Osoba

Ing. Roman Korbačka


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Roman Korbačka
Adresa:
Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
56 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
18
Aktívne na UVOstat.sk:
10
Obstarávaní:
86
Zmlúv:
97
V celkovej hodnote:
744,548,039 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 Áno
SEG s.r.o. 46883657 Áno
EGEM, s. r. o. 44193653 Áno
SOR SLOVAKIA, s.r.o. 36390551 Áno
ELTRA spol. s. r.o. 31674267 Áno
EGEM s. r. o. 63886464 Nie
Elektrizace železnic Praha a. s. 47115921 Áno
SOR Libchavy, spol. s r. o. 15030865 Áno
I&C Energo a.s. 49433431 Áno
SES ENERGY, a.s. 35770988 Nie
Draft Stone s.r.o. 46162674 Nie
AVE CZ odpadové hospodařství s.r.o. 49356089 Áno
MENOLLI, s.r.o. 36666602 Nie
EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. 35846801 Nie
Elektrovod a.s. 51412501 Nie
Night sky, s. r. o. 47234563 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 Áno
SEG s.r.o. 46883657 Áno
EGEM, s. r. o. 44193653 Áno
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.) 31411690 Áno
SOR SLOVAKIA, s.r.o. 36390551 Áno
ELTRA spol. s. r.o. 31674267 Áno
EGEM s. r. o. 63886464 Nie
Elektrizace železnic Praha a. s. 47115921 Áno
SOR Libchavy, spol. s r. o. 15030865 Áno
SES ENERGY, a.s. 35770988 Nie
Draft Stone s.r.o. 46162674 Nie
AVE CZ odpadové hospodařství s.r.o. 49356089 Áno
MENOLLI, s.r.o. 36666602 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Západoslovenská distribučná, a.s. Nitra - 2x110kV káblové vedenie 2,851,111 EUR 6. Marec 2017
Východoslovenská distribučná, a. s. Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 155,723 EUR 15. Jún 2018
Východoslovenská distribučná, a. s. Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 15,063 EUR 27. November 2018
Východoslovenská distribučná, a. s. Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 112,290 EUR 13. Marec 2019
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor EBN 11 656 EUR 18. Október 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Výmena rizikových komponentov TV, I. etapa 10,300,994 EUR 27. Jún 2019
ARRIVA Michalovce, a.s. Prímestské autobusy s koncepciou Low Entry 12 m 2,036,650 EUR 16. Október 2020
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor BN 9,5 1,400 EUR 2. Marec 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 2,855 EUR 24. Marec 2016
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy – Man, Iveco, SOR, MB, Solaris, univerzálne diely 38,322 EUR 26. Máj 2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 15,074 EUR 2. December 2020
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 798 EUR 2. December 2020
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 6,538 EUR 6. Január 2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 7,664 EUR 23. Február 2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 1,206 EUR 14. Apríl 2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 335 EUR 3. Máj 2021
SAD Prievidza, a.s. Ekologické autobusy v prímestskej doprave 848,000 EUR 5. Október 2021
Západoslovenská distribučná, a.s. Oceľové priehradové podperné body 1. stupeň - VN MREŽOVÉ STOŽIARE ZVÁRANÉ 2. stupeň -VVN MREŽOVÉ STOŽIARE SKRUTKOVANÉ 8,206 EUR 30. Jún 2015
Obec Beluša Zber, odvoz a zneškodnenie/spracovanie zmesového komunálneho odpadu 104,167 EUR 7. Február 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ŽST Podbrezová, rekonštrukcia výhybiek 8,927,300 EUR 9. Apríl 2019
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 1,977 EUR 23. Máj 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 2,390 EUR 28. December 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 4,054 EUR 17. Január 2017
Mesto Senec Zber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie vybraných komunálnych odpadov v meste Senec 811,395 EUR 3. Január 2022
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky 3,303,185 EUR 30. September 2014
Západoslovenská distribučná, a.s. 110 kV kábel a káblové súbory v trase ES Podunajské Biskupice - ES Slovnaft 2,499,000 EUR 24. September 2015
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) 5,025,903 EUR 18. December 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) 6,077,204 EUR 18. December 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Púchov – Lúky pod Makytou, KR trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia; ŽST Lúky pod Makytou, KR trakčného vedenia; Lúky pod Makytou – št. hr. ČR, KR trakčného vedenia 28,196,300 EUR 28. Máj 2018
SAD Prešov, a.s. Nákup nízkopodlažných autobusov prímestskej autobusovej dopravy 1,164,000 EUR 25. Február 2020
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Náhradné diely SOR - diely mimo konsignačného skladu 90,196 EUR 16. November 2020
Západoslovenská distribučná, a.s. VVN ES Madunice - rekonštrukcia 9,200,000 EUR 21. Január 2021
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 2,750 EUR 18. Apríl 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Gumové rohože pre kone 415 EUR 2. Máj 2017
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12 1,945 EUR 8. Marec 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12 259 EUR 15. Marec 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 872 EUR 7. Júl 2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia vrátane ich dodávky 14,500,000 EUR 6. Jún 2014
Mesto Šamorín Zber a preprava komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiek, Šamorín. 883,769 EUR 23. November 2015
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup autobusov do 18,8 m pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 10,527,000 EUR 26. Jún 2017
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor EBN 11 1,287 EUR 27. November 2018
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 1,617 EUR 6. Október 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 3,700 EUR 17. Február 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Gumové rohože 425 EUR 10. Máj 2018
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 1,434 EUR 17. September 2020
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 9,268 EUR 19. Október 2020
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 5,988 EUR 19. Október 2020
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 9,099 EUR 26. November 2020
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 7,867 EUR 26. November 2020
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup náhradných dielov pre trolejbusy 2,106 EUR 22. Máj 2020
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. „Výmena transformátora T402 a inštalácia kompenzačných tlmiviek v ESt Podunajské Biskupice“ - inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu 184,900 EUR 26. August 2021
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa“ 364,938,980 EUR 7. Júl 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Nákup nízkopodlažných elektrobusov 3,780,000 EUR 14. December 2015
Slovenské elektrárne, a.s. IPR ENO09012 Generálna oprava 1. a 2. bloku Elektráreň Nováky – časť Kotol 12,489,000 EUR 24. November 2014
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup autobusov do 12,2 m pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 6,873,000 EUR 26. Jún 2017
Slovenské elektrárne, a.s. Dokončenie prác na bloku 4 (Elektro a systém kontroly riadenia) pre konvenčný ostrov v MO34 14,500,000 EUR 30. November 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia, II. etapa 12,433,462 EUR 24. Apríl 2018
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 3,850 EUR 28. November 2016
Východoslovenská distribučná, a. s. Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 40,895 EUR 19. September 2019
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup autobusov s dĺžkou do 12,2 m s dieselovým pohonom 19,080,000 EUR 22. December 2021
Západoslovenská distribučná, a.s. Oceľové priehradové podperné body 1. stupeň - VN MREŽOVÉ STOŽIARE ZVÁRANÉ 2. stupeň -VVN MREŽOVÉ STOŽIARE SKRUTKOVANÉ 3,465 EUR 31. December 2015
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup elektrobusov pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 10,400,000 EUR 31. Október 2017
Východoslovenská distribučná, a. s. Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 73,648 EUR 25. Jún 2019
Slovenské elektrárne, a.s. IPR EMO 51802 MODIFIKÁCIA 4 KS BLOKOVÝCH TRANSFORMÁTOROV EMO12 ALEBO DODÁVKA NOVÝCH TRANSFORMÁTOROV 8,499,990 EUR 30. December 2019
SAD Prešov, a.s. Nákup nízkopodlažných autobusov prímestskej autobusovej dopravy 5,820,000 EUR 19. Február 2020
Obec Beluša Zber, odvoz a zneškodnenie/spracovanie objemného odpadu 27,148 EUR 20. August 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Dodávka a montáž merania spotreby na hraničných bodoch jednosmernej a striedavej trakcie DS ŽSR - PD 787,500 EUR 25. Jún 2020
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Realizácia stavby „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“ 17,599,670 EUR 27. November 2019
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Nákup dieselových autobusov a príslušenstva pre DPMP 2,780,000 EUR 22. Apríl 2021
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Nákup dieselových autobusov a príslušenstva pre DPMP 975,000 EUR 22. Apríl 2021
Mesto Šamorín Zber komunálneho odpadu v meste Šamorín 846,400 EUR 15. Júl 2021
Východoslovenská distribučná, a. s. Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 1,200,000 EUR 15. August 2017
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a.s. 9,825,000 EUR 6. August 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia, II. etapa 2,726,700 EUR 24. Apríl 2018
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 1,648 EUR 26. Júl 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 660 EUR 21. Apríl 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Odvoz a likvidácia odpadu z lisovacieho kontajnera 85,371 EUR 20. Marec 2017
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 3,400 EUR 22. Marec 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto 58,801,975 EUR 30. Jún 2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup kĺbových autobusov pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 15,410,000 EUR 7. August 2014
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Nákup nízkopodlažných elektrobusov 12,600,000 EUR 14. December 2015
Západoslovenská distribučná, a.s. Oceľové priehradové podperné body 1. stupeň - VN MREŽOVÉ STOŽIARE ZVÁRANÉ 2. stupeň -VVN MREŽOVÉ STOŽIARE SKRUTKOVANÉ 624,899 EUR 19. Jún 2015
Východoslovenská distribučná, a. s. Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 53,191 EUR 31. Október 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia, II. etapa 4,465,597 EUR 24. Apríl 2018
Obec Seňa Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu 0 EUR 22. Január 2016
Východoslovenská distribučná, a. s. Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 4,900 EUR 28. September 2018
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor EBN 10,5, NB 12, NB 18 1,206 EUR 23. Február 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 1,889 EUR 19. Máj 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 2,692 EUR 28. September 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 1,914 EUR 3. Október 2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia, II. etapa 5,241,163 EUR 24. Apríl 2018
Obec Turňa nad Bodvou Služby v odpadovom hospodárstve. 180,465 EUR 26. Február 2016
Spojená škola Autobus 150,000 EUR 16. Jún 2014
ARRIVA Nové Zámky, a.s. Nákup autobusov ARRIVA Nové Zámky, a. s. – 10,5 m 2,380,000 EUR 5. Máj 2021
Obec Čakany Zber a odvoz tuhého komunálneho a separovaného odpadu 0 EUR 9. Máj 2016
Mestská časť Bratislava - Dúbravka Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia 18,705 EUR 25. Apríl 2016
Žilinská teplárenská, a.s. Denitrifikácia kotlov K1, K2 a K5 v Žilinskej teplárenskej, a.s. 40,860,000 EUR 17. Jún 2014

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×