Priame rokovacie konanie

Rekonštrukcia vychádzkových dvorcov a vychádzkovej veže ÚVV a ÚVTOS Nitra


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre
Vyhlásené:
2. Jún 2017
Vestník:
109/2017
Predpoklad uzatvorenia v:
Dátum neuvedený
Typ:
Práce
Odhadovaná suma:
233 000,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
SKYRE PLUS s.r.o.
IČO:
35940581
Názov:
R.U., s.r.o.
IČO:
43852998
Názov:
TetraStav, s.r.o.
IČO:
36416851

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 116 písm. b) v postupe podľa § 113 a 114 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia

Vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ zverejnil vo Vestníku verejného obstarávania č. 68/2017, dňa 05.04.2017 Výzvu na predkladanie ponúk pod číslom 4405 WYP. Na predmetnú zákazku do lehoty predkladania ponúk nebola predložená ani jedna ponuka. Preto verejný obstarávateľ sa rozhodol postupovať v zmysle § 116 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×