUR 5. Január 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 3,801,020 EUR 2. Január 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 332,395 EUR 6. Apríl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 22,165 EUR 6. Apríl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na roky 2019-2022 82,189 EUR 1. Október 2020
Žilinský samosprávny kraj KNsP Čadca – stavebné úpravy JIS interného oddelenia 223,399 EUR 28. August 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022 73,356 EUR 1. Júl 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022 48,079 EUR 1. Január 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na roky 2019-2022 148,140 EUR 1. Marec 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022 40,743 EUR 1. Apríl 2021
Univerzitná nemocnica Bratislava Oprava priestorov Kožnej kliniky 282,224 EUR 7. September 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Nitrianska Streda a Skýcov na rok 2017 702,000 EUR 12. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Jelšava na rok 2017 250 EUR 14. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava, LS Krásnohorské Podhradie na rok 2017 138,947 EUR 20. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na rok 2017 583,569 EUR 3. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica 400,466 EUR 27. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne 320,080 EUR 27. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Povina 649,462 EUR 18. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na rok 2018 1,492,630 EUR 17. Január 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica na rok 2018 2,230,267 EUR 25. Január 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na roky 2019-2022 1,520,554 EUR 7. December 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik DOPRAVA DREVA 143,905 EUR 12. Marec 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik DOPRAVA DREVA 413,287 EUR 12. Marec 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na roky 2019-2022 117,079 EUR 1. Júl 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke sklužby v ťažbovej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na roky 2019-2022 141,571 EUR 1. Január 2020
Žilinský samosprávny kraj SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy dielní odborného výcviku - debarierizácia 30,409 EUR 5. Marec 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik DOPRAVA DREVA 473,793 EUR 12. Marec 2019
Mesto Čadca Kompostáreň - Čadca - stavebné práce 184,588 EUR 22. Máj 2017
Mesto Čadca Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci 692,383 EUR 9. Jún 2020
LESY ZLIECHOV, s.r.o. Rekonštrukcia a modernizácia objektu pre účely zriadenia predajne mliečnych výrobkov 63,108 EUR 16. September 2014
Obec Horná Mariková Horná Mariková - obecný úrad - zníženie energetickej náročnosti objektu stavebnými úpravami 161,765 EUR 11. Apríl 2016
Mesto Čadca Materská škola SNP 742 Čadca – zvýšenie kapacity, energetickej hospodárnosti a stavebno-technické úpravy areálu. 628,330 EUR 18. Máj 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×