Osoba

RNDr. Petr Kvapil


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
RNDr. Petr Kvapil
Adresa:
Tymiánová 14 Kolovraty, Praha 10 10300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
57 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
4
Aktívne na UVOstat.sk:
2
Obstarávaní:
1048
Zmlúv:
1160
V celkovej hodnote:
28,677,958 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
BIOTECH s.r.o. 35768444 Áno
GeneTiCA s.r.o. 35874791 Áno
YBUX, s.r.o. 35826592 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
BioTech a.s. 25664018 Nie
BIOTECH s.r.o. 35768444 Áno
GeneTiCA s.r.o. 35874791 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 31,664 EUR 30. Jún 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 3,331 EUR 30. Jún 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 1,629 EUR 30. Jún 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 16,283 EUR 30. Jún 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 1,722 EUR 31. Marec 2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 2,074 EUR 31. Marec 2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 76 EUR 31. Marec 2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 10,619 EUR 31. Marec 2015
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumné centrum potenciálu biomasy 900,050 EUR 15. November 2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumné centrum potenciálu biomasy 18,050 EUR 15. November 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Centrifúga 1,050 EUR 4. Október 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin PCR platnička a fólia, Streptavidín-sefarózové guličky 656 EUR 1. Október 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Sety na stanovenie enzýmov 2,314 EUR 2. Október 2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Chemikálie, analytické súpravy 0 EUR 5. Október 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Corgenix Hyaluronic Acid 729 EUR 8. Október 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum 9,939 EUR 30. September 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin iPSc reagencie APVV-1 3,463 EUR 5. November 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Reagencie pre bunkové laboratórium 549 EUR 20. November 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 2,292 EUR 31. December 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 28,975 EUR 31. December 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 8,006 EUR 31. December 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 15,798 EUR 31. December 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Inkubátor s trepaním 2,675 EUR 26. Apríl 2019
Ústav zoológie SAV NucleoSpin Gel and PCR Clean-up (250) 812 EUR 18. Október 2018
Národná transplantačná organizácia Sekvenátor novej generácie - NGS 0 EUR 12. Apríl 2019
Univerzita Komenského v Bratislave Spotrebný laboratórny materiál 465 EUR 12. Apríl 2019
Univerzita Komenského v Bratislave Spotrebný laboratórny materiál 420 EUR 12. Apríl 2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Gibson assembly master mix, polymeráza Q5, „hokejky“ pre bakteriálne kultúry, parafilm, MidiPrep kit, Kit na izoláciu DNA z gélu 1,392 EUR 18. Október 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Špeciálny laboratórny materiál v rámci výskumu a vývoja 0 EUR 19. Október 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie na kultiváciu a vizualizáciu buniek 899 EUR 21. November 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Kity 14,873 EUR 26. Október 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Izolácia vírusovej RNA 0 EUR 18. Marec 2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Primárne protilátky pre IHC 1,359 EUR 22. November 2018
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Reagencie 1,978 EUR 25. Október 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Reagencie na prípravu NK pre sekvenovanie novej generácie 5,157 EUR 23. Október 2018
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikálie – Dodanie spotrebného chemického materiálu a molekulárne-biologických kitov-Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu - IV. 850 EUR 20. December 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórne prístroje 5,283 EUR 3. Máj 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórne pomôcky a zariadenia 2,612 EUR 3. Máj 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Malé kontrolné laboratórne prístroje 6,398 EUR 17. Máj 2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórne chemikálie 5,641 EUR 17. Máj 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Termocyklér pre real-time PCR, Fluorometer so štartovacím balíkom 21,370 EUR 23. Máj 2019
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Laboratórny spotrebný materiál 1 1,854 EUR 22. Máj 2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórne chemikálie, spotrebný materiál a ochranné pomôcky 2,476 EUR 20. Október 2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Nízkoprofilové platničky pre automatizovanú analýzu 581 EUR 28. Október 2016
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu 0 EUR 21. Jún 2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Diagnostické kity 1,036 EUR 16. November 2016
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Restrikčný enzým 620 EUR 6. August 2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Protilátka 475 EUR 5. September 2019
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied Mikrocentrifugačné skúmavky 1,7ml 117 EUR 5. September 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Vortex mixér s hlavami nadstavcov, transilluminátor, sklenené platne, pipetor 1,650 EUR 17. September 2019
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Hlbokomraziaci box 4,538 EUR 19. September 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórne prístroje a zariadenia - laboratórna trepačka 1,153 EUR 2. Október 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Diagnostika - laboratórny materiál 1,975 EUR 2. Október 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Diagnostické ELISA kity 3,909 EUR 21. Október 2019
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied Kultivačné fľaše, TPP 198 EUR 29. Október 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Gel Loading Dye 86 EUR 31. Október 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Chemikálie pre molekulárnu biológiu 219 EUR 20. November 2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Chemikálie a spotrebný materiál 1,400 EUR 21. November 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórna centrifúga s príslušenstvom 649 EUR 26. November 2019
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Laboratórne pomôcky 114 EUR 27. November 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Protilátky a ELISA kity 7,202 EUR 27. November 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Tlmivý roztok a oligonukleotidy 117 EUR 24. Február 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 394 EUR 31. Marec 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 3,663 EUR 31. Marec 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 928 EUR 31. Marec 2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Chemikálie a spotrebný materiál 3,350 EUR 29. Jún 2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Laboratórny materiál, chemikálie 0 EUR 3. Júl 2020
Výskumný ústav vodného hospodárstva Spotrebný materiál pre molekulárne analýzy (extrakcia RNA, real-time PCR) 2,491 EUR 16. December 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 2,961 EUR 30. Jún 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 36,018 EUR 30. Jún 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 2,627 EUR 30. Jún 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 34,995 EUR 30. Jún 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum 11,086 EUR 30. Jún 2020
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Chemikálie 604 EUR 20. August 2020
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied kit pre molekulárnu biológiu, spotrebný materiál 0 EUR 28. August 2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Špeciálne chemikálie 1,875 EUR 7. September 2020
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Reagencie a laboratórny spotrebný materiál 4,955 EUR 5. Október 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórne pomôcky a prístoje 288 EUR 12. Máj 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Diagnostický spotrebný materiál 792 EUR 23. Máj 2017
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórny spotrebný materiál 1,474 EUR 7. Jún 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Softvérový modul - morfológia a morfometria 6,533 EUR 13. Júl 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Protilátky 1,374 EUR 3. August 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Mini trepačka (shaker) 3D 205 EUR 16. August 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Proteíny a enzýmy 140 EUR 11. September 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin PageRuler™ Prestained Protein Ladder 216 EUR 26. September 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórny materiál z plastov a gumy 718 EUR 3. Október 2017
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Kit na izoláciu genomickej DNA 1,060 EUR 31. Október 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Primárne protilátky na imunohistochémiu 2,697 EUR 2. November 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Chemikálie 1,740 EUR 8. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Protilátky a chemikálie 1,240 EUR 15. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 24. Sekundárne protilátky a organické chemikálie 725 EUR 15. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 26. Primárne protilátky 330 EUR 15. November 2017
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Mini trepačka 0 EUR 21. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 28. Primárne protilátky 435 EUR 22. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 25. Primárne protilátky 543 EUR 24. November 2017
Ústav zoológie SAV Protilátky na detekciu proteínov spirochét Borrelia burgdorferi 800 EUR 5. December 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Reagencie 167 EUR 27. December 2017
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Bioreagencie 1,295 EUR 12. Február 2018
Národný onkologický ústav Set multikanálových mikropipiet 3,070 EUR 2. Február 2016
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Plastový materiál pre bunkové kultúry f. Greiner 0 EUR 9. Február 2016
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Kit na izoláciu genomickej DNA 889 EUR 26. Február 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Proteinase K 139 EUR 26. Február 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Kultivačné platničky 96 jamkové 324 EUR 16. Máj 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Inkubátory 3,870 EUR 19. Máj 2016
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV biele 96-jamkové polystyrénové mikroplatničky 192 EUR 7. Jún 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Spotrebný laboratórny materiál 640 EUR 28. Jún 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3316 Chemikálie 6,738 EUR 8. Júl 2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Spotrebný laboratórny materiál, chemikálie, vybavenie laboratórií 21,291 EUR 25. Júl 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne nástroje: Vortex, programovateľný rotáror a termomixér s chladením 1,533 EUR 29. Júl 2016
Ústav experimentálnej fyziky SAV SML0282 SIGMA bexarotene 84 EUR 22. August 2016
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV Neutravidin 391 EUR 22. August 2016
Ústav zoológie SAV MiSeq® Reagent Kit v3 973 EUR 22. August 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3716 chemikálie 16,164 EUR 19. September 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Antiséra, diagnostický spotrebný materiál a plastové výrobky 1,215 EUR 22. September 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórna pipeta 133 EUR 5. Október 2016
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Chemikálie 527 EUR 25. Október 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Drôtený sušiak na sklo, stojan na odpadové vrecká 370 EUR 3. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Reagenčné kartridže pre sekvenovanie NGS knižníc na prístroji MiSeq 977 EUR 14. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Pierce™ BCA Protein Assay Kit 160 EUR 14. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu 2,425 EUR 14. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 16. Primárne protilátky 311 EUR 15. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Reštrikčné enzýmy 147 EUR 25. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Materiál pre kvantitatívnu analýzu génovej expresie a bunkovú biológiu 2,889 EUR 5. December 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie a spotrebný materiál pre biochemické/molekulárne testovanie 13,210 EUR 5. December 2016
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Spotrebný materiál pre laboratórium 8,655 EUR 14. December 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Protilátky a činidlá pre aplikáciu WB 1,748 EUR 1. Marec 2017
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Mraznička-hlbokomraziaca skriňový typ 5,083 EUR 13. Marec 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórny materiál z plastov a gumy 408 EUR 13. Marec 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Trepačka 455 EUR 17. Marec 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Zdravotnícky spotrebný materiál 182 EUR 23. Marec 2017
Ústav zoológie SAV dNTP mix 10mM 121 EUR 22. Február 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Sekvenačná chémia, príprava knižníc 4,176 EUR 23. Február 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chémia na separáciu buniek 1,012 EUR 26. Február 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin anti-PGP9.5.(13C4/I3C4) 430 EUR 23. Marec 2018
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Restrikčný enzým 0 EUR 28. Marec 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Sekvenačná chémia, príprava knižníc 1,905 EUR 16. Apríl 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Protilátka proti beta aktínu 290 EUR 4. Júl 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Amplifikačný kit a spotrebný tovar pre qPCR 1,765 EUR 18. Júl 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Protilátky konjugované s fluorescenčnými farbivami, kozie sérum a reagencie pre molekulárnu biológiu 410 EUR 25. Júl 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin ANTOMY 1 900 EUR 6. September 2018
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál 5,000 EUR 21. Jún 2018
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Špeciálne chemikálie pre "in vitro" 1,289 EUR 14. September 2018
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Laboratórny materiál a chemikálie 2,310 EUR 15. August 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórny materiál z plastov a gumy - doštičky, pipetové špičky 283 EUR 4. Jún 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 52. Chemikálie 175 EUR 25. September 2018
Univerzita Komenského v Bratislave Dodávka laboratórnych prístrojov pre FMFI UK a PRIF UK 1,024,500 EUR 24. Február 2021
Univerzita Komenského v Bratislave Dodávka laboratórnych prístrojov pre FMFI UK a PRIF UK 141,125 EUR 24. Február 2021
Univerzita Komenského v Bratislave Dodávka laboratórnych prístrojov pre FMFI UK a PRIF UK 782,250 EUR 24. Február 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 3,006 EUR 30. Jún 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 53,719 EUR 30. Jún 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 11,461 EUR 30. Jún 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 6,446 EUR 30. Jún 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 12,952 EUR 30. Jún 2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórny spotrebný materiál 800 EUR 29. Júl 2021
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Separačná tekutina 80 EUR 29. Júl 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 7,441 EUR 6. Október 2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 1,486 EUR 6. Október 2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 1,662 EUR 6. Október 2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 9,393 EUR 6. Október 2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 66,666 EUR 6. Október 2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 116,666 EUR 6. Október 2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 20,000 EUR 6. Október 2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 266,666 EUR 6. Október 2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 3,008 EUR 30. Jún 2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 3,819 EUR 30. Jún 2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 875 EUR 30. Jún 2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 2,503 EUR 30. Jún 2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 28,424 EUR 31. December 2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 9,328 EUR 31. December 2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 1,490 EUR 31. December 2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 8,666 EUR 31. December 2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 23,684 EUR 31. December 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 16,360 EUR 31. December 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 726 EUR 31. December 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 35,495 EUR 31. December 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 554 EUR 31. December 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 9,142 EUR 31. December 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 12,507 EUR 30. September 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 32,277 EUR 30. September 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum 445,100 EUR 31. Máj 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne prístroje pre vedu a výskum - horizontálna elektroforéza 2,000 EUR 3. Október 2018
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikálie a spotrebný materiál-Reagencie pre molekulárnu biológiu 333 EUR 7. November 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Predvážky 330 EUR 19. Marec 2019
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikálie – Dodanie spotrebného chemického materiálu a molekulárne-biologických kitov-Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu na sekvencovanie pre platformu Illumina 9,734 EUR 19. December 2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Chemikálie pre výskum 0 EUR 24. Apríl 2019
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Minitrepačka pre imunologické stanovenia BioSan PSU-2T a príslušenstvo 271 EUR 18. Október 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát ELISA kit na stanovenie ľudského PENTRAXIN3 1,108 EUR 29. Október 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórny materiál - skúmavky 1,092 EUR 19. Október 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Výskumný materiál 3,000 EUR 19. Október 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Spotrebný laboratórny a zdravotnícky materiál 649 EUR 5. November 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Laboratórny plastový materiál a kit II. 1,635 EUR 12. November 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin kit pre reverznú transkripciu 3,182 EUR 22. November 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 53. Chemikálie, laboratórny spotrebný materiál a presné váhy 690 EUR 5. November 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Diagnostické činidlá 0 EUR 6. Jún 2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál 12,500 EUR 19. Október 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dextran sulfate sodium (DSS) - sodná soľ dextranu 1,440 EUR 22. Október 2020
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Kit na izoláciu genomickej DNA 964 EUR 29. Október 2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Prístroj RT-PCR 20,500 EUR 30. Október 2020
Fakultná nemocnica Trenčín Laboratórne prístroje 28,342 EUR 8. November 2019
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Protilatky 485 EUR 2. November 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Rekombinantný humánny EGF protein a ITS medium 0 EUR 5. August 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Chemikálie pre PCR, HPLC a TLC 518 EUR 18. September 2019
Univerzita Komenského v Bratislave Hlbokomraziaci box 6,000 EUR 3. Október 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Vysokotlakové ampulky (trubice), náhradná sada tesniacich krúžkov 613 EUR 4. Október 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Kultivačné a izolačné média pre bunky, kity 82 EUR 17. Október 2019
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Špeciálne laboratórne pomôcky 500 EUR 21. Október 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórny PCR pracovný box , mikrocentrifúga s vortexom s 2 rotormi, programovateľná výkyvná trepačka na skúmavky 1,311 EUR 25. Október 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Chladnička s mrazničkou 513 EUR 12. November 2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál 3,100 EUR 21. November 2019
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu na sekvencovanie pre platformu Illumina 5,263 EUR 22. November 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórny spotrebný materiál 565 EUR 26. November 2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Detekcia enterovírusov 9,240 EUR 26. November 2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál 2,150 EUR 29. November 2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Laboratórna výbava 333 EUR 27. Január 2020
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Protilátka 475 EUR 7. Február 2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Spotrebný laboratórny materiál a pomôcky 1,230 EUR 27. Február 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Detekčný kit PD-L1 a primárna protilátka CD 163 pre IHC 2,200 EUR 4. Marec 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne prístroje 7,500 EUR 12. November 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne prístroje 583 EUR 12. November 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne prístroje 3,540 EUR 28. Október 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne prístroje 1,466 EUR 28. Október 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne prístroje 541 EUR 12. November 2020
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Amoxycillin sodium / Clavulanate potassium 44 EUR 5. Jún 2020
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Kit na izoláciu genomickej DNA 1,060 EUR 4. December 2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum 0 EUR 18. Jún 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach GasPak EZ anaeróbny kontainerový systém vreciek 270 EUR 24. Jún 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Kity pre výskum, filtre 0 EUR 24. Február 2021
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied amplifikačný kit pre molekulárnu biológiu, spotrebný materiál pre molekulárne laboratórium, chemické výrobky 0 EUR 4. September 2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál 1,125 EUR 5. Október 2020
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Spotrebný laboratórny materiál 633 EUR 4. Máj 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Laminárny box triedy II 3,316 EUR 2. Jún 2017
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Chemikálie a reagencie pre experimenty 3,831 EUR 7. Jún 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Restrikčné enzýmy 317 EUR 14. Jún 2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Spotrebný materiál a chemické výrobky 5,719 EUR 22. Jún 2017
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Chemikálie 2,118 EUR 27. Jún 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Laboratórny spotrebný materiál 2,455 EUR 14. Júl 2017
Výskumný ústav vodného hospodárstva Laboratórne prístroje, vybavenie 1,760 EUR 20. Júl 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Reagencie pre PCR analýzu 0 EUR 20. Júl 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Elektronické 96-jamkové mikrotitračné platničky E-Plate VIEW a E-Plate inzerty pre elektronické 96-jamkové mikrotitračné platničky 1,230 EUR 17. August 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu 2,385 EUR 23. August 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin ELISA kity 2 920 EUR 13. September 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin kit na prípravu DNA knižníc pre NGS sekvenovanie 3,269 EUR 4. Október 2017
Ústav experimentálnej fyziky SAV Chemikálie 150 EUR 27. Október 2017
Výskumný ústav vodného hospodárstva Laboratórne vybavenie 925 EUR 6. November 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórny materiál z plastov a gumy - špičky, mikroskúmavky, skúmavky 620 EUR 7. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4617 Chemikálie 445 EUR 15. November 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Mikroskopy 2,038 EUR 20. November 2017
Ústav zoológie SAV Xceed RT (pre syntézu cDNA) 2,500 EUR 20. November 2017
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikálie – chemikálie a spotrebný materiál 0 EUR 29. November 2017
Výskumný ústav vodného hospodárstva Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória 1,060 EUR 14. December 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Polyklonálna protilátka a Endonukleáza DNáza I 361 EUR 30. Január 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin HITAlert kit 700 EUR 7. Február 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Filmy na vyvolávanie,detekčné roztoky(vývojka,ustaľovač) 265 EUR 1. Marec 2016
Ústav zoológie SAV UV-Air Flow Cleaner Recirculator, statív pre UV-recirkulátor 517 EUR 24. Marec 2016
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV Enzýmy 338 EUR 15. Jún 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie a spotrebný materiál 2,952 EUR 16. Jún 2016
Ústav zoológie SAV Názov Goat serum (Kozie sérum), 500 ml 49 EUR 6. Júl 2016
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied Laboratórne činidlá 135 EUR 25. Júl 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Nádoba na zmrazovanie buniek 110 EUR 19. August 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórny materiál z plastov a gumy 104 EUR 19. September 2016
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied Pipeta s nastaviteľným objemom 1-10ml so špičkami 280 EUR 22. September 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórne pipety, špičky a stojan na pipety 1,100 EUR 30. September 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin ELISA kity - 2. 2,660 EUR 29. September 2016
Ústav experimentálnej fyziky SAV Chemikálie 98 EUR 10. Október 2016
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primer Set 1) E7335L, resp. ekvivalent 431 EUR 10. Október 2016
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied Chemikálie pre AAS 440 EUR 20. Október 2016
Ústav zoológie SAV Reagencie na PCR 2,033 EUR 26. Október 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Mikrocentrifúga 637 EUR 27. Október 2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Kity 4,272 EUR 27. Október 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Protein Carbonyl Colorimetric Assay Kit 330 EUR 3. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin siRNA určené na elimináciu expresie génu MAGEL2 spolu s reagentom a referenčným génom GAPDH 1,044 EUR 8. November 2016
Ústav experimentálnej fyziky SAV Chemikálie 115 EUR 10. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin chemikálie na prípravu NGS knižníc pomocou PCR amplifikácie 170 EUR 14. November 2016
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórny spotrebný materiál 1,140 EUR 18. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie -Sekvenácia 19,711 EUR 18. November 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál 3,150 EUR 22. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin ULPA fillter a príslušenstvo 660 EUR 25. November 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Kity na stanovenie DNA 1,417 EUR 7. December 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin D-Lactate Assay Kit (Colorimetric) 1,996 EUR 21. Február 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Termoblok 720 EUR 20. Marec 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin PE Mouse Anti-Human CD274 25 tests 186 EUR 22. Marec 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Laboratórne špičky, kity 731 EUR 23. Február 2018
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Protilátka 441 EUR 23. Marec 2018
Výskumný ústav vodného hospodárstva Chemikálie 1,600 EUR 26. Apríl 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Chrenová peroxidáza a tetrazóliová soľ 103 EUR 26. Apríl 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Potreby na bunkovú kultiváciu 195 EUR 21. Máj 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Spotrebný material pre kvatitatívnu analýzu génovej expresie a bunkovú biológiu 2,070 EUR 18. Júl 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin ELISA kity pre druhovo špecifickú detekciu surfaktantového proteínu B (SP-B) a fosfatidylcholínu = špecifikácia človek 1,190 EUR 4. September 2018
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu - chemikálie a laboratórny materiál 10,417 EUR 6. September 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1. Podložné sklá, pipeta, analytické váhy, chemikálie 1,650 EUR 1. August 2018
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Chemikálie pre molekulárne analýzy 8,500 EUR 3. August 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin RNAzol BD 183 EUR 6. August 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórne pomôcky a zariadenia 0 EUR 14. August 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Primárne protilátky a transfekčný reagent 1,114 EUR 27. Jún 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Absorbančný reader 11,300 EUR 18. Jún 2021
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach PCR reagencie 456 EUR 29. Júl 2021
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Diagnostické súpravy 179,550 EUR 23. Jún 2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 7,137 EUR 30. September 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 6,560 EUR 30. September 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 288 EUR 30. September 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 19,032 EUR 30. September 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Analytické prístroje, laboratórne prístroje a vybavenie pre výskum 2,111,433 EUR 9. Október 2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 300 EUR 31. Marec 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 728 EUR 31. Marec 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 166 EUR 31. Marec 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 2,350 EUR 31. Marec 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Pierce BCA Protein assay kit 126 EUR 2. Október 2018
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Chemikálie a reagencie 5,200 EUR 3. Október 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Príslušenstvo k centrifúge HERMLE Z326K 1,555 EUR 8. Október 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin PBS a spotrebný materiál 570 EUR 5. November 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Protilátky na Western Blot, PCR plast 2,350 EUR 12. November 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 2,361 EUR 30. September 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 9,625 EUR 30. September 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 1,796 EUR 30. September 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 9,283 EUR 30. September 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5. Primárne protilátky na imunohistochemické farbenie 564 EUR 9. Jún 2016
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Reštrikčné enzýmy 232 EUR 11. Február 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Diagnostické kity - DNA izolačný kit, arabská guma 1,810 EUR 25. Október 2018
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikálie a spotrebný materiál-Reagencie pre molekulárnu biológiu 583 EUR 8. November 2018
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu 1,220 EUR 19. November 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Kity na izoláciu RNA, TaqMan sondy a mastermix, špecifická protilátka proti ľudskému surfaktantovému proteínu A, kultivačné médium pre A549 bunky, ELISA kit pre druhovo špecifickú detekciu surfaktantového proteínu B (SP-B) 2,870 EUR 21. November 2018
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied pomôcky pre rastlinné pletivové kultúry 0 EUR 12. Október 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Primárna protilátka GPX4 Polyclonal Antibody 360 EUR 27. November 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Sekvenačná chémia NGS 8,527 EUR 12. November 2018
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV laboratórny spotrebný materiál, chemikálie, kity 1,445 EUR 23. September 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórna centrifúga s príslušenstvom 1,416 EUR 2. Máj 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórne prístroje a zariadenia - termostat, centrifúga 650 EUR 9. Máj 2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Minicentrifuga Micro-Spin 288 EUR 5. Jún 2019
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Reštrikčný enzým a DNA Ladder 0 EUR 11. Jún 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Predvážky s internou kalibráciou 258 EUR 19. Jún 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach PCR reagencie 110 EUR 27. Október 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum 19,606 EUR 30. September 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Primárne protilátky Beta 3-Tubulín (D65A4) XP, Rabbit mAb 336 EUR 27. Jún 2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórny spotrebný materiál 465 EUR 8. Júl 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Chemikálie - Dextran sulfate sodium (DSS) 1,433 EUR 17. Júl 2019
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied Špičky na pipetuAHN myTip T 1-200 µl / Golden Gate - BUN0200-BP 42 EUR 30. August 2019
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied Expell Secure mikrocentrifugačné skúmavky 2 mL, 500 ks v balení 13 EUR 30. August 2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Chemikália 399 EUR 6. September 2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum 0 EUR 18. September 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Stolná centrifúga 1,087 EUR 15. Jún 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Polymeráza Q5 a špecifické oliginukleotidy 281 EUR 30. Október 2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum 3,100 EUR 31. Október 2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Chemikálie 278 EUR 31. Október 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórne prístroje 2,299 EUR 12. November 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórny spotrebný materiál 2,777 EUR 13. Február 2020
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikálie-reagencie, spotrebný materiál, drobná prístrojová laboratórna technika 0 EUR 2. Marec 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum 7,863 EUR 31. Marec 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Chemikálie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 74,358 EUR 20. November 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Chemikálie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 6,218 EUR 20. November 2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórna chemikália 900 EUR 1. December 2020
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Diagnostické kity 389 EUR 9. Jún 2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórne chemikálie 335 EUR 6. Júl 2020
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne zdravotnícky spotrebný materiál 4,750 EUR 11. Február 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne prístroje 1,625 EUR 26. November 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne prístroje 1,270 EUR 26. November 2020
Národná transplantačná organizácia NGS sekvenačná chémia a kity na stanovenie HLA 125,909 EUR 7. August 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Chemikálie - Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 1,835 EUR 21. August 2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Laboratórne komponenty 0 EUR 10. September 2020
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Inkubátor s trepačkou s príslušenstvom 2,267 EUR 21. Apríl 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Set 6x mikropipeta s nastaviteľným objemom + 6x prisluchajúce špičky + 1stojan pre 6 pipiet 332 EUR 17. Máj 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Vortexový mixér 800 EUR 18. Máj 2017
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied Plastové mikroskúmavky 2 ml 30 EUR 18. Máj 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Sekvenačná analýza HiSeq 2500 3,765 EUR 22. Máj 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Kultivačné média , organické chemikálie a spotrebný plastový materiál pre kultiváciu buniek 1,731 EUR 2. Jún 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Protilátky a chemikálie pre výskum 1,750 EUR 2. Jún 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Protilátky pre aplikáciu WB 1,309 EUR 14. Júl 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Antimykotické disky 0 EUR 24. Júl 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Anorganické zlúčeniny a liečivá - antibiotiká 225 EUR 31. Júl 2017
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV Reagencie pre molekulovú a bunkovú biológiu, laboratórne pomôcky a plasty 3,253 EUR 15. August 2017
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu 9,025 EUR 18. September 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Laboratórny spotrebný materiál 3,150 EUR 4. Október 2017
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Chemiluminiscenčný substrát 360 EUR 5. Október 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórny materiál z plastov a gumy - špičky, pipety, mikroskúmavky, stojany 1,477 EUR 30. Október 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Kultivácia buniek a bunková línia 0 EUR 31. Október 2017
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied Laboratórny spotrebný materiál 558 EUR 2. November 2017
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied chemikálie a laboratórny materiál 0 EUR 3. November 2017
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikálie-chemikálie, reagencie na molekulárnu biológiu a spotrebný materiál 0 EUR 15. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Kity na prepis a analýzu nukleových kyselín 2,988 EUR 15. November 2017
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied PCR box a izolačné kity 2,665 EUR 16. November 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Fotocitlivé filmy a detekčné reagencie 559 EUR 29. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Diagnostické kity 9,082 EUR 13. December 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Sekvenátor novej generácie - NGS 59,990 EUR 19. December 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Náhradné časti pre výskum 502 EUR 17. Január 2018
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Reagencie a kity 5,350 EUR 31. Január 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie na farbenie DNA, protilátky 2,158 EUR 9. Február 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Laboratórne činidlá 3,992 EUR 14. Február 2018
Národná transplantačná organizácia Kit na izoláciu genomickej DNA QIAamp DNA Blood Mini Kit, Taq DNA polymeráza Qiagen kit 4,364 EUR 15. Február 2016
Technická univerzita v Košiciach Prístroj na automatické počítanie buniek 2,450 EUR 12. Apríl 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1116 Chemikálie 12,070 EUR 21. Apríl 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Potencovanie účinnosti vakcín proti lyssavírusovým infekciám novým typom adjuvansu 23,600 EUR 22. Apríl 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Chladená laboratórna centrifúga na platničky s príslušenstvom 2,590 EUR 5. Máj 2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Chemikálie pre výskum 9,480 EUR 26. Máj 2016
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórny spotrebný materiál 1,760 EUR 6. Jún 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórne prístroje a špeciálny spotrebný materiál pre prácu v laboratóriu 2,271 EUR 15. Júl 2016
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Laboratórny materiál - pipety, špičky, nitrilové rukavice 290 EUR 19. Júl 2016
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV Pipety a platnicky 124 EUR 5. September 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Izolácia DNA 220 EUR 28. September 2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál 8,990 EUR 6. Október 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Glutathione peroxidase activity (5 platničkový) kit 575 EUR 7. Október 2016
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV plastový materiál pre mikrobiológiu, laboratórny spotrebný materiál, krv zvierat 1,752 EUR 12. Október 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Gama TLC skener miniGITA (Raytest) 20,980 EUR 14. Október 2016
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV Laboratórne plasty a nitrilové rukavice 2,833 EUR 2. November 2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Izolačný kit 0 EUR 9. November 2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Chemikálie, laboratórne rukavice a mikropipety 0 EUR 11. November 2016
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied Pitevné nástroje a fixáže, chirurgické nástroje 1,250 EUR 10. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin kit na veľkostnú frakcionáciu DNA 880 EUR 14. November 2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Laboratórne pipety a spotrebný materiál 5,950 EUR 15. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Elisa kity na vyšetrenie krvi, chemické výrobky, chemické činidlá 1,400 EUR 15. November 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Chemikálie na kultiváciu izolovaných buniek a bunkových línii 833 EUR 15. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin imunohistochemická protilátka a Imunohistochemická farbička 720 EUR 15. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Protilátky 900 EUR 18. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Primery na diagnostiku BRAF, PPP6-C, STK -19, RAC1 648 EUR 21. November 2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum 0 EUR 25. November 2016
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Protilátka 445 EUR 24. November 2016
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórny a spotrebný materiál 2,540 EUR 24. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Plasty – Qubit skúmavky 83 EUR 5. December 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Primárne protilátky 2,312 EUR 5. December 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Primárne protilátky na detekciu expresie proteínov, laboratórny materiál 3,278 EUR 5. December 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Diagnostické súpravy, chemický materiál 7,175 EUR 7. December 2016
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Scriptseq Complete Kit 3,468 EUR 8. December 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Diagnostické kity 3,408 EUR 9. December 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Spotrebný materiál pre molekulárne testovanie 2 3,559 EUR 14. December 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 0217 Chemikálie 6,505 EUR 9. Február 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 0318 Chemikálie – BRCA1, BRCA2 2,341 EUR 16. Február 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Špecifické protilátky proti surfaktantovým proteínom, kit pre amplifikáciu nízko koncentrovaných templátov genómovej DNA 1,431 EUR 23. Február 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chémia na sekvenáciu 3,366 EUR 23. Marec 2018
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Restrikčný enzým 0 EUR 23. Marec 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál - vata, gáza, lancety... 0 EUR 27. Marec 2018
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikália - reagencia pre molekulárnu biológiu 396 EUR 25. Apríl 2018
Ústav zoológie SAV NucleoSpin Gel and PCR Clean-up (250) 708 EUR 22. Máj 2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum 0 EUR 19. Júl 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Diagnostické súpravy / kity 6,117 EUR 6. September 2018
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu 14,568 EUR 21. Jún 2018
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Reagencie a kity 2,090 EUR 26. September 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin HIT Alert kit 631 EUR 6. August 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie a materiál na výskum 1,291 EUR 8. August 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Inkubátor s funkciou trepania 1,850 EUR 27. August 2018
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Kit na izoláciu genomickej DNA 879 EUR 14. Jún 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie na výskum 166 EUR 20. Jún 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Rôzne chemické výrobky 149 EUR 19. Jún 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum 17,989 EUR 30. Jún 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 5,175 EUR 30. September 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 8,959 EUR 30. September 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 4,770 EUR 30. September 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 2,602 EUR 30. September 2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Špeciálne chemikálie a spotrebný materiál 11,422 EUR 11. Marec 2021
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied q5 hot star DNA polymeráza 126 EUR 24. Marec 2021
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Kit na izoláciu genomickej DNA 1,060 EUR 28. Apríl 2021
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Laboratórny spotrebný materiál 2,379 EUR 11. Máj 2021
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Diagnostické činidlo 89 EUR 24. Máj 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Spotrebný laboratórny materiál: mikroskúmavky, špičky, Petriho misky... 761 EUR 25. Máj 2021
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Anorganické chemikálie 250 EUR 7. Júl 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne prístroje 3,991 EUR 19. Júl 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 4,503 EUR 30. September 2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 1,803 EUR 30. September 2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 88 EUR 30. September 2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 3,724 EUR 30. September 2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 10,710 EUR 31. December 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 66,723 EUR 31. December 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Diagnostické súpravy / kity - činidlá 532 EUR 27. September 2018
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Substancie pre vedecko-výskumné účely 218,000 EUR 17. Apríl 2019
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Substancie pre vedecko-výskumné účely 149,000 EUR 17. Apríl 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Plastové výrobky - kolóny, platničky 3,000 EUR 20. November 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Malý personálny vortex 121 EUR 19. Marec 2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin IHC - kaspáza-3 1,114 EUR 5. November 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Špecifické reagencie a materiál na metodiku a výskum 3,591 EUR 23. Október 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Špecifické chemikálie a materiál potrebný na výskum exozómov 2,434 EUR 14. Marec 2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 54. Chemikálie 1,588 EUR 5. November 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin HIT Alert kit 1 631 EUR 19. Október 2018
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Laboratórny plast, chemikálie a kit 0 EUR 17. Január 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Chemikálie 1,917 EUR 22. Október 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Digitálny fotoaparát na mikroskop 330 EUR 23. November 2018
Univerzita Komenského v Bratislave Laboratórny plast, enzýmy a chemikálie 2,052 EUR 13. December 2018
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikálie – Dodanie spotrebného chemického materiálu a molekulárne-biologických kitov-Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu I. 0 EUR 19. December 2018
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Kity - enterovírusy 4,996 EUR 14. December 2018
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikálie a spotrebný materiál-Reagencie pre molekulárnu biológiu 333 EUR 7. November 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórny materiál z plastov a gumy, ECO platničky, fólie 1,000 EUR 22. November 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie, kity a materiál 4,136 EUR 5. November 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Materiál pre molekulárne analýzy 3,451 EUR 21. November 2018
Ústav experimentálnej fyziky SAV Chemikálie 0 EUR 5. November 2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum 0 EUR 9. November 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Skyrín 566 EUR 14. November 2018
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Centrifugačná skúmavka plochá PP so skrutkovacím uzáverom 13 ml 167 EUR 12. Október 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Kity a reagencie pre molekulárnu biológiu 2,997 EUR 20. November 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie a spotrebný materiál pre biochemické/molekulárne testovanie 3,271 EUR 28. September 2016
Univerzita Komenského v Bratislave Mikroplatničkový reader (s mikroskopickou analýzou buniek) 91,660 EUR 13. Október 2020
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Laboratórny spotrebný materiál 2 6,784 EUR 22. Máj 2019
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikálie - spotrebný materiál, kity 0 EUR 15. Október 2020
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Drobná prístrojová, laboratórna technika 2,161 EUR 14. Jún 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Chemické zlúčeniny ELISA kity 2,179 EUR 25. Jún 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 483 EUR 30. September 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 11,120 EUR 30. September 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 5,426 EUR 30. September 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 9,302 EUR 30. September 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Izolácia nukleových kyselín 738 EUR 5. November 2020
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikálie - spotrebný materiál, plasty 678 EUR 6. November 2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Chemikálie 0 EUR 12. September 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Izolačné a diagnostické kity na analýzu exozómov 4,525 EUR 19. Júl 2019
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied T4 DNA Ligase a MIX DNTP 108 EUR 31. Júl 2019
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied ExpellPlus 10μl špičky, sterilné, PCR čisté, balené v stojanoch, 10x96 ks 83 EUR 30. August 2019
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied antibiotiká, média s rastovými látkami 729 EUR 26. September 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Diagnostické činidlá 0 EUR 2. Október 2019
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Kit na izoláciu genomickej DNA 1,056 EUR 18. Október 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórny materiál - platničky, transwell inzerty, skúmavky 894 EUR 21. Október 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Mikroplatničkový absorbančný reader 5,670 EUR 4. November 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Súpravy na izoláciu nukleových kyselín; súpravy na detekciu a kvantifikáciu nukleových kyselín; cukróza 0 EUR 5. November 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórny spotrebný materiál 3,197 EUR 12. November 2019
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Kity - enterovírusy 8,400 EUR 15. November 2019
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Chémia do laboratória 121 EUR 15. November 2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórne chemikálie 1,200 EUR 20. November 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Centrifúga pre mikroskúmavky, PCR skúmavky a stripy 302 EUR 25. November 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Duálny inkubátor 1,367 EUR 25. November 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Suchý inkubátor 575 EUR 26. November 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Kultivačné a izolačné média 0 EUR 3. December 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Chemické zlúčeniny ELISA kity 2,830 EUR 16. December 2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Laboratórny materiál 117 EUR 28. Február 2020
Výskumný ústav vodného hospodárstva Laboratórne vybavenie 605 EUR 14. Máj 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Germicídny dekontaminátor vzduchu s príslušenstvom a kompletná sada pH metra s elektródou a puframi 1,150 EUR 10. Jún 2020
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikálie – dodanie spotrebného chemického materiálu a molekulárne-biologických kitov 0 EUR 21. Marec 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Rotor pre centrifúgu 640 EUR 20. Júl 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Chemikálie a kity 0 EUR 27. August 2020
Národný onkologický ústav CO2 inkubátor 6,200 EUR 19. Január 2021
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Restrikčný enzým 720 EUR 18. September 2020
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Aminokyseliny 513 EUR 8. Október 2020
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Stojan na pipety HTL 75 EUR 4. Máj 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chladená stolová centrifúga 2,620 EUR 13. Jún 2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Chemikálie a laboratórny materiál na výskumnú činnosť 0 EUR 10. Júl 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2817 Chemikálie - kity na sekvenáciu 5,048 EUR 10. Júl 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Laminárny box triedy II, špeciálna chemikália, UV lampa UV-30A 4,890 EUR 10. Júl 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin chemikálie, materiály a plasty pre výskum 1,762 EUR 28. Júl 2017
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied Mikroplatničkový fotometer 5,450 EUR 30. August 2017
Ústav zoológie SAV Kity 236 EUR 4. September 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Stolná minicentrifúga 249 EUR 19. September 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie na retrográdne značenie a analýzu génovej expresie napäťovo riadených sodíkových kanálov 415 EUR 18. Október 2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum 0 EUR 20. Október 2017
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórne chemikálie 7,500 EUR 24. Október 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin TRI REAGENT® RT 1,588 EUR 2. November 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Komponenty na izoláciu a analýzu vírusových genómov 0 EUR 2. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Panel génov VWF, FGs 3,616 EUR 3. November 2017
Ústav zoológie SAV Reagencie na PCR 2,500 EUR 15. November 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Proteíny, enzýmy - Králičia protilátka konjugovaná 762 EUR 23. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Anti-HMGB1 antibody 445 EUR 24. November 2017
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórne chemikálie 7,192 EUR 29. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Diagnostické kity 2,750 EUR 5. December 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Disc Dispenzer, 90 mm, for 6 Catridges (dávkovač diskov (90 mm) pre 6 kaziet) 416 EUR 8. Január 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Anorganické zlúčeniny 119 EUR 13. Február 2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Chemikálie a plast pre výskum 2,609 EUR 8. Marec 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Pipeta 10-100 µl 303 EUR 7. Apríl 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Ochranné pracovné prostriedky do laboratória a laboratórny materiál 526 EUR 28. Apríl 2016
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied Etylalkohol a rôzne chemické látky pre experimentálne účely,pipetovacie špičky bez filtra 2,498 EUR 3. Máj 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1316 Chemikálie 12,060 EUR 5. Máj 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie a spotrebný materiál 2,917 EUR 11. Máj 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Pipetové špičky 325 EUR 15. Jún 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Zabezpečovací systém pre 2 hlbokomraziace boxy 1,000 EUR 16. Jún 2016
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Špičky a iný spotrebný materiál 1,228 EUR 17. Jún 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Autokláv 4,700 EUR 14. Júl 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórny spotrebný materiál 742 EUR 19. Júl 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Špeciálne kity a spotrebný materiál 5,000 EUR 20. Júl 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Kit na sekvenáciu MiSeq 2,100 EUR 25. August 2016
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Anorganické a organické chemikálie 196 EUR 2. September 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Pipety a špičky 667 EUR 19. Október 2016
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Murashige & Skoog 53 EUR 25. Október 2016
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied Homogenizátor vzoriek 741 EUR 15. November 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Diagnostické činidlá 883 EUR 18. November 2016
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Prístrojové vybavenie 14,211 EUR 18. November 2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Mikroplatničky, Petriho misky, špičky 0 EUR 21. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie 690 EUR 5. December 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Spotrebný materiál – molekulová biológia 2,305 EUR 5. December 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Jednorazový zdravotnícky a laboratórny materiál - pipety, skúmavky, špičky 588 EUR 15. Február 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Reagencie pre molekulárne testovanie qPCR 1,252 EUR 17. Marec 2017
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Diagnostické súpravy 1,368 EUR 24. Marec 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Spotrebný materiál na sekvenáciu 164 EUR 23. Marec 2018
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Rôzne anorganické chemikálie 425 EUR 24. Apríl 2018
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikálie a spotrebný materiál 2,208 EUR 30. Apríl 2018
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Alkalická fosfatáza rekombinantná 73 EUR 18. Máj 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Biotinylované sekundárne protilátky 1,230 EUR 17. September 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Stereomikroskop 350 EUR 12. Júl 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10. Laboratórny spotrebný materiál 550 EUR 27. August 2018
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórne chemikálie 5,500 EUR 29. Jún 2018
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Kity a reagencie 2,976 EUR 30. Apríl 2021
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Chemia pre výskumné účely 123 EUR 31. Máj 2021
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Laboratórne komponenty pre účely výskumu 0 EUR 14. Jún 2021
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Izolácia a detekcia nukleových kyselín, biomolekúl 0 EUR 21. Jún 2021
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach OneTaq® 2X Master Mix 340 EUR 29. Júl 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne prístroje 137 EUR 20. Október 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne prístroje 1,345 EUR 15. Október 2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Prístrojové vybavenie – nová testovacia stratégia 97,670 EUR 8. November 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne prístroje 144 EUR 8. December 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne prístroje 869 EUR 8. December 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne prístroje 949 EUR 21. December 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne prístroje 174 EUR 8. December 2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Materiál pre sekvenovanie SARS-CoV-2 na identifikáciu mutácií vírusu 493,382 EUR 24. November 2021
Univerzita Komenského v Bratislave Chemikálie a spotrebný materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2021 45,889 EUR 7. December 2021
Univerzita Komenského v Bratislave Prietokový cytometer 79,125 EUR 8. Január 2015
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Zariadenie a vybavenie laboratória , laboratórny nábytok a nákup chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu 134,126 EUR 20. Apríl 2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 11,406 EUR 30. Jún 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 18,551 EUR 30. Jún 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Proteíny a enzýmy 1,688 EUR 14. November 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Protilátky špecifické na výskum 4,889 EUR 19. November 2018
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikálie a spotrebný materiál 0 EUR 29. Apríl 2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Fluorescenčný mikroskopXceed HP quantitative SYBER-G tissue kit 4,628 EUR 5. November 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Kultivačné médium a reagencie pre kultiváciu buniek v laboratórnych podmienkach 0 EUR 21. November 2018
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Kit na izoláciu genomickej DNA 530 EUR 14. November 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórny materiál z plastov - chladiaci box, skúmavky s korundom NucleoSpin® Beady, Typ C 192 EUR 25. Október 2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Chemikálie, pipety a špičky pre výskum 1,899 EUR 7. November 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Primárne protilátky GPX1 antibody, GPX3 antibody 1,495 EUR 29. Apríl 2019
Ústav zoológie SAV Reagencie na analýzy proteínov 693 EUR 28. November 2018
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu 0 EUR 22. Február 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Rôzne chemikálie, protilátky, enzýmy, chemické zlúčeniny 1,183 EUR 8. November 2018
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Trepačka 308 EUR 8. November 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin CappTempo pipette filter 398 EUR 19. November 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Chemikálie - aktivovaná agaróza, soľ, propanol 5,680 EUR 20. November 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Diagnostické kity - pre ELISA a molekulárnu diagnostiku 7,846 EUR 19. Október 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Základné anorganické a organické chemikálie 1,433 EUR 27. November 2018
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórne chemikálie 1,500 EUR 3. Máj 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórne prístroje 1,000 EUR 16. Máj 2019
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Špeciálne chemikálie pre výskum 4,000 EUR 20. Október 2020
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV Trepacka a kit 2,345 EUR 2. November 2016
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórna chemikália 48 EUR 29. Október 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Kit na testovanie produkcie peroxidu vodíka baktériami 339 EUR 17. Júl 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Chemikálie pre RT-PCR a izoláciu RNA 0 EUR 23. Júl 2019
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied Expell PCR skúmavky 0.2 mL, 1000 ks v balení 29 EUR 30. August 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Súprava na izoláciu vírusovej RNA 344 EUR 12. September 2019
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied chemikálie 303 EUR 17. Október 2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórne chemikálie 210 EUR 28. Október 2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum 0 EUR 31. Október 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Kity 1,422 EUR 15. November 2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórne chemikálie 930 EUR 14. Február 2020
Centraleuropean Biotech Institute s. r. o. Hlbokomraziaci box 7,946 EUR 17. Marec 2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Rotor k centrifúge Z 36 HK, HERMLE 1,101 EUR 6. November 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát CellTracker TM Green Bodipy TM 373 EUR 18. Máj 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 4,192 EUR 31. December 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 40,074 EUR 31. December 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 9,751 EUR 31. December 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 18,442 EUR 31. December 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Izolácia a detekcia nukleových kyselín, biomolekúl 1,031 EUR 24. Jún 2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Prístroje k testovaniu SARS-COV2 177,522 EUR 12. Jún 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dezinfekčný roztok 87 EUR 1. Júl 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Chemikálie: GPX2 antibody - konjugovaná 634 EUR 5. August 2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Laboratórny materiál a chemikálie 0 EUR 6. August 2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Laboratórny materiál, chemikálie 0 EUR 6. August 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Elisa kity 4,484 EUR 2. September 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Izolačný kit na extrakciu DNA črevných parazitov 1,340 EUR 9. September 2020
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Chemikálie pre molekulárnu biológiu 480 EUR 21. September 2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Laboratórny materiál 1,108 EUR 21. September 2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórne chemikálie 670 EUR 29. September 2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu 2,336 EUR 24. Apríl 2017
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Mikropipety a stojany 3,390 EUR 5. Máj 2017
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV Laboratórne pomôcky, prístroje a plasty 1,880 EUR 12. Máj 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Laboratórna chémia a reagencie 153 EUR 5. Jún 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Mikropipety 410 EUR 12. Jún 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Protilátka králičia polyklonálna 585 EUR 19. Jún 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórny materiál z plastov a gumy 1,700 EUR 26. Jún 2017
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied Rôzne chemické látky pre experimentálne účely,pipetovacie špičky bez filtra, PCR skúmavky. 6,666 EUR 30. Jún 2017
Výskumný ústav vodného hospodárstva Laboratórne zariadenie - Trepačka 475 EUR 13. Júl 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Plastový spotrebný lab. materiál 1,645 EUR 19. Júl 2017
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied Chemikálie na Western Blot a sérologické metodiky 742 EUR 26. Júl 2017
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied UVT–S–AR, PCR box (velký), se skleněnými stěnami s príslušným stolíkom T4L alebo ekvivalent pri dodržaní technických a funkčných špecifikácií 2,133 EUR 28. Júl 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie a médiá pre kultiváciu neuronálnych buniek 2,327 EUR 3. August 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Sušička Laboratórneho skla 2,491 EUR 14. September 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach endoskopický nástroj 291 EUR 27. September 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Izolačný kit 2,400 EUR 3. Október 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórne prístroje a chemikálie 3,874 EUR 3. Október 2017
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Protilátky na WB 773 EUR 5. Október 2017
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik PCR Termocykler + chémia 4,100 EUR 6. Október 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Reagencie na vedecko-výskumné účely 1,233 EUR 10. Október 2017
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Chemikálie a laboratórny materiál 237 EUR 27. Október 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Centrifúga na mikroplatničky 500 EUR 13. November 2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Laboratórny materiál pre výskum 0 EUR 15. November 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Laboratórny spotrebný materiál 4,723 EUR 14. November 2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Chemikálie 0 EUR 16. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chémia a spotrebný materiál na sekvenáciu 24,671 EUR 16. November 2017
Ústav zoológie SAV Rôzne chemické výrobky 1,543 EUR 23. November 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach PCR plastový materiál a živné médium 525 EUR 23. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Primárne protilátky pre imunohistochémiu 918 EUR 24. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Diagnostický kit 9,300 EUR 4. December 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Proteíny, enzýmy 206 EUR 1. Február 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Plasty pre prácu s mikrobiologickými a tkanivovými kultúrami 1,157 EUR 18. Február 2016
Ústav zoológie SAV CO2 inkubátor 2,337 EUR 25. Apríl 2016
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied spotrebný materiál do laboratoria 417 EUR 6. Máj 2016
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikália - Trypsin from porcine pancreas Lyoph T4799-100G 166 EUR 9. Máj 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Diagnostické súpravy/kity pre stanovenie aminokyselín a acylkarnitínov zo suchej kvapky krvi 154,320 EUR 18. Máj 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Kit na sekvenáciu Hiseq 4,480 EUR 20. Máj 2016
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV laboratórny spotrebný materiál, chemikálie, kity 1,883 EUR 27. Máj 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórne sklo a spotrebný materiál do laboratória 1,285 EUR 31. Máj 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie 1,522 EUR 9. Jún 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie pre analýzu génovej expresie 4,291 EUR 23. Jún 2016
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV digitálny inkubátor s chladením 625 EUR 7. Júl 2016
Ústav experimentálnej fyziky SAV 77627 SIGMA-ALDRICH poly(vinylpolypyrrolidone) 50 EUR 11. Júl 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Chemikálie a kultivačné médiá 8,100 EUR 3. August 2016
Ústav zoológie SAV DNA purifikačný kit (JetQUICK PCR Purification spin kit. Genomed, kat.č.410250) 327 EUR 12. August 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál 146 EUR 6. September 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Spotrebný materiál 1 118 EUR 22. September 2016
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied NEBNext Ultra DNA Library Prep Kit for Illumina E7370L, resp. ekvivalent 4,093 EUR 5. Október 2016
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Diagnostické reagencie 3,292 EUR 11. Október 2016
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Laboratórne pomôcky pre prácu vo výskumnom laboratóriu 281 EUR 11. Október 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin DNA Ladder a Gel Loading Dye - Purple (6X) 291 EUR 21. Október 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Prístrojové vybavenie laboratória 11,500 EUR 3. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Kit na sekvenáciu Hiseq 2,155 EUR 8. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie pre analýzu génovej expresie 1,885 EUR 8. November 2016
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórny spotrebný materiál 228 EUR 14. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin TRI REAGENT® RT 913 EUR 18. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Organické chemikálie 415 EUR 1. December 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium 1,335 EUR 1. December 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin protilátky určené na špecifickú detekciu antigénov 694 EUR 5. December 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Chemikálie na imunohistochemické vyšetrenia 1,277 EUR 25. Január 2017
Ústav zoológie SAV Reagencie na PCR 4,166 EUR 6. Marec 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Minitrepačka 347 EUR 21. Marec 2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Kit 7,591 EUR 22. Marec 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu 2,336 EUR 24. Marec 2017
Ústav zoológie SAV Reagencie na PCR 1,192 EUR 6. Marec 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Reagencie 1,913 EUR 26. Marec 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin protilátka anti-SOX6 450 EUR 24. Apríl 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie a materiál pre experimentálny výskum 1,570 EUR 6. Jún 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Médiá pre kultiváciu neuronálnych buniek a špičky na pipety 1,575 EUR 12. Júl 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Human ELISA kity 2,898 EUR 25. Júl 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórne zariadenia 4,025 EUR 14. August 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Plastové výrobky 1,725 EUR 16. August 2018
Výskumný ústav vodného hospodárstva Laboratórne vybavenie 3,542 EUR 8. Jún 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Enzýmy 490 EUR 11. Jún 2018
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Thermo shaker 650 EUR 11. Jún 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 3,742 EUR 30. Jún 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 32,997 EUR 30. Jún 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 6,961 EUR 30. Jún 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 2,562 EUR 30. Jún 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach E-Platničky do RTCA prístroja 1,980 EUR 8. Júl 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne prístroje 2,355 EUR 3. September 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne prístroje 547 EUR 24. August 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne prístroje 1,856 EUR 24. August 2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zariadenia pre vybavenie laboratórií FCHPT - Univerzitný vedecký park STU 35,740 EUR 2. Február 2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 6,825 EUR 31. Marec 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 38,198 EUR 31. Marec 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 4,397 EUR 31. Marec 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 29,739 EUR 31. Marec 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie, kity na kontrolu DNA, klastrovanie a sekvenáciu 0 EUR 4. Február 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 018JB. Chemikálie na diagnostiku 751 EUR 5. December 2018
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Kit na izoláciu genomickej DNA 1,056 EUR 17. Apríl 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Kit na izoláciu DNA z rastlinných pletív 687 EUR 15. November 2018
Ústav zoológie SAV Stolová centrifúga pre PCR platničky 288 EUR 28. November 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát pH meter 405 EUR 14. Marec 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Diagnostické kity a činidlá 5,511 EUR 8. November 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Sssi /CpG/ Methyltransferase 78 EUR 15. Október 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Mikrolitrová centrifúga s rotorom 1,170 EUR 23. November 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratorny plast 360 EUR 18. Apríl 2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chémia a spotrebný materiál na sekvenáciu 27,300 EUR 5. December 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin protilátky ABCAM 1,339 EUR 5. November 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Protilátky na výskum 2,087 EUR 5. November 2018
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Špeciálne kity pre molekulárnu biológiu 4,819 EUR 15. November 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Kit na sekvenáciu Miseq 1,134 EUR 4. December 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórny pracovný box 1,383 EUR 19. Október 2018
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied chemikálie 623 EUR 24. Október 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórny materiál z plastov a gumy - mikroskúmavky 295 EUR 6. December 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórne prístroje 3,475 EUR 18. Október 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Výskumný materiál 2,933 EUR 19. Október 2018
Ústav zoológie SAV Rôzne chemické výrobky, plasty, spotrebný laboratórny materiál 0 EUR 15. November 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát HMGB1 Elisa kit 1,220 EUR 20. November 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Proteíny a enzýmy 0 EUR 22. Október 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Diagnostické ELISA súpravy 0 EUR 2. Máj 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Izolácia a detekcia nukleových kyselín, biomolekúl, príslušenstvo k ultracentrifúge, protilátky. 0 EUR 20. Október 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Elisa kity pre výskum 3,292 EUR 20. Jún 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Spotrebný laboratórny materiál 0 EUR 26. Jún 2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórne chemikálie 6,087 EUR 27. Jún 2019
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Chemikálie a pomôcky pre kultiváciu buniek 884 EUR 27. Jún 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum 12,589 EUR 30. September 2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Chemikálie 0 EUR 2. August 2019
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Kit na izoláciu genomickej DNA 1,056 EUR 9. August 2019
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 2 mL skúmavky naplnené zirkóniovými guličkami o hrúbke 3 mm, 50 ks 267 EUR 30. August 2019
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Laboratórny spotrebný materiál 2,739 EUR 14. Október 2019
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Sekundárna protilátka 159 EUR 18. Október 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Chemikálie 0 EUR 23. Október 2019
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Špeciálne chemikálie 0 EUR 5. November 2019
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Kit na izoláciu genomickej DNA 1,060 EUR 24. Apríl 2020
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Protilátka 1,900 EUR 9. Jún 2020
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikálie - plasty, spotrebný materiál 1,141 EUR 10. Jún 2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Laboratórny materiál, chemikálie 0 EUR 28. Júl 2020
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Základné anorganické a organické chemikálie, Čisté a rôzne chemické výrobky 16,590 EUR 12. Január 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 5,471 EUR 31. December 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 81,538 EUR 31. December 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 9,321 EUR 31. December 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 6,219 EUR 31. December 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 3,091 EUR 31. December 2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Špeciálne chemikálie a laboratórny materiál 532 EUR 7. Október 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórne sklo 530 EUR 6. Apríl 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Softvérový modul - morfológia a morfometria 5,346 EUR 21. Apríl 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Laboratórne chemikálie 500 EUR 28. Apríl 2017
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV Chemikálie pre imunohistochémiu 1,205 EUR 12. Máj 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Spotrebný laboratórny materiál z plastov 1,089 EUR 17. Máj 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu 1,592 EUR 14. Jún 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1617 Chemikálie 1,363 EUR 26. Jún 2017
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikálie (reagencie) - TaqMan SNP Genotyping Assays - genotypizačné sondy pre PCR reakciu, TaqMan mix na fluorescenčnú genetypizáciu SNP 1,364 EUR 13. Júl 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Microplate, pureGrade, 96-well, PSStandard transp. F´bottom 350 ul 83 EUR 18. Júl 2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Chemikálie a laboratórny materiál pre výskum 0 EUR 7. August 2017
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Kit na izoláciu genomickej DNA 937 EUR 14. August 2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Izolačný kit 473 EUR 13. Október 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórny materiál z plastov a gumy - špičky, mikroskúmavky, hokejky, očká 989 EUR 12. Október 2017
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV Kity, ladder, spotrebný materiál, agar 483 EUR 13. Október 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Izolácia genómovej DNA 1,831 EUR 6. November 2017
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied chemikálie pre izoláciu gDNA, spotrebné plasty pre molekulárnu biológiu 1,240 EUR 10. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Reagencie a spotrebný materiál pre molekulárno-biologické laboratórium 2,001 EUR 15. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Súprava sekvenačných kartridží pre NGS sekvenovanie 17,822 EUR 24. November 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Fluorimeter pre meranie koncentrácie DNA, RNA a proteínov 1,415 EUR 30. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Diagnostické kity 3,700 EUR 1. December 2017
Výskumný ústav vodného hospodárstva Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória 145 EUR 14. December 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Kity na klastrovanie a sekvenáciu HiSeq 12,485 EUR 28. Apríl 2016
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach autokláv 9,549 EUR 15. Júl 2016
Ústav zoológie SAV Kit na izoláciu DNA z tkanív a krvi 709 EUR 12. August 2016
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Index Primer Set 2) E7500L, resp. ekvivalent 431 EUR 10. Október 2016
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Laboratórny spotrebný materiál 3,229 EUR 17. Október 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Izolačné kity 545 EUR 4. November 2016
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied sterilné sérologické pipety 25ml 202 EUR 8. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Molekulová biológia – chemikálie, reagencie, primery 4,320 EUR 18. November 2016
Ústav zoológie SAV Chemikálie, rukavice 220 EUR 24. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Platničky pre metylačnú analýzu 105 EUR 1. December 2016
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied Chemikálie na PCR, Western Blot a koprologické metodiky 3,050 EUR 2. December 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium 3 2,140 EUR 1. December 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Pierce™ BCA Protein Assay Kit 320 EUR 7. December 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Diagnostické činidlá 1,304 EUR 7. December 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Termoblok s trepaním vzoriek 735 EUR 14. Marec 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Prístroje operačnej sály 1,035 EUR 15. Marec 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát sklenený laboratórny tovar 998 EUR 23. Marec 2017
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikália pre molekulárnu biológiu 925 EUR 12. Júl 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Etylakohol, myšacie sérum, DURAN 870 EUR 11. Júl 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 48. Chemikálie 223 EUR 1. August 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórny plast a pipety 1,854 EUR 24. September 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Anti-CD31 a Anti-VEGF Receptor 2 protilátky 928 EUR 13. September 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 2,207 EUR 31. Marec 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 11,764 EUR 31. Marec 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 1,509 EUR 31. Marec 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 2,820 EUR 31. Marec 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Organické chemikálie - kity 2,368 EUR 24. Marec 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Chemikálie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 2,344 EUR 31. Marec 2021
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied spotrebné plasty pre molekulárne laboratórium, špecializované chemické výrobky pre molekulárnu biológiu 0 EUR 6. Júl 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Chemikálie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 14,540 EUR 30. Jún 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Chemikálie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 685 EUR 30. Jún 2021
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Diagnostický kit pre sekvenáciu pozitívnych vzoriek SARS-CoV-2. 131,185 EUR 23. Júl 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 1,873 EUR 30. September 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 39,291 EUR 30. September 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 9,119 EUR 30. September 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 7,508 EUR 30. September 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 9,180 EUR 30. September 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne prístroje 27,400 EUR 26. November 2021
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Materiál pre odber ejakulátu a insemináciu psov. 173 EUR 2. Október 2018
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Restrikčný enzým 0 EUR 5. Október 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 10,472 EUR 30. September 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum 30,217 EUR 30. September 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Primárne protilátky na imunohistochémiu 4,532 EUR 5. November 2018
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied DNA polymeráza 107 EUR 8. November 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum 10,653 EUR 31. December 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Zásobník na kvapalný dusík 718 EUR 24. Apríl 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Ecoplate 0 EUR 12. Október 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Anorganické zlúčeniny a liečivá 1,631 EUR 26. Október 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Panel pre cielené NGS sekvenovanie 3,842 EUR 4. December 2018
Univerzita Komenského v Bratislave Kity na exómovésekvenovanie génov 14,583 EUR 20. Marec 2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Kultivačný plast – jednorazový, sterilný 6,949 EUR 5. December 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Rôzne laboratórne meracie prístroje 7,991 EUR 26. November 2018
Univerzita Komenského v Bratislave Vimentin protilátka 350 EUR 13. December 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Chemické zlúčeniny na stanovenie uvedených molekúl 400 EUR 26. Február 2019
Ústav zoológie SAV dNTP mix 10mM 270 EUR 31. Október 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Rôzne zdravotnícke a laboratórne prístroje a materiál 4,072 EUR 18. Október 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin laboratórna minicentrifúga 490 EUR 5. November 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Diagnostické súpravy a kity - Oxid deutéria, Izolačný kit genómovej DNA, Mayerov hematoxylín 348 EUR 14. November 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Spotrebný materiál a reagencie 2,268 EUR 10. December 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Chemikálie-proteíny 2,980 EUR 31. Október 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Oligonukleotidy 60 EUR 3. Máj 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Zložky mikrobiologických kultivačných médií 1,371 EUR 21. Máj 2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Súprava sekvenačných kartidží pre NGS sekvenovanie 27,978 EUR 3. November 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach DNA polymeráza, kultivačné médiá, kity pre extrakciu DNA a RNA 0 EUR 22. Október 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 1,487 EUR 30. September 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 16,633 EUR 30. September 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 492 EUR 30. September 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 891 EUR 30. September 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 7,785 EUR 30. September 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vodný kúpeľ 573 EUR 17. Júl 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Mix pre real-time PCR; reagencie pre izoláciu RNA 673 EUR 23. Júl 2019
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Laboratórne pomôcky 225 EUR 6. August 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Primárne protilátky GPX8 a GPX4 630 EUR 2. September 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Výmena HEPA filtrov v laminárnom boxe Safemate 1.2 vision 1,400 EUR 12. September 2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórne chemikálie 754 EUR 20. September 2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórne chemikálie 4,167 EUR 26. September 2019
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Chemikálie a laboratórne pomôcky 0 EUR 9. Október 2019
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Chemikálie a iné pomôcky do laboratória 0 EUR 18. Október 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Chemikálie a kity 0 EUR 12. November 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Hlbokomraziaci box 10,167 EUR 5. December 2019
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Kit na izoláciu genomickej DNA 1,060 EUR 6. Február 2020
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied Zdravotnícke vybavenie, Ochranné pomôcky, Chirurgické nástroje, Chemikálie 3,083 EUR 2. November 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Chemikálie, reagencie a suplementy 0 EUR 10. Jún 2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Laboratórne komponenty využiteľné vo výskumných laboratóriách 0 EUR 15. Jún 2020
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Kit na izoláciu genomickej DNA 1,060 EUR 30. Jún 2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Spotrebný laboratórny materiál 500 EUR 19. Február 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne prístroje 283 EUR 8. December 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Detekčný prístroj 102,500 EUR 21. December 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 108,345 EUR 27. Júl 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 234,755 EUR 27. Júl 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 244,650 EUR 27. Júl 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 151,152 EUR 27. Júl 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 201,424 EUR 27. Júl 2020
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Reagencie a laboratórny spotrebný materiál 5,487 EUR 11. August 2020
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Spotrebný laboratórny materiál 6,400 EUR 12. Január 2021
Výskumný ústav vodného hospodárstva Magnetické miešačky 1,595 EUR 12. Január 2021
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Laboratórny spotrebný materiál 160,511 EUR 17. Apríl 2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin reštrikčné endonukleázy 350 EUR 19. Máj 2017
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikálie - TaqMan SNP Genotyping Assays - genotypizačné sondy pre PCR reakciu 2,560 EUR 26. Máj 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Laboratórny spotrebný materiál 2,113 EUR 6. Jún 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1517 Chemikálie 3,070 EUR 26. Jún 2017
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórny spotrebný materiál 2,200 EUR 4. Júl 2017
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikálie-reagencie 1,245 EUR 26. Júl 2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Kit 3,269 EUR 28. Júl 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Chemikálie 0 EUR 10. August 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin multi rotator pre 26 skúmaviek 340 EUR 16. August 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Chemikálie 88 EUR 23. August 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórny materiál z plastov a gumy - špičky, pipety, platničky 1,218 EUR 2. Október 2017
Ústav experimentálnej fyziky SAV Chemikálie ALDRICH 150 EUR 5. Október 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórny materiál z plastov a gumy 1,564 EUR 16. Október 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie, roztoky, reagenty na qPCR reakcie 3,990 EUR 16. Október 2017
Ústav experimentálnej fyziky SAV Chemikálie ALDRICH 72 EUR 24. Október 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Sekundárne protilátky pre imunofluorescenciu a súvisiace chemikálie 879 EUR 27. Október 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Kultivačný plast – jednorazový, sterilný 6,170 EUR 2. November 2017
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Spotrebný materiál pre PCR amplifikácie, spotrebné plasty, stojany do mrazničky 4,095 EUR 13. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu 3 5,870 EUR 20. November 2017
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Bioreagencie 1,854 EUR 5. December 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Izolačný kit 1,182 EUR 5. December 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórny materiál z plastov a gumy - špičky, mikroskúmavky, platničky, fľaše, pipety... 1,219 EUR 7. December 2017
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Reštrikčné enzýmy 568 EUR 15. Január 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Alkylačné činidlo pre kit na stanovenie glutationu 109 EUR 7. Február 2018
Ústav experimentálnej fyziky SAV Čisté oxidy kovov 645 EUR 29. Marec 2016
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Murashige & Skoog 31 EUR 27. Máj 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie 1,522 EUR 31. Máj 2016
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Kit na izoláciu genomickej DNA 1,156 EUR 6. Jún 2016
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV TRI reagent 204 EUR 10. Jún 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Chemikálie pre RT-PCR 1,573 EUR 15. Júl 2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Reagencie pre molekulárnu biológiu 11,684 EUR 20. Október 2016
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV Manuálne mikropipety a plasty 2,665 EUR 25. Október 2016
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu 2,042 EUR 26. Október 2016
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu 4,500 EUR 27. Október 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach PCR 505 EUR 3. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Súprava sekvenačných kartidží pre NGS sekvenovanie 29,450 EUR 8. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Rýchloštiepiace enzýmy a syntéza oligonukleotidov 3,222 EUR 8. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Spotrebný materiál na Real Time PCR pre analýzu mikroRNA 293 EUR 15. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Základné organické a anorganické chemikálie -3 93 EUR 18. November 2016
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV Materiál 1,045 EUR 21. November 2016
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Reagencie a špecializované laboratórne súpravy (kity) 2,798 EUR 29. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Spotrebný materiál pre laboratórium 1,570 EUR 1. December 2016
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Kit na izoláciu genomickej DNA 939 EUR 19. Január 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 20. Primárne protilátky 728 EUR 26. Január 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 0518 Chemikálie na sekvenáciu 2,511 EUR 16. Február 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach DNAzol Direct 180 EUR 28. Február 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Reagencie pre bunkové laboratórium 302 EUR 2. Marec 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Multiset pipiet, spotrebný materiál a reagencie pre qPCR a blotting 10,622 EUR 9. Marec 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Reagencie 1,913 EUR 21. Marec 2018
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Materiál a chémia 684 EUR 27. Apríl 2018
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikálie - chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu 5,240 EUR 14. Máj 2018
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Kity - enterovírusy 4,995 EUR 18. Máj 2018
Ústav zoológie SAV Laboratórne činidlá, enzýmy a drobné laboratórne príslušenstvo 3,333 EUR 23. Máj 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Špecializované chemické výrobky pre PCR a stanovenie mykotoxínov 0 EUR 13. September 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Separačná tekutina na izoláciu mononukleárnych leukocytov a striekačkové filtre 357 EUR 13. Júl 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Reagencie a spotrebný materiál pre bunkové analýzy 2,836 EUR 4. September 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Protilátky na Western Blot 2,666 EUR 1. August 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Reagencie pre bunkové laboratórium 173 EUR 13. August 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Multikanálová pipeta + rezervoár pre multikanálové pipety 799 EUR 23. August 2018
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Laboratórny materiál - chemikálie a plasty 498 EUR 4. Jún 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Reagencie a spotrebný materiál pre bunkové laboratórium 451 EUR 20. Jún 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum 2,240 EUR 31. Marec 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 1,881 EUR 31. Marec 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 11,006 EUR 31. Marec 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 1,450 EUR 31. Marec 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 873 EUR 31. Marec 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum 4,930 EUR 31. Marec 2021
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fotodokumentačný systém na DNA a proteínové gély, so softvérom na zachytenie obrazu a analytickým softvérom 8,958 EUR 27. Máj 2021
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Kit na izoláciu genomickej DNA 1,060 EUR 3. Jún 2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Chemikálie a spotrebný materiál 0 EUR 30. Jún 2021
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Syntéza a purifikácia ribonukleovej kyseliny (RNA) 375 EUR 30. Jún 2021
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Separačná tekutina na izoláciu mononukleárnych leukocytov 112 EUR 15. Júl 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 150,800 EUR 19. Júl 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 409,900 EUR 19. Júl 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 263,900 EUR 19. Júl 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum 386,600 EUR 19. Júl 2018
Ústav zoológie SAV Termostatický kúpeľ a príslušenstvo 624 EUR 15. November 2018
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórne chemikálie 1,092 EUR 29. November 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chémia na sekvenáciu 1,122 EUR 12. December 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Chemikálie - Deazariboflavín, protilátky 800 EUR 14. November 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Acetylcholínesterázový kit a kaspáza 3 1,103 EUR 19. Február 2019
Ústav zoológie SAV Kit pre kvantitatívnu PCR 755 EUR 25. Október 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Laboratórny plastový materiál a kit I. 542 EUR 12. November 2018
Ústav zoológie SAV Reagencie na syntézu cDNA a kvantitatívnu PCR 0 EUR 22. November 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Chemikálie 267 EUR 19. Október 2018
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikálie a spotrebný materiál-Reagencie pre molekulárnu biológiu 417 EUR 7. November 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Chemikálie 0 EUR 11. Marec 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórny materiál z plastov 113 EUR 5. November 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Spotrebný materiál - membrána, filtračný papier, kolóny 1,920 EUR 15. November 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Chemikálie - enzýmy 1,298 EUR 12. Október 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Enzýmy, Kultivačné médiá 668 EUR 15. Október 2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Laboratórny materiál a chemikálie 0 EUR 16. Október 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Membránová pumpa 667 EUR 6. Jún 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum 12,872 EUR 31. December 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Primárne protilátky Rabbit Tubulin - Beta 3, Carbonic Anhydrase 9 521 EUR 19. Jún 2019
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied PCR kity, balotina, filtrové špičky-kompatibilné so zakúpenými pipetami Eppendorf 0 EUR 28. Október 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach PCR reagencie 110 EUR 30. Október 2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 0717 Chemikálie a spotrebný materiál 5,586 EUR 1. Marec 2017
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Špeciálne chemikálie a laboratórny materiál 2,083 EUR 8. Júl 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Chemikálie pre molekulárnu biológiu 588 EUR 8. Júl 2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Chemikálie 0 EUR 7. August 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Primárne protilátky Beta 3-Tubulín (D65A4) XP, Rabbit mAb 336 EUR 21. Október 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Organické chemikálie, laborat. plast 0 EUR 14. November 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Centrifúga pre 96-jamkové PCR platne 517 EUR 25. November 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne prístroje 9,166 EUR 16. Marec 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne prístroje 1,666 EUR 16. Marec 2020
Národné lesnícke centrum (NLC) Automatická rozplňovačka živných pôd 25,620 EUR 23. November 2020
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Diagnostické reagencie 2,693 EUR 26. Máj 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Laboratórny spotrebný materiál 5,613 EUR 10. Jún 2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórne chemikálie a elektróda 1,300 EUR 23. Jún 2020
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Chemikálie 0 EUR 9. Júl 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Chemikálie 6,010 EUR 14. Júl 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Organické chemikálie 774 EUR 14. August 2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórny spotrebný materiál 5,955 EUR 27. August 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum 30,657 EUR 31. December 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Reagencie 876 EUR 5. Október 2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Analýza trofických a imunomodulačných vlastností bunkových kultúr 25,051 EUR 7. Apríl 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Plastové výrobky 200 EUR 26. Apríl 2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre NuceloSpinFood, NucleoZOL, NucleoSpin RNA/DNA, Buffer set 0 EUR 9. Jún 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Umývačka laboratórneho skla s príslušenstvom 12,306 EUR 23. Jún 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vortex jednoduchý s adaptérom na 96-jamkové platničky 198 EUR 3. Júl 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Chemické činidlá 0 EUR 12. Júl 2017
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu 9,396 EUR 18. September 2017
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV Chemikálie, kity a spotrebný materiál pre vedecké laboratórium 8,750 EUR 28. September 2017
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Špecializované chemikálie na Western blot 358 EUR 11. Október 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Primárne protilátky na imunohistochémiu 2,362 EUR 27. Október 2017
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Ecoplate 0 EUR 26. Október 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Protilátka na imunohistochémiu - ľudský albumín 439 EUR 3. November 2017
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Chemikálie-reagencie 150 EUR 9. November 2017
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Laboratórne pomôcky a materiál pre prácu s HPLC 1,130 EUR 14. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4017 Spotrebný materiál 900 EUR 15. November 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach OneTaq® 2X Master Mix 0 EUR 28. November 2017
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Laboratórne spotrebný materiál 83 EUR 28. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3. Laboratórny spotrebný materiál 231 EUR 29. November 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórny materiál z plastov a gumy - špičky, filtračné nádoby, mikroskúmavky 4,034 EUR 1. December 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Jednorazový zdravotnícky a laboratórny materiál - filtračný papier, striekačkové filtre 186 EUR 5. December 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie na bunkové kultúry 605 EUR 17. Január 2018
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Kit na izoláciu genomickej DNA 850 EUR 23. Január 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Phalloidin - iFluor 532 Reagent - Cytopainter 200 EUR 2. Február 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin hybridná vákuová pumpa (výveva) 3,516 EUR 9. Február 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie pre analýzu génovej expresie 513 EUR 10. Február 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Vyšetrovací ELISA set na stanovenie IL-22 v ľudskom sére, vyšetrovací ELISA set na stanovenie IL-31 v ľudskom sére; vysoko špecifická Taq DNA polymeráza 2,936 EUR 15. Marec 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chladená centrifúga s príslušenstvom 6,160 EUR 19. Máj 2016
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Enzýmy pre molekulovú biológiu 886 EUR 27. Jún 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie pre expresiu RNA 891 EUR 6. Júl 2016
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Hlbokomraziaci box 6,250 EUR 24. August 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Identifikácia a analýza vírusových agensov 10,000 EUR 20. September 2016
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Chemikálie a reagencie pre experimenty 6,854 EUR 30. September 2016
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied Rôzne chemické látky pre experimentálne účely 4,058 EUR 6. Október 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4616 Chemikálie 1,543 EUR 7. Október 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Unikátne protilátky pre imunohistochémiu. 2,704 EUR 10. Október 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium 261 EUR 17. Október 2016
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV Inkubátor 625 EUR 18. Október 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Kultivačný plast – jednorazový, sterilný 4,750 EUR 20. Október 2016
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Chemikálie potrebné na experimentálnu prácu 1,979 EUR 27. Október 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Thermo Scientific PierceTM BCA Protein Assay Kit 199 EUR 2. November 2016
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied PCR chemikálie 817 EUR 18. November 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál - sérologické pipety, skúmavky 1,660 EUR 21. November 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Testovanie účinku imunomodulačných látok 24,408 EUR 9. December 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórny materiál z plastov a gumy - platničky, fľaše, skúmavky 2,236 EUR 21. Február 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Špeciálne kity pre analýzu a diagnostiku 0 EUR 23. Február 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Laboratórne plastové výrobky 1,641 EUR 23. Marec 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin ELISA kity pre detekciu surfaktantového proteínu B a fosfatidylcholínu 1,179 EUR 28. Marec 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Reagencie 1,221 EUR 16. Marec 2018
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Špeciálne chemikálie 600 EUR 20. Marec 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ACEA E-Plate 16 well pre xCELLigence systém(16-jamkové platničky) 1,962 EUR 13. Apríl 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Organické chemikálie špecifické pri izolácii a kultivácii buniek 98 EUR 24. Apríl 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Špičky a chladiaci box 207 EUR 25. Júl 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Protilátky pre western blot 390 EUR 11. Júl 2018
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Mikropipety a kity 2,278 EUR 8. August 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Magnetické miešadlo bez ohrevu a odstredivka 282 EUR 7. Jún 2018
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Blok do thermo shaker-a 396 EUR 11. Jún 2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Enzýmy 0 EUR 14. Jún 2018
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu 15,454 EUR 21. Jún 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin chemikálie pre výskum 524 EUR 17. September 2018
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied DNA Ladder 249 EUR 20. Apríl 2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Termoblok pre mikroskúmavky 368 EUR 24. Máj 2021
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Ecoplate 2,600 EUR 14. Jún 2021
Biomedicínske centrum SAV Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely 36,735 EUR 30. Marec 2018
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Laboratórne potreby 404 EUR 5. Október 2018
Štátny veterinárny a potravinový ústav Prístrojové vybavenie laboratória pre masívne paralelné sekvenovanie 214,500 EUR 9. Apríl 2019
Neurobiologický ústav SAV Sekundárne protilátky pre imunohistochémiu 318 EUR 28. August 2017
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) Chemikálie a laboratórne rukavice na praktické cvičenia študentov 1,334 EUR 22. September 2017
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Diagnostické kity 0 EUR 20. December 2017
Neurobiologický ústav SAV Spotrebný materiál, protilátky a špecializované chemické výrobky 0 EUR 19. Október 2016
Štátny veterinárny a potravinový ústav Homogenizačné skúmavky CK28 - 2ml, 7ml 61,900 EUR 7. September 2018
Neurobiologický ústav SAV Protilátky a séra 2014 70,600 EUR 18. Jún 2014
Neurobiologický ústav SAV Chemikálie a liečivá - III. štvrťrok 2014 15,604 EUR 2. Júl 2014
Štátny veterinárny a potravinový ústav Laboratorna technika 331,800 EUR 17. Január 2017
Biomedicínske centrum SAV Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely 163,459 EUR 29. December 2017
Neurobiologický ústav SAV Serum, primárne a sekundárne protilátky pre imunohistochemiu a flow cytometriu. 0 EUR 21. Október 2016
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Materiál pre Western Blot 0 EUR 17. Jún 2019
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál 0 EUR 26. Máj 2020
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Laboratórny spotrebný materiál a chemikálie 0 EUR 30. Júl 2020
Neurobiologický ústav SAV Primárne protilátky 904 EUR 26. September 2017
Neurobiologický ústav SAV Chemikálie a spotrebný materiál pre prácu v laboratóriu bunkových kultúr 3,070 EUR 1. August 2016
Neurobiologický ústav SAV Lactate Dehydrogenase (LDH) Assay Kit (Colorimetric) 499 EUR 17. August 2016
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Dodávka chemikálií 0 EUR 1. August 2018
Glycanostics, s.r.o. Chemické látky a spotrebný materiál 79,778 EUR 22. Október 2021
Glycanostics, s.r.o. Chemické látky a spotrebný materiál 4,670 EUR 22. Október 2021
Glycanostics, s.r.o. Chemické látky a spotrebný materiál 9,972 EUR 22. Október 2021
Štátny veterinárny a potravinový ústav Laboratórne zariadenia pre Oddelenie virológie 174,585 EUR 23. Jún 2016
Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied Chemikálie a spotrebný laboratórny materiál na plnenie výskumných úloh NIU SAV 18,260 EUR 22. September 2014
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. Dobudovanie infraštruktúry genetického laboratória 2,212,500 EUR 22. Október 2015
Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál pre plnenie výskumných úloh NIU SAV 608,635 EUR 2. Jún 2017
Biomedicínske centrum SAV Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely 41,723 EUR 29. September 2017
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál 3,200 EUR 24. Január 2019
Neurobiologický ústav SAV Spotrebný materiál, protilátky a špecializované chemické výrobky 0 EUR 6. Jún 2017
Neurobiologický ústav SAV Primárne protilátky 914 EUR 6. November 2017
Neurobiologický ústav SAV Chemikálie a spotrebný materiál pre prácu v laboratóriu bunkových kultúr 0 EUR 28. November 2016
Neurobiologický ústav SAV Fluorescenčné sekundárne protilátky Alexa Fluor 0 EUR 30. November 2016
Neurobiologický ústav SAV Sekundárna protilátka 159 EUR 23. Marec 2017
Neurobiologický ústav SAV Chemikálie a liečivá 2013 - IV. štvrťrok 2014 11,647 EUR 2. December 2014
Biomedicínske centrum SAV Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely 36,054 EUR 30. Jún 2018
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Chemikálie-etylalkohol 579 EUR 5. Október 2018
REVOL TT Consulting s. r. o. Mikrobiogické laboratórium - laboratórne vybavenie 60,783 EUR 5. Marec 2019
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Laboratorny spotrebny material 0 EUR 18. December 2019
Štátny veterinárny a potravinový ústav Laboratórne zariadenia 128,250 EUR 8. Apríl 2020
Štátny veterinárny a potravinový ústav Nizkokapacitný sekvenátor novej generácie - NGS 0 EUR 8. Jún 2020
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre Laboratórne minicentrifúgy pre 1,5ml skúmavky a 96-jamkové platne 1,154 EUR 3. December 2020
Neurobiologický ústav SAV Špeciálne chemikálie a spotrebný laboratórny materiál 0 EUR 4. August 2017
Neurobiologický ústav SAV Protilátky a špecializované chemické výrobky 1,982 EUR 9. November 2017
Neurobiologický ústav SAV Protilátky, kity a materiál na imonohistochémiu 2,660 EUR 31. Máj 2016
Štátny veterinárny a potravinový ústav Real Time PCR systém Azure Cielo 6 Real-Time PCR 17,750 EUR 20. Apríl 2021
Biomedicínske centrum SAV Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely 11,527 EUR 30. Jún 2016
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied Autoklávovateľné pipety s nastaviteľným objemom 395 EUR 6. Apríl 2017
Neurobiologický ústav SAV Angiotensin II,human, FAM-labeled 295 EUR 26. August 2016
Neurobiologický ústav SAV Protilátky 0 EUR 18. Október 2016
GENETON s.r.o. Laboratórny materiál GENOSCAN 53,135 EUR 6. Október 2021
GENETON s.r.o. Laboratórny materiál GENOSCAN 42,500 EUR 6. Október 2021
GENETON s.r.o. Laboratórny materiál GENOSCAN 380,541 EUR 6. Október 2021
Biomedicínske centrum SAV Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely 27,298 EUR 30. September 2016
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. Dobudovanie infraštruktúry genetického laboratória 2,212,500 EUR 13. November 2015
Biomedicínske centrum SAV Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely 69,808 EUR 30. Jún 2017
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Chémia a spotrebný materiál pre laboratóriá 0 EUR 20. December 2018
Neurobiologický ústav SAV Špeciálne chemikálie 0 EUR 20. Júl 2017
Neurobiologický ústav SAV Glutamine Detection Assay Kit 385 EUR 26. Október 2017
Neurobiologický ústav SAV Špeciálne chemikálie a plasty pre tkanivové kultúry 1,175 EUR 31. Máj 2016
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV Laminárny Box 3,885 EUR 3. August 2016
Neurobiologický ústav SAV Chemikálie a liečivá 2013 1,988 EUR 25. Júl 2014
Neurobiologický ústav SAV Chemikálie a liečivá - II. štvrťrok 2014 2,006 EUR 29. Apríl 2014
Biomedicínske centrum SAV Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely 2,811 EUR 31. Marec 2017
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Laboratórne potreby 771 EUR 5. Október 2018
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Protilátka 459 EUR 4. Apríl 2017
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV Sekundárna protilátka VeriBlot for IP 184 EUR 4. August 2017
Neurobiologický ústav SAV Špeciálne chemikálie pre flow cytometriu a tkanivové kultúry 912 EUR 3. Október 2017
Neurobiologický ústav SAV Spotrebný materiál, protilátky a špecializované chemické výrobky 0 EUR 11. Október 2017
Neurobiologický ústav SAV Primárne protilátky 459 EUR 18. Október 2017
Neurobiologický ústav SAV Špecializované chemické výrobky 0 EUR 9. November 2017
Neurobiologický ústav SAV Spotrebný laboratórny materiál 248 EUR 26. Máj 2016
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Laboratórne potreby 1,815 EUR 23. Marec 2017
Štátny veterinárny a potravinový ústav Parný sterilizátor - autokláv na prípravu živných médií a parný sterilizátor – autokláv na dekontamináciu biologického odpadu 88,400 EUR 7. August 2018
Biomedicínske centrum SAV Špeciálne chemické látky a zmesi pre experimentálne účely 144,987 EUR 30. December 2016
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Mikrobiologické kultúry 0 EUR 23. Máj 2019
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál 0 EUR 30. Máj 2019
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. Spotrebný laboratórny materiál 7,255,093 EUR 29. September 2020
Neurobiologický ústav SAV Laboratórny materiál 280 EUR 18. Máj 2017
Neurobiologický ústav SAV Špeciálne chemikálie pre flow cytometriu a tkanivové kultúry 0 EUR 11. Október 2017
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) plazmidová DNA 310 EUR 6. September 2016
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Nákup prístrojového vybavenia – nová testovacia stratégia Covid-19 RÚVZ Banská Bystrica 97,870 EUR 27. Október 2021

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×