Osoba

Renáta Kellnerová


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Renáta Kellnerová
Adresa:
Březovská 509 Vrané nad Vltavou 252 45
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
54 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
19
Aktívne na UVOstat.sk:
8
Obstarávaní:
188
Zmlúv:
206
V celkovej hodnote:
504,181,228 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
O2 Czech Republic a.s. 60193336 Áno
ŠKODA PARS a.s. 25860038 Áno
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 62623753 Áno
O2 Business Services, a.s. 50087487 Áno
O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Áno
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 31444873 Áno
PMT, s.r.o. 35840293 Nie
ŠKODA DIGITAL s.r.o. 01731530 Nie
LOKEL s.r.o. 01731530 Nie
ŠKODA ELECTRIC a.s. 47718579 Áno
ŠKODA VAGONKA, a.s. 25870637 Áno
POLL,s.r.o. 62967754 Nie
CzechToll s.r.o. 06315160 Nie
ŠKODA TRANSTECH Oy 1098257-0 Nie
TV Nova s.r.o. 45800456 Nie
VÚKV a.s. 45274100 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
O2 Czech Republic a.s. 60193336 Áno
O2 Business Services, a.s. 50087487 Áno
O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nákup podvozkov pre EPJ 671 871,200 EUR 23. December 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 3,400,000 EUR 21. August 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 527,459 EUR 24. November 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nákup elektrických jednotiek 159,999,500 EUR 5. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 147,329 EUR 31. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 49,888 EUR 3. September 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Služby mobilného operátora 7,971 EUR 31. December 2020
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb 7,084 EUR 20. August 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 657,793 EUR 18. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 268,705 EUR 3. December 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Služby mobilného operátora 7,174 EUR 31. Marec 2020
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Telekomunikačné služby 13,769 EUR 27. Január 2020
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Telekomunikačné služby 1,366 EUR 14. Február 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Služby mobilného operátora 6,536 EUR 30. Jún 2020
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Zabezpečenie internetovej konektivity 8,317 EUR 21. Január 2021
Mesto Nové Zámky Virtuálna sieť pre poskytovanie hlasových služieb vrátane dodávky mobilných telefónov. 25,417 EUR 12. Apríl 2017
Fakultná nemocnica Trnava Mobilné hlasové a dátové služby + mobilné telefóny 1,998 EUR 9. December 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Služby mobilného operátora 11,999 EUR 22. Február 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb 7,040 EUR 20. August 2019
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Telekomunikačné služby 15,189 EUR 30. September 2021
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Telekomunikačné služby 2,529 EUR 30. September 2021
Štatistický úrad Slovenskej republiky Poskytovanie a prevádzkovanie telekomunikačných a komunikačných služieb pre siete LAN/WAN ŠÚ SR 2,200,548 EUR 10. Jún 2016
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Mobilné telekomunikačné služby 254,921 EUR 31. August 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 468,442 EUR 16. Január 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Služby mobilného operátora 6,865 EUR 30. September 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava súpravy Push-Pull 004 727,000 EUR 22. August 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 21,048 EUR 25. September 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 302,909 EUR 10. November 2020
Žilinský samosprávny kraj SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA 548,618 EUR 17. Júl 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Služby mobilného operátora 5,323 EUR 31. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 255,652 EUR 29. Jún 2020
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Mobilné telefóny a príslušenstvo 3,458 EUR 10. August 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 261,854 EUR 28. Apríl 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nákup elektrických jednotiek 169,514,000 EUR 9. September 2021
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Nízkopodlažné trolejbusy mestskej hromadnej dopravy (MHD) pre prevádzkovanie na trolejbusovej dráhe s menovitým napätím 600V js. 1,110,000 EUR 12. Január 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. SMS predaj cestovných lístkov 150,000 EUR 7. Jún 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb 143,400 EUR 20. August 2019
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Telekomunikačné služby 2,340 EUR 30. September 2020
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Telekomunikačné služby 19,160 EUR 30. September 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 105,328 EUR 4. November 2019
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Navyšovanie hlasových a dátových služieb pre učiteľov počas dištančného vzdelávania na školách 900,000 EUR 14. Január 2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Zariadenia pre videokonferencie 2,750 EUR 28. Máj 2020
Petržalský domov seniorov Poskytovanie mobilných služieb a zariadení 2,550 EUR 7. December 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb 6,956 EUR 20. August 2019
Západoslovenská distribučná, a.s. Dátové služby pre meradlá inteligentného meracieho systému (IMS) II. 313,419 EUR 31. August 2021
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Nákup vysielacieho času pre mediálnu komerčnú komunikáciu - TV Nova 200,000 EUR 7. Marec 2022
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 57,259 EUR 31. Marec 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Služby mobilného operátora 8,077 EUR 31. December 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Služby mobilného operátora 5,792 EUR 30. Jún 2019
Fakultná nemocnica Trnava Zabezpečenie telekomunikačných služieb, pripojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby 9,999 EUR 11. November 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 216,560 EUR 29. Jún 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 381 1,359,343 EUR 17. December 2020
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb 7,070 EUR 20. August 2019
Petržalský domov seniorov Poskytovanie telefonických služieb 1,485 EUR 9. December 2016
Rozhlas a televízia Slovenska Mobilné telekomunikačné služby pre RTVS na roky 2021 – 2024 380,294 EUR 12. Júl 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 381 657,479 EUR 9. Jún 2021
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb 7,070 EUR 20. August 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 67,714 EUR 30. September 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Služby mobilného operátora 8,203 EUR 31. December 2021
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti 1,098 EUR 31. Marec 2014
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove. 13,070,000 EUR 18. Október 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 247,586 EUR 9. November 2018
Banskobystrický samosprávny kraj Mobilné dátové a telefónne služby. 540,000 EUR 18. Marec 2019
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Telekomunikačné služby 21,780 EUR 31. December 2020
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Telekomunikačné služby 3,130 EUR 31. December 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 58,582 EUR 30. Jún 2019
Hlavné mesto SR Bratislava Rozšírenie účelovej dátovej siete a pokrytie promenád verejným WiFi HotSpotom „VisitBratislava“ 105,600 EUR 16. December 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Služby mobilného operátora 6,787 EUR 31. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 110,108 EUR 31. December 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb 3,898 EUR 20. August 2019
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Služby mobilného operátora 117,958 EUR 22. Apríl 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 55,691 EUR 30. Jún 2020
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Telekomunikačné služby 29,259 EUR 30. Jún 2020
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Telekomunikačné služby 2,489 EUR 30. Jún 2020
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Služby mobilného operátora 113,941 EUR 27. Apríl 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Služby mobilného operátora 6,037 EUR 30. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 68,313 EUR 31. December 2020
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb 6,932 EUR 20. August 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí 308,642 EUR 21. December 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 52,972 EUR 31. December 2021
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Telekomunikačné služby 16,810 EUR 31. Marec 2022
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Telekomunikačné služby 2,772 EUR 31. Marec 2022
Dopravný úrad Mobilné telekomunikačné a dátové služby s mobilnými telekomunikačnými zariadeniami 29,035 EUR 15. Február 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 789,414 EUR 3. Máj 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti 1,268 EUR 31. Marec 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti 5,393 EUR 31. Marec 2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Služby mobilného operátora 159,000 EUR 31. Máj 2018
Slovenská inšpekcia životného prostredia MOBILNÝ OPERÁTOR 58,434 EUR 10. Máj 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 77,245 EUR 29. Jún 2018
Mesto Nové Zámky Telekomunikačné služby - IP hlasové služby a mobilné hlasové služby vrátane dodávky mobilných telefónov. 20,416 EUR 15. Apríl 2019
Národná transfúzna služba SR Dátové služby - prepojenie pracovísk NTS SR prostredníctvom VPN, pripojenie do siete Internet, a lokálnych WiFi sietí pre verejnosť 68,688 EUR 3. December 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 68,977 EUR 30. September 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 63,086 EUR 30. September 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 66,445 EUR 31. December 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 238,034 EUR 27. Február 2020
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb 6,997 EUR 20. August 2019
Výskumná agentúra Služby mobilného operátora 5,415 EUR 8. Október 2020
Úrad vládneho auditu Internetové pripojenie 3,250 EUR 26. Máj 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Mobilné zariadenia, hlasové a dátové služby mobilného operátora 13,279 EUR 4. Október 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Nákup mobilných telefónov 9,567 EUR 12. December 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Dátové pripojenie do siete Internet 6,480 EUR 24. Január 2017
Mesto Nové Zámky Telekomunikačné služby - IP hlasové služby a mobilné hlasové služby. 20,000 EUR 20. Apríl 2021
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Telekomunikačné služby 16,673 EUR 30. Apríl 2021
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Telekomunikačné služby 3,107 EUR 30. Apríl 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných podvozkov elektrických poschodových jednotiek radu 671 4,264,000 EUR 6. Máj 2021
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Telekomunikačné služby 18,736 EUR 30. Jún 2021
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Telekomunikačné služby 2,613 EUR 30. Jún 2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Služby mobilného operátora 8,171 EUR 30. September 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 93,613 EUR 31. Marec 2022
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí 445,928 EUR 9. Marec 2022
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti 2,761 EUR 31. Marec 2014
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Poskytovanie hlasových a dátových služieb pre mobilné siete a dodanie koncových telekomunikačných zariadení 36,826 EUR 16. Február 2017
Mesto Kežmarok Telekomunikačné služby 94,434 EUR 4. Máj 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 29,570 EUR 31. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 57,879 EUR 3. September 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 503,745 EUR 27. Marec 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Služby mobilného operátora 7,176 EUR 30. September 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 249,398 EUR 13. November 2020
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Telekomunikačné služby 233,000 EUR 27. Január 2020
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Telekomunikačné služby 58,000 EUR 14. Február 2020
Výskumná agentúra Služby mobilného operátora 5,041 EUR 24. September 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 277,923 EUR 26. August 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných podvozkov elektrických poschodových jednotiek radu 671 270,700 EUR 23. September 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 1,200,000 EUR 9. November 2021
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Telekomunikačné služby 16,310 EUR 31. December 2021
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Telekomunikačné služby 2,899 EUR 31. December 2021
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Modernizácia Wi-Fi siete na Prešovskej univerzite v Prešove 131,660 EUR 4. Október 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 1,200,000 EUR 16. Október 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 266,400 EUR 8. November 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 799,200 EUR 8. November 2018
Fakultná nemocnica Trnava Zabezpečenie telekomunikačných služieb, pripojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby 6,400 EUR 22. Október 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 134,952 EUR 31. Marec 2020
Štatistický úrad Slovenskej republiky Poskytovanie a prevádzkovanie telekomunikačných a komunikačných služieb pre siete LAN/WAN ŠÚ SR 2,539,916 EUR 29. Január 2021
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Služby mobilného operátora 10,200 EUR 21. November 2016
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Zabezpečenie internetovej konektivity 47,520 EUR 17. Január 2017
Mesto Zvolen Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia 12,083 EUR 2. August 2018
Štatistický úrad Slovenskej republiky Zasielanie SMS správ v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov 50,200 EUR 17. Február 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 68,313 EUR 31. December 2020
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Služby mobilného operátora 8,562 EUR 31. Marec 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 100,969 EUR 28. Apríl 2021
Západoslovenská distribučná, a.s. Dátové služby pre meradlá inteligentného meracieho systému (IMS) II. 2,586,532 EUR 31. August 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava dvojkolesí 3,266,000 EUR 20. September 2021
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Modernizácia Wi-Fi siete na Prešovskej univerzite v Prešove 128,130 EUR 4. Október 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 381 700,000 EUR 16. Marec 2022
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy trakčných podvozkov elektrických poschodových jednotiek radu 671 376,313 EUR 7. Január 2022
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Trolejbusy s pomocným pohonom 1,196,000 EUR 8. Apríl 2019
Slovenská národná knižnica Služby mobilného operátora 7,920 EUR 16. Máj 2018
Protimonopolný úrad SR Mobilné hlasové a dátové služby, mobilný internet 0 EUR 16. Apríl 2018
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Elektronické komunikačné služby poskytované prostredníctvom mobilnej elektronickej komunikačnej siete 16,662 EUR 21. Máj 2021
Bratislavský samosprávny kraj Telekomunikačné služby mobilného operátora 147,283 EUR 11. August 2015
Protimonopolný úrad SR Mobilné hlasové a dátové služby, mobilný internet, služby virtuálnej ústredne, telefonické zariadenia- jednorazová kúpa koncových zariadení ( telefónnych aparátov) 13,750 EUR 27. August 2020
Mesto Prešov Mobilné hlasové a dátové telekomunikačné služby a mobilné telefóny 19,224 EUR 12. Január 2017
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Nákup trolejbusov 8,354,850 EUR 18. Október 2016
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Nákup elektrobusov 1,149,200 EUR 3. November 2017
Exportno-importná banka Slovenskej republiky Mobilné zariadenia, hlasové a dátové služby mobilného operátora, notifikácia alarmu 7,333 EUR 18. December 2018
Národné centrum zdravotníckych informácií SMS GATEWAY 88,766 EUR 27. Október 2020
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 14,189 EUR 13. December 2018
Mestská časť Bratislava - Petržalka Služby mobilného operátora 31,250 EUR 10. Január 2020
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 2,726 EUR 1. Marec 2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 2,778 EUR 1. Marec 2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 32,593 EUR 1. Marec 2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 10,226 EUR 1. Marec 2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 51,118 EUR 26. Apríl 2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 9,626 EUR 19. Máj 2021
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 1,000,000 EUR 13. December 2018
Národné centrum zdravotníckych informácií Verejné elektronické komunikačné služby 27,083 EUR 14. August 2019
Národné centrum zdravotníckych informácií Zabezpečenie poskytnutia call centra s obsluhou 210,000 EUR 13. Marec 2020
Slovenský pozemkový fond Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb operátora 32,880 EUR 27. November 2020
Slovenský pozemkový fond Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb a dodávka mobilných telekomunikačných zariadení 72,417 EUR 19. Október 2018
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Mobilné hlasové a dátové služby 16,825 EUR 4. Jún 2020
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Mobilné hlasové a dátové služby 28,500 EUR 25. Júl 2017
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Nákup sieťových zariadení s 3 ročnou podporou a príslušenstva 85,000 EUR 18. Jún 2018
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Obnova vozidlového parku – električky – 3. etapa 71,700,000 EUR 21. Marec 2022
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 984 EUR 13. December 2018
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mobilné telekomunikačné služby 9,435 EUR 10. Január 2020
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 31,971 EUR 13. December 2018
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Komunikačná infraštruktúra – Mobilná hlasová komunikácia a SMS Gateway 50,220 EUR 25. November 2021
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Komunikačná infraštruktúra – Mobilná hlasová komunikácia a SMS Gateway 14,865 EUR 25. November 2021
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. Nákup trolejbusov 2,064,000 EUR 19. Máj 2015
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mobilné telekomunikačné služby 9,482 EUR 10. Január 2020
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Telekomunikačné služby 4,997 EUR 4. Apríl 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mobilné telekomunikačné služby 9,825 EUR 10. Január 2020
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 8,447 EUR 13. December 2018
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mobilné telekomunikačné služby 83,112 EUR 10. Január 2020
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Mobilné hlasové a dátové služby, mobilné telefóny 17,500 EUR 22. Február 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mobilné telekomunikačné služby 10,857 EUR 10. Január 2020
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Trolejbusy pre Bratislavu - nákup 18m trolejbusov 12,395,850 EUR 15. Marec 2022
Záchranná služba Telekomunikačné služby 55,999 EUR 12. December 2017
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Nákup a dodávka mobilných telefónov s príslušenstvom, mobilné a hlasové služby 20,350 EUR 26. Február 2019
Národné centrum zdravotníckych informácií SMS GATEWAY 657,988 EUR 20. Január 2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mobilné telekomunikačné služby 10,936 EUR 10. Január 2020
Záchranná služba Telekomunikačné služby 118,555 EUR 30. Január 2020
Exportno-importná banka Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 16,500 EUR 26. Marec 2020
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Nákup a dodávka mobilných telefónov s príslušenstvom, mobilné a hlasové služby 25,200 EUR 8. Február 2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Konsignačný sklad – Náhradné diely električiek typu 29T, 30T 3,981,156 EUR 10. Máj 2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Trolejbusy pre Bratislavu - nákup 24m trolejbusov 16,760,000 EUR 15. Marec 2022
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline Mobilné hlasové a dátové služby + mobilné telefóny 3,875 EUR 28. Máj 2019
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Komplexné služby mobilného operátora 50,000 EUR 20. September 2017
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Mobilné hlasové a dátové služby, mobilné telefóny 4,160 EUR 1. December 2016
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline Mobilné hlasové a dátové služby + mobilné telefóny 4,167 EUR 26. Máj 2021
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Komplexné služby mobilného operátora 40,917 EUR 26. Október 2020
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Poskytovanie telekomunikačných služieb 17,185 EUR 9. November 2016
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Poskytovanie telekomunikačných služieb 17,420 EUR 9. November 2016
MH Invest, s.r.o. Mobilné hlasové a dátové služby, mobilné telefóny 600 EUR 3. Jún 2016
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline Mobilné hlasové a dátové služby + mobilné telefóny 3,720 EUR 12. Máj 2017
MH Invest, s.r.o. Mobilné hlasové a dátové služby 8,949 EUR 16. Júl 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×