Osoba

Jaroslav Strnad


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Jaroslav Strnad
Adresa:
Tyršova Slatiňany 53821
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
49 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
21
Aktívne na UVOstat.sk:
11
Obstarávaní:
1
Zmlúv:
1
V celkovej hodnote:
0
Obstarávaní:
60
Zmlúv:
67
V celkovej hodnote:
198,610,279 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
CHEMCOMEX, a.s. 25076451 Áno
Zberné suroviny Žilina a.s. 50634518 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
TATRA EXPORT s.r.o. 27388816 Nie
ZVS IMPEX, akciová spoločnosť 36302848 Áno
ZVS-Armory, s.r.o. 46100466 Nie
CZ - Slovensko, s. r. o. 46100466 Nie
GTB a.s. 31578802 Áno
MSM Martin, s.r.o. 36422991 Áno
VÝVOJ Martin, a.s. 36381829 Áno
Virte, a. s. 35917491 Nie
EUROPEAN AIR SERVICES s.r.o. 29131987 Nie
ZVS holding, a.s. 36305600 Áno
Česká letecká servisní a.s. 25101137 Áno
Montservis, s.r.o. 36396711 Áno
HELI COMPANY s.r.o. 36492124 Áno
TATRA TRUCKS a.s. 01482840 Áno
DAKO-CZ, a.s. 46505091 Nie
EUROPEAN AIR SERVICES s.r.o. 29131987 Nie
KARBOX s.r.o. 26002370 Áno
Zberné suroviny Žilina a.s. 50634518 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Alternatívny výcvik pilotov vrtuľníkov 778,740 EUR 19. Máj 2015
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Letecký výcvik pilotov vrtuľníkov 275,500 EUR 27. Apríl 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Cisternová automobilová striekačka 4x2 119,561,500 EUR 20. August 2018
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Generálne opravy podvozkov špeciálnych motorových vozidiel TATRA 815 6x6, 4x4, LIAZ 111.411 219,900 EUR 15. November 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Vzorky výbušnín 33,333 EUR 24. Júl 2017
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Generálne opravy vozidiel TATRA a LIAZ 153,900 EUR 14. August 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Nákup posypových vozidiel - sypač 4 ks, posypové vozidlo s posypovou nadstavbou a radlicou 9 ks 188,040 EUR 27. Jún 2019
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Uvoľňovací tank 2,550,000 EUR 30. Január 2020
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Posypová nadstavba - 3 ks 103,325 EUR 22. Jún 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Generátor ozónu 2,658 EUR 24. Jún 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Alternatívny letecký výcvik pilotov vrtuľníkov 63,555 EUR 12. Október 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Opravy, údržba a periodické prehliadky cisternových vozidiel 19,127 EUR 30. September 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Servisné opravy RL techniky PVO a leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) 160,000 EUR 29. December 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Náboj 7,62 mm cvičný vz.43 a návrh kodifikačných údajov 95,000 EUR 4. November 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Technické prostriedky a náhradné diely pre manipuláciu s tekutými pohonnými látkami (PHM) 7,027 EUR 14. Júl 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Technické prostriedky a náhradné diely pre manipuláciu s tekutými pohonnými látkami (PHM) 10,683 EUR 2. September 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Rádiový maják NDB 404,172 EUR 25. September 2019
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Náboje kal. 9 mm LUGER 30,000 EUR 15. Máj 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Údržba lietadiel - navigačne databázy 809 EUR 21. Júl 2016
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Letecký GPS prijímač 3,080 EUR 9. August 2016
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou Nákladné vozidlo do škôl 110,000 EUR 1. Júl 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Servisné opravy a generálne opravy špeciálnej techniky leteckej prevádzkovej služby (LPS) – elektrické zariadenia 3,858,000 EUR 7. November 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Špeciálna hasičská a záchranárska technika I. 35,596,952 EUR 28. Júl 2015
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Komponenty munície 1,010,838 EUR 10. August 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu lesnej dopravnej siete 2,119,000 EUR 27. November 2017
Slovenské elektrárne, a.s. M61C-Kompletizácia mechanickej montáže v strojovni blok 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce 34. 0 12. September 2018
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Údržba lietadiel - preskúšanie zariadení 598 EUR 21. Jún 2017
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Posypové nadstavby vozidiel 8 ks 196,000 EUR 25. Október 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Špeciálna hasičská a záchranárska technika I. 1,596,400 EUR 21. August 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Špeciálna hasičská a záchranárska technika I. 996,800 EUR 21. August 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Nálezové opravy špeciálnych blokov PVO (S-300 PMU, 2K12 KUB, 9K38 IGLA) 440,000 EUR 2. November 2016
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Letecký výcvik pilotov vrtuľníkov 246,500 EUR 12. Apríl 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Opravy, údržba a periodické prehliadky cisternových vozidiel 2,460,800 EUR 17. Október 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu lesnej dopravnej siete 674,100 EUR 23. Október 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Alternatívny letecký výcvik pilotov vrtuľníkov 6,441,666 EUR 24. Júl 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Podvozky na odvoz dreva 1,445,670 EUR 26. Október 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Alternatívny výcvik pilotov vrtuľníkov 599,460 EUR 3. Apríl 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Náboj 7,62 mm cvičný vz.43 a návrh kodifikačných údajov 715,468 EUR 7. Október 2014
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Muničné elementy 180,710 EUR 30. November 2015
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Posypové vozidlá s príslušným vybavením 899,083 EUR 9. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu lesnej dopravnej siete 4,588,000 EUR 7. November 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Alternatívny výcvik pilotov vrtuľníkov OS SR 583,200 EUR 17. Marec 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Odev protichemický OPCH-02 411,778 EUR 7. December 2017
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Nákladný terénny automobil 2018-2 153,333 EUR 18. Október 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Prepravná plošina FLATRACK 102,980 EUR 19. Február 2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Nákladný terénny automobil na prepravu materiálu a osôb 2 159,600 EUR 8. Október 2019
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Uvoľňovací tank 3,400,000 EUR 16. December 2019
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Generálna oprava vozidla TATRA v počte 10 ks 445,630 EUR 26. Máj 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Náboj 7,62 mm cvičný vz. 43 a návrh kodifikačných údajov 380,000 EUR 14. Apríl 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Opravy, ošetrenie, revízie techniky. 2,000,000 EUR 28. August 2014
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Muničné elementy 394,114 EUR 5. December 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu lesnej dopravnej siete 128,000 EUR 27. November 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Generálne opravy posypových vozidiel na zimnú údržbu ciest na podvozku zn.TATRA 94,860 EUR 10. December 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Generálne opravy posypových vozidiel na zimnú údržbu ciest na podvozku zn.TATRA 90,560 EUR 10. December 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Generálne opravy posypových vozidiel na zimnú údržbu ciest na podvozku zn.TATRA 90,560 EUR 10. December 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Generálne opravy posypových vozidiel na zimnú údržbu ciest na podvozku zn.TATRA 90,560 EUR 10. December 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Generálne opravy posypových vozidiel na zimnú údržbu ciest na podvozku zn.TATRA 90,560 EUR 10. December 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Generálne opravy posypových vozidiel na zimnú údržbu ciest na podvozku zn.TATRA 94,860 EUR 10. December 2018
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Generálne opravy posypových vozidiel na zimnú údržbu ciest na podvozku zn.TATRA 58,740 EUR 10. December 2018
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Expanzné - akustické náboje kal. 7,62x39 mm cvičné 8,250 EUR 23. Máj 2019
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Pozáručný servis a vykonávanie opráv skupín a podskupín špeciálnych nákladných vozidiel TATRA 28,900 EUR 30. November 2020
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Údržba lietadiel 100 EUR 26. Október 2017
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica Nákladné vozidlo do škôl 110,000 EUR 1. Júl 2021
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Nákladné vozidlo - sypač - 1 ks 129,000 EUR 10. November 2017
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Generálne opravy podvozkov vozidiel Tatra 815 a LIAZ 36,400 EUR 18. September 2019
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. Lesovoz - súprava na odvoz dreva 208,540 EUR 18. December 2017
AGRO - PONIKY, s.r.o. Technologická modernizácia živočíšnej výroby 453,340 EUR 20. September 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany Opravy nákladných vozidiel - TATRA T815, Ružomberok 30,020 EUR 14. Jún 2019

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×