Nezaradený subjekt

Medicína Nové Zámky, spol. s r.o.

Komárno
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Novozámocká cesta 2, Komárno

Záznam platný od: 8. Marec 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Vester PhD.
Adresa:
Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Bartek
Adresa:
Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Vladimír Ježík
Adresa:
Hliny 10 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Danišek
Adresa:
Zuby 3 Svätý Jur 90021
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Bartek
Adresa:
Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. August 2018
Záznam do:
3. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Danišek
Adresa:
Zuby 3 Svätý Jur 90021
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. November 2017
Záznam do:
20. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Bartek
Adresa:
Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. November 2017
Záznam do:
20. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Vester PhD.
Adresa:
Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. November 2017
Záznam do:
20. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Vester PhD.
Adresa:
Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Marec 2017
Záznam do:
16. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Bartek
Adresa:
Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. November 2017
Záznam do:
16. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Danišek
Adresa:
Zuby 3 Svätý Jur 90021
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Marec 2017
Záznam do:
16. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Vladimír Ježík
Adresa:
Hliny 10 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Marec 2017
Záznam do:
13. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Bartek
Adresa:
Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Marec 2017
Záznam do:
13. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Ladislav Pásztor MSc.
Adresa:
Martinčekova 13 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
7. Marec 2017
Záznam do:
18. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Adresa:
Malý trh 2/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Adresa:
Malý trh 2/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Adresa:
Grösslingova 62 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.05.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 3.01.2020 do: 7.05.2021

StiahniZáznam platný od: 20.08.2018 do: 3.01.2020

StiahniZáznam platný od: 16.11.2017 do: 20.08.2018

StiahniZáznam platný od: 13.11.2017 do: 16.11.2017

StiahniZáznam platný od: 18.08.2017 do: 13.11.2017

StiahniZáznam platný od: 7.03.2017 do: 18.08.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

podľa $ 11 ods. 6 zákona č, 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len "Zákon")Oprávnená osobaObchodné meno Advokátska kancelária GMH, s.r.o.

Sídlo Malý trh 2/A, Bratislava — mestská časť Staré
Mesto, PSČ: 811 08

1ČO 47 252 961

Zápis v obchodnom regist Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95748/B

Konajúca prostredníctvom Mgr. Martin Hrbáň, konateľ a advokát(ďalej len "Oprávnená osoba")Partner verejného sektoraObchodné meno

Medicína Nové Zámky, spol. s r.o.Sídlo

Novozámocká cesta 3862/2, Komámo,
PSČ: 945 01Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis v obchodnom registú Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel
Sro, Vložka č. 13777/N
1ČO 36 551 988(ďalej len "Partner verejného sektora")
1

Informácie a dokumenty na účely identifikácie konečného užívateľa výhod

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba
zaobstarala nasledovné dokumenty a podklady:

()
)
(ej
9)

Č](b

9)
€)
©


(©)
(w)
(o)

6)


(a3)
(6b)
(ed)
(4)
fe)
(9

výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora:

úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora,

čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora:

údaje o tom kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci omán, dozorný orgán alebo
kontrolný orgán v Pattnetovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,

meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu,
štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera
verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora:

údaje o tom či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky
prospech z podnikania Partnera verejného sektora a vakej výške:

údaje o tom či je tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo
vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi
verejného sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, t.j. napr. podľa osobitnej
dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv:

výpis z obchodného registra spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.,

stanovy spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.,

čestné vyhlásenie spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.

výpis z obchodného registra spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.,

čestné vyhlásenie spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.:

úplné znenie stanov spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.:

čestné vyhlásenie MUDr. Vladimíra Ježíka,

výpis z obchodného registra spoločnosti RIBERA SALUD INFRAESTRUCTURAS
SOCIEDAD LIMITADA,

čestné vyhlásenie spoločnosti RIBERÁ SALUD INFRAESTRUCIURÁS SOCIEDAD
LIMITADA,

výpis z obchodného registm spoločnosti PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED,

zoznam akcionárov spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED,

výpis z obchodného registra spoločnosti RIBERA SALUD SA,

čestné vyhlásenie spoločnosti RIBERA SALUD SA o vlastníckej štruktúre spoločnosti RIBERA
SALUD SA:

výpis z obchodného registra spoločnosti PRIMEROSALUD SI:

výtočná správa spoločnosti MHS Consulting International, Tnc.,

výtočná správa spoločnosti Centene Corporation:

výpis z obchodného registra spoločnosti BANSABADELL INVERSIO
DESENVOLUPAMENI SA,

výpis z obchodného registra spoločnosti BANCO DE SABADELL SA,

čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,

kópia občianskcho preukazu pána Ing, Rastislava Danišcka:

kópia občianskcho preukazu pána Ing. Róberta Barteka:

kópia občianskcho preukazu pána Andreja Hósa:

kópia občianskcho preukazu pána Ing. Miroslava Vestera, PHD.,

kópia občianskcho preukazu pána Ing. Martina Kundtáta:

kópia občianskcho preukazu pána MUDr. Vladimíra Ježíka.

(ďalej len "Posudzované podklady“).

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase
identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach, vrátane
aktuálnych výpisov z obchodného tegistra.
Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovemosti vyššie
uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu
konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

1I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 3 zákona o registri
partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod
alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa
výhod Partnera verejného sektora na základe Posudzovaných podkladov nasledovným postupom určila
konečného užívateľa výhod Pattneta verejného sektora:

1. Posudzované podklady získané od Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba ovetla ich
porovnaním s údajmi uvedenými vo verejne dostupných zdrojoch a registroch, výpisom z Obchodného
registra Partnera vetejného sektora, s úplným znením spoločenskej zmluvy, ako i s čestným vyhlásením
Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila, že:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Medicína
Nové Zámky, spol. s .o., so sídlom Novozámocká cesta 3862/2, Komárno, PSČ: 945 01, IČO: 36
551 988, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 13777/N,

b) v menePattneta verejného sektora sú oprávnení konať dvaja konatelia spoločne. Konateľmi Partnera
verejného sektora sú:

- Andrej Hós, Gessayova 2473/25, Bratislava — Petržalka 851 03, s dátumom narodenia:
31.05.1977, s dňom vzniku funkcie: 28.09.2017, verejný funkcionár: nie a
- ng. Martin Kundrát, Stará Klenová 10497/6, Bratislava - Nové Mesto, PSČ: 831 01,
s dátumom narodenia: 28.01.1976 s dňom vzniku funkcie: 03.07.2018, verejný funkcionár:
nie.
Získané údaje o konateľoch Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba tiež overila ich
porovnaním s údajmi uvedenými vich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili
konatelia Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej
doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila
k oveteniu získaných údajov.

c) podľa výpisu z Obchodného registra, z predloženého čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora
a úplného znenia spoločenskej zmluvy, podľa ktorej sa počet hlasov každého spoločníka určuje
pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Partnera verejného sektora, je jediným
spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť Pro Diagnostic Group, a. s., so sídlom Malý trh.
2/A, Bratislava 811 08, IČO: 46 112 928 (ďalej „spoločnosť Pro Diagnostic Group, a. 5.“)
s obchodným podielom vo výške 7.500,00 €/7.500,00 €, a teda s priamym podielom na základnom
imaní ako i hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100 %,

dý zúplného znenia spoločenskej zmluvy vyplýva, že konateľov Partnera verejného sektora vymenúva
a odvoláva valné zhromaždenie spoločníkov prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov,
a teda spoločnosť Pro Diagnostic Group, a. s. pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia. Partner
verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

e) podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nie je tu iná osoba ako osoba
uvedená v písm. 3) a d) tohto bodu 1., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná osoba
ako osoba uvedená v písm. 3) a d) tohto bodu 1. nemá právo na hospodársky prospech z podnikania
Pattneta verejného sektora.

2. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. overila
ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpise z obchodného registra spoločnosti Pro Diagnostic Group,
a s. as údajmi uvedenými v stanovách a čestnom vyhlásení spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.
predloženom spoločnosťou Pro Diagnostic Group, a. s. a týmto postupom si Oprávnená osoba ovedla,
ze
a) spoločnosť Pro Diagnostic Group, a. s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pro Diagnostic

Group, a. s., so sídlom Malý trh 2/ A, Bratislava 811 08, IČO: 46 112 928, zapísaná v Obchodom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5281/B,

b) podľa predloženého čestného vyhlásenia spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. astanov

spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s., z ktorých vyplýva, že počet hlasov akcionára sa utčuje

3
pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti, sú akcionármi
spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. s nasledujúcim podielom na spoločnosti Pro Diagnostic
Group, a. S.:

- spoločnosť RIBERA SALUD INFRAESTRUCTURÁS SOCIEDAD LIMITADA so
sídlom C/Setrano numeto 45, Piso 2 Madrid, 28001 Madrid, Španielske kráľovstvo, zapísaná
v Obchodnom registri v Madride pod registračným číslom B98283674 (ďalej „spoločnosť
RIBERA SALUD INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD LIMITADA), ktorá má
priamy podiel na základnom imaní spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 66,43 %
a s rozdielom stotín percenta približne rovnaký podiel má na hlasovacích právach,

- > spoločnosť Pro Partners Holding, a.s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 47
257 521, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
6132/B (ďalej „spoločnosť Pro Partners Holding, a.s.“), ktorá má priamy podiel na
základnom imaní spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 16,785 % a s rozdielom
stotín percenta približne rovnaký podiel má na hlasovacích právach,

- pán MUDr. Vladimír Ježík, trvale bytom Hliny 1418/10, Považská Bystrica 017 01, dátam
narodenia: 17.02.1974, štátna príslušnosť: slovenská, ktorý má priamy podiel na základnom
imaní spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 16,785% a s rozdielom stotín percenta
približne rovnaký podiel má na hlasovacích právach.

3. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. ovetila ich
porovnaním s údajmi uvedenými vo výpise z obchodného registra spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.
a s údajmi uvedenými v úplnom znení stanov a čestnom vyhlásení spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.
predloženom spoločnosťou Pro Pattnets Holding, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila,

Že:

a)

b)

spoločnosť Pto Partners Holding, a.s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pro Partnets
Holding, a.s., so sídlom Malý trh 2/ A, Bratislava 811 08, IČO: 47 257 521, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6132/B,

podľa predloženého čestného vyhlásenia spoločnosti Pro Partners Halding, a.s. aúplného
znenia stanov spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. z ktorých vyplýva, že počet hlasov akcionárov
sa určuje v závislosti od menovitej hodnoty akcií, pričom akcionár má 1 hlas na každé 1 € menovitej
hodnoty akcií, sú akcionármi s nasledovným podielom na spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.:

- > spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Savva Rotsidi,
19, 3100, lLimassol, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora
Ministerstva cnergetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom
HE 149424 (ďalej „spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED“), ktorá má priamy podiel na základnom imaní spoločnosti Pro Partners Holding,
a.s. vo výške 99,43 % a rovnaký podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Pro Partnets
Holding, a.s.

- zvyšný podiel na základnom imaní v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 0,57 %
a rovnaký podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. je rozdelený
medzi ostatných drobných akcionárov, ktorých je viac ako 10.

4. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED ovedla ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností
a likvidátora Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky a zakladateľskom
dokumente s názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a týmto postupom si
Oprávnená osoba overila, že:

a)

b)

spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnou spoločnosťou
s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Savva
Rotsidi, 19, 3100, Limassol, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora
Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE
149424,
Akcionármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:
- Ing. Rastislav Danišek, trvale bytom Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia:
28.08.1968, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako ihlasovacích právach
v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,
- Ing. Róbert Bartek, trvale bytom Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, s
dátumom narodenia: 02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i

4
hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
vo výške 32,7 %,

- Ing. Miroslav Vester, PHD., trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová
Ves 841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965, ktorý má priamy podic] na základnom imaní
ako i hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 7,1 %,

Získané údaje o akcionátoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré

Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne prevetila podobu osoby, ktorá jej doklad

totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu

získaných údajov o akcionátoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED.

5. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti RIBERÁ SALUD
INFRAESTRUCIURÁS SOCIEDAD LIMITADA ovetila ich porovnaním s verejne dostupnými
údajmi, s výpisom z obchodného registra spoločnosti RIBERA SALUD INFRAESTRUCTURAS
SOCIEDAD LIMITÁDA asčestným — vyhlásením spoločnosti — RIBERÁ SALUD
INFRAESTRUCIU RAS SOCIEDAD LIMTTADA a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila, že:
a) spoločnosť RIBERA SALUD INFRAESTRUCIURAS SOCIEDAD LIMITÁDA je obchodnou

spoločnosťou s obchodným menom RIBERA SALUD INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD
LIMITADA so sídlom so sídlom C/Serrano numeto 45, Piso 2 Madrid, 28001 Madrid, Španielske
kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Madride pod registračným číslom B98283674,

b) jediným spoločníkom spoločnosti RIBERA SALUD INFRAESTRUCIURAS SOCIEDAD
LIMITADA je spoločnosť RIBERA SALUD SA, so sídlom Avda de las Cottes Valencianas 58 -
Edificio Sorolla Center, Oficina 1104, Valencia, 46015 Valencia, Španielske kráľovstvo, zapísaná
v Obchodnom registri vo Valencii pod registračným číslom AO03681186 (ďalej „spoločnosť
RIBERA SALUD SA“) s priarmym podielom na základom imaní ako ihlasovacích právach
spoločnosti RIBERA SALUD INFRAESTRUCIURAS SOCIEDAD LIMITÁ DA vo výške 100 %.

6. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti RIBERA SALUD SA overila ich
porovnaním s verejne dostupnými údajmi, s výpisom z obchodného registra spoločnosti RIBERA
SALUD SA a s čestným vyhlásením spoločnosti RIBERA SALUD SA a týmto postupom si Oprávnená
osoba ovetila, že:

a) spoločnosť RIBERA SALUD SA je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom RIBERA
SALUD SA so sídlom Avda de las Cottes Valencianas 58 - Edificio Sorolla Center, Oficina 1104.
Valencia, 46015 Valencia, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri vo Valencii pod
registračným číslom A03681186:

b) akcionármi spoločnosti RIBERA SALUD SA sú

- spoločnosť PRIMEROSALUD SL so sídlom C/ Setrano 45 2 2 Madrid, 28001 - Madrid,
Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Madride pod registračným
číslom B86954542 (ďalej „spoločnosť PRIMEROSALUD) SIL.“) s priamym podielom na
základom imaní ako i hlasovacích právach spoločnosti RIBERA SALUD SA vo výške 90,1%:

- spoločnosť BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENT SA. so sídlom Av.
Diagonal, 407 BIS, 21, Batcelona, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v
Batcelone pod registračným číslom A58696477 (ďalej „spoločnosť BANSABADELIL
INVERSIO DESENVOLUPAMENT SA) s priamym podielom na základom imaní ako
i hlasovacích právach spoločnosti RIBERA SALUD SA vo výške 9,9%,

7. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti PRIMEROSALUD SL ovetila ich
porovnaním sverejne dostupnými údajmi as výpisom — spoločnosti PRIMEROSALUD SL
z obchodného registra a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť PRIMEROSALUD SL je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom
PRIMEROSALUD SL, so sídlom C/Setrano 45 2 2 Madrid, 28001 - Madrid, Španielske kráľovstvo,
zapísaná v Obchodnom tegistri v Madride pod registračným číslom B86954542,

b) jediným spoločníkom spoločnosti PRIMHROSALUD SL je spoločnosť MHS — Consulting
Intemational, Inc., so sídlom City of Wilmington, County of New Castle, Delawete, Spojené Štáty
ametické, registrovaná v oddelení spoločností štátneho tajomníka štátu Delawate pod registračným
č. 4312754 (ďalej „spoločnosť MHS Consulting International, Inc.“) s priamym podielom na
základom imaní ako i hlasovacích právach spoločnosti PRIMEROSALUD SL vo výške 100%.
8. Oprávnená osoba si získané Posudzované podklady týkajúce sa spoločnosti MHS Consulting
Intemational, Inc. overila ich porovnaním s verejne dostupnými údajmi, výročnou správou spoločnosti
MHS Consulting International, Inc., a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila, že:

a) spoločnosť MHS Consulting International, Inc. je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom
MHS Consulting International, Inc, so sídlom City of Wilmington, County of New Castle, Delawete,
Spojené štáty americké, registrovaná v oddelení spoločností štátneho tajomníka štátu Delawere pod
registračným č. 4312754,

b) jediným akcionárom spoločnosti MHS Consulting International, Inc. je spoločnosť Centene
Corporation, so sídlom City of Wilmington, County of New Castle, Delawere, Spojené štáty
ametické, registrovaná v oddelení spoločností štátneho tajomníka štátu Delawete pod registračným
č. 3439838 (ďalej „spoločnosť Centene Corporation“) s priamym podielom na základnom imaní
ako ina hlasovacích právach spoločnosti MHS Consulting Intemational, Inc. vo výške 100%:

c) z Posudzovaných podkladov az údajov uvedených na internetovej stránke www.centene.com
Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Centene Corporation je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlicha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej
únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore
alebo rovnocenných medzinárodných noriem,

9. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti BANSABADELL INVERSIO
DESENVOLUPAMENI SA ovetila ich porovnaním s verejne dostupnými údajmi a s výpisom
z obchodného registra spoločnosti BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENT SA a
týmto postupom si Oprávnená osoba ovetla, že:

a) spoločnosť BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENI SÁ je obchodnou
spoločnosťou s obchodným menom BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENI SA,
so sídlom Av. Diagonal, 407 BIS, 21, Batcelona, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom
registri pre Barcelonu pod registračným číslom A58696477,

b) jediným akcionárom spoločnosti BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENT SA je
spoločnosť BANCO DE SABADELL SA, so sídlom Avda Oscar Espla 37 Alicante/ AJacant, 03007
- Alicante, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Alicante pod registračným
č. AOB000143 (ďalej „spoločnosť BANCO DDE SABADELI,L SA“) s priamym podielom na
základom imaní ako ihlasovacích právach spoločnosti BANSABADELL INVERSIO
DESENVOLUPAMENI SA vo výške 100%,

c) z Posudzovaných podkladov a z údajov uvedených na internetovej stránke www.bancsabadell.com
Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť BANCO DE SABADELL SA je emitentom cenných
papietov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlicha požiadavkám na
uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právncho predpisu členského
štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom
hospodárskom priestore alebo rovnocenných medzinárodných noriem.

111. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod
Partnera verejného sektora

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa
výhod uvedenú v $ 64 Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

1. Spoločnosti Centene Corporation a BANCO DE SABADELI. SA sú emitentmi cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlicha požiadavkám na uvetejňovanie
informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie
alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom pdestore alebo
rovnocenných medzinárodných noriem,

2. MUDr. Vladimír Ježík, trvale bytom Hliny 1418/10, Považská Bystrica 017 01, s dátumom narodenia:
17.02.1974 je akcionárom spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. s priamym podielom na základnom
imaní spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 16,785 % a s rozdielom stotín percenta približne
rovnakým podielom na hlasovacích právach. Spoločnosť Pro Diagnostic Group, a. s. je spoločníkom

6
Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Pattnera
vetejného sektora vo výške 100 %, a teda MUDr. Vladimír Ježík má nepriamy podiel na základnom
imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške / (16,785 /100) x (100/100)/ x
100 — 16,785 %, a sám nespíňa žiadne kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného
užívateľa výhod,

3, Ing. Rastislav Danišek, trvale bytom Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968
je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priarnym podielom
na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 60,2 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. s priamym
podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške
99,43 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. s priamym podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 16,785 %, ktorá je
spoločníkom Pattneta verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach.
Partnera verejného sektora vo výške 100 %, a teda Ing, Rastislav Danišek má nepriamy podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(60,2/100) x
(99,43/100) x (16,785/100) x (100/100)/ x 100 — 10,05 %, a sám nespíňa žiadne kritérium pre to,
aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

4. Ing. Róbert Bartek, trvale bytom "Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, s dátumom
narodenia: 02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro
Partners Holding, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro
Pattnets Holding, a.s. vo výške 99,43 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. S
priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.
vo výške 16,785 %: ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100 %, a teda Ing. Róbert Bartek má
nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške
1(82,7/100) x (99,43/100) x (16,785/100) x (100/100)/ x 100 — 5,46 %, a sám nespíňa žiadne
kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

5. Ing. Miroslav Vester, PHD., trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841
07, s dátumom narodenia: 24.04.1965 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro
Pattnets Holding, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro
Pattnets Holding, a.s. vo výške 99,43 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. S
priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.
vo výške 16,785 %: ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach Partner verejného sektora vo výške 100 %, a teda Ing. Miroslav Vester,
PHD. má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora
vo výške /(7,1/100) x (99,43/100) x (16,785 /100) x (100/100) / x 100 — 1,18 %, a sám nespíňa žiadne
kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

6. z predložených podkladov vyplýva, že akcionári spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s., ktorá je jediným
spoločníkom Partnera verejného sektora, konajú v záležitostiach týkajúcich sa dadenia spoločnosti Pro
Diagnostic Group, a. s. v zhode. Na základe skutočností uvedených v tomto vetfikačnom dokumente a
z predložených podkladov tak vyplýva, že páni Ing. Rastislav Danišek, Ing. Róbert Bartek, Ing, Miroslav
Vester, Ph). a MUDr. Vladimír Ježík síce jednotlivo nesplňajú žiadny z atribútov konečného užívateľa
výhod uvedený v $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
avšak, na základe ich konania v zhode v spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. ktorá je jediným
spoločníkom Partnera verejného sektora, sa podieľajú tieto osoby nepriamo na podnikaní, riadení
a kontrole Partnera verejného sektora, a preto ich treba považovať za konečných užívateľov výhod podľa
$ 64 ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,

7. nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená vyššie, ktorá:

a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnetovi
verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,

dý má právo na hospodátsky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,

€) spoločnesinou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň niektorý
z atribútov konečného užívateľa výhod.

IV. Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora

Ing. Rastislav Danišek, trvale bytom Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968,
štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nic,

Ing. Róbert Bartek, trvale bytom Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, dátum narodenia:
02.09.1975, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nie,

Ing. Miroslav Vester, PHD., trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — tt Nová Ves 841
07, dátum narodenia: 24.04.1965, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: ni
MUDr. Vladimír Ježík, trvale bytom Hliny 1418/10, Považská Bystrica 017 01, dátum narodenia:
17.02.1974, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nic,V. — Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektoraMedicína Nové Zámky, spol. s r.o.
100% | Pro Diagnostic Group, a. 5.
Malý trh 2/ A, Bratislava 811 08
1ČO: 46 112 928Pro Diagnostic Group, a. s.

66,43% | RIBERA SALUD INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD LIMITADA
C/Serrano numeto 45, Piso 2 Madrid, 28001 Madrid, zapísaná v Obchodnom registá
v Madride, Španielske kráľovstvo

1ČO: B98283674

16,785% | Pro Partners Holding, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava 811 08
1ČO: 47 257 521

16,785% | MUDr. Vladimír Ježík, trvale bytom Hliny 1418/10, Považská Bystrica 017 01, s
dátumom narodenia: 17.02.1974Pro Partners Holding, a.s.

99,43% | PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Savva Rotsidi, 19, 3100, Limassol, Cyprus

IČO: HE 149424

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

60,2% Ing. Rastislav Danišek

trvale bytom Zuby 1337/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia:
28.08.1968

327% — | Ing. Róbert Bartek

trvale bytom Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01,

s dátumom natodenia: 02.09.1975

11% Ing. Miroslav Vester, PhD.

trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová
Ves 841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965
RIBERA SALUD INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD LIMITADA100%RIBERA SALUD SA.
Avda de las Cortes Valencianas 58 - Edificio Sorolla Center, Oficina 1104,
Valgacia, 46015 Valencia, Španielske kráľovstvo

1ČO: A03681186

RIBERA SALUD SA901% | PRIMEROSALUD SL
C/ Serrano 45 2 2 Madrid, 28001 - Madrid, Španielske kráľovstvo
1ČO: B86954542

9,9% BANSABADELI INVERSIO DESENVOLUPAMENT SA
Av. Diagonal, 407 BIS, 21, Barcelona, Španielske kráľovstvo
1ČO: A58696477

PRIMEROSALUD SL100%MHS Consulting International, Inc.

City of Wilmington, County of New Castle, Delawete,
Spojené Štáty americké

IČO: 4312754

MHS Consulting International, Inc.100% | Centene Corporation

City of Wilmington, County of New Castle,
Delawete, Spojené štáty americké

IČO: 3439838BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENT SA100%

BANCO DE SABADELI. SA.

Avda Oscar Espla 37 Alicante/ Alacant, 03007 - Alicante,
Španielske kráľovstvo

1ČO: AO8000143

VI. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- Andrej Hós, Gessayova 2473/25, Bratislava — Petržalka 851 03, s dátumom narodenia: 31.05.1977,
s dňom vzniku funkcie: 28.09.2017, verejný funkcionár: nie a

- Ing. Martin Kundrát, Stará Klenová 10497/6, Bratislava - Nové Mesto 831 01, s dátumom narodenia:
28.01.1976, s dňom vzniku funkcie: 03.07.2018, verejný funkcionár: nic.

Konanie menom Partnera verejného sektora:

spoločne,VII. Verejní funkcionári vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Z Posudzovaných podkladov neidentifikovala Oprávnená osoba vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre
Pattneta verejného sektora žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich verejnú funkciu v Slovenskej

republike.
VIlI. — Záverečné ustanovenia
Advokátska kancelária GMH, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené
vtomto veríikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená osoba zistila
v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

Pattnet verejného sektora nie je subjektom podľa $ 4 ods. 5 Zákona.

V Bratislave, dňa 06.05.2021

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Mgr. Martin Hrbáň, konateľ a advokát

10
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

podľa $ 11 ods. 6 zákona č, 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len "Zákon")Oprávnená osobaObchodné meno Advokátska kancelária GMH, s.r.o.

Sídlo Malý trh 2/A, Bratislava — mestská časť Staré
Mesto, PSČ: 811 08

1ČO 47 252 961

Zápis v obchodnom regist Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95748/B

Konajúca prostredníctvom Mgr. Martin Hrbáň, konateľ a advokát(ďalej len "Oprávnená osoba")Partner verejného sektoraObchodné meno

Medicína Nové Zámky, spol. s r.o.Sídlo

Novozámocká cesta 3862/2, Komárno, PSČ: 945
01Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis v obchodnom registú Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel
Sro, Vložka č. 13777/N
1ČO 36 551 988(ďalej len "Partner verejného sektora")
1 Informácie a dokumenty na účely identifikácie konečného užívateľa výhod

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba
zaobstarala nasledovné dokumenty a podklady:

€)
©
©
a

©
©

©


9výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora:

organizačná schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora,

zakladateľská listina Partnera verejného sektora:

čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o radiacej a vlastníckej štruktúre Partnera
verejného sektora,

zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora,

údaje o tom kto má právo vymenovať Štatutárny orgán, ladiaci orgán, dozorný orgán alebo
kontrolný orgán v Partnetovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,

meno, ptiezvisko, rodné číslo alebo dátum natodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného
pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať
v mene Partnem verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného
sektora:

údaje o tom či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na
hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške,

údaje o tom či je tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má
právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, t.j. napr.
podľa osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,

výpis z obchodného registra spoločnosti Pro Diagnostic Group, a.s.:

zoznam akcionátov spoločnosti Pro Diagnostic Group, a.S.,

výpis z obchodného registra spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.

zoznam akcionátov spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.,

výpis z obchodného registra spoločnosti Ribera Salud Inftacstructuras, S.L.U.,

čestné vyhlásenie spoločnosti Ribera Salud Infraestructums, S.L.U. o tiadiacej a vlastníckej
štruktúre spoločnosti Ribera Salud Infracstructuras, S.LU.:

zoznam spoločníkov spoločnosti Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U.,

výpis z obchodného registra spoločnosti PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED,

zoznam akcionátov spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED,

výpis z obchodného registra spoločnosti Ribera Salud, S.A.

čestné vyhlásenie spoločnosti Ribem Salud, S.A. o riadiacej a vlastníckej štruktúre
spoločnosti Ribera Salud, S.A.

zoznam akcionátov spoločnosti Ribera Salud, S.A.

výpis z obchodného registra spoločnosti Primerosalud, S. L.:

zoznam spoločníkov spoločnosti Primerosalud, S. L.,

výpis z obchodného registra spoločnosti Centene Corporation,

potvrdenie úradu Secutitics and Exchange Commission Washington, D.C. 20549 o tom,
že spoločnosť Centene Corporation je emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu:

výpis z obchodného registra spoločnosti Bansabadell Inversió Desenvolupatment, S.A.U.,

zoznam spoločníkov spoločnosti Bansabadell Inversió Desenvolupament, S.A.U.,

výpis z obchodného registra spoločnosti Banco de Sabadell, S.A.:

kópia občianskcho preukazu pána Ing, Rastislava Danišcka:

kópia občianskcho preukazu pána Ing, Róberta Barteka:

kópia občianskcho preukazu pána Andreja Hósa:

kópia dokladu totožnosti pána Pabla Gallart Gaspara,

kópia občianskcho preukazu pána Ing. Miroslava Vestera, PHD.

kópia občianskcho preukazu pána Ing. Martina Kundráta,

(ďalej len "Posudzované podklady“).
Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase
identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach, vrátane
aktuálnych výpisov z obchodného tegistra.

Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovemosti vyššie
uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu
konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

1I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 5 zákona o registri
partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod
alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa
výhod Pattnera vetejného sektora na základe Posudzovaných podkladov nasledovným postupom určila
konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

1. Posudzované podklady získané od Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba ovetila ich
porovnaním s údajmi uvedenými vo verejne dostupných zdrojoch a registroch, so zakladateľskou
listinou, ako i so zoznamom spoločníkov Partnera verejného sektora a týmto postupom si
Oprávnená osoba overila, že:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Medicína
Nové Zámky, spol. s .o., so sídlom Novozámocká cesta 3862/2, Komárno, PSČ: 945 01, IČO: 36
551 988, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č. 13777/N,

b) v mene Partnera verejného sektora sú oprávnení konať dvaja konatelia spoločne, konateľmi
Partnera verejného sektora sú:

- Andrej Hós, trvale bytom Gessayova 2473/25, Bratislava — Petržalka 851 03, s dátumom
narodenia: 31.05.1977, s dňom vzniku funkcie: 28.09.2017, verejný funkcionár: nic a

- r. Martin Kundrát, trvale bytom Stará Klenová 6, Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
PSČ: 831 01, s dátumom narodenia: 28.01.1976 s dňom vzniku funkcie: 03.07.2018, verejný
funkcionár: nie.

Získané údaje o konateľoch Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba tiež overila ich

potovnaním s údajmi uvedenými vich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili

konatelia Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba prvotne prevetila podobu osoby, ktorá jej

doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila

k oveteniu získaných údajov.

c) podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny, podľa
ktorej sa počet hlasov každého spoločníka určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške
základného imania spoločnosti je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť Pro
Diagnostic Group, a. s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 46 112 928 (ďalej
„spoločnosť Pro Diagnostic Group, a. s.“) sobchodným podielom vo výške 7.500,00
€/7.500,00 €, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach Partnera
verejného sektora vo výške 100 %,

dý podľa zakladateľskej listiny konateľov spoločnosti vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie
spoločníkov prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, a teda spoločnosť Pro Diagnostic
Group, a. s. pi výkone pôsobnosti valného zhromaždenia. Partner verejného sektora nemá
zriadenú dozornú radu,

e) podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nic je tu iná osoba ako osoba.
uvedená v písm. d a d) tohto bodu II., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná
osoba ako osoba uvedená v písm. J a d) tohto bodu II. nemá právo na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora.

2. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.
ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke
www.otst.sk a s údajmi uvedenými v stanovách a zozname akcionárov spoločnosti Pro Diagnostic
Group, a. s. predloženom spoločnosťou Pro Diagnostic Group, a. s. a týmto postupom si
Oprávnená osoba overila, že:
a) spoločnosť Pro Diagnostic Group, a. s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pro
Diagnostic Group, a. s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 46 112 928, zapísaná.
v Obchodnom tegistri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5281/B,

b) v mene spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. sú oprávnení konať aspoň. dvaja členovia
predstavenstva spoločne, Členmi predstavenstva spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. sú:

- Andrej Hós, trvale bytom Gessayova 2473/25, Bratislava — Petržalka 851 03, s dátumom
narodenia: 31.05.1977, s dňom vzniku funkcie člena predstavenstva: 03.07.2018, verejný
funkcionár: nie,

- Pablo Gallart Gaspat, trvale bytom Avenue Cortes Valencianas 58 Sorolla Center, Valencia 460
15, Španielske kráľovstvo, s dátumom natodenia: 19.08.1968, s dňom vzniku funkcie predsedu
predstavenstva: 03.07.2018, verejný funkcionár: nie,

- Ing, Martin Kundrát, trvale bytom Stará Klenová 6, Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
PSČ: 831 01, s dátumom narodenia: 28.01.1976 s dňom vzniku funkcie člena predstavenstva:
03.07.2018, verejný funkcionár: nic.

Získané údaje o členoch predstavenstva spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. Oprávnená osoba

tiež ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými vich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej

osobe predložili členovia predstavenstva spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.. Oprávnená osoba
prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou

v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

c) Podľa predloženého zoznamu akcionárov a stanov spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. S.,
z ktorých vyplýva, že počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií
k výške základného imania spoločnosti, sú akcionátmi spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.
s nasledujúcim podielom na spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.:

- > spoločnosť Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U, so sídlom C/Serrano 45, 28001 Madrid,
Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Madride pod registračným číslom
B98283674 (ďalej „spoločnosť Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U.“), ktorá má priamy
podiel na základnom imaní Pattneta verejného sektora vo výške 66,43 %, a s rozdielom stotín
petcenta približne rovnaký podiel má na hlasovacích právach,

- > spoločnosť Pro Partners Holding, a.s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 47
257 521, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
6132/B (ďalej „spoločnosť Pro Partners Holding, a.s.“), ktorá má priamy podiel na
základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 33,57 %, a s rozdielom stotín percenta
približne rovnaký podiel má na hlasovacích právach.

Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. overila

ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk

a s údajmi uvedenými v stanovách a zozname akcionárov spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.

predloženom spoločnosť ou Pro Partners Holding, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila,a) spoločnosť Pto Partners Holding, a.s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pro Partners
Holding, a.s. so sídlom Malý trh 2/ A, Bratislava 811 08, 1ČO: 47 257 521, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6132/B,

b) podľa predloženého zoznamu akcionárov a stanov spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. z ktorých.
vyplýva, že počet hlasov akcionátov sa utčuje v závislosti od menovitej hodnoty akcií, pričom
akcionár má 1 hlas na každé 1 € menovitej hodnoty akcií, sú akcionármi s nasledovným podielom
na spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.:

- spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Savva Rotsidi,
19, 3100, Limassol, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva
energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným
číslom HE 149424 (ďalej „spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED“), ktorá má priamy podiel na základnom imaní spoločnosti Pro Partners Holding,
a.s. vo výške 99,43 %, a rovnaký podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Pro Partners
Holding, a.s.

- — zvyšný podiel na základnom imaní v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 0,57 %
a rovnaký podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. je rozdelený
medzi ostatných drobných akcionárov, ktorých je viac ako 10.
4. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností
a likvidátora Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky
a zakladateľskom dokumente s názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a
týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnou spoločnosťou
s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Savva
Rotsidi, 19, 3100, Limassol, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora
Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod
identifikačným číslom HE 149424,

b) Akcionármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:

- Ing. Rastislav Danišek, trvale bytom Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia:
28.08.1968, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako ihlasovacích právach
v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,

- Ing. Róbert Bartek, trvale bytom Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, s
dátumom narodenia: 02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích
právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7
%,

- Ing. Miroslav Vester, PHD., trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová
Ves 841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom imaní
ako i hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 7,1 %,

Získané údaje o akcionátoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vich dokladoch totožnosti, ktoré

Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad

totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu

získaných údajov o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED.

5. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Ribera Salud Inftaestructutas,
S.L.U, ovetila ich porovnaním s verejne dostupnými údajmi a so zoznamom spoločníkov spoločnosti
Ribera Salud Infracstructuras, S.L.U. a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť Ribera Salud Infracstructuras, S.LU. je obchodnou spoločnosťou s obchodným
menom Ribera Salud Infracstructuras, S.L.U. so sídlom so sídlom C/Serrano 45, 28001 Madrid,
Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Madride pod registračným číslom
B98283674,

b) jediným spoločníkom spoločnosti Ribera Salud Infracstructuras, S.L.U. je spoločnosť Ribera Salud,
S.A., so sídlom Avda. Cortes Valencianas, No. 58, Sorolla Center, Office 1104, Valencia, Španielske
kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom tegistri vo Valencii pod registračným číslom A03681186 (ďalej
„spoločnosť Ribera Salud S.A.“) s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích
právach spoločnosti Ribera Salud Inftacstructuras, S.LU. vo výške 100 %.

6. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Ribera Salud S.A. ovetila ich
potovnaním s verejne dostupnými údajmi a so zoznamom spoločníkov spoločnosti Ribera Salud S.A.
a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila, že:

a) spoločnosť Ribera Salud S.A. je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom Ribera Salud,
S.A., so sídlom Avda, Cortes Valencianas, No. 58, Sorolla Center, Office 1104, Valencia, Španielske
kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri vo Valencii pod registračným číslom A03681186:

b) akcionármi spoločnosti Ribera Salud S.A, sú
- ať Primetosalud, S. L., so sídlom Calle Serrano 45, planta 2, puctta 2, 28001, Madrid,

panielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Madride pod registračným č. B-
86954542, ktorá vlastní 90,1% obchodný podiel v Ribera Salud, S.A. (ďalej „spoločnosť
Primerosalud, S. L.) s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích právach.
spoločnosti Ribera Salud S.A. vo výške 90,1%:

- > spoločnosť Bansabadell Inversió Desenvolupament, S.A.U., so sídlom Avenida Diagonal, 407
— BIS PĽT 21, 8008, Barcelona, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v
Batcelone pod registračným číslom A-58696477 (ďalej „spoločnosť Bansabadell Inversió
Desenvolupament, S.A.U.) s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích
právach spoločnosti Ribera Salud S.A. vo výške 9,9%.
7. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Primerosalud, S. L. overila ich
potovnaním s verejne dostupnými údajmi a so zoznamom spoločníkov spoločnosti Primerosalud, S. L.
a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť Primerosalud, S. L. je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom Primerosalud,
S.L., so sídlom Calle Serrano 45, planta 2, puerta 2, 28001, Madrid, Španielske kráľovstvo, zapísaná
v Obchodnom registri v Madride pod registračným č. B-86954542,

b) jediným spoločníkom spoločnosti Pimerosalud, S. L. je spoločnosť Centene Corporation, so
sídlom City of Wilmington, County of New Castle, Delawete, Spojené štáty americké, registrovaná
v oddelení spoločností štátneho tajomníka štátu Delaware pod registračným č. 3439838 (ďalej
„spoločnosť Centene Corporation“) s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích
právach spoločnosti Primerosalud, S. L.vo výške 100%:

c) z Posudzovaných podkladov Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Centene Cotporation je
emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlicha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho
predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem.

8. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Bansabadell Invetsió
Desenvolupament, S.A.U. ovetla ich porovnaním s verejne dostupnými údajmi a so zoznamom
spoločníkov spoločnosti Bansabadell Invetsió Desenvolupament, S.A.U, a týmto postupom si
Oprávnená osoba ovetla, že:

a) spoločnosť Bansabadell Inversió Desenvolupament, S.A.U., je obchodnou spoločnosťou
s obchodným menom Bansabadell Invetsió Desenvolupament, S.A.U., so sídlom Avenida
Diagonal, 407 — BIS PLT 21, 8008, Barcelona, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom
registri pre Barcelonu pod registračným číslom A-58696477,

b) jediným spoločníkom spoločnosti Bansabadcll Inversió Desenvolupament, S.A.U, je spoločnosť
Banco de Sabadall, S.A., so sídlom Avenida Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, Španielske kráľovstvo,
zapísaná v Obchodnom registri v Alicante pod registračným č. AOB000143 (ďalej „spoločnosť
Banco de Sabadell, S.A.“) s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích právach
spoločnosti Bansabadell Inversió Desenvolupatmnent, S.A.U, vo výške 100%:

c) z Posudzovaných podkladov Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Banco de Sabadell, S.A. je
emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlicha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho
predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem.

Oprávnená osoba konštatuje, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov

verejného sektora, stanovené v S 4 ods. 3 Zákona acboli splnené a Partner verejného sektora sie je

4 a to vzhľadom na to, že podľa definície konečného užívateľa výhod
uvedenej v $ 6a Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), je konečným užívateľom výhod aj fyzická osoba, ktorá sama
nesplňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu S 6a Zákona o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo
spoločným postupom splňa aspoň niektoré z týchto krtédí.

111. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod
Partnera verejného sektora

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa
výhod uvedenú v $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
„Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

1. Ing. Rastislav Danišek, trvale bytom Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia:
28.08.1968 je akcionátom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s
priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro
Pattnets Holding, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
Pro Partners Holding, a.s. vo výške 99,43 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro Diagnostic
Group, a. s. S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro

6
a)
b)
9
9)

IV.

Diagnostic Group, a. s. vo výške 33,57 % ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora s
priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške
100 % a teda Ing. Rastislav Danišek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach Partnera verejného sektora vo výške /(60,2/100) x (99,43/100) x (33,57/100) x
(100/100)/ x 100 — 20,09 %, a sám nespíňa žiadne kritérium pre to, aby mohol byť
považovaný za konečného užívateľa výhod,

Ing. Róbert Bartek, ttvale bytom "Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, s dátumom
narodenia: 02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %, ktorá je akcionárom
spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 99,43 %, ktorá je akcionárom spoločnosti
Pro Diagnostic Group, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 33,57 %) ktorá je spoločníkom Partnera verejného
sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora
vo výške 100 %: a teda Ing. Róbert Bartek má nepriamy podiel na základnom imaní a
hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(32,7/100) x (99,43/100) x
(33,57/100) x (100/100) / x 100 — 10,91 %, a sám nespíňa žiadne kritérium pre to, aby mohol
byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

Ing, Miroslav Vester, PHD., trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves
841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %, ktorá
je akcionárom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a
hlasovacích právach spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 99,43 %, ktorá je akcionátom
spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 33,57 %, ktorá je spoločníkom Partnera
verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera
verejného sektora vo výške 100 % a teda Ing. Miroslav Vester, PhD. má nepriamy podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(7,1/100) x
(99,4/100) x (33,57/100) x (100/100)/ x 100 — 2,37 %, a sám nespíňa žiadne kritérium pre
to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

pán Ing. Róbert Bartek, pán Ing. Miroslav Vester, PhD. a pán Ing. Rastislav Danišek síce jednotlivo
nesplňajú žiadny z atribútov konečného užívateľa výhod uvedený v $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona o
legalizácii príjmov z trestnej činnosti, avšak na základe ich spoločného postupu sa môžu tieto osoby
podieľať na podnikaní, riadení alebo kontrole Partnera verejného sektora, a preto ich treba
považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle $ 6a ods. 3 Zákona o legalizácii
príjmov z trestnej činnosti.

nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená vyššie, ktorá:

má ptiamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

má právo vymenovať Štatutárny orgán, tiadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,

ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,

má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,

spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň
niektorý z atribútov konečného užívateľa výhod.

Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora

Ing. Rastislav Danišek, trvale bytom Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968,
štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nic,

Ing. Róbert Bartek, trvale bytom Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, dátum narodenia:
02.09.1975, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nie,

Ing, Miroslav Vester, PHD., trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841
07, dátum narodenia: 24.04.1965, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nic.
V. — Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektoraMedicína Nové Zámky, spol. s r.o.

100% — | Pro Diagnostic Group, a.s.Malý trh 2/A, Bratislava 811 08
1ČO: 46 112 928

Pro Diagnostic Group, a.s.

33,57% | Pro Partners Holding, a.s.
Malý trh 2/ A, Bratislava 811 08
1ČO: 47 257 521
66,43% | Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U.

C/Serrano 45, 28001 Madrid, zapísaná v Obchodnom registri v Madride, Španielske

kráľovstvo

1ČO: B98283674

Pro Partners Holding, a.s.

99,43%

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Savva Rotsidi, 19, 3100, Limassol, Cyprus
1ČO: HE 149424

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED60,2%

Ing. Rastislav Danišek
trvale bytom Zuby 1337/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia:
28.08.196832,7%

Ing. Róbert Bartek
trvale bytom Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01,
s dátumom narodenia: 02.09.197511%Ing. Miroslav Vester, PhD.
trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves
841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965

Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U.

100%

Ribera Salud, S.A.

Ada, Cortes Valencianas, No. 58, Sorolla Center, Office 1104, Valencia, Španielske
kráľovstvo

1ČO: A03681186

Ribera Salud, S.A.90,1% | Primerosalud, S. L.
Calle Setrano 45, planta 2, puerta 2, 28001, Madrid, Španielske
kráľovstvo
1ČO: B-86954542

9,9% Bansabadell Inversió Desenvolupament, S.A.U.

Avenida Diagonal, 407 — BIS PLT 21, 8008, Barcelona, Španielske.
kráľovstvo
1ČO: A-58696477

Primerosalud, S. L.

100% | Centene Corporation.

City of Wilmington, County of New Castle, Delawetc, Spojené
Štáty americké

1ČO: 3439838
Bansabadell Inversió Desenvolupament, S.A.U.

100% | Banco de Sabadell, S.A.

Avenida Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, Španielske kráľovstvo
1ČO: A 08000143VI. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- Andrej Hós, ttvale bytom Gessayova 2473/25, Bratislava — Petržalka 851 03, s dátumom natodenia:
31.05.1977, s dňom vzniku funkcie: 28.09.2017, verejný funkcionár: nie a

- Ing, Martin Kundrát, trvale bytom Stará Klenová 6, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831
01, s dátumom natodenia: 28.01.1976, s dňom vzniku funkcie: 03.07.2018, verejný funkcionár: nic.

Konanie menom Partner verejného sektora:
spoločne,

VII. Verejní funkcionári vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektoraZ Posudzovaných podkladov neidentifikovala Oprávnená osoba vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre
Partnera verejného sektora žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich verejnú funkciu v Slovenskej
republike.

VIlI. — Záverečné ustanovenia
Advokátska kancelária GMH, s..o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené
vtomto veríikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená osoba zistila
v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.
Pattnet verejného sektora nie je subjektom podľa $ 4 ods. 5 Zákona.

V Bratislave, dňa 20.12.2019

podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Mgr. Martin Hrbáň, konateľ a advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len "Zákon")Oprávnená osoba

Obchodné meno Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová,
B.r.o.

Sídlo Malý trh 2/A, Bratislava — Staré Mesto, PSČ: 811
08

1Čo 47252 961

Zápis v obchodnom registú Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95748/B

Konajúca prostredníctvom Mgr. Gabriela Hrbáňová, konateľka a advokátka(ďalej len "Oprávnená osoba")Partner verejného sektoraObchodné meno

Medicína Nové Zámky, spol. s r.o.Sídlo

Novozámocká cesta 3862/2, Komárno, PSČ: 945
01Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzenýmZápis v obchodnom registú Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel
Sro, Vložka č. 13777/N
1Čo 36 551 988(ďalej len "Partner verejného sektora")
1L — Informácie a dokumenty na účely identifikácie konečného užívateľa výhod

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba
zaobstarala nasledovné dokumenty a podklady:

€)
©
©
3]

©
©

©


9výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora:

organizačná schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora,

zakladateľská listina Partnera verejného sektora:

čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o tladiacej a vlastníckej štruktúre Partnera
verejného sektora,

zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora:

údaje o tom kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
meno, ptiezvisko, todné číslo alebo dátum natodcnia, adresu trvalého pobytu alebo iného
pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať
v mene Partnera verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného
sektora:

údaje o tom či má nejaká osoba oktem vlastníka Partnera verejného sektora právo na
hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške,

údaje o tom či je tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má
právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, t.j.
napr. podľa osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv:

výpis z obchodného registra spoločnosti Pro Diagnostic Group, a.s.:

zoznam akcionátov spoločnosti Pro Diagnostic Group, a.S.,

výpis z obchodného registra spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.,

zoznam akcionátov spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.,

výpis z obchodného registra spoločnosti Ribera Salud Inftaestructuras, S.L.U.,

čestné vyhlásenie spoločnosti Ribera Salud Infraestructuras, S.LLU. o riadiacej a
vlastníckej štruktúre spoločnosti Ribera Salud Infracstructuras, S.L.U.,

zoznam spoločníkov spoločnosti Ribeta Salud Infracstructuras, S.L.U.,

výpis z obchodného registra spoločnosti PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED,

zoznam akcionátov spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRU) LIMITED,
výpis z obchodného registra spoločnosti Ribera Salud, S.A.

čestné vyhlásenie spoločnosti Ribem Salud, S.A. o riadiacej a vlastníckej štruktúre
spoločnosti Ribeta Salud, S.A.

zoznam akcionátov spoločnosti Ribera Salud, S.A.

výpis z obchodného registra spoločnosti Primerosalud, S. L.:

zoznam spoločníkov spoločnosti Primerosalud, S. L.,

výpis z obchodného registra spoločnosti Centene Corporation,

potvrdenie úradu Secutitics and Exchange Commission Washington, D.C. 20549 o tom,
Že spoločnosť Centene Corporation je emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu:

výpis z obchodného registra spoločnosti Bansabadell Inversió Desenvolupament, S.A.U.,
zoznam spoločníkov spoločnosti Bansabadel] Inversió Desenvolupamcnt, S.A.U.,

výpis z obchodného registra spoločnosti Banco de Sabadell, S.A.:

kópia občianskcho preukazu pána Ing, Rastislava Danišeka:

kópia občianskcho preukazu pána Ing, Róberta Barteka:

kópia občianskcho preukazu pána Andreja Hósa:

kópia dokladu totožnosti pána Pabla Gallart Gaspata:

kópia občianskcho preukazu pána Ing. Miroslava Vestera, PHD.

kópia občianskcho preukazu pána Ing. Martina Kundráta,

(ďalej len "Posudzované podklady“).
Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase
identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach,
vrátane aktuálnych výpisov z obchodného registra.

Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovemosti vyššie
uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre
identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

II. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 4 zákona o registri
partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod
alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa
výhod Pattnera vetejného sektora na základe Posudzovaných podkladov nasledovným postupom určila
konečného užívateľa výhod Pattneta verejného sektora:

1. Posudzované podklady získané od Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba ovetila ich.
porovnaním s údajmi uvedenými vo verejne dostupných zdrojoch a registroch, so zakladateľskou
listinou, ako i so zoznamom spoločníkov Partnera verejného sektora a týmto postupom si
Oprávnená osoba overila, že:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Medicína
Nové Zámky, spol. s t.o., so sídlom Novozámocká cesta 3862/2, Komárno, PSČ: 945 01, IČO:
36 551 988, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č.
13777/N,

b) v mene Partner verejného sektora sú oprávnení konať dvaja konatelia spoločne, konateľmi
Partnera verejného sektora sú:

- Andrej Hós, trvale bytom Gessayova 2473/25, Bratislava — Petržalka 851 03, s dátumom
narodenia: 31.05.1977, s dňom vzniku funkcie: 28.09.2017, verejný funkcionár: nie a

- Ing, Martin Kundrát, trvale bytom Stará Klenová 6, Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
PSČ: 831 01, s dátumom narodenia: 28.01.1976 s dňom vzniku funkcie: 03.07.2018, verejný
funkcionár: nie.

Získané údaje o konateľoch Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba tiež overila ich

potovnaním s údajmi uvedenými vich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili

konatelia Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej

doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne

pristúpila k overeniu získaných údajov.

c) podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny, podľa
ktorej sa počet hlasov každého spoločníka určuje pometom hodnoty jeho vkladu k výške
základného imania spoločnosti je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť
Pro Diagnostic Group, a. s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 46 112 928 (ďalej
„spoločnosť Pro Diagnostic Group, a. s.“) sobchodným podielom vo výške 7.500,00
€/1.500,00 €, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach Partnera
verejného sektora vo výške 100 %,

dý podľa zakladateľskej listiny konateľov spoločnosti vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie
spoločníkov prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, a teda spoločnosť Pro Diagnostic
Group, a. s. pi výkone pôsobnosti valného zhromaždenia. Partner verejného sektora nemá
zriadenú dozornú radu,

e) podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nic je tu iná osoba ako osoba.
uvedená v písm. d a d) tohto bodu II., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná
osoba ako osoba uvedená v písm. J a d) tohto bodu II. nemá právo na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora.

2. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.
ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke
www.otst.sk as údajmi uvedenými v stanovách a zozname akdonátov spoločnosti Pro
Diagnostic Group, a. s. predloženom spoločnosťou Pro Diagnostic Group, a. s. a týmto
postupom si Oprávnená osoba overila, že:
a) spoločnosť Pro Diagnostic Group, a. s. je akdová spoločnosť s obchodným menom Pro
Diagnostic Group, a. s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 46 112 928, zapísaná.
v Obchodnom tegistri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5281/B,

b) v mene spoločnosti Pto Diagnostic Group, a. s. sú oprávnení konať spoločne predseda
predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spolu s
iným lemom predstavenia, Členmi predstavenstva spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. Sú:

Andrej Hós, trvale bytom Gessayova 2473/25, Bratislava — Petržalka 851 03, s dátumom
narodenia: 31.05.1977, s dňom vzniku funkcie podpredsedu predstavenstva: 04.12.2013,
verejný funkcionár: nic,

- Pablo Gallart Gaspar, trvale bytom Avenue Cortes Valencianas 58 Sorolla Centet,
Valencia 460 15, Španielske kráľovstvo, s dátumom narodenia: 19.08.1968, s dňom vzniku
funkcie predsedu predstavenstva: 03.07.2018, verejný funkcionár: nic,

- Iág, Martin Kundrát, trvale bytom Stará Klenová 6, Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
PSČ: 831 01, s dátumom narodenia: 28.01.1976 s dňom vzniku funkcie člena predstavenstva:
03.07.20, verejný funkcionár: nie.

Získané údaje o členoch predstavenstva spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. Oprávnená

osoba tiež ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými vich dokladoch totožnosti, ktoré

Oprávnenej osobe predložili členovia predstavenstva spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s..

Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila

s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných

údajov.

c) Podľa predloženého zoznamu akcionárov a stanov spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. S.
z ktorých vyplýva, že počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jcho akcií
k výške základného imania spoločnosti, sú akcionármi spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.
s nasledujúcim podielom na spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.:

- spoločnosť Ribera Salud Infraestructuras, S.LU. so sídlom C/Serrano 45, 28001 Madrid,

panielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Madride pod registračným číslom
B98283674 (ďalej „spoločnosť Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U.“), ktorá má priamy
podiel na základnom imaní Pattneta verejného sektora vo výške 66,43 %, a s rozdielom stotín
petcenta približne rovnaký podiel má na hlasovacích právach,

- > spoločnosť Pro Partners Holding, a.s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 47
257 521, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 6132/B (ďalej „spoločnosť Pro Partners Holding, a.s.“), ktorá má priamy podiel na
základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 33,57 %, a s rozdielom stotín percenta.
približne rovnaký podiel má na hlasovacích právach:

Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. overila
ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk
a s údajmi uvedenými v stanovách a zozname akcionárov spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.
predloženom spoločnosť ou Pro Partners Holding, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba overila,
za

a) spoločnosť Pto Partners Holding, a.s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pro Partners
Holding, a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 47 257521, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6132/B,

b) podľa predloženého zoznamu akcionátov astanov spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.
z ktorých vyplýva, že počet hlasov akcionárov sa utčuje v závislosti od menovitej hodnoty akcií,
pričom akcionár má 1 hlas na každé 1 € menovitej hodnoty akcií, sú akcionármi s nasledovným
podielom na spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.:

- > spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Damonos 40,
Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva.
obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE
149424 (ďalej „spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED“),
ktorá má priamy podiel na základnom imaní spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške
99,43 %, a rovnaký podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.,

- zvyšný podiel na základnom imaní v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 0,57 %
a rovnaký podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. je rozdelený

4
medzi ostatných drobných akcionárov, ktorých je viac ako 10.

4. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností
a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu acestovného ruchu Cyperskej republiky
a zakladateľskom dokumente s názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a
týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
a) spoločnosť PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnou spoločnosťou

s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom

Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora

Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným

číslom HE 149424,

b) 2 Akdonármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:
Ing. Rastislav Danišek, trvale bytom Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia:
28.08.1968, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako ihlasovacích právach
v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,

- Ing. Róbert Battek, trvale bytom Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s
dátumom narodenia: 02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i
hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
vo výške 32,7 %,

- Ing. Miroslav Vester, PHD., trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska
Nová Ves 841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom
imaní ako i hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 7,1 %,

Získané údaje o akcionátoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vich dokladoch totožnosti, ktoré
Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad
totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu
získaných údajov o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED.

5. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Ribera Salud Infracstructuras,
S.L.U, ovetila ich porovnaním s verejne dostupnými údajmi a so zoznamom spoločníkov spoločnosti
Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U. a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U. je obchodnou spoločnosťou s obchodným
menom Ribeta Salud Infraestructuras, S.L.U. so sídlom so sídlom C/Setrano 45, 28001 Madrid,
Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Madride pod registračným číslom
B98283674,

b) jediným spoločníkom spoločnosti Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U. je spoločnosť Ribera
Salud, S.A., so sídlom Avda. Cortes Valencianas, No. 58, Sorolla Center, Office 1104, Valencia,
Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri vo Valencdi pod registračným číslom
A 03681186 (ďalej „spoločnosť Ribera Salud S.A.“) s priamym podielom na základom imaní
ako i hlasovacích právach spoločnosti Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U. vo výške 100 %.

6. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Ribera Salud S.A. overila ich
potovnaním s verejne dostupnými údajmi a so zoznamom spoločníkov spoločnosti Ribera Salud S.A.
a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetla, že:

a) spoločnosť Ribera Salud S.A. je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom Ribera Salud,
S.A. so sídlom Avda. Cortes Valencianas, No. 58, Sorolla Center, Office 1104, Valencia,
Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri vo Valenci pod registračným číslom
AOD3681186:

b) akcionármi spoločnosti Ribera Salud S.A, sú
- anna Primetosalud, S. L., so sídlom Calle Serrano 45, planta 2, puetta 2, 28001, Madrid,

panielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Madride pod registračným č. B-
86954542, ktorá vlastní 50% obchodný podiel v Ribera Salud, S.A. (ďalej „spoločnosť
Primerosalud, S. L.) s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích právach.
spoločnosti Ribera Salud S.A. vo výške 50%:
- > spoločnosť Bansabaddll Inversió Desenvolupament, S.A.U, so sídlom Avenida Diagonal,
407 — BIS PLT 21, 8008, Barcelona, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v
Batcelonc pod registračným číslom A-58696477 (ďalej „spoločnosť Bansabadell Inversió
Desenvolupament, S.A.U.) s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích
právach spoločnosti Ribera Salud S.A, vo výške 50 %.

Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Primerosalud, S. L. ovetila ich
potovnaním s verejne dostupnými údajmi a so zoznamom spoločníkov spoločnosti Primerosalud,
S.L. a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila, že:

a)

b)

spoločnosť Primerosalud, S. L. je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom Primetosalud,
S.L., so sídlom Calle Serrano 45, planta 2, puetta 2, 28001, Madrid, Španielske kráľovstvo,
zapísaná v Obchodnom tegistri v Madride pod registračným č. B-86954542,

jediným spoločníkom spoločnosti Primerosalud, S. L. je spoločnosť Centene Corporation, so
sídlom City of Wilmington, County of New Castle, Delawete, Spojené štáty americké,
registrovaná v oddelení spoločností štátncho tajomníka štátu Delawate pod registračným
č. 3439838 (ďalej „spoločnosť Centene Corporation“) s priamym podielom na základom imaní
ako i hlasovacích právach spoločnosti Primerosalud, S. L.vo výške 100%:

z Posudzovaných podkladov Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Centene Corporation je
emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlicha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho
predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, a že podiel na základnom
imaní v spoločnosti Centene Corporation a podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Centene
Corporation je rozdelený medzi akcionárov a neexistuje fyzická osoba, ktorá má právo na
hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Centene
Corporation.

Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Bansabadell Inversió
Desenvolupament, S.A.U. ovetla ich porovnaním s verýne dostupnými údajmi a so zoznamom
spoločníkov spoločnosti Bansabadcll Invetsió Desenvolupament, S.A.U, a týmto postupom si
Oprávnená osoba ovetla, že:

a)

b)

c)

spoločnosť Bansabadcll Inversió Desenvolupament, S.A.U., je obchodnou spoločnosťou
s obchodným menom Bansabadell Invetsió Desenvolupament, S.A.U., so sídlom Avenida
Diagonal, 407 — BIS PLT 21, 8008, Barcelona, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom
registri pre Barcelonu pod registračným číslom A-58696477,

jediným spoločníkom spoločnosti Bansabadell Inversió Desenvolupament, S.A.U, je spoločnosť
Banco de Sabadel, S.A., so sídlom Avenida Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, Špariclske
kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Alicante pod registračným č. AO8000143 (ďalej
„spoločnosť Banco de Sabadell, S.A.“) s priamym podielom na základom imaní ako
i hlasovacích právach spoločnosti Bansabadell Inversió Desenvolupament, S.A.U. vo výške 100%:
z Posudzovaných podkladov Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Banco de Sabadell, S.A. je
emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlicha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho
predpisu členského Štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, a že podiel na základnom
imaní v spoločnosti Banco de Sabadell, S.A. a podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Banco
de Sabadall, S.A. je rozdelený medzi akcionárov a neexistuje fyzická osoba, ktorá má právo na
hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Banco de
Sabadell, S.A.

Oprávnená osoba konštatuje, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov
verejného sektora, stanovené v $ 4 ods. 4 Zákona neboli splnené a Partner verejného sektora nie je
subjektom podľa $ 4 ods. 4 Zákona, nakoľko aj keď vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora
neexistuje fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera verejného sektora a v takomto prípade by sa v súlade s $ 4 ods. 4 Zákona do registra
zapisoval vrcholový manažment, oprávnená osoba s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa
výhod uvedenú v $ 61 ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

6
(ďalej „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), podľa ktorej je konečným
užívateľom výhod aj fyzická osoba, ktorá sama nesplňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. 9)
druhého a Štvrtého bodu $ 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, avšak
spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa aspoň niektoré z
týchto kritédií.

111. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod
Partnera verejného sektora

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu as prihliadnutím na definíciu konečného
užívateľa výhod uvedenú v $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba
zistila, že:

1. Ing. Rastislav Danišek, trvale bytom Zuby 1537/3, Svätý Jut 900 21, s dátumom narodenia:
28.08.1968 je akcionátom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s
priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro
Partners Holding, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 99,43 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro
Diagnostic Group, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 33,57 %, ktorá je spoločníkom Partnera
verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera
verejného sektora vo výške 100 % a teda Ing. Rastislav Danišek má nepriamy podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(60,2/100)
x (99,43/100) x (33,57/100) x (100/100)/ x 100 — 20,09 %, a sám nespíňa žiadne kritérium.
pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

2. lng. Róbert Bartek, ttvale bytom Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staté Mesto 811 08, s
dátumom narodenia: 02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %, ktorá je
akcionárom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a
hlasovacích právach spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 99,43 %, ktorá je akcionárom
spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 33,57 %, ktorá je spoločníkom Pattneta
verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera
verejného sektora vo výške 100 %: a teda Ing. Róbert Bartek má nepriamy podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(32,7/100)
x (99,43/100) x (33,57/100) x (100/100)/ x 100 — 10,91 %, a sám nespíňa žiadne kritérium
pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

3. Ing. Miroslav Vester, P>D., trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová
Ves 841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %,
ktorá je akcionárom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. s priamym podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 99,43 %, ktorá je
akcionárom spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a
hlasovacích právach spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 33,57 %: ktorá je
spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích
právach Partnera verejného sektora vo výške 100 % a teda Ing. Miroslav Vester, PhD). má
nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora
vo výške /(7,1/100) x (99,4/100) x (33,57/100) x (100/100) / x 100 — 2,37 %, a sám nespíňa
žiadne kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

4. pán Ing. Róbert Bartek, pán Ing. Miroslav Vester, PhD. a pán Ing. Rastislav Danišek síce
jednotlivo nesplňajú žiadny z atribútov konečného užívateľa výhod uvedený v $ 6a ods. 1 písm. a)
Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, avšak na základe ich spoločného postupu sa môžu
b)
©
©)

IV.

tieto osoby podieľať na podnikaní, riadení alebo kontrole Partnera verejného sektora, a preto ich
treba považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle S 6a ods. 3 Zákona o legalizácii
príjmov z trestnej činnosti.

nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená vyššie, ktorá:

má ptiamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

má právo vymenovať Štatutárny orgán, tiadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,

ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,

má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,

spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň
niektorý z atribútov konečného užívateľa výhod.

Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora

Ing. Rastislav Danišek, trvale bytom Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968,
štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nic,

Ing. Róbert Bartek, trvale bytom Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staté Mesto 811 08, dátum
narodenia: 02.09,1975, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nie,

Ing, Miroslav Vester, PhD. trvale bytom Štefana Kálika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves
841 07, dátum narodenia: 24.04.1965, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nic.

v.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektoraMedicína Nové Zámky, spol. s r.o.

100%

Pro Diagnostic Group, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava 811 08
IČO: 46 112 928Pro Diagnostic Group, a.s.33,57% | Pro Partners Holding, a.s.

Malý trh 2/ A, Bratislava 811 08
1ČO: 47 257 521

66,43% | Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U.

C/Serrano 45, 28001 Madrid, zapísaná v Obchodnom registri v Madride, Španielske
kráľovstvo
IČO: B98283674Pro Partners Holding, a.s.

99,43% | PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Damanos 40, Limasso] 3100, Cyprus

1ČO: HE 149424

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

60,2% | Ing. Rastislav Danišek

trvale bytom Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia:
28.08.1968

32,7% | Ing. Rôbert Bartek

trvale bytom Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08,
s dátamom narodenia: 02.09,1975

11% Ing. Miroslav Vester, PhD.

trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves
841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965
Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U.

100% | Ribera Salud, S.A.

Ayda. Cortes Valencianas, No. 58, Sorolla Center, Office 1104, Valencia,
Španielske kráľovstvo

1ČO: AO3681186

Ribera Salud, S.A.

50% Primerosalud, S. L.

Calle Setrano 45, planta 2, puerta 2, 28001, Madrid, Španielske
kráľovstvo

1ČO: B-86954542

50% Bansabadell Inversió Desenvolupament, S.A.U.

Avenida Diagonal, 407 — BIS PLT 21, 8008, Barcelona, Španielske
kráľovstvo

1ČO: A-58696477Primetrosalud, S. L.

100% | Centene Corporation.

City of Wilmington, County of New Castle, Delawere, Spojené
Štáty ametické

1ČO: 3439838Bansabadell Inversió Desenvolupament, S.A.U.

100% | Banco de Sabadell, S.A.

Avenida Óscat Esplá, 37, 03007 Alicante, Španielske kráľovstvo
1ČO: AO08000143VI. © Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- Andrej Hós, ttvale bytom Gessayova 2473/25, Bratislava — Petržalka 851 03, s dátumom natodenia:
31.05.1977, s dňom vzniku funkcie: 28.09.2017, verejný funkcionár: nie a

- Ing, Martin Kundtút, trvale bytom Stará Klenová 6, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831
01, s dátumom natodenia: 28.11.1976, s dňom vzniku funkcie: 03.07.2018, verejný funkcionár: nie.

Konanie menom Partnera verejného sektora: V mene spoločnosti sú oprávnení konať dvaja konatelia

spoločne,
VII. — Verejní funkcionári vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Z Posudzovaných podkladov nedentifikovala Oprávnená osoba vo vlastníckej alebo riadiacej
štruktúre Partnera verejného sektora žiadnych verejných funkcionátov vykonávajúcich verejnú funkciu v
Slovenskej republike.

VIII. — Záverečné ustanovenia

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti
uvedené v tomto veríikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená
osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

Pattnet verejného sektora nie je subjektom podľa $ 4 ods. 4 Zákona.

V Bratislave, dňa 16.08.2018
Ipodpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Mgr. Gabriela Hrbáňová, konateľka a advokátka
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len "Zákon")Oprávnená osoba

Obchodné meno Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová,
B.r.o.

Sídlo Malý trh 2/A, Bratislava — Staré Mesto, PSČ: 811
08

1ČO 47252961

Zápis vobchodnom registri Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sto, Vložka číslo: 95748/B

Konajúca prostredníctvom Mgr. Gabriela Hrbáňová, konateľka a advokátka

(ďalej len "Oprávnená osoba")Partner verejného sektoraObchodné meno

Medicína Nové Zámky, spol. s r.o.Sídlo

Novozámocká cesta 3862/2, Komárno, PSČ: 945
01Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzenýmZápis vobchodnom registri Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel
Sro, Vložka č. 13777/N
1ČO 36 551 988(ďalej len "Partner verejného sektora“)
1L Informácie a dokumenty na účely identifikácie konečného užívateľa výhod

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba
zaobstarala nasledovné dokumenty a podklady:

(I
©)
©
3]

©
©

©9

(a)
(©)
©

©
C]

©
€)
©

©

výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora:

organizačná schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora,

zakladateľská listina Partnera verejného sektora:

čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o iadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera
verejného sektora,

zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora,

údaje o tom kto má právo vymenovať Štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
meno, ptiezvisko, rodné číslo alebo dátum natodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného
pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať
v mene Partnera verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného
sektora:

údaje otom či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na
hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške:

údaje o tom či je tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má
právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, t.j.
napr. podľa osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv:

výpis z obchodného registra spoločnosti Pro Diagnostic Group, a.s.

zoznam akcionátov spoločnosti Pro Diagnostic Group, a.S.:

výpis z obchodného registra spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.

zoznam akcionátov spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.,

výpis z obchodného registra spoločnosti Ribera Salud Inftacstructuras, S.L.U.,

čestné vyhlásenie spoločnosti Ribea Salud Infraestructuras, S.LLU. o riadiacej a
vlastníckej štruktúre spoločnosti Ribera Salud Infracstructuras, S.L.U.,

zoznam spoločníkov spoločnosti Ribera Salud Infracstructuras, S.L.U.,

výpis z obchodného registra spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED,

zoznam akcionátov spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED,
výpis z obchodného registra spoločnosti Ribera Salud, S.A.:

čestné vyhlásenie spoločnosti Ribera Salud, S.A. o riadiacej a vlastníckej štruktúre
spoločnosti Ribera Salud, S.A.

zoznam akcionátov spoločnosti Ribera Salud, S.A.,

výpis z obchodného registra spoločnosti Primerosalud, S. L.:

zoznam spoločníkov spoločnosti Primerosalud, S. L.:

výpis z obchodného registra spoločnosti Centene Corporation,

potvrdenie úradu Secutitics and Exchange Comrmission Washington, D.C. 20549 o tom,
že spoločnosť Centene Corporation je emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu:

výpis z obchodného registra spoločnosti Bansabadcll Inversio Desenvolupatnent, S.A.U.,
zoznam spoločníkov spoločnosti Bansabadell Inversio Desenvolupament, S.A.U.,

výpis z obchodného registra spoločnosti Banco de Sabadell, S.A.:

kópia občianskcho preukazu pána Ing, Rastislava Danišcka:

kópia občianskcho preukazu pána Ing. Róberta Barteka:

kópia občianskcho preukazu pána Andreja Hósa:

identifikačné údaje pána Paul James Endersby:

kópia identifikačného preukazu pána Ing. Miroslava Vestera, PhD.

kópia občianskcho preukazu pána Ing, Tomáša Zedníčeka.

(ďalej len "Posudzované podklady“).
Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase
identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach,
vrátane aktuálnych výpisov z obchodného registra.

Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie
uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre
identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa S 11 ods. 4 zákona o registri
partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod
alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa
výhod Partnera verejného sektora na základe Posudzovaných podkladov nasledovným postupom určila
konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

1. Posudzované podklady získané od Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba ovetla ich.
porovnaním s údajmi uvedenými vo verejne dostupných zdrojoch a registroch, so zakladateľskou
listinou, ako i so zoznamom spoločníkov Partnera verejného sektora a týmto postupom si
Oprávnená osoba ovetla, že:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Medicína
Nové Zámky, spol. s t.o., so sídlom Novozámocká cesta 3862/2, Komárno, PSČ: 945 01, IČO:
36 551 988, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č.
13777/N,

bý v mene Partnera verejného sektora sú oprávnení konať dvaja konatelia spoločne, konateľmi
Partnera verejného sektora sú:

- Andrej Hós, trvale bytom Gessayova 2473/25, Bratislava — Petržalka 851 03, s dátumom
narodenia: 31.05.1977, s dňom vzniku funkcie: 28.09.2017, verejný funkcionár: nic a

- Ing. Peter Kalás, Severovcov 1379/16, Bratislava — Rusovce 851 10 Severovcov 1379/16,
Bratislava — Rusovce 851 10, s dátumom narodenia: 01.09.1975, s dňom vzniku funkcie:
19.07.2011, verejný funkcionár: nie.

Získané údaje o konateľoch Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba tiež overila ich

porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili

konatelia Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej

doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne

pristúpila k overeniu získaných údajov.

c) podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny, podľa
ktorej sa počet hlasov každého spoločníka určuje pomerom hodnoty jcho vkladu k výške
základného imania spoločnosti je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť
Pro Diagnostic Group, a. s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 46 112 928 (ďalej
„spoločnosť Pro Diagnostic Group, a. s.“) sobchodným podielom vo výške 7.500,00
€/7.500,00 €, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach Partnera
verejného sektora vo výške 100 %,

d) podľa zakladateľskej listiny konateľov spoločnosti vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie
spoločníkov prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, a teda spoločnosť Pro Diagnostic
Group, a. s. pi výkone pôsobnosti valného zhromaždenia. Partner verejného sektora nemá
zriadenú dozornú radu.

e) podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nic je tu iná osoba ako osoba.
uvedená v písm. 3 a d) tohto bodu II., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná
osoba ako osoba uvedená v písm. ©) a d) tohto bodu II. nemá právo na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora.

2. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.
ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke
www.otst.sk as údajmi uvedenými vstanovách a zozname akcionátov spoločnosti Pro
Diagnostic Group, a. s. predloženom spoločnosťou Pro Diagnostic Group, a. s. a týmto
postupom si Oprávnená osoba overila, že:
a)

b)

c)

spoločnosť Pro Diagnostic Group, a. s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pro

Diagnostic Group, a. s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 46 112 928, zapísaná

v Obchodnom tegistri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5281/B,

v mene spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. sú oprávnení konať aspoň dvaja členovia

predstavenstva spoločne. Členmi predstavenstva spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. sú:

- Andrej Hós, trvale bytom Gessayova 2473/25, Bratislava — Petržalka 851 03, s dátumom
narodenia: 31.05.1977, s dňom vzniku funkcie člena predstavenstva: 04.12.2013, verejný
funkcionár: nie,

- Ing. Tomáš Zedníček, trvale bytom 1. Mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom narodenia:
08.01.1977, s dňom vzniku funkcie predsedu predstavenstva: 29.09.2017, verejný funkcionár:
nie,

- > Paul James Endersby, trvale bytom Calle Albacete Calicanto 6B, Buzón 8007, Godelleta,
46388 Valencia, Španielske kráľovstvo, s dátumom narodenia: 15.01.1976, s dňom vzniku
funkcie člena predstavenstva: 02.10.2017, verejný funkcionát: nic.

Získané údaje o členoch predstavenstva spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. Oprávnená

osoba tiež ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými vich dokladoch totožnosti, ktoré

Oprávnenej osobe predložili členovia predstavenstva spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s..

Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila

s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných

údajov.

Podľa predloženého zoznamu akcionátov a stanov spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. S.

z ktorých vyplýva, že počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jcho akcií

k výške základného imania spoločnosti, sú akcionármi spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.

s nasledujúcim podielom na spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.:

- > spoločnosť Pro Partners Holding, a.s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 47
257 521, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 6132/B (ďalej „spoločnosť Pro Partners Holding, a.s.“), ktorá má priamy podiel na
základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 65,71 %, a s rozdielom stotín percenta.
približne rovnaký podiel má na hlasovacích právach:

- > spoločnosť Ribeta Salud Inftacstructuras, S.L.U, so sídlom Avda. Cortes Valencianas, No.
58, Sorolla Center, Office 1104, Valencia, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom
registri vo Valencii pod registračným číslom B98283674 (ďalej „spoločnosť Ribera Salud
Infraestructuraa, S.L.U.“), ktorá má priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného
sektora vo výške 34,29 %, a s rozdielom stotín percenta pibližne rovnaký podiel má na
hlasovacích právach.

Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. ovetila
ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk
a s údajmi uvedenými v stanovách a zozname akcionárov spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.
predloženom spoločnosť ou Pro Partners Holding, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila,

že:

a)

b)

spoločnosť Pro Partners Holding, a.s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pro Partners

Holding, a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 47 257 521, zapísaná

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6132/B,

podľa predloženého zoznamu akcionárov astanov spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.

z ktorých vyplýva, že počet hlasov akcionárov sa utčuje v závislosti od menovitej hodnoty akcií,

pričom akcionár má 1 hlas na každé 1 € menovitej hodnoty akcií, sú akcionármi s nasledovným

podielom na spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.:

- spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Damonos 40,
Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva.
obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE
149424 (ďalej „spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED“),
ktorá má priamy podiel na základnom imaní spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške
99,43 %, a rovnaký podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.,

- zvyšný podiel na základnom imaní v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 0,57 %
a rovnaký podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. je rozdelený

4
medzi ostatných drobných akcionárov, ktorých je viac ako 10.

4. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností
a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu acestovného ruchu Cyperskej republiky
a zakladateľskom dokumente s názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a
týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
a) spoločnosť PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnou spoločnosťou

s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom

Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora

Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným

číslom HE 149424,

bý Akcionármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:

- Ing. Rastislav Danišek, trvale bytom Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia:
28.08.1968, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako ihlasovacích právach
v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,

- Ing. Róbert Bartek, trvale bytom Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s
dátumom narodenia: 02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i
hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
vo výške 32,7 %,

- Ing. Miroslav Vester, PHD., trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska
Nová Ves 841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom
imaní ako i hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMTTED vo výške 7,1 %,

Získané údaje o akcionátoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vich dokladoch totožnosti, ktoré
Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad
totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu
získaných údajov o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED.

5. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Ribera Salud Infraestructutas,
S.L.U, ovetila ich porovnaním s verejne dostupnými údajmi a so zoznamom spoločníkov spoločnosti
Ribera Salud Infracstructuras, S.L.U. a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila, že:

a) spoločnosť Ribera Salud Inftacstructuras, S.LU. je obchodnou spoločnosťou s obchodným
menom Ribera Salud Infracstructaras, S.L.U, so sídlom so sídlom Avda. Cortes Valencianas, No.
58, Sorolla Center, Office 1104, Valencia, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri
vo Valencii pod registračným číslom B98283674,

b) jediným spoločníkom spoločnosti Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U. je spoločnosť Ribera
Salud, S.A., so sídlom Avda. Cortes Valencianas, No. 58, Sorolla Center, Office 1104, Valencia,
Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri vo Valenci pod registračným číslom
A 03681186 (ďalej „spoločnosť Ribera Salud S.A.“) s priamym podielom na základom imaní
ako i hlasovacích právach spoločnosti Ribera Salud Infracstructuras, S.L.U, vo výške 100 %.

6. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Ribera Salud S.A. ovetla ich
porovnaním s verejne dostupnými údajmi a so zoznamom spoločníkov spoločnosti Ribera Salud S.A.
a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť Ribera Salud S.A. je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom Ribera Salud,
S.A., so sídlom Avda. Cortes Valencianas, No. 58, Sorolla Center, Office 1104, Valencia,
Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri vo Valencdi pod registračným číslom
AO3681186:

bý) akcionármi spoločnosti Ribera Salud S.A, sú
- ať Primetosalud, S. L., so sídlom Calle Serrano 45, planta 2, puctta 2, 28001, Madrid,

panielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Madride pod registračným č. B-
86954542, ktorá vlastní 50% obchodný podiel v Ribera Salud, S.A. (ďalej „spoločnosť
Primerosalud, S. L.) s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích právach.
spoločnosti Ribera Salud S.A. vo výške 50%:
- > spoločnosť Bansabadell Inversio Desenvolupamnent, S.A.U., so sídlom Avenida Diagonal,
407 — BIS PLT 21, 8008, Barcelona, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v
Batcelone pod registračným číslom A-58696477 (ďalej „spoločnosť Bansabadell Inversio
Desenvolupament, S.A.U.) s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích
právach spoločnosti Ribera Salud S.A. vo výške 50 %.

7. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Primerosalud, S. L. ovetila ich
potovnaním s verejne dostupnými údajmi a so zoznamom spoločníkov spoločnosti Primerosalud,
S.L.a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila, že:

a) spoločnosť Primerosalud, S. L. je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom Primerosalud,
S.L., so sídlom Calle Serrano 45, planta 2, puerta 2, 28001, Madrid, Španielske kúľovstvo,
zapísaná v Obchodnom tegistri v Madride pod registračným č. B-86954542,

bý) jediným spoločníkom spoločnosti Primerosalud, S. L. je spoločnosť Centene Corporation, so
sídlom City of Wilmington, County of New Castle, Delawete, Spojené štáty americké,
registrovaná v oddelení spoločností štátneho tajomníka štátu Delawate pod registračným
č. 3439838 (ďalej „spoločnosť Centene Corporation“) s priamym podielom na základom imaní
ako i hlasovacích právach spoločnosti Primetosalud, S. Lvo výške 100%:

c) z Posudzovaných podkladov Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Centene Corporation je
emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlicha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho
predpisu členského Štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, a že podiel na základnom
imaní v spoločnosti Centene Corporation a podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Centene
Carporation je rozdelený medzi akcionárov a neexistuje fyzická osoba, ktorá má právo na
hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Centene
Corporation.

8. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Bansabadcl Inversio
Desenvolupament, S.A.U. overila ich porovnaním s verejne dostupnými údajmi a so zoznamom
spoločníkov spoločnosti Bansabadcll Invetsio Desenvolupament, S.A.U. a týmto postupom si
Oprávnená osoba ovetila, že:

a) spoločnosť Bansabadell Inversio Desenvolupament, S.A.U., je obchodnou spoločnosťou
s obchodným menom Bansabadell Invetsio Desenvolupament, S.A.U., so sídlom Avenida
Diagonal, 407 — BIS PĽT 21, 8008, Barcelona, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom
registri pre Barcelonu pod registračným číslom A-58696477,

b) jediným spoločníkom spoločnosti Bansabadcll Imversio Desenvolupament, S.A.U, je spoločnosť
Banco de Sabadell, S.A., so sídlom Avenida Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, Špariclske
kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Alicante pod registračným č. AOB000143 (ďalej
„spoločnosť Banco de Sabadell, S.A.“) s priamym podielom na základom imaní ako
i hlasovacích právach spoločnosti Bansabadcll Inversio Desenvoluparnent, S.A.U, vo výške 100%:

c) z Posudzovaných podkladov Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Banco de Sabadell, S.A. je
emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlicha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho
predpisu členského Štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, a že podiel na základnom
imaní v spoločnosti Banco de Sabadell, S.A. a podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Banco
de Sabadell, S.A. je rozdelený medzi akcionárov a neexistuje fyzická osoba, ktorá má právo na
hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Banco de
Sabadell, S.A.

Oprávnená osoba konštatuje, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov
verejného sektora, stanovené v $ 4 ods. 4 Zákona neboli splnené a Partner verejného sektora nie je
subjektom podľa $ 4 ods, 4 Zákona, nakoľko vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora existuje
fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
Partnera verejného sektora a v takom prípade sa v súlade s $ 4 ods. 4 Zákona do registra zapisuje konečný
užívateľ výhod.
11.

Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod
Partnera verejného sektora

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu as prihliadnutím na definíciu konečného
užívateľa výhod uvedenú v $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba
zistila, že:

1.

Ing, Rastislav Danišek, trvale bytom Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia:
28.08.1968 je akcionátom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %, ktorá je akdonátom spoločnosti Pro
Partners Holding, a.s. sptiamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 99,43 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro
Diagnostic Group, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 65,71 %, ktorá je spoločníkom Partnera
verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera
verejného sektora vo výške 100 % ateda Ing. Rastislav Danišek má nepriamy podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(60,2/100)
x (99,4/100) x (65,71/100) x (100/100)/ x 100 — 39,33 %, a spíňa kritérium pre to, aby
mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

Ing. Róbert Bartek, trvale bytom Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s
dátumom narodenia: 02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní ahlasovacích právach
spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %, ktorá je
akcionárom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 99,43 %, ktorá je
akcionárom spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 65,71 %, ktorá je
spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích
právach Partnera verejného sektora vo výške 100 %: a teda Ing. Róbert Bartek má nepriamy
podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške
1(82,7/100) x (99,4/100) x (65,71/100) x (100/100)/ x 100 — 21,36 %, a sám nespíňa žiadne
kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

Ing, Miroslav Vester, PHD., trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová
Ves 841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %,
ktorá je akcionárom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. s priamym podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 99,43 %, ktorá je
akcionárom spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 65,71 %, ktorá je
spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích
právach Partnera verejného sektora vo výške 100 % a teda Ing. Miroslav Vester, PhD. má
nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora
vo výške /(7,1/100) x (99,4/100) x (65,71/100) x (100/100)/ x 100 — 4,64 %, a sám nespíňa
žiadne kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

pán Ing. Róbert Bartek a pán Ing. Miroslav Vester, Ph. síce jednotlivo nesplňajú žiadny z
atribútov konečného užívateľa výhod uvedený v $ 64 ods. 1 písm. a) Zákona o legalizácii príjmov
z trestnej činnosti, avšak na základe ich spoločného postupu, a to aj s pánom Ing. Rastislavom
Danišckom sa môžu ticto osoby podieľať na podnikaní, riadení alebo kontrole Partnera
verejného sektora, a preto ich treba považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle $
6a ods. 3 Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená vyššie, ktorá:

má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,


b)
c)
e)

IV.

má právo vymenovať Štatutárny orgán, tiadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,

ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,

má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,

spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň
niektorý z atribútov konečného užívateľa výhod.

Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora

Ing. Rastislav Danišek, trvale bytom Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátam narodenia: 28.08.1968,
štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nic,

Ing. Róbert Bartek, trvale bytom Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staté Mesto 811 08, dátum
narodenia: 02.09.1975, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nie,

Ing, Miroslav Vester, PHD. trvale bytom Štefana Kálika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves
841 07, dátum narodenia: 24.04.1965, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nie.

v.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektoraMedicína Nové Zámky, spol. s r.o.

100%

Pro Diagnostic Group, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava 811 08
1ČO: 46 112 928Pro Diagnostic Group, a.s.65,71% | Pro Partners Holding, a.s.

Malý trh 2/A, Bratislava 811 08
1ČO: 47 257 521

34,29% | Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U.

Ada. Cortes Valencianas, No. 58, Sorolla Center, Office 1104, Valencia, Španielske
kráľovstvo
1ČO: B98283674Pro Partners Holding, a.s.

99,43% | PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Damanos 40, Limassol 3100, Cyprus

1ČO: HE 149424

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

60,2% | Ing. Rastislav Danišek

trvale bytom Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia:
28.08.1968

32,7% | Ing. Róbert Bartek

trvale bytom Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08,
s dátumom narodenia: 02.09.1975

11% | Ing. Miroslav Vester, PhD.

trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves
841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965

Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U.

100% | Ribera Salud, S.A.

Avda. Cortes Valencianas, No. 58, Sorolla Center, Office 1104, Valencia,
Španielske kráľovstvo

1ČO: AO3681186
Ribera Salud, S.A.
50% Primerosalud, S. L.
Calle Serrano 45, planta 2, puerta 2, 28001, Madrid, Španielske
kráľovstvo
1ČO: B-86954542
50% Bansabadell Inversio Desenvolupament, S.A.U.
Avenida Diagonal, 407 — BIS PLT 21, 8008, Barcelona, Španielske
kráľovstvo
1ČO: A-58696477Primerosalud, S. L.

100% | Centene Corporation

City of Wilmington, County of New Castle, Delawetc, Spojené
štáty americké

1ČO: 3439838Bansabadell Inversio Desenvolupament, S.A.U.

100% | Banco de Sabadell, S.A.

Avenida Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, Španielske kráľovstvo
1ČO: AO08000143VI. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- Andrej Hós, trvale bytom Gessayova 2473/25, Bratislava — Petržalka 851 03, s dátumom narodenia:
31.05.1977, s dňom vzniku funkcie: 28.09.2017, verejný funkcionár: nie a
- Ing. Peter Kalás, Severovcov 1379/16, Bratislava — Rusovce 851 10 Sevetovcov 1379/16, Bratislava —

Rusovce 851 10, s dátumom narodenia: 01.09.1975, s dňom vzniku funkcie: 19.07.2011, verejný
funkcionár: nic.

Konanie menom Partnera verejného sektora:
spoločne,VII. — Verejní funkcionári vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Z Posudzovaných podkladov neidentifikovala Oprávnená osoba vo vlastníckej alebo riadiacej
štruktúre Partner verejného sektora žiadnych verejných funkcionátov vykonávajúcich verejnú funkciu v
Slovenskej republike.

VIII. — Záverečné ustanovenia

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti
uvedené v tomto verfikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená
osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

Partner verejného sektora nie je subjektom podľa $ 4 ods. 4 Zákona.

V Bratislave, dňa 14.11.2017

podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Mgr. Gabriela Hrbáňová, konateľka a advokátka
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len "Zákon")Oprávnená osoba

Obchodné meno Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová,
B.r.o.

Sídlo Malý trh 2/A, Bratislava — Staré Mesto, PSČ: 811
08

1ČO 47252961

Zápis vobchodnom registri Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sto, Vložka číslo: 95748/B

Konajúca prostredníctvom Mgr. Gabriela Hrbáňová, konateľka a advokátka

(ďalej len "Oprávnená osoba")Partner verejného sektoraObchodné meno

Medicína Nové Zámky, spol. s r.o.Sídlo

Novozámocká cesta 3862/2, Komárno, PSČ: 945
01Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzenýmZápis vobchodnom registri Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel
Sro, Vložka č. 13777/N
1ČO 36 551 988(ďalej len "Partner verejného sektora“)
1L Informácie a dokumenty na účely identifikácie konečného užívateľa výhod

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba
zaobstarala nasledovné dokumenty a podklady:

(I
©)
©
3]

©
©

©9

(a)
(©)
©

©
C]

©
€)
©

©
©
(9)
)
6)

©)
(6a)

0)
(ea

(ce)
(9

výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora:

organizačná schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora,

zakladateľská listina Partnera verejného sektora:

čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o iadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera
verejného sektora,

zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora,

údaje o tom kto má právo vymenovať Štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
meno, ptiezvisko, rodné číslo alebo dátum natodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného
pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať
v mene Partnera verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného
sektora:

údaje otom či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na
hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške:

údaje o tom či je tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má
právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, t.j.
napr. podľa osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv:

výpis z obchodného registra spoločnosti Pro Diagnostic Group, a.s.

zoznam akcionátov spoločnosti Pro Diagnostic Group, a.S.:

výpis z obchodného registra spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.

zoznam akcionátov spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.,

výpis z obchodného registra spoločnosti Ribera Salud Inftacstructuras, S.L.U.,

čestné vyhlásenie spoločnosti Ribea Salud Infraestructuras, S.LLU. o riadiacej a
vlastníckej štruktúre spoločnosti Ribera Salud Infracstructuras, S.L.U.,

zoznam spoločníkov spoločnosti Ribera Salud Infracstructuras, S.L.U.,

výpis z obchodného registra spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED,

zoznam akcionátov spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED,
výpis z obchodného registra spoločnosti Ribera Salud, S.A.:

čestné vyhlásenie spoločnosti Ribera Salud, S.A. o riadiacej a vlastníckej štruktúre
spoločnosti Ribera Salud, S.A.

zoznam akcionátov spoločnosti Ribera Salud, S.A.,

výpis z obchodného registra spoločnosti Primerosalud, S. L.:

zoznam akcionátov spoločnosti Primerosalud, S. L.,

výpis z obchodného registra spoločnosti Centene Corporation,

potvrdenie úradu Securitics and Exchange Commission Washington, D.C. 20549 o tom,
Že spoločnosť Centene Corporation je je emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu:

výpis z obchodného registra spoločnosti Bansabadcll Inversio Desenvolupament, S.A.,
výročná správa spoločnosti Bansabadell Inversio Desenvolupament, S.A., z ktorej
vyplýva, že že spoločnosť Bansabadell Inversio Desenvolupatnent, S.A. je je emitentom
cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu:

kópia občianskcho preukazu pána Ing. Rastislava Danišcka:

kópia občianskcho preukazu pána Ing, Róberta Barteka:

kópia občianskcho preukazu pána Andreja Hósa:

identifikačné údaje pána Paul James Endersby:

kópia identifikačného preukazu pána Ing. Miroslava Vestera, PhD.

kópia občianskcho preukazu pána Ing. Tomáša Zedníčeka.

(ďalej len "Posudzované podklady“).
Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase
identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach,
vrátane aktuálnych výpisov z obchodného registra.

Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie
uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre
identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa S 11 ods. 4 zákona o registri
partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod
alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa
výhod Partnera verejného sektora na základe Posudzovaných podkladov nasledovným postupom určila
konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

1. Posudzované podklady získané od Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba ovetla ich.
porovnaním s údajmi uvedenými vo verejne dostupných zdrojoch a registroch, so zakladateľskou
listinou, ako i so zoznamom spoločníkov Partnera verejného sektora a týmto postupom si
Oprávnená osoba ovetla, že:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Medicína
Nové Zámky, spol. s t.o., so sídlom Novozámocká cesta 3862/2, Komárno, PSČ: 945 01, IČO:
36 551 988, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č.
13777/N,

bý v mene Partnera verejného sektora sú oprávnení konať dvaja konatelia spoločne, konateľmi
Partnera verejného sektora sú:

- Andrej Hós, trvale bytom Gessayova 2473/25, Bratislava — Petržalka 851 03, s dátumom
narodenia: 31.05.1977, s dňom vzniku funkcie: 28.09.2017, verejný funkcionár: nic a

- Ing. Peter Kalás, Severovcov 1379/16, Bratislava — Rusovce 851 10 Severovcov 1379/16,
Bratislava — Rusovce 851 10, s dátumom narodenia: 01.09.1975, s dňom vzniku funkcie:
19.07.2011, verejný funkcionár: nie.

Získané údaje o konateľoch Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba tiež overila ich

porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili

konatelia Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej

doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne

pristúpila k overeniu získaných údajov.

c) podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny, podľa
ktorej sa počet hlasov každého spoločníka určuje pomerom hodnoty jcho vkladu k výške
základného imania spoločnosti je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť
Pro Diagnostic Group, a. s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 46 112 928 (ďalej
„spoločnosť Pro Diagnostic Group, a. s.“) sobchodným podielom vo výške 7.500,00
€/7.500,00 €, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach Partnera
verejného sektora vo výške 100 %,

d) podľa zakladateľskej listiny konateľov spoločnosti vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie
spoločníkov prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, a teda spoločnosť Pro Diagnostic
Group, a. s. pi výkone pôsobnosti valného zhromaždenia. Partner verejného sektora nemá
zriadenú dozornú radu.

e) podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nic je tu iná osoba ako osoba.
uvedená v písm. 3 a d) tohto bodu II., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná
osoba ako osoba uvedená v písm. ©) a d) tohto bodu II. nemá právo na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora.

2. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.
ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke
www.otst.sk as údajmi uvedenými vstanovách a zozname akcionátov spoločnosti Pro
Diagnostic Group, a. s. predloženom spoločnosťou Pro Diagnostic Group, a. s. a týmto
postupom si Oprávnená osoba overila, že:
a)

b)

c)

spoločnosť Pro Diagnostic Group, a. s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pro

Diagnostic Group, a. s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 46 112 928, zapísaná

v Obchodnom tegistri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5281/B,

v mene spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. sú oprávnení konať aspoň dvaja členovia

predstavenstva spoločne. Členmi predstavenstva spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. sú:

- Andrej Hós, trvale bytom Gessayova 2473/25, Bratislava — Petržalka 851 03, s dátumom
narodenia: 31.05.1977, s dňom vzniku funkcie člena predstavenstva: 04.12.2013, verejný
funkcionár: nie,

- Ing. Tomáš Zedníček, trvale bytom 1. Mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom narodenia:
08.01.1977, s dňom vzniku funkcie predsedu predstavenstva: 29.09.2017, verejný funkcionár:
nie,

- > Paul James Endersby, trvale bytom Calle Albacete Calicanto 6B, Buzón 8007, Godelleta,
46388 Valencia, Španielske kráľovstvo, s dátumom narodenia: 15.01.1976, s dňom vzniku
funkcie člena predstavenstva: 02.10.2017, verejný funkcionát: nic.

Získané údaje o členoch predstavenstva spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. Oprávnená

osoba tiež ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými vich dokladoch totožnosti, ktoré

Oprávnenej osobe predložili členovia predstavenstva spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s..

Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila

s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných

údajov.

Podľa predloženého zoznamu akcionátov a stanov spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. S.

z ktorých vyplýva, že počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jcho akcií

k výške základného imania spoločnosti, sú akcionármi spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.

s nasledujúcim podielom na spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.:

- > spoločnosť Pro Partners Holding, a.s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 47
257 521, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 6132/B (ďalej „spoločnosť Pro Partners Holding, a.s.“), ktorá má priamy podiel na
základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 65,71 %, a s rozdielom stotín percenta.
približne rovnaký podiel má na hlasovacích právach:

- > spoločnosť Ribeta Salud Inftacstructuras, S.L.U, so sídlom Avda. Cortes Valencianas, No.
58, Sorolla Center, Office 1104, Valencia, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom
registri vo Valencii pod registračným číslom B98283674 (ďalej „spoločnosť Ribera Salud
Infraestructuraa, S.L.U.“), ktorá má priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného
sektora vo výške 34,29 %, a s rozdielom stotín percenta pibližne rovnaký podiel má na
hlasovacích právach.

Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. ovetila
ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk
a s údajmi uvedenými v stanovách a zozname akcionárov spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.
predloženom spoločnosť ou Pro Partners Holding, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila,

že:

a)

b)

spoločnosť Pro Partners Holding, a.s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pro Partners

Holding, a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 47 257 521, zapísaná

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6132/B,

podľa predloženého zoznamu akcionárov astanov spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.

z ktorých vyplýva, že počet hlasov akcionárov sa utčuje v závislosti od menovitej hodnoty akcií,

pričom akcionár má 1 hlas na každé 1 € menovitej hodnoty akcií, sú akcionármi s nasledovným

podielom na spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.:

- spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Damonos 40,
Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva.
obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE
149424 (ďalej „spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED“),
ktorá má priamy podiel na základnom imaní spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške
99,43 %, a rovnaký podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.,

- zvyšný podiel na základnom imaní v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 0,57 %
a rovnaký podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. je rozdelený

4
medzi ostatných drobných akcionárov, ktorých je viac ako 10.

4. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností
a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu acestovného ruchu Cyperskej republiky
a zakladateľskom dokumente s názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a
týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
a) spoločnosť PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnou spoločnosťou

s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom

Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora

Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným

číslom HE 149424,

bý Akcionármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:

- Ing. Rastislav Danišek, trvale bytom Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia:
28.08.1968, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako ihlasovacích právach
v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,

- Ing. Róbert Bartek, trvale bytom Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s
dátumom narodenia: 02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i
hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
vo výške 32,7 %,

- Ing. Miroslav Vester, PHD., trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska
Nová Ves 841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom
imaní ako i hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMTTED vo výške 7,1 %,

Získané údaje o akcionátoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vich dokladoch totožnosti, ktoré
Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad
totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu
získaných údajov o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED.

5. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Ribera Salud Infraestructutas,
S.L.U, ovetila ich porovnaním s verejne dostupnými údajmi a so zoznamom spoločníkov spoločnosti
Ribera Salud Infracstructuras, S.L.U. a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila, že:

a) spoločnosť Ribera Salud Inftacstructuras, S.LU. je obchodnou spoločnosťou s obchodným
menom Ribera Salud Infracstructaras, S.L.U, so sídlom so sídlom Avda. Cortes Valencianas, No.
58, Sorolla Center, Office 1104, Valencia, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri
vo Valencii pod registračným číslom B98283674,

b) jediným spoločníkom spoločnosti Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U. je spoločnosť Ribera
Salud, S.A., so sídlom Avda. Cortes Valencianas, No. 58, Sorolla Center, Office 1104, Valencia,
Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri vo Valenci pod registračným číslom
A 03681186 (ďalej „spoločnosť Ribera Salud S.A.“)s priamym podielom na základom imaní ako
i hlasovacích právach spoločnosti Ribera Salud Inftaestructuras, S.L.U, vo výške 100 %.

6. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Ribera Salud S.A. ovetla ich
potovnaním s verejne dostupnými údajmi a so zoznamom spoločníkov spoločnosti Ribera Salud
Infraestructuras, S.L.U, a týmto postupom si Oprávnená osoba ovedla, že:

a) spoločnosť Ribera Salud S.A. je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom Ribera Salud,
S.A., so sídlom Avda. Cortes Valencianas, No. 58, Sorolla Center, Office 1104, Valencia,
Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri vo Valencdi pod registračným číslom
AO3681186:

b) s akcionármi spoločnosti Ribera Salud S.A, sú

spoločnosť Primerosalud, S. L. , so sídlom Calle Setrano 45, planta 2, puerta 2, 28001,
Madrid, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Madride pod registračným
č. B-86954542, ktorá vlastní 50% obchodný podiel v Ribera Salud, S.A. (ďalej „spoločnosť
Primerosalud“) s priamym podielom na základom imaní ako ihlasovacích právach
spoločnosti Ribera Salud S.A. vo výške 50%:
- > spoločnosť Bansabadcll Inversio Desenvolupament, S.A.U., so sídlom Avenida Diagonal,
407 — BIS PĽT 21, 8008, Barcelona, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri
pre Barcelonu pod registračným číslom A-58696477 (ďalej „spoločnosť Bansabadcll
Inversio Desenvolupamenť“) s priamym podielom na základom imaní ako ihlasovacích
právach spoločnosti Ribera Salud $.A. vo výške 50 %:

c) z Posudzovaných podkladov Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Bansabadell Inversio
Desenvolupament je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom
trhu, ktorý podlicha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem,
podiel na základnom imaní v spoločnosti Bansabadell Inversio Desenvolupament a podiel na
hlasovacích právach v spoločnosti Bansabadell Invetsio Desenvolupament je rozdelený medzi
akcionátov a neexistuje fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z
podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Bansabadcl] Inversio Desenvolupament.

7. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Primerosalud, S. L. ovetila ich
potovnaním s verejne dostupnými údajmi a so zoznamom spoločníkov spoločnosti Primerosalud,
S. L.a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila, že:

a) spoločnosť Primerosalud, S. L., je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom Primerosalud,
S.L., so sídlom Calle Serrano 45, planta 2, puerta 2, 28001, Madrid, Španielske kúľovstvo,
zapísaná v Obchodnom tegistri v Madride pod registračným č. B-86954542,

b) jediným spoločníkom spoločnosti Primerosalud, S. L. je spoločnosť Centene Corporation, so
sídlom City of Wilmington, County of New Castle, Delawete, Spojené štáty americké,
registrovaná v oddelení spoločností štátncho tajomníka štátu Delawate pod registračným
č. 3439838 (ďalej „spoločnosť Centene Corporation“) s priamym podielom na základom imaní
ako i hlasovacích právach spoločnosti Primetosalud, S. Lvo výške 100%:

c) z Posudzovaných podkladov Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Centene Corporation je
emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlicha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho
predpisu členského Štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, a že podiel na základnom
imaní v spoločnosti Centene Corporation a podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Centene
Corporation je rozdelený medzi akcionátov a neexistuje fyzická osoba, ktorá má právo na
hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Centene
Corporation.

Oprávnená osoba konštatuje, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov
verejného sektora, stanovené v $ 4 ods. 4 Zákona ni

subjektom podľa S 4 ods, 4 Zákona, nakoľko vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora existuje
fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
Partnera verejného sektora a v takom prípade sa v súlade s $ 4 ods. 4 Zákona do registra zapisuje konečný
užívateľ výhod.

111. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod
Partnera verejného sektora

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu as prihliadnutím na definíciu konečného
užívateľa výhod uvedenú v $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba
zistila, že:

1. Ing. Rastislav Danišek, trvale bytom Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia:

28.08.1968 je akcionátom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro
Partners Holding, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 99,43 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro
Diagnostic Group, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach

6
a)
b)
9
©)

IV.

spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 65,71 %, ktorá je spoločníkom Partnera
verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera
verejného sektora vo výške 100 % ateda Ing. Rastislav Danišek má nepriamy podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(60,2/100)
x (99,4/100) x (65,71/100) x (100/100)/ x 100 — 39,33 %, a spíňa kritérium pre to, aby
mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

Ing. Róbert Bartek, trvale bytom Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s
dátumom narodenia: 02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní ahlasovacích právach
spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %, ktorá je
akcionárom spoločnosti Pro Partnets Holding, a.s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 99,43 %, ktorá je
akcionárom spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 65,71 %, ktorá je
spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích
právach Partnera verejného sektora vo výške 100 %: a teda Ing. Róbert Bartek má nepriamy
podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške
[(32,7/100) x (99,4/100) x (65,71/100) x (100/100)/ x 100 — 21,36 %, a sám nespíňa žiadne
kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

Ing, Miroslav Vester, PHD., trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová
Ves 841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %,
ktorá je akcionárom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. s priamym podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 99,43 %, ktorá je
akcionárom spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 65,71 %, ktorá je
spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích
právach Partnera verejného sektora vo výške 100 % a teda Ing. Miroslav Vester, PhD. má
nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora
vo výške /(7,1/100) x (99,4/100) x (65,71/100) x (100/100)/ x 100 — 4,64 %, a sám nespíňa
žiadne kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

pán Ing. Rôbert Bartek a pán Ing. Miroslav Vester, Ph). síce jednotlivo nesolňjú Žiadny z
atribútov konečného užívateľa výhod uvedený v $ 64 ods. 1 písm. a) Zákona o legalizácii príjmov
z trestnej činnosti, avšak na základe ich spoločného postupu, a to aj s pánom Ing. Rastislavom
Danišek sa môžu tieto osoby podiďať na podnikaní, riadení alebo kontrole Partnera verejného
sektora, a preto ich treba považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle S 6a ods. 3
Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená vyššie, ktorá:

má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

má právo vymenovať Štatutárny orgán, tladiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,

ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,

má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,

spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň
niektorý z atribútov konečného užívateľa výhod.

Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora

Ing. Rastislav Danišek, trvale bytom Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968,
štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nic,

Ing. Róbert Bartek, trvale bytom Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staté Mesto 811 08, dátum
narodenia: 02.09.1975, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nie,

Ing, Miroslav Vester, PHD. trvale bytom Štefana Kálika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves
841 07, dátum narodenia: 24.04.1965, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nie.
V. — Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektoraMedicína Nové Zámky, spol. s r.o.

100% — | Pro Diagnostic Group, a.s.Malý trh 2/A, Bratislava 811 08
1ČO: 46 112 928

Pro Diagnostic Group, a.s.

65,71% | Pro Partners Holding, a.s.
Malý trh 2/ A, Bratislava 811 08
IČO: 47 257 521
34,29% | Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U.

Ada. Cortes Valencianas, No. 58, Sorolla Center, Office 1104, Valencia, Španielske

kráľovstvo

1ČO: B98283674

Pro Partners Holding, a.s.

99,3%,

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Damanos 40, Limasso] 3100, Cyprus
1ČO: HE 149424

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED60,2%

Ing. Rastislav Danišek
trvale bytom Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia:
28.08.196832,7%

Ing. Róbert Bartek
trvale bytom Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08,
s dátumom narodenia: 02.09.197511%Ing. Miroslav Vester, PhD.
trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves
841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965

Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U.

100%

Ribera Salud, S.A.

Avda. Cortes Valencianas, No. 58, Sorolla Center, Office 1104, Valencia,
Španielske kráľovstvo

1ČO: AO3681186

Ribera Salud, S.A.50% Primerosalud, S. L.
Calle Serrano 45, planta 2, puerta 2, 28001, Madrid, Španielske
kráľovstvo
1ČO: B-86954542

50% Bansabadell Inversio Desenvolupament, S.A.U.

Avenida Diagonal, 407 — BIS PLT 21, 8008, Barcelona, Španielske
kráľovstvo
1ČO: A-58696477

Primetrosalud, S. L.

100% | Centene Corporation

City of Wilmington, County of New Castle, Delawetc, Spojené
štáty americké

1ČO: 3439838


VI. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- Andrej Hós, trvale bytom Gessayova 2473/25, Bratislava — Petržalka 851 03, s dátumom narodenia:
31.05.1977, s dňom vzniku funkcie: 28.09.2017, verejný funkcionár: nie a
- Ing. Peter Kalás, Severovcov 1379/16, Bratislava — Rusovce 851 10 Sevetovcov 1379/16, Bratislava —

Rusovce 851 10, s dátumom narodenia: 01.09.1975, s dňom vzniku funkcie: 19.07.2011, verejný
funkcionár: nic.

Konanie menom Partnera verejného sektora:

spoločneVII. — Verejní funkcionári vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Z Posudzovaných podkladov neidentifikovala Oprávnená osoba vo vlastníckej alebo riadiacej
štruktúre Partner verejného sektora žiadnych verejných funkcionátov vykonávajúcich verejnú funkciu v
Slovenskej republike.

VIII. — Záverečné ustanovenia

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti
uvedené v tomto verfikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená
osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.
Partner verejného sektora nie je subjektom podľa $ 4 ods. 4 Zákona.

V Bratislave, dňa 10.11.2017

podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Mgr. Gabriela Hrbáňová, konateľka a advokátka
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Malý trh 2/A, Bratislava - Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO: 47 252 961
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 95748/B

Verifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v právnom postavení oprávnenej osoby
(ďalej aj „Oprávnená osoba“) uzavrela dňa 07.02.2017 so spoločnosťou Medicína Nové Zámky, spol. $
t.o., so sídlom Novozámocká cesta 3862/2, Komárno, PSČ: 945 01, IČO: 36 551 988, zapísanou
v Obchodom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sto, Vložka č. 13777/N v právnom postavení
partnera verejného " sektora v právnom postavení patttiera verejného sektora (ďalej len „Partner
verejného sektora“ alebo „Medicína Nové Zámky, spol. s r.o“) Dohodu o plnení povinnosti
oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon

o tegistti partnerov verejného sektora“),

1. Odôvodnenie ňa základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 4 zákona o registii
partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod
alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Oprávnená. osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného
užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom
ničila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala spoločenskú zmluvu, zoznam
spoločníkov Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje: .

a) identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rôzsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie
úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný,
číslo zápisu do tohto registra alébo evidencie,

b) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu,
štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera
verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektota,

c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného
sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,

d) kto má právo vymenovať Štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,

e) č je tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného soktora či osoba, ktorá má právo vymenovať >
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný. orgán alebo kontrolný. orgán v Partnetovi vetejného
sektora, ktorá skutočné ovláda Partnera verejného sektorá, tj. napr. podľa. osobitnej dohody
vykonáva väčšinu hlasovacích práv,

f) či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodátsky prospech.
z podnikania Partnera verejného sektora a akej výške.

2. Údaje získané od Partneta verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním
s údajmi uvedenými v obchodnom registrí dostupnom na stránke wvw.otst.sk, so spoločenskou
zmluvou, ako i.so zoznamom spoločníkov Partnera verejného sektora a týmto postupom -si
Oprávnená osoba overila, že:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným tnenom Medicína
Nové Zámky, spol. s t.o., so sídlom Novozámocká cesta 3862/2, Komárno, PSČ: 945 01, 1ČO:
36 551 988, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č.
1377/7,

b) v mene Partnera verejného sektora sú oprávnení konať dvaja konatelia spoločne, a to:

- MUDr. Ladislav Pásztor, MSc., Martinčekova 17424/13, Bratislava 821 09, s dátumom
narodenia: 16.06.1954, s dňom vzniku funkcie: 29,06.2011 a

- , Ing, Peter Kalás, Severovcov 1379/16, Bratislava — Rusovce 851 10 Severóvcov 1379/16,
Bratislava — Rusovce 851 10, "s dátúmom -natodenia: 01.09.1975, s dňom vzniku funkcie:
19.07.2011.


©)

d)

Získané údaje o konateľoch Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba tiež overila ich
porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili
konatelia Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej
doklad totožnosti" predložia s podobou osoby. uvedenou v doklade totožnosti a následne
pristúpila k overeniu získaných údajov.

podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a spoločenskej zmluvy, je
jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť Pro Diagnostic Group, a. S., so
sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 46 112 928 (ďalej „spoločnosť Pto Diagnostic
Group, a. s.“) s obchodným podielom vo výške 7.300,00 €/7.500,00 €, a teda s priamym.
podielom na základnom imaní ako 1 hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100
V,

podľa spoločenskej zmluvy konateľov spoločnosti vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie
spoločníkov a teda spoločnosť Pro. Diagnostic Group, a. s. pri výkone pôsobností valného
zhromaždenia. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nie je tu iná osoba ako osoba
uvedená v písm. c) a d) tohto bodu 2., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná
osoba ako osaba uvedená v písm. c) a d) tohto bodu 2. nemá právo: na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba si vyžiadala od spoločnosti Pro Diagnostic Group, 2. s. údaje podľa bodu 1. písm.
a) — ©, stanovy ako i zoznam akcionárov spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. Získané údaje
Oprávnená osoba porovnala s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke
svyww.orsť.sk a s údajmi uvedenými v stanovách a zozname akcionárov spoločnosti Pro Diagnostic
Group, a. s. predloženom spoločnosťou Pro Diagnostic Group, a. s. a týmto postupom si Oprávnená

osoba overila,

a)

b)

<)spoločnosť Pro. Diagnostic Group, a, s. je akciová spoločnosť s obchodným menom. Pro

Diagnostic Gtoup, 2. s., so sídlom Malé trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 46 112 928, zapísaná

v Obchodnom tegistri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5281/B,

v mene spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. sú oprávnení konať aspoň dvaja členovia

predstavenstva spoločne. Členmi predstavenstva spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. sú:

- Andrej Hós, Gessayova 2473/25, Bratislava 851 03, s dárumom narodenia: 31.05.1977,

- MUDr. Ladislav Pásztor, Martinčekova 17424/13, Bratislava 821 02, s dáturmom narodenia:
16.06.1954 a

- Ing, Tomáš Zedníček, 1. Mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom narodenia: 08.01.1977,

Získané údaje o členoch predstavenstva spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. Oprávnená

osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vích dokladoch totožnosti, kroré

Oprávnenej osobe predložili členovia predstavenstva spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. $..

Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila

s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných

údajov.

Podľa predloženého zoznamu akcionátov a stanov spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.,

z ktorých vyplýva, že počet hlasov akcionárov sa určuje v závislosti od menovitej hodnoty akcií,

pričom akcionár má 1 hlas na každé 1 € menovitej. hodnoty akcií, sú akcionármi spoločnosti

s nasledujúcim podielom na spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.:

- spoločnosť NEPHROS s.r.o. so sídlom Hliny 1418/10, Považská Bystrica 017 01, 1ČO: 36
312.541 (ďalej „spoločnosť. NEPHROS s.r.o.“), ktorá má priamy podiel na základnom
imaní spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 50 %, a s rozdielom stotín percenta
približne rovnaký podiel má na hlasovacích právach, .

- spoločnosť Pro Partners Holding, a.s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 47
257521 (ďalej „spoločnosť Pro Pattners Holding, a.s.“), ktorá má priamy podiel na
základnom imaní spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 40 %, a s rozdielom stotín.
petcenta približne rovnaký podiel má na hlasovacích právach,

- podielový fond Growth Opportunities, o, p. £., IAD Investments, správ. spol.a.s. spravovaný
správcovskou spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A,
Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254, ktorý má priamy podiel na základnom imaní
spoločnosti Pto Diagnostic Group, a. s. vo výške 1,428 %, a s rozdielom stotín percenta
približne rovnaký podiel má na hlasovacích právach,

[5


- > podielový fond Giobal Index, o. p. £, TAD Investments, správ. spol., a.s. spravovaný
správcovskou spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A.,
Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254, ktorý má priamy podiel na základnom imaní
spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 6,758 %, a s rozdielom stotín percenta
približne rovnaký podiel má na hlasovacích právach,

« podielový fond Optimal Balanced, o. p. £, IAD Investments, správ. spol., a.s. spravovaný
správcovskou spoločnosťou IAD Investments, správ. spol. a.s., so sídlom Malý trh 2/ A,
Ďratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254, ktorý má priamy podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vô výške 1,785 %,
a s rozdielom stotín percenta približne rovnaký podiel má na hlasovacích právach.

Oprávnená osoba si od spoločnosti NEPHROS s.r.o. vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) — c) ako

i zoznam spoločníkov spoločnosti NEPHROS s.r.o. Údaje získané od spoločnosti NEPHROS s.r.o.

si následne Oprávnená osoba ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri

dostupnom na stránke www.orst.sk a so zoznamom spoločníkov spoločnosti NEPHROS s.r.o. a

týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť "NEPHROS s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom
NEPHROS s.r.o. so sídlom Hliny 1418/10, Považská Bystrica 17 01, IČO: 36 312 541, zapísaná
v Obchodiiom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sto, Vložka číslo: 11986/R,

b) v mene spoločnosti NEPHROS s.r.o. koná konateľ samostatne, a to pán. MUDr. Vladimír Ježík,
Hliny — 1418/10, Považská Bystrica — 017 01, s dátumom narodenia: — 17.02.1974.
MUDt. Vladimír Ježík Oprávnenej osobe predložil svoj doklad totožnosti, z ktorého boli získané
údaje vrátane jeho podoby overené.

c) jediným spoločníkom spoločnosti NEPHROS s.r.o. je MUDr. Vladimír Ježík, Hliny 1418/10,
Považská Bystrica 017 01, s dátumom narodenia: 17.02.1974, s obchodným podielom vo výške
6.640,00 €/ 6.640,00 €, a teda s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích právach
spoločnosti NEPHROS s.r.o. vo výške 100 %, ktorého údaje vrátane podoby bali overené i z
jeho dokladu totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil,

Oprávnená osoba si od spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a)

— ©, stanovy a zoznam akcionárov spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.. Údaje získané od

spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi

uvedenými v obchodnom registti dostupnom na stránke www.orsr.sk a s údajmi uvedenými

v stanovách a zoznatne akcionátov spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. predloženom spoločnosťou

Pro Pattners Holding, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila, že:

a) spoločnosť. Pro Partners Holding, a.s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pro Partners
Holding, a.s. so sídlom Malý th 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 47 257 521, zapísaná
« Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6132/B, "

b) v mene spoločnosti Pro Partňers Holding, a.s. je oprávnený konať. každý člen predstavenstva
samostatne. Členmi predstavenstva spolóčností Pro Partners Holding, a.s. sú:

- ng. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom narodenia: 08.01.1977,

- Petr Matovič, Dlhé Diely I 578/2, Bratislava 841 04, s dátumom narodenia: 07.11.1960 a

- Ing. Vanda Vránska, K lomu 7485/5. Bratislava 811 04, s dátumom narodenia 10.09.1967,

Získané údaje o členoch predstavenstva spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. Oprávnená osoba

tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej

osobe predložili členovia predstavenstva spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.. Oprávnená osoba
prvotne preverila" podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby
uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

c) podľa predloženého zoznamu akcioriátov a stanov spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.
z ktotých vyplýva, že počet hlasov akcionárov sa určuje v závislosti od menovitej hodnoty akcií,
príčom akcionár má 1 hlas na každé 1 € menovitej hodnoty akcií, sú akcionármi s nasledovným
podielom na špoločnosti Pro Partners Holding, a.s.:

- spoločnosť PRO PARTNERS HOĽDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Damanos 40,
Limassol: 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva
obchodu, ptiemyslu A cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným číslam HE
149424 (ďalej „spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED“,
ktorá ná priamy podiel na základnom inianí spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške
99,43 %, a roviiaký podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.
- — zvyšný podiel na základnom imaní v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 0,37 %
a rovnaký podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Pro Partners Flolding, a.s. je rozdelený
medzi ostatných drobných akcionárov.

Oprávnená osoba si od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vyžiadala

údaje podľa bodu 1. písm. a) — c), výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je

spoločnosť PRO PARTNERS HOLDING3 (CYPRUS) LIMITED zapísaná, dokument z ktorého
vyplývajú údaje o spoločníkoch spoločňosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

a zakladateľský dokument spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, Údaje

získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED si následne

Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností

a likvidátora Ministerstva“ obchodu, priemyslu acestovného ruchu Cyperskej republiky

a zakladateľskom dokumente s názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a

týmto postupom sí Oprávnená osoba overila, že:

a). spoločnosť PRO PARTNERS HOLDING$ (CYPRUS) LIMITED je obchodnom spoločnosťou
s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom,
Damanos 40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora
Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným.
číslom HE 149424,

b) vmene spoločnosti PRO PARTNERS HOLDING$ (CYPRUS) LIMITED konajú riaditelia a to
jeden alebo viacerí spoločne a to
- Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom narodenia: 08.01.1977.

"Ing. Tomáš Zedníček Oprávnenej osobe: predložil svoj doklad totožnosti, z ktorého boli
získané údaje vrátane jeho podoby overené.

- Tasos Menelaou, Damonos 40, Limassol, Cyprus, s dátarmom narodenia: 30.04.1957. Údaje
Tasoasa Menelaou boli overené z predloženého dokladu totožnosti,

c) Akcionármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:

- Tog. Rastislav Danišek, Zuby1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968, ktorý
má priamy podiel na základnom imaní ako ihlasovacích právach v spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,

- Ing. Róbert Bartek, Dobrovského2119/5, Bratislava 811 08, dátum narodenia: 02.09.1975,
ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach v spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %,

- 1ng. Mitoslav Vester, PhD., Štefana Králika 5, Bratislava, 841 07, dátum narodenia:
24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach
v spoločnosti PRO. PARTNERS HOJ,.DINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %,

Získané údaje o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním. s údajmi uvedenými vich dokladoch totožnosti,

ktoré Oprávnenej osobe samy predložil. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby,

ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne
pristúpila k overeniu získaných údajov © akcionároch spoločnosti: PRO PARTNERS

HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED.11. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod

Partnera verejného sektora:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu as prihliadnutím na definíciu konečného

užívateľa výhod uvedenú v $ 6a ods. 1 pístm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a © ochrane pred financovaním terorizmu a o.zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba
zistila, že:

1.

MUDr. Vladimír Ježík, Hliny 1418/10, Považská Bystrica 017 01, s dátumom narodenia: 17.02.1974 je
jediným spoločníkom spoločnosti NEPHROS s.r.o., ktorá je akcionárom spoločnosti Pro Diagnostic
Group, a. s. s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach spoločnosti Pro
Diagnostic Group, a. s. vo výške 50 %, ktorá je spoločníkom Partnera verejného. sektora s priamym
podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Paťtiéri. verejtiéhojsektota: Vo výške 100 %
a teda MUDr. Vladitnír Ježík má nepriamy podiel na základnom: sovacích právach

4
Partnera verejného sektora vo výške / (100/100) x (50/100) x (100/100)/ x 100 — 50 %, a spíňa
kritériá $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.
Ing, Rastíslav Daníšek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968 je
akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom
na základnom. imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 60,2 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. s priamym.
podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločností Pto Partners Holding, a.s. vo výške
99,43%, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. s priatnym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 40 %, ktorá
je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích
právach Partnera verejného sektora vo výške 100 %: a teda Ing. Rastislav Danišek má nepriamy
podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške
/(60,2/100) x (99,4/100) x (40/100) x (100/100)/ x 100 — 23,94 %, a sám nespíňa žiadne
kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,
Ing, Róbert Bartek, Dobrovského 2119/5, Brátislava 811 08, s dátumom narodenia: 02.09.1975 je
akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom
na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 32,7 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. s priamym
podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške
99,43 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. s priamym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 40 %, ktorá
je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích
právach Partnera verejného sektora vo výške 100 %: a teda Ing. Róbert Bartek má nepriamy
podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške
1 32,7710) x (99,4/100) x (40/100) x (200/100)/ x 100 — 13 %, a sám nesplňa žiadne kritérium
pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.
Ing, Miroslav Vester, PAD., Štefana Králika 5, Bratislava 841 07,-dátum narodenia: 24.04.1965 je
akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom
na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 7,1 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. s priamym
podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške
99,43 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. s priamym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 40 %, ktorá
je spoločníkom Partnera verejného sektota s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích
právach Partnera verejného sektora vo výške 100 %: a teda Ing. Miroslav Vester, PhD. má“
neptiamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo
výške /(7,1/100) x (99,4/100) x (40/100) x (100/100)/ x 100 — 2,82 %, a sám nesplňa žiadne
kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.
pán MUDr. Ladislav Pásztor, MSc., pán Ing. Rastislav Danišek, pán Ing. Róbert Bartek, pán
Ing. Miroslav Vester, PAD. síce jednotlivo nespíňajú žiadny z atribútov konečného užívateľa výhod
uvedený v $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činností, avšak na základe ich
spoločného postupu sa môžu tieto osoby podieľať na podníkaní, riadení alebo kontrole Partnera
verejného sektora, a preto ich treba považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle $ 6a
ods. 3 Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.
nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktotá je uvedená v bode Z. a 6. tohto článku 1]. verifikačného
dokumentu, ktorá:
a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora álebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
x Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
<) ktorá skutočne ovláda Partnera veťejného sektora,
d) má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,
e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo: spoločným postupom splňajú aspoň
niektorý z atribútov uvédených-v písm. a)-c) tohto bodu 7. článku II. verífikačného dokumentu..


III. Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora :

- MUDr. Vladimír Ježík, Hliny 1418/10, Považská Bystrica 017 01, dátum narodenia: 17.02.1974, štátna
príslušnosť: slovenská,

- Ing. Rastislav Danišek, Zuby1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968, štátna
príslušnosť: slovenská,

- Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2119/5, Bratislava 811 08, dátum narodenia: 02.09.1975, štátna
príslušnosť: slovenská,

- Ing. Mitoslav Vester, PhD., Štefana Králika 5, Bratislava 841 07, dátum narodenia: 24.04.1065, štátna
príslušnosť: slovenská "

TV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora :

- “MUDr. Ladislav Pásztor, MSc., Martinčekova 17424/13, Bratislava 821 09, s dátumom narodenia:
16.06.1934, s dňom vzniku funkcie: 29.06.2011.— konateľ spoločnosti a

- Ing. Peter Kalás, Sevetovcov 1379/16, Bratislava — Rusovce 351 10, s dátumom narodenia:

01.09.1975, s dňom vzniku funkcie: 19,07.2011 — konateľ spoločnosti

Konanie menom Partnera verejného sektora :
- V mene spoločnosti sú oprávnení konať dvaja konatelia spoločne.

V. Viasťnícka štruktúra Partneta verejného sektora :Medicína Nové Zámky, spol: s r.o.

100% — | Pro Diagnostic Group, a.s.

Malý trh 2/A, Bratislava 811 08
1ČO: 46 112 928 .
(ďalej „Pro Diagnostic Group“)

Pro Diagnostic Group, a.s.

50% NEPHROS s.r.o.

1liny 1418/10, Považská Bystrica 017 01

1ČO: 36 312 541

40% Pro Partners Holding, a.s.

Malý trh 2/A, Bratislava 811 08

1ČO: 47 257 521

1428% | Growth Opportunities, o. p. f., IAD Investments, správ. spol.,a.s.
IAD Investments, správ, spol. a.s.

Malý trh 2/ A, Bratislava 811 08

1Ó0: 17 330 254.

6,785% | Global Index, o. p. f., AD Investments, správ. spol., a.s.

IAD Investmenis, správ. spol., a.s.

Malý trh 2/A, Bratislava 81108

1ČO: 17 330 254

1785% | Optimal Balanced, o. p. £., IAD Investments, správ. spol, a.s.
IAD Investments, správ. spol, 2.5.

Malý trh 2/ A, Bratislava 811.08

1ČO: 17 330 254.NEPHROS s.r.o.

100% | MUDr. Vladimír Ježík

Hliny 1418/10, Považská Bystrica 017 01, s dátumom narodenia:
17.02.1974

[ Pro Partners Holding, a.s. 7


99,43% | PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Damanos 40, Limassol 3100, Cyprus
HE 149424

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED60,2%

Ing. Rastislav Danišek

Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia:
28.08.196832,7%

Ing. Róbert Bartek
Dobrovského 2199/5, Bratislava 811 08, s dátumom narodenia:
02.09.1975

[ANNIng. Miroslav Vester, PhD.
Štefana Králika 5, Bratislava 841 07, s dátumom narodenia:
24.04.1965VI. Zoznam verejných funkcionárov:

- - MUDr. Ľadislav Pásztor, MSc., Martinčekova 17424/13, Bratislava 821 09, s dátumom narodenia:
16.06.1954, konateľ, je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu člena správnej rady Univerzity
j. Selyeho, Bratislavská cesta 3322, Komárno 945 01. Ň
- " Súčasťou vlastníckej aní riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je podľa vyhlásenia
Partnera verejného sektora žiadny iný verejný funkcionár ako MUDr. Ladislav Pásztor, MSc..

Advokátska kancelária Gábriela Hrbáňová, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako

oprávnená osoba zistila v súlade s

V Bratislave, MA 2017

Advokátska kancelatid

anoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.Mgr. Gabriela Hrbáňová, konateľka a advokátka
Dokument už neexistuje v RPVS, alebo ešte nebol strojovo spracovaný

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×