Nezaradený subjekt

Zakládání Group a.s.

Praha 8, Karlín
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Thámova 20, Praha 8, Karlín

Záznam platný od: 15. Február 2020

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. František Kočí
Adresa:
K rovinám 6 Praha 5 15800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jindřich Hess
Adresa:
Spojovací 304 Jevany 28166
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Turanský
Adresa:
Ľ. Štúra Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Dudáš
Adresa:
Lužná 17 Praha 6 16000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Král
Adresa:
Na průhonu 309 Vědomice 41301
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Jarmila Gajdárová
Adresa:
Strmý vŕšok 70 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Šesták
Adresa:
Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zdeněk Šinovský
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dana Apalovičová
Adresa:
Donská 71 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniela Müllerová
Adresa:
Košická Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Klepetko
Adresa:
Košická Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Marcela Šoltýsová
Adresa:
1. mája 3 Sliač 962 31
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Potisk
Adresa:
Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Peč
Adresa:
Na vysočanských vinicích 823/6 Vysočany Praha 9 19000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Holík
Adresa:
K Lukám, Libuš 650/14 Praha 4 14200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Knotek
Adresa:
Mierová Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Mráz
Adresa:
Kimovská 38 Zvolen 960 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Mráz
Adresa:
Stromová 7 Budča 96233
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Pilát
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jindřich Hess
Adresa:
Dunovského 26 Praha 4 14900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jiří Bělohlav
Adresa:
Na vyhlídce 52 Praha 9 19000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zdeněk Rataj
Adresa:
Marie Cibulkové1615/1b, Nusle Praha 4 14000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viliam Turanský
Adresa:
Priehradná 18 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viktor Karel
Adresa:
Radvanská Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Šesták
Adresa:
Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Silvie Hessová
Adresa:
Na Výsluní 282 Mirošovice 25166
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniel Knotek
Adresa:
Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Turanský
Adresa:
Horná Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Klepetko
Adresa:
Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Záznam do:
14. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zdeněk Šinovský
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Záznam do:
31. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Tomášek & partners, s. r. o.
Adresa:
Rožňavská 2 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 31.07.2020 do: 14.09.2020

StiahniZáznam platný od: 14.02.2020 do: 31.07.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
podľa ust. $ 11 ads. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri parínerov verejného sektora
(v texte aj ako zákon a RPVS)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Tomášek $ partners, s. r. 0.

sídlo: Rožňavská 2, 821 01 Bratislava

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 53018/B

IČO: 36 858 811

konajúc: JUDr. Juraj Tomášek, advokát a konateľ

(v texte aj ako Oprávnená osoba)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Zakládání Group a.s.

sídlo: Thámova 181/20, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika

zapísaná: v obchodnom registri vedenom Mšstskským soudem v Praze, oddiel B, vložka 2664
Ičo: 61858013

(v texte aj ako Partner)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera (v texte len KUV) v
zmysle ust. $ 11 ods. 6 zákona o RPVS.

1. Východiskové informácie a podklady
1.1. Zaúčelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou preskúmané nasledovné:
1.1.1. Podklady k Partnerovi
- Výpis z obchodného registra
- Stanovy zo dňa 27.09.2016
- > Rozhodnutia jediného akcionára
- Výročná správa spoločnosti za rok 2019
- Účtovná závierka ku dňu 31.12.2019
- Správa o vzťahoch medzi prepojenými osobami v zmysle $82 zákona č. 90/2012
- Vyhlásenie Partnera a štatutárov
1.1.2. Podklady k Trilet Ground Services, a.s.
- Výpis z obchodného registra
- > Stanovy vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.06.2017
- Rozhodnutia jediného akcionára
- Zoznam akcionárov

- Výročná správa spoločnosti za rok 2019
Účtovná závierka ku dňu 31.12.2018
Správa o vzťahoch medzi prepojenými osobami v zmysle $82 zákona č. 90/2012

Vyhlásenie Trilet Ground Services, a.s. a štatutárov

Podklady k TERRAFIN GROUP, a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11,11.2014
Zápisníce z valných zhromaždení

Zoznam akcionárov

Výročná správa spoločností za rok 2019

Účtovná závierka ku dňu 31.12.2019

Vyhlásenie TERRAFIN GROUP, a.s. a štatutárov

Podklady k TERRÁFIN, a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy vo forme notárskej zápisnice zo dňa 01.08.2014
Zápisnice z valných zhromaždení

Zoznam akcionárov

Výročná správa spoločnosti za rok 2019

Účtovná závierka ku dňu 31.12.2018

Vyhlásenie TERRÁFIN, a.s, a štatutárov

Podklady k Subterra a.s.

Výpis z obchodného registra

Zoznam akcionárov

Zakladateľská listina zo dňa 24.03.1992

Stanovy zo dňa 25.4.2017 v aktuálnom a úplnom znení
Rozhodnutia jediného akcionára

Výročná správa za rok 2019

Organizačný poriadok účinný od 01.01.2018 a organizačná schéma
Podpisový poriadok účinný od 01.01.2020

Systém riadenia a práce

Zoznam udelených plných mocí ku dňu 30.6.2020
Vyhlásenie Subterra a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti Metrostav a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy k 16.05.2019 v aktuálnom a úplnom znení
Zoznam akcionárov, ktorí vlastnia 120 ks akcií a viac
Akcionárska štruktúra Partnera

Súhrnná výročná správa skupiny Metrostav za rok 2019
Organizačný poriadok Partnera účinný od 01.01.2020
Podpisový poriadok Partnera účinný od 01.01.2020
Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami

Vyhlásenie Partnera a štatutárov
v Partnerovi sa Dohoda o spoločnom postupe prejavuje aj v Partnerovi. Účastníkmi Dohody
o spoločnom postupe sú:

2.14.1.1.

2.14.1.2.

2.14.1.3.

2.14.1.4.

2.14.1.5.

2.14.1.6.

2.14.1.7.

2.14.1.8.

2.14.19.

2.14.1.10,

2.14.1.11.

2,14.1.12.

2.14.1.13.

2.14.1.14.

2.14.1.15.

2.14.1.16.

2.H4.1.17.

2.14.1.18.

2.14.1.19.

2.14.1.20.

2.14.1.21.

2.14.1.22,

2.14.1.23.

2.14.1.24.

Ing. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha
5, Česká republika, občan Českej republiky,

Jiťí Bčlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha 9, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Zdenčk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4, Líbeň, 182
00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky,

Ing. Jindfich Hess, dát. nar. 13,05.1940, bytom Dunovského 526/26, Chodov, 149 00 Praha
4, Česká republika, občan Českej republiky,

Ing. ľindľich Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany, Česká
republika, občan Českej republiky,

Silvie Hessová, dát. nar. 09.03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66 Mirošovice, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing. Pavel Pilát, dát, nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň, 182 00 Praha
8, Česká republika, občan Českej republiky,

Ing. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Viktor Karel, dát. nar. 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Dušan Mráz, dát. nar. 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

lng. Martin Mráz, dát. nar. 12.11.1980, bytom Kimovská 9360/38, 960 01 Zvolen,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

MUDr. Marcela Šoltýsová, dát. nar. 25.11.1981, bytom 1. mája 3, 962 31 Sliač, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18,036 01 Martin, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra I, 038 61 Vrútky, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

1ng. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Rastislav Knotek, dát. nar, 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

lng. Daniela Millerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom. Košická 56, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar. 16.09.1970, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Ivan Šesták, dát. nar. 14. 09.1943, bytom Havelkova 32, 841 03 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70, 841 06
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.
2.14.2.

Oprávnená osoba okrem uzatvorenej Dohody o spoločnom postupe zístila, že niektoré osoby
s nepriamym podielom na hlasovacích právach v Partnerovi konajú v súvislosti s Partnerom
koordinovaným postupom, pričom za koordinovaný postup oprávnená osoba považuje neformálny
spoločný postup akcionárov pri výkone hlasovacích práv a pri prejedávaní podstatných záležitosti
spoločnosti TERRAFIN, a.s. (ďalej ako „Koordinovaný postup“). Vzhľadom na skutočnosť, že
TERRAFIN, má podiel 50% v spoločnosti TERRAFIN GROUP, pričom táto má podiel 100% v
spoločnosti Trilet Ground Services, a.s., ktorá má podiel 100% v Partnerovi sa tento Koordinovaný
postup prejavuje aj v Partnerovi. Oprávnená osoba zistila Koordinovaný postup medzi nasledovnými
osobami:

2.14.2.1. Ing. Zdenčk Rataj, dát. nar. 15.07.1941, bytom Marie Cibulkové 1615/]b, Nusle, 140 00
Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky,

2.14.2.2. 1ng. Milan Král, dát. nar. 20.09.1950, bytom Na prúhonu 309, 413 01 Všdomice, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.14.2.3. lng. Ladislav Holík, dát. nar. 09.01.1953, bytom K tukám 650/14, Libuš, 142 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky,

2.14.2.4. Ing. František Peč, dát. nar. 08.08.1941, bytom Na vysočanských vinicích 823/6, Vysočany,
190 00 Praha 9, Česká republika, občan Českej republiky.

2.15. Riadiaca štruktúra Partnera

2.15.1. Štatutárnym orgánom Partnera je predstavenstvo.
2.15.2. Členmi predstavenstva Partnera sú:
2.15.2.1. Ing. Zdenčk Rataj, dát. nar. 15.07.1941, bytom Marie Cibulkové 1615/7b, Nusle, 140 00
Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky, predseda predstavenstva,
2.15.2.2. Ing. Aleš Skalický, dát. nar. 10.04.1962, bytom Na palouku 3237/9, Strašnice, 100 00 Praha
10, Česká republika, občan Českej republiky, člen predstavenstva:
2.15.2.3. Ing. Zdenčk Studený, dát. nar. 19.02.1967, bytom Zelinova 5586, 760 05 Zlín, Česká
republika, občan Českej republiky, člen predstavenstva.
2.15.3. V mene Partnera konajú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých musí byť jeden predseda alebo
podpredseda predstavenstva.
2.15.4. Partner nemá ustanoveného prokuristu.
2.15.5. Členmi dozornej rady Partnera sú:
2.15.5.1. Ing, František Poč, dát. nar. 08.08.1941, bytom Na vysočanských vinicích 823/6, Vysočany,
190 00 Praha 9, Česká republika, občan Českej republiky, predseda
2.15.5.2. Ing. Milan Král, dát, nar. 20.09.1950, bytom Na prúhonu 309, 413 01 Všdomíce, Česká
republika, občan Českej republiky.
2.15.6. Podľa Podkladov a informácií od Partnera vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti
štatutárneho orgánu sú len nasledovné osoby:
2.15.6.1. Lenka Horáková, dát. nar. 18.11.1954, bytom Zvonková 1435, 363 42 Horní Jirčany, Česká
republika, občan Českej republiky, asistentka predsedu predstavenstva,
2.15.6.2. Ing. Tomáš Kiefer, dát. nar. 03.05.1973, bytom Temblat 91, 251 65 Ondfejov, Česká
republika, občan Českej republiky, výrobný námestník,
2.15.6.3. Roman Fuksa, dát. nar. 16.02.1989, bytom Kfižatky 168, 267 01 Králúv Dvúr, Česká
republika, občan Českej republiky, technik.
Identifikácia KUY

Na základe informácií z Podkladov a po ich kontrole, Oprávnená osoba na účely zákona o RPVS identifikovala
podľa 8 62 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. a podľa $ 6a ods. 3 tohto zákona v dôsledku uzatvorenej dohody
9 spoločnom postupe a koordinovaného postupu ako konečného užívateľa výhod aj každú fyzickú osobu, ktorá
sama nespíňa kritériá konečných užívateľov výhod, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode
alebo spoločným postupom splňa aspoň niektoré z rozhodujúcich kritérií. Preto sú konečnými užívateľmi výhod
nasledovné osoby:
3.1.10.

3.1.11.

3.1.12,

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.

3.1.19.

3.1.20.

3.1.21.

3.1.22.

3.1.23.

3.1.24.

lng. František Kočí, dát, nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká
republika, občan Českej republiky,

Jičí Bélohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha 9, Česká republika, občan
Českej republiky,

Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01 Bratislava, Slovenská
republíka, občan Slovenskej republiky,

Ing. Zdenčk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4, Libeň, 182 00 Praha 8,
Česká republika, občan Českej republiky,

Ing. Jindťich Hess, dát. nar. 13.05.1940, bytom Dunovského 526/26, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing, Jindťich Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany, Česká republika, občan
Českej republiky,

Silvie Hessová, dát. nar. 09.03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66 Mirošovice, Česká republika,
občan Českej republiky,

Ing. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň, 182 00 Praha 8, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01 Bratislava, Slovenská.
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Viktor Karel, dát. nar. 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Dušan Mráz, dát. nar. 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Martin Mráz, dát. nar. 12.11.1980, bytom Kimovská 9360/38, 960 01 Zvolen, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

MUDr. Marcela Šoltýsová, dát. nar. 25.11.1981, bytom 1. mája 3, 962 31 Sliač, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

lng. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01 Martin, Slovenská republíka,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slavenskej republiky,

Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Daniela Miällerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar, 16.09.1970, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Ivan Šesták, dát. nar. 14. 09.1943, bytom Havelkova 32, 841 03 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70, 841 06 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky.
3.2.

3.3.

3.1.25. Ing. Zdenčk Rataj, dát. nar. 15.07.1941, bytom Marie Cibulkové 1615/1b, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky,

3.1.26. Tng. Milan Král, dát. nar. 20.09.1950, bytom Na prúhonu 309, 413 01 Včdomice, Česká republika,
občan Českej republiky,

3.1.27. Ing. Ladislav Holík, dát. nar. 09.01.1953, bytom K. lukám 650/14, Libuš, 142 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky,

3.1.28. Ing. František Peč, dát. nar. 08.08.1941, bytom Na vysočanských vinicích 823/6, Vysočany, 190 00
Praha 9, Česká republika, občan Českej republiky.

Okrem osôb uvedených v bode 3.1. Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá skutočne
ovláda alebo kontroluje Partnera, ani žiadnu fyzickú osobu, v prospech ktorej Partner vykonáva svoju činnosť
alebo obchod, najmä neidentifikovala žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá:

3.2.1. mápriamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi
alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

3.2.2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ích člena,

3.2.3. ovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v bodoch 3.2.1 a 3.2.2,
3.2.4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,

3.2.5. sama nesplňa kritériá podľa predošlých bodov 3.2.1. až 3.2.4., avšak spoločne s inou osobou konajúcou
s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Za účelom výkonu Osobitných práv v Partnerovi a ovládania Partnera neboli Oprávnenou osobou okrem
dohody ospoločnom postupe podľa bodu 2.14.1 a koordinovaného postupu podľa bodu 2.14.2 zistené
uzatvorené akékoľvek zmluvy ani vydané akékoľvek cenné papiere (iné ako kmeňové akcie na meno), najmä

3.3.1. niesú vydané akcie na doručiteľa,
3.3.2. nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve,

3.3.3. neexistujú žiadne dohody, ani koordinovaný alebo spoločný alebo faktický postup medzi
ktorýmikoľvek osobami, ktoré sú vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera,

3.34. okrem osôb uvedených v podkladoch od Partnera, v organizačnej (riadiacej) štruktúre Partnera sa
žiadna iná osoba podstatnejším spôsobom nepodieľa na riadení Partnera.

3.3.5. Podiel v Partnerovi nie je akokoľvek, ani fakticky držaný pre tretiu osobu, ani v držiteľskej správe.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií vyplývajúcich
z predložených Podkladov neidentifikovala vo vlastnickej alebo riadiacej štruktúre Partnera žiadnu fyzickú
osobu, ktorá má postavenie verejného funkcionára v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Informácie k $ 11 ods. 6 písm. d) zákona o RPYS

Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z, o cenných papieroch, rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
postupovala nestranne s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom
dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu,

Príloha 1. Vlastnícka štruktúra Partnera
Príloha č. 1: Vlastnícka štruktúra Partnera
TERKÁFIN GROUP, a.5.

———

Trilet Groumd Services, 2.5.Ing. Torožš Klepetko | [ MUDr. Jarmila Gajdárová —13
Ing. lovičová — 13
Ing. Tornáš Šesták 1/3
100% rr
DMM Invest s.r.o. FTK Invest, s. 1.0. ROŠE:s.r.o.
14,29%
Inge. Zderék Šinovský — 20% Ing. Viktor Karel 14,29%
ng. Pavel Pilát 20% DOAS CZ, ns. DOAB SK aš, ng. Daniel Knotek — 4,76%
Fiši Bčloblav 20% ing. Rastislav Knotek — 4,76%
Ing. Jindtich Hess ml. — 10% Ing. Daniela Millerová 4,76%
Silvie Hesová 10% Ing. Frantšek Potísk — 14.29%
1 Ing. Franišek Kočí 8% | lng. Vilzm Turanský — 476%
Ing. Ján Ďudšš. 5% lng. Rôbert Turanský — 476%
Ing. Branislav Turanský 4,76%
50%
23,18%
DDM Group, 2.
Ing. Jindlich Fiess, 131% 51,34%
Ing. Zderšk Šinovský 131%
Ing. Pavel Pilát 131%
FRANOLO ESTABLISHMENT 1,31% Metrostav, a. —
lng. Ján Dudáš 036% dt Ostatní 2,74 % (drob afecionári)
100%. 100%
Siti Báloblav
Tag. Zdenäk Bataj 15%
Subterraas. TERRAFIN, a.s. Alah Král 3%
g. Lačiliv Hole — 25%
Ing. František Pač 15%
30%


V Bratislave dňa 11.09.2020

Oprávnená osoba:

Tomášek 8: partners, s.r.o.
JUDr. Juraj Tomášek
advokát a konateľ


1.1.7,

1.1.10,

1.1.11.

1.1.12,

1.1.13.
1.1.14.
1.1.15.

Podklady k spoločnosti DDM Group a.s.

- Výpis z obchodného registra

- > Stanovy zo dňa 01.07.2020 v aktuálnom a úplnom znení

- Potvrdenie zoznamu akcionárov

- Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
- Výročná správa za rok 2019

- Vyhlásenie DDM Group a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti DOAS CZ a.s.

- Výpis zobchodného registra

- > Stanovy zo dňa 06.05.2014 v aktuálnom a úplnom znení

- > Potvrdenie zoznamu akcionárov

- > Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
- Výročná správa za rok 2019

- Vyhlásenie DOAS CZ a.s, a štatutárov

Podklady k spoločnosti DOAS SK, a.s.

- Výpis z obchodného registra

- Stanovy zo dňa 25.08.2014 v aktuálnom a úplnom znení

- Potvrdenie zoznamu akcionárov

- — Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
- Výročná správa za rok 2019

- Vyhlásenie DOAS SK a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti FTK Invest, s. r. ©.

- Výpis zobchodného registra

- Zakladateľská listina zo dňa 13.04.2015 v aktuálnom a úplnom znení
- Vyhlásenie FTK Invest, s. r. o. a štatutárov

Podklady k spoločností ROŠE s. r. o.

- Výpis zobchodného registra

- > Spoločenská zmluva zo dňa 12.04.2010 v aktuálnom a úplnom znení
- Vyhlásenie ROŠE s. r, o. a štatutárov

Podklady k spoločnosti MM Invest s.r.o.

- Výpis z obchodného registra

- Vyhlásenie DMM Invest s.r.o. a štatutárov

Schéma vlastníckej štruktúry Partnera

Dohoda o spoločnom postupe zo dňa 10.07.2017 v znení dodatku
Vyhlásenia konečných užívateľov výhod

(v texte aj ako Podklady).

2.1.

Na základe Podkladov Oprávnená osoba identifikovala nasledovnú vlastnícku a riadiacu štruktúru
Partnera

Partner

2.1.1.

Po preskúmaní všetkých podkladov je zrejmé, že Partner je obchodnou spoločnosťou zriadenou podľa
právneho poriadku Českej republiky pričom:
2.1.1.1.

2.1.1.2.

základné imanie v celkovej výške 31 100 000,- Kč je rozvrhnuté na 1 100 ks kmeňových
akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 1.000,- Kč a 30 ks kmeňových
akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 1.000.000,- Kč:

jediným akcionárom Partnera je spoločnosť Trilet Ground Services, a.s., IČ: 250 56 514,
sídlom U Rakovky 849, Kunratíce, 148 00 Praha 4, Česká republika (ďalej ako „Trilet
Ground Services“)

Spoločnosť Trilet Ground Services je zároveň jedinou osobou, ktorá:

2.1.2.1.
2.1.2.2.

2.1.2.3.

má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Partnerovi,

má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena:

má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti.

2.2. Trilet Ground Services

2.2.1.

2.2.2.

Z Podkladov je zrejmé, že Trilet Ground Services je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa českého
právneho poriadku, pričom:

2.2.1.1.

2.2.1.2.

základné imanie vcelkovej výške 296.645.400,- Kč je rozvrhnuté na 2.966.454 ks
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 100,- Kč:

jediným akcionárom Trilet Ground Services je spoločnosť TERRAFIN GROUP, a.s., IČ:
271 34571, sídlom U Rakovky 849, 14800 Praha 4, Česká republika (ďalej ako
„TERRAFIN GROUP“).

Spoločnosť TERRAFIN GROUP je zároveň jedinou osobou, ktorá:

2.2.2.1.
2.2.2.2.

2.2.2.3.

má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Trilet Ground Services:
má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Trilet Ground Services alebo akéhokoľvek ich
člena,

má právo na hospodársky prospech z podnikania Trilet Ground Services alebo z inej jej
činnosti,

2.3. TERRAFIN GROUP

Pa preskúmaní všetkých podkladov je zrejmé, že TERRÁFIN GROUP je obchodnou spoločnosťou
zriadenou podľa právneho poriadku Českej republiky, pričom:

2.3.1.

2.3.1.1.

2.3.1.2.

základné imanie v celkovej výške 761.600.000,- Kč je rozvrhnuté na 7.616 ks kmeňových
akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 100.000,- Kč:

spoločnosť TERRAFIN GROUP má 2 akcionárov, a to:

2.3.1.2.1. spoločnosť TERRAFIN, 4.8. IČ: 271 92 075, so sídlom U Rakovky 849,
Kunratice, 148 00 Praha 4, Česká republika (ďalej ako „TERRAFIN“), ktorá
vlastní 50 % všetkých akcií,

2.3.1.2.2. spoločnosť Subterra a.s., IČ: 45309612, so sídlom Koželužská 2246/5, Libeň,
180 00 Praha 8 Česká republika (ďalej ako „Subterra“), ktorá vlastní 50 %
všetkých akcií.

Spoločnosti TERRAFIN a Subterra sú zároveň jedinými osobami, ktoré:

2.3.2.1.
2.3.2.2.

2.3.2.3.

majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní TERRAFIN GROUP,

majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v TERRAFIN GROUP alebo akéhokoľvek ich člena:

majú právo na hospodársky prospech z podnikania TERRAFIN GROUP alebo z inej jeho
činnosti.
2.4. TERRAFIN

2.5.

2.6.

24.1.

Z Podkladov je zrejmé, že TERRAFIN je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa českého právneho
poriadku, pričom:

2.4.1.1. — základné imanie v celkovej výške 2.000.000,- Kč je rozvrhnuté na 2.000 ks kmeňových
akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 1.000,- Kč,

2.4.1.2. — spoločnosť TERRAFIN má 4 akcionárov:

2.4.1.2.1, Ing. Zdenčk Rataj, dát. nar. 15.07.1941, bytom Marie Cibulkové 1615/1b,
Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní
500 ks akcií predstavujúcich podiel 25 %,

2.4.1,2.2. 1ng. Milan Král, dát. nar. 20.09.1950, bytom Na prúhonu 309, 413 01
Všdomice, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 500 ks akcií
predstavujúcich podiel 25 %,

2.4.1.2.3. ng. Ladislav Holík, dát. nar. 09.01.1953, bytom K tukám 650/14, Libuš, 142
00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 500 ks akcií
predstavujúcich podiel 25 %,

2.4.1.2.4. lng. František Peč, dát. nar. 08.08.1941, bytom Na vysočanských vinicích
823/6, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika, občan Českej republiky,
ktorý vlastní 500 ks akcií predstavujúcich podiel 25 %.

2.4.13. — Akcionári spoločnosti TERRAFIN sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.4.1.3.1. majú priamy podie! na hlasovacích právach a základnom imaní TERRAFIN:

2.4.1.3.2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v TERRAFIN alebo akéhokoľvek
ich člena:

24.1.3.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania TERRAFIN alebo z inej
jeho činnosti.

2.4.14. — Každý zakcionárov spoločnosti TERRAFIN má prostredníctvom svojho 25%-ného
podielu v spoločnosti TERRAFIN nepriamy podiel 12,50% v Partnerovi vzhľadom na
skutočnosť, že TERRAFIN, a.s. má podiel 50% v spoločnosti TERRAFIN GROUP, a.s.,
pričom TERRAFIN GROUP, a.s. má podiel 100% v spoločnosti Trilet Ground Services,
a.s., ktorá má podiel 100% v Partnerovi (25/100 x 50/100 x 100/100 x 100/100 x 100—
12,50%)

Subterra

2.5.1.

Z Podkladov je zrejmé, že Subtetra je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa českého právneho

poriadku, pričom:

2.5.1.1. — základné imanie v celkovej výške 546.229.000,- Kč je splatené v celom rozsahu a je
rozvrhnuté na 546.229 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou
hodnotou 1.000,- Kč:

2.5.12. — jediným akcionárom Subterra je spoločnosť Metrostav a.s., IČO: 000 14 915, so sídlom
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika (ďalej ako „Metrostav“)

Spoločnosť Metrostav je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2.5.2.1. — mápriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Subterra,

2.5.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,

dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Subterra alebo akéhokoľvek ich člena:2.5.2.3. — mä právo na hospodársky prospech z podnikania Subterra alebo z inej jej činnosti.

Metrostav

2.6.1.

Podľa Podkladov je spoločnosť Metrostav akciovou spoločnosťou založenou na základe právneho
poriadku Českej republiky, pričom:
2.6.1.1.

2.6.1.2.

2.6.1.3.

2.7. DDM Group

2.8.

6

základné imanie spoločnosti Metrostav, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje

sumu 790.666.800,- Kč. Základné imanie je rozvrhnuté na 7.906.668 ks kmeňových akcií

na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 100,- Kč.

podľa zoznamu akcionárov priamy podiel v Metrostave vo výške viac ako 5 % majú tieto

osoby:

2.6.1.2.1. DDM Group a.s. so sídlom Ovocný trh 573, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČO: 256 06492 (ďalej iba DDM Group) s počtom akcií 4.059.580 ks,
predstavujúcimi podiel 51,34%,

2.6.1.2.2. DOAS CZ a.s. so sídlom Ovocný trh 573, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČO: 264 63 954 (ďalej iba DOAS CZ) s počtom akcií 1.347.489 ks,
predstavujúcimi podiel 17,04%,

2.6.1.2.3. DOAS SK, a.s., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
1ČO: 359 56 381 (ďalej iba DOAS SK) s počtom akcií 1,832.407 ks,
predstavujúcimi podiel 23,18%.

Ostatné akcie spoločnosti Metrostav predstavujúce podiel 8,44 % sú vo vlastníctve

minoritných akcionárov, ktorými sú iné fyzické osoby alebo právnické osoby, tuzemské aj

zahraničné.

2.7.1. Po preskúmaní všetkých podkladov je zrejmé, že DDM Group a.s. je obchodnou spoločnosťou
zriadenou podľa právneho poriadku Českej republiky pričom:
2.7.1.1. — základné imanie v celkovej výške 408.000.000,- Kč je rozvrhnuté na 40,800 ks akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 10.000,- Kč,
2.7.1.2. — zpredloženého zoznamu akcionárov je zrejmé, že spoločnosť DDM Group má 2
akcionárov: spoločnosť DOAS CZ, ktorá vlastní 30 % všetkých akcií a spoločnosť DOAS
SK, ktorá vlastní 50 % všetkých akcií.
2.7.2. Spoločnosti DOAS CZ a DOAS SK sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.7.2.1. — majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DDM Group,
2.7.2.2. — majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DDM Group alebo akéhokoľvek ich člena:
2.7.2.3. — majú právo na hospodársky prospech z podnikania DDM Group alebo z inej jeho činnosti.
DOAS CZ
2.8.1. ZPodkladov je zrejmé, že DOAS CZ je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Českej republiky pričom:
2.8.1.1. — základné imanie v celkovej výške 2.000.000,- Kč je rozvrhnuté na 100 ks kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 20.009,- Kč,
2.8.1.2. — spoločnosť DOAS CZ má 8 akcionárov:

2.8.12.1. Ing. Zdenčk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4,
Libeň, 182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní
20 ks akcií,

2.8.1,2.2. Ing. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň,
182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 20 ks
akcií,

2.8.1.2.3. Jifí Bšlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlidce 827/52, 190 00 Praha
9, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 20 ks akcií,

2.8.1.2.4. Ing. Jindťich Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany,
Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 10 ks akcií,

2.8.1.2.5. Silvie Hessová, dát. nar. 09.03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66
Mirošovice, Česká republika, občan Českej republiky, ktorá vlastní 10 ks akcií,
2.8.1.3.

2.8.1.4.

2.8.1.2.6.

2.8.1.2.7.

2.8.1.2.8.

Ing. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice,
158 00 Praha 5, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 8 ks
akcií,

Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 6 ks
akcií,

DOAS SK, ktorá vlastní 6 ks akcií, pričom vlastníckej štruktúre tohto akcionára
je venovaný bod 2.9.

Akcionári spoločností DOAS CZ sú zároveň jedinými osobami, ktoré:

2.8.1.3.1.2.8.1.3.3.

majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DOAS CZ,
majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DOAS CZ alebo akéhokoľvek
ich člena:

majú právo na hospodársky prospech z podnikania DOAS CZ alebo z inej jeho
činnosti.

Akcionári spoločnosti DOAS CZ majú prostredníctvom tohto podielu nepriamy podiel
v Partnerovi. Osoby, ktoré vlastnia 20 kusov akcií spoločnosti DOAS CZ akcionári
s najväčším podielom) majú nepriamy podiel v Partnerovi v celkovej výške 4,93 % (1,70%
+2,57% + 0,66 %), pričom tento nepriamy podiel je tvorený z časti podielom, ktorý majú
v Partnerovi prostredníctvom spoločnosti DOAS CZ azčasti ich priamym podielom
v spoločnosti Metrostav. Celkový nepriamy podiel týchto akcionárov v Partnerovi bol
vypočítaný nasledovne:

2.8.1.4.1.

2.8.1.4.2.

2.8.14.3.

časť podielu z dôvodu, že DOAS CZ, v ktorom majú podiel 20 % je priamo
17,04%-ný akcionár Metrostavu, ktorý má podiel v Subrerra 100%, pričom
Subterra je 50%-ný akcionár TERRAFIN GROUP a tento má podiel 100% v
spoločnosti Trilet Ground Services, ktorá má podiel 100% v Partnerovi (20/100
x 17,04/100 x 100/100 x 50/100 x 100/100 x 100/100 x 100 — 1,70%),

časť podielu z dôvodu, že DOAS CZ, v ktorom majú podiel 20 % má podiel
50 % v DDM Group, ktorá je akcionárom Metrostavu s podielom 51,34%
a Metrostav je jediným akcionárom Subrerra s podielom 100%, pričom
Subterra je 50%-ný akcionár TERRAFIN GROUP a tento má podiel 100% v
spoločnosti Trilet Ground Services, ktorá má Podiel 100% v Partnerovi
(20/100 x 50/100 x 51,34/100 x 100/100 x 50/100 x 100/100 x 100/100 x100 —
2,57%) a

posledná časť nepriameho podielu v Partnerovi je tvorená tým, že osoby
uvedené v tomto bode (okrem toho aj najväčší akcionári DOA.S CZ) sú priamo
alebo prostredníctvom spoločnosti, v ktorej majú 100% podiel minoritnými
akcionármi spoločnosti Metrostav s podielom 1,31%, čo vzhľadom na
skutočnosť, že Metrostav je jediným akcionárom Subrerra s podielom 100%,
príčom Subterra je 50%-ný akcionár TERRAFIN GROUP, a tento má podiel
100% v spoločnosti Trilet Ground Services, ktorá má Podiel 100% v Partnerovi
predstavuje nepriamy podiel v Partnerovi vo výške 0,66% (1,31/100 x 100/100
x 50/100 x 100/100 x 100/100 — 0,66 %). Osobami s týmto 0,66%-ným
nepriamym podielom v Partnerovi sú:

- Ing. Zdenčk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem
2351/4, Libeň, 182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky,
vlastní 103.589 ks akcií Metrostavu,

- Ing, Pavel Pilát, dát. nar. 30.06,1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3,
Libeň, 182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní
103.589 ks akcií Metrostavu,

- Jiží Bélohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00
Praha 9, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní prostredníctvom
spoločnosti FRANOLO ESTABLISHMENT, v ktorej má podiel 100 %,
103.529 ks akcií Metrostavu.
2.9.

DOAS SK
Na základe podkladov možno konštatovať, že DOAS SK je slovenskou obchodnou spoločnosťou

2.9.1.

pričom:

2.9.1.1.

2.9.1.2.

2.9.1.3.

2.9.1.4.

základné imanie v celkovej výške 34.860,- EUR je rozvrhnuté na 21 ks kmeňových akcií
na meno y listinnej podobe s menovitou hodnotou 1.660,- EUR:

spoločnosť DOAS SK má 11 akcionárov:

2.9.1.2.1.

2.9.1.2.2.

2.9.1.2.3.

2.9.1.2.4.

2.9.1.2.5.

2.9.1.2.6.

2.9.1.2.7.

2.9.12,8.

2,9.1.2.9.

2.9.1.2.10.

2.9.1.2.11.

spoločnosť FTK Invest, s. r. 0., so sídlom Košická 5590/56, 821 08 Bratislava,
IČO: 47 681 080, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 97499/B (ďalej iba „FTK Invest, s. r. o.“),
ktorá vlastní 3 ks akcií,

- vlastnícka štruktúra FTK Invest, s. r. o. je predmetom bodu 2.10

spoločnosť ROŠE s. r. o., so sídlom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, 1ČO:
45 534 811, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 64904/B (ďalej iba „ROŠE s. r. o.“) ktorá
vlastní 3 ks akcií,

- vlastnícka štruktúra ROŠE s. r. o. predmetom bodu 2.11

spoločnosť DMM Invest s.r.o., so sídlom Pod Dráhami 6513/17, 960 01
Zvolen, IČO: 52 820 173, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 37865/8 (ďalej iba „D MM
Invest s.r.o.“), ktorá vlastní 3 ks akcií,

- — vlastnícka štruktúra DMM Invest s.r.o. je predmetom bodu 2.17

Ing. Viktor Karel, dát. nar. 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3 ks akcií,

Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks akcií,
Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks
akcií,

Ing. Daniela Miilierová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorá vlastní 1 ks
akcií,

Ing, František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3 ks
akcií,

Ing. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 15, 036 01
Martin, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks
akcií,

Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks akcií,

Ing. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks akcií.

Akcionári spoločnosti DOAS SK sú zároveň jedinými osobami, ktoré:

2.9.1.3.1.
2.9.1.3.2.

2.9.1.3.3.

majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DOAS SK:
majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DOAS SK alebo akéhokoľvek
ich člena:

majú právo na hospodársky prospech z podnikania DOAS SK alebo z inej jeho
činnosti.

Osoby, ktoré vlastnia 3 kusy akcií spoločnosti DOAS SK (akcionári s najväčším podielom
v DOAS SK) majú nepriamo podiel na Partnerovi vo výške 3,67% (1,66% + 1,83% +
0,07% + 0,11%), určený nasledovne:
2.10. FTK Invest, s. r. 0.

2.9.1.4.1.

2.9,1.4.2.

2.9.14.3.

2.9.1.44.

časť podielu z dôvodu, že DOAS SK, v ktorom majú podiel 14,29 % je priamo
akcionár Metrostavu s podielom 23,18% aMetrostav je jediným
akcionárom Subrerra s podielom 100%, pričom Subterra je 50%-ný akcionár
TERRAFIN GROUP a tento má podiel 100% v spoločnosti Trilet Ground
Services, ktorá má podiel 100% v Partnerovi (14,29/100 x 23,18/100 x 100/100
x 50/100 x 100/100 x 100/100 — 1,66%),

časť podielu z dôvodu, že DOAS SK, v ktorom majú podiel 14,29% má podiel
50% v spoločnosti DDM Group, ktorá je akcionárom Metrostavu s podielom
51,34% a Metrostav je jediným akcionárom Subrerra s podielom 100%,
pričom Subterra je 50%-ný akcionár TERRAFIN GROUP a tento má podiel
100% v spoločnosti Trilet Ground Services, ktorá má Podiel 100% v Partnerovi
(14,29/100 x 50/100 x 51,34/100 x 100/100 x 50/100 x 100/100 x 100/100 x
100 — 1,83%),

časť podielu z dôvodu, že DOAS SK, v ktorom majú podiel 14,29% má podiel
6% v DOAS CZ, ktorý je 17,04%-ný akcionár Metrostavu, ktorý má podiel
v Subrerre 100%, pričom Subterra je 50%-ný akcionár TERRAFIN GROUP
a tento má podiel 100% v spoločnosti Trilet Ground Services, ktorá má podiel
100% v Partnerovi (14,29/100 x 6/100 x 17,04/100 x 100/100 x 50/100 x
100/100 x 100/100 x 100 — 0,07%) a

časť podielu z dôvodu, že DOAS SK, v ktorom majú podie! 14,29% má podiel
6% v DOAS CZ, ktorý má okrem priameho podielu v Metrostave súčasne aj
priamy podiel 50% v DDM Group, ktorá je akcionárom Metrostavu s podielom
51,34% a Metrostav je jediným akcionárom Subrerra s podielom 100%,
pričom Subterra je 50%-ný akcionár TERRAFIN GROUP a tento má podiel
100% y spoločnosti Trilet Ground Services, ktorá má Podiel 100% v Partneroví
(14,29/100 x 6/100 x 50/100 x 51,34/100 x 100/100 x 50/100 x 100/100 x
100/100 x 100 —0,11%).

2.10.1. Z Podkladov je zrejmé, že FTK Invest, s.r. o., vlastník 3 ks akcií spoločnosti DOAS SK, je slovenskou
obchodnou spoločnosťou pričom:

2.10.1.1.
2.10.12.

základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.000,- EUR,

jediným spoločníkom FTK Invest, s. r. o. je Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar. 16.09.1970,

bytom Košická 3590/56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej

republiky.

2.10.2. Ing. Tomáš Klepetko je zároveň jedinou osobou, ktorá:

2.10.2.1.
2.10.2.2.

2.10.2.3.

2.11. ROŠE s. r. o.

má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní FTK Invest, s.r.o.

má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v FTK Invest, s.r.o. alebo akéhokoľvek ích člena,

má právo na hospodársky prospech z podnikania FTK Invest, s.r.o. alebo z inej jej činnosti.

2.11.1. Na základe podkladov možno konštatovať, že ROŠE s. r. o., vlastník 3 ks akcií spoločnosti DOAS SK,
je slovenskou obchodnou spoločnosťou pričom:

2.11.1.1.
2.11.1.2.

základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.100,- EUR,

má 3 spoločníkov, príčom výška obchodného podielu každého spoločníka je 1/3.
Spoločníkmi sú nasledovné fyzické osoby:

2.11.1.2.1. MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70,

3841 06 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

2.11.1.2.2. Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06

Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky a
2.12.

2.14.

2.11.1.2.3. Ing. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

2.11.2. Spoločníci spoločnosti ROŠE s. r. o. sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.112.1. majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní ROŠE s. r. o.:

2.11.2.2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozomý orgán alebo kontrolný orgán v ROŠE s. r. o. alebo akéhokoľvek ich člena:

2.11.23. majú právo na hospodársky prospech z podnikania ROŠE s. r. o. alebo z inej jeho činností.

DMM Invest s.r.o.

2.12.1. Na základe podkladov možne konštatovať, že DMM Invest s.r.o., vlastník 3 ks akcií spoločnosti DOAS
SK, je slovenskou obchodnou spoločnosťou pričom:

2.12.1.1. základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.000,- EUR,
2.12.1.2. má3 spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

2.12.1.2.1. Ing. Dušan Mráz, dát. nar. 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, s veľkosťou obchodného
podielu 40%:

2.12.1.2.2. Ing. Martin Mráz, dát. nar. 12.11.1980, bytom Kimovská 9360/38, 960 01
Zvolen, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, s veľkosťou
obchodného podielu 30%,

2.12.1.2.3. MUDr. Marcela Šoltýsová, dát. nar. 25.11.1981, bytom 1. mäja 3, 962 31 Sliač,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, s veľkosťou obchodného
podielu 30%.

2.12.2. Spoločníci spaločnosti DMM Invest s.r.o. sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.12.2.1. majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DMM Invest s.r.o.

2.12.22. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DMM Invest s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena,

2.12.2.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania DMM Invest s.r.o. alebo z inej jeho
činnosti.

. Na základe uvedených skutočností žiadna fyzická osoba nemá podiel v Partnerovi vyšší ako 12,50 %.

Z uvedeného vyplýva, že žiadna fyzická osoba sama nesplňa kritériá uvedené v ust. $ 6a odseku 1 písm. a)
zákona č. 297/2008 Z.z..

Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera tvorí prílohu (Príloha 1) k verifikačnému dokumentu.

Okrem všetkých uvedených skutočností sa Oprávnená osoba pri preskúmaní Podkladov zamerala aj na iné
vzťahy subjektov patriacich do vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera, a to najmä na existenciu osobitných
práv ako sú vlastnícke práva, práva na riadení alebo iné práva spojené s výkonom práv v Partnerovi, a to aj
právo na podiel držaný akoukoľvek formou pre tretiu osobu a právo akokoľvek, a to aj fakticky uplatňovať
podstatný vplyv na Partnera (v texte aj ako Osobitné práva). Oprávnená osoba preskúmala, či za účelom
výkonu Osobitných práv v Partnerovi a ovládania Partnera nie sú uzatvorené akékoľvek zmluvy, vydané
akékoľvek cenné papiere, najmä či nie sú vydané akcie na doručiteľa, uzatvorené zmluvy otichom
spoločenstve, dohody, ani koordinovaný alebo spoločný alebo faktický postup medzi ktorýmikoľvek osobami,
ktoré sú vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera, či podiel v Partnerovi nie je akokoľvek, ani fakticky
držaný pre tretiu osobu, ani v držiteľskej správe a či okrem osôb uvedených v podkladoch od Partnera,
v organizačnej (riadiacej) štruktúre Partnera sa žiadna iná osoba podstatnejším spôsobom nepodieľa na riadení
Partnera. Na základe uvedeného bolo zistené, že osoby uvedené v bode 2.14.1, ktoré majú nepriamy podiel na
hlasovacích právach v Partnerovi alebo vykonávajú vplyv v Partnerovi uzatvorili dohodu o spoločnom postupe
a osoby s nepriamym podielom v Partnerovi uvedené v bode 2.14.2 konajú koordinovaným postupom.

2.14.1. Oprávnená osoba pri preskúmavaní Podkladov zistila, že niektoré z osôb, ktoré majú nepriamy podiel
na hlasovacích právach v Partnerovi alebo vykonávajú vplyv v Partnerovi uzatvorili dohodu.
o spoločnom postupe, v zmysle ktorej prejednávajú otázky týkajúce sa spoločnosti Metrostav a ňou
ovládaných osôb (ďalej aj ako Dohoda o spoločnam postupe). Vzhľadom na skutočnosť, že Metrostav
má podiel 100% v spoločnosti Subterra, Subterra má podiel 50% v spoločnosti TERRAFIN GROUP,
pričom táto má podiel 100% v spoločnosti Trilet Ground Services, a.s., ktorá má podiel 100%
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
podľa ust. $ 11 ods. 6 zákona č. 313/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

(v texte aj ako zákon o RPVS)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Tomášek 6: partners, s. r. 0.

sídlo: Rožňavská 2, 821 01 Bratislava

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 53018/B

IČO: 36 858 811

konajúc: JUDr. Juraj Tomášek, advokát a konateľ

(v texte aj ako Oprávnená osoba)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Zakládání Group a.s.

sidlo: Thámova 181/20, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika

zapísaná: v obchodnom registri vedenom Méstskským soudem v Praze, oddiel B, vložka 2664
IČO: 61858013

(v texte aj ako Partner)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera (v texte len KUV) v
zmysle ust, $ 11 ods. 6 zákona o RPYS.

1. Východiskové informácie a podklady
1.1. Zaúčelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou preskúmané nasledovné:
1.1.1. Podklady k Partnerovi
- Výpis z obchodného registra
- Stanovy zo dňa 27.09.2016
- > Rozhodnutia jediného akcionára
- Výročná správa spoločnosti za rok 2019
- Účtovná závierka ku dňu 31.12.2019
- Správa o vzťahoch medzi prepojenými osobami v zmysle $82 zákona č. 90/2012
- Vyhlásenie Partnera a štatutárov
1.1.2. Podklady k Trilet Ground Services, a.s.
- Výpis z obchodného registra
- > Stanovy vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.06.2017
- Rozhodnutia jediného akcionára
- > Zoznam akcionárov
- Výročná správa spoločnosti za rok 2019
1.1.4.

Účtovná závierka ku dňu 31.12.2018
Správa o vzťahoch medzi prepojenými osobami v zmysle $82 zákona č. 90/2012
Vyhlásenie Trilet Ground Services, a.s. a štatutárov

Podklady k TERRÁFIN GROUP, a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy vo forme notárskej zápisníce zo dňa [1.11.2014
Zápisnice z valných zhromaždení

Zoznam akcionárov

Výročná správa spoločnosti za rok 2019

Účtovná závierka ku dňu 31.12.2019

Vyhlásenie TERRAFIN GROUP, a.s. a štatutárov

Podklady k TERRÁFIN, a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy vo forme notárskej zápisnice zo dňa 01.08.2014
Zápisnice z valných zhromaždení

Zoznam akcionárov

Výročná správa spoločnosti za rok 2019

Účtovná závierka ku dňu 31.12.2018

Vyhlásenie TERRAFIN, a.s. a štatutárov

Podklady k Subterra a.s.

Výpis z obchodného registra

Zoznam akcionárov

Zakladateľská listina zo dňa 24.03.1992

Stanovy zo dňa 25.4.2017 v aktuálnom a úplnom znení
Rozhodnutia jediného akcionára

Výročná správa za rok 2019

Organizačný poriadok účinný od 01.01.2018 a organizačná schéma
Podpisový poriadok účinný od 01.01.2020

Systém riadenia a práce

Zoznam udelených plných mocí ku dňu 30.6.2020
Vyhlásenie Subtera a.s, a štatutárov

Podklady k spoločnosti Metrostav a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy k 16.05.2019 v aktuálnom a úplnom znení
Zoznam akcionárov, ktorí vlastnia 120 ks akcií a viac
Akcionárska štruktúra Partnera

Súhrnná výročná správa skupiny Metrostav za rok 2019
Organizačný poriadok Partnera účinný od 01.01.2020
Podpisový poriadok Partnera účinný od 01.01.2020
Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami

Vyhlásenie Partnera a štatutárov
v Partnerovi sa Dohoda o spoločnom postupe prejavuje aj v Partnerovi. Účastníkmi Dohody
9 spoločnom postupe sú:

2.14.1.1.

2.14.1.2.

2.14,1.3.

2.14.1.4.

2.14.1.5.

2.14.1.6.

2.14.1.7.

2.14.1.8.

2.14.1.9.

2.14.1.10.

2.14.1.11.

2.14.1.12.

2.14.1.13.

2.14.1.14.

2.14.1.15.

2.14.1.16.

2.14.1.17.

2.14.1.18.

2.14.1.19.

2.14.1.20.

2.14.1.21.

2.14.1.22.

2.14.1.23.

2.14.1.24.

Ing. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha
5, Česká republika, občan Českej republiky,

Jiťí Bélohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha 9, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Zdenčk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4, Libeň, 182
00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky,

Ing. Jindfich Hess, dát. nar. 13.05.1940, bytom Dunovského 526/26, Chodov, 149 00 Praha
4, Česká republika, občan Českej republiky,

Ing. Jindňich Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany, Česká
republika, občan Českej republiky,

Silvie Hessová, dát. nar. 09.03.1969, bytom Na Výsluni 282, 251 66 Mirošovíce, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň, 182 00 Praha
8, Česká republika, občan Českej republiky,

Ing. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Viktor Karel, dát. nar. 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Dušan Mráz, dát. nar. 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Martin Mráz, dát. nar. 12,11.1980, bytom Kimovská 9360/38, 960 01 Zvolen,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

MUDr. Marcela Šoltýsová, dát, nar. 25.11.1981, bytom 1. mája 3, 962 31 Sliač, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01 Martin, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 97.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Daniela Mullerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

lng. František Klepetko, dát. nar, 20.11.1937, bytom Royova 14, 831 01 Bratislava,
Sloverniská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar. 16.09.1970, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Ivan Šesták, dát. nar. 14. 09.1943, bytom Havelkova 32, 84] 03 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

MUDr. Jarmila Gajdárová, dát, nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70, 841 06
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,
2.14.2.

2.14.1.25. Ing. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Oprávnená osoba okrem uzatvorenej Dohody o spoločnom postupe zistila, že niektoré osoby

s nepriamym podielom na hlasovacích právach v Partnerovi konajú v súvislosti s Partnerom

koordinovaným postupom, pričom za koordinovaný postup oprávnená osoba považuje neformálny

spoločný postup akcionárov pri výkone hlasovacích práv a prí prejedávaní podstatných záležitosti

spoločnosti TERRAFIN, a.s. (ďalej ako „Koordinovaný postup“). Vzhľadom na skutočnosť, že

TERRAFIN, má podiel 50% v spoločnosti TERRAFIN GROUP, pričom táto má podiel 100% v

spoločnosti Trilet Ground Services, a.s., ktorá má podiel 100% v Partnerovi sa tento Koordinovaný

postup prejavuje aj v Partnerovi. Oprávnená osoba zistila Koordinovaný postup medzi nasledovnými

osobami:

2.14.2.1. Ing. Zdenšk Rataj, dát. nar. 15.07.1941, bytom Marie Cibulkové 1615/1b, Nusle, 140 00
Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky,

2.14.2.2. Ing. Milan Král, dát. nar. 20.09.1950, bytom Na prúhonu 309, 413 01 Všdomice, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.14.2,3. Ing. Ladislav Holík, dát, nar, 09.01.1953, bytom K lukám 650/14, Libuš, 142 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky,

2.14.24, Ing. František Peč, dát. nar. 08.08.1941, bytom Na vysočanských vinicích 823/6, Vysočany,
190 00 Praha 9, Česká republika, občan Českej republiky.

2.15. Riadiaca štruktúra Partnera

2.15.1. Štatutárnym orgánom Partnera je predstavenstvo.
2.15.2. Členmi predstavenstva Partnera sú:
2.15.2.1. Ing. Zdenšk Rataj, dát. nar. 15.07.1941, bytom Marie Cibulkové 1615/1b, Nusle, 140 00
Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky, predseda predstavenstva:
2.15.2.2. Ing. Aleš Skalický, dát, nar. 10.04.1962, bytom Na palouku 3237/9, Strašnice, 100 00 Praha
10, Česká republika, občan Českej republiky, člen predstavenstva:
2.15.2.3. Ing. Zdenšk Studený, dát. nar. 19.02.1967, bytom Zelinova 5586, 760 05 Zlín, Česká
republika, občan Českej republiky, člen predstavenstva.
2.15.3. V mene Partnera konajú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých musí byť jeden predseda alebo
podpredseda predstavenstva.
2.15.4. Partner nemá ustanoveného prokuristu.
2.15.5. Členmi dozornej rady Partnera sú:
2.15.5.1. Ing. František Peč, dát, nar. 08.08.1941, bytom Na vysočanských vinicích 823/6, Vysočany,
190 00 Praha 9, Česká republika, občan Českej republiky, predseda
2.15.5.2. Ing. Milan Král, dát. nar. 20.09.1950, bytom Na prúhonu 309, 413 61 Védomice, Česká
republika, občan Českej republiky.
2.15.6. Podľa Podkladov a informácií od Partnera vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti
štatutárneho orgánu sú len nasledovné osoby:
2.15.6.1. Lenka Horáková, dát. nar. 18.11.1954, bytom Zvonková 1435, 363 42 Horní Jirčany, Česká
republika, občan Českej republiky, asistentka predsedu predstavenstva,
2.15.6.2. Ing. Tomáš Kiefer, dát. nar. 03.05.1973, bytom Tremblat 91, 251 65 Ondrejov, Česká
republika, občan Českej republiky, výrobný námestník,
2.15.6.3. Roman Fuksa, dát. nar. 16.02.1989, bytom Kľižatky 168, 267 01 Králúv Dvúr, Česká
republika, občan Českej republiky, technik.
Identifikácia KUY

Na základe informácií z Podkladov a po ich kontrole, Oprávnená osoba na účely zákona o RPVS identifikovala
podľa $ 6a ods. | zákona č. 297/2008 Z.z. a podľa $ 6a ods. 3 tohto zákona v dôsledku uzatvorenej dohody
9 spoločnom postupe a koordinovaného postupu ako konečného užívateľa výhod aj každú fyzickú osobu, ktorá
sama nesplňa kritériá konečných užívateľov výhod, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode
alebo spoločným postupom splňa aspoň niektoré z rozhodujúcich kritérií. Preto sú konečnými užívateľmi výhod
nasledovné osoby:

3.1.1.

3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.

3.1.19.

3.1.20.

3.1.21.

3.1.22.

3.1.23.

Ing. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká
republika, občan Českej republiky,

ničí Bčélohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha 9, Česká republika, občan
Českej republiky,

Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Zdenčk Šinovský, dát, nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4, Libeň, 182 00 Praha 8,
Česká republika, občan Českej republiky,

Ing. Jindňich Hess, dát. nar. 13,05.1940, bytom Dunovského 526/26, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing. Jindfich Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany, Česká republika, občan
Českej republiky,

Silvie Hessová, dát. nar. 09.03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66 Mirošovice, Česká republika,
občan Českej republiky,

Ing. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň, 182 00 Praha 8, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Viktor Karel, dát. nar. 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Dušan Mráz, dát. nar. 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Martin Mráz, dát. nar. 12.11.1980, bytom Kimovská 9360/38, 960 01 Zvolen, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

MUDr. Marcela Šoltýsová, dát. nar, 25.11.1981, bytom 1. mája 3, 962 31 Sliač, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01 Martin, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

lng. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

lng. Daniela Mällerová, dát, nar, 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 0% Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. František Klepetko, dát. nar. 20.11.1937, bytom Royova 14, 831 01 Bratislava, Slovenská.
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar. 16.09.1970, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Ivan Šesták, dát. nar. 14. 09.1943, bytom Havelkova 32, 841 03 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70, 841 06 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,
3.2.

3.1.24. Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

3.1.25. Ing. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky.

3.1.26. Ing. Zdenčk Rataj, dát. nar. 15.07.1941, bytom Marie Cibulkové 1615/1b, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky,

3.1.27. Ing. Milan Král, dát. nar. 20.09.1950, bytom Na prúhonu 309, 413 01 Všdomice, Česká republika,
občan Českej republiky,

3.1.28. Ing. Ladislav Holík, dát. nar. 09.01,1953, bytom K lukám 650/14, Libuš, 142 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky,

3.1.29. Ing. František Peč, dát. nar. 08.08.1941, bytom Na vysočanských vinicích 823/6, Vysočany, 190 00
Praha 9, Česká republika, občan Českej republiky.

Okrem osôb uvedených v bode 3.1. Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá skutočne
ovláda alebo kontroluje Partnera, ani žiadnu fyzickú osobu, v prospech ktorej Partner vykonáva svoju činnosť
alebo obchod, najmä neidentifikovala žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá:

3.2.1. mápriamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi
alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

3.2.2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,

3.2.3. ovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v bodoch 3.2.1 a 3.2.2,
3.2.4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,

3.2.5. sama nespíňa kritériá podľa predošlých bodov 3.2.1. až 3.2.4., avšak spoločne s inou osobou konajúcou
s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Za účelom výkonu Osobitných práv v Partnerovi a ovládania Partnera neboli Oprávnenou osobou okrem
dohody o spoločnom postupe podľa bodu 2.14.1 akoordinovaného postupu podľa bodu 2.14.2 zistené
uzatvorené akékoľvek zmluvy ani vydané akékoľvek cenné papiere (iné ako kmeňové akcie na meno), najmä

3.3.1. niesú vydané akcie na doručiteľa,
3.3.2. nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve,

3.3.3. neexistujú žiadne dohody, ani koordinovaný alebo spoločný alebo faktický postup medzi
ktorýmikoľvek osobami, ktoré sú vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera,

3.34, okrem osôb uvedených v podkladoch od Partnera, v organizačnej (riadiacej) štruktúre Partnera sa
Žiadna iná osoba podstatnejším spôsobom nepodieľa na riadení Partnera.

3.3.5. Podiel v Partnerovi nie je akokoľvek, ani fakticky držaný pre tretiu osobu, ani v držiteľskej správe.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií vyplývajúcich
z predložených Podkladov neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera žiadnu fyzickú
osobu, ktorá má postavenie verejného funkcionára v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Informácie k $ 11 ods, 6 písm. d) zákona o RPVS

Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
postupovala nestranne s oďbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom
dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Príloha 1. Vlastnícka štruktúra Partnera
Príloha č. 1: Vlastnícka štruktúra Partnera
Ing. Dušan Mráz 40% Ing. Tomáš Klepetko MUDr. Jarmila Gajdárová — 1/3
Ing. Martin Mráz 30% Ing Dana Apalovičová 3
MUDr. Mareeia Šoltýsová — 30% Tomáš, 13
100%
DMM Invest s.r.o. FTK Invest, s.r. o. ROŠE s.r. o.
14,29% | 14,29% 14,29%
+
Ing. Zderšk Šinovský — 20% Ing. Viktor Karei 14,23%4
Ing. Pavd Pilát 20% DÔAŠ CZvask POAS SK, as, Tap. Daniel Knotek 4,76%
Jiii Belohlav, 20% X ag. Rostislav Knolsle — 4,76%
Ing. „Zlndžich Hess ml. 10%. Ing. Daniela Môllerová 4,76%
| Sílvie Hessová 10% | Ing. František Polisk — 14.29%
Ing. Framišek Kočí 5% Väliam Turanský — 476%
ľn. Ján Dudáš 6% Róbert 416%
Ing. Branislav Turanský 4,76%
50% 50% sa
104% 23,18%
DDM Group, a.s.
Ing Jladlch Rest 131% 51,34%
Iný, Zderšk Šinovský 131%
Tag. Pavel Pilát 131%
FRANOLO ESTABLISHMENT 1,31% Metrostav, a.5.
Ing. Ján Dudáš 046% Ostatní 2,74 % (drobní akcionári)
Subterraas.

50%

100%—— >

| 100%Tudlet Ground Services, 2.5.J 100%

Zakdidžú Group a.s.
(Partner)

Ing. Zdenňk Rabaj 5%
TERRAFIN, 2.2. Tag. Milan Král 5%
Ing. Ladislav Holko— 5%
Ing. František Poč 54
50%,
TERRÁFIN GROUP. as. k —————)
V Bratislave dňa 27.07.2020

Oprávnená osoba:

Tomášek % partners, s.r.o.
JUDr. Juraj Tomášek
advokát a konateľ


1.1.10.

1.1.1.

1.1.12.

1.1.13.
1.1.14,
1.1.15.

Podklady k spoločnosti DDM Group a.s.

- Výpis z obchodného registra

- Stanovy zo dňa 01.07.2020 v aktuálnom a úplnom znení

- Potvrdenie zoznamu akcionárov

- > Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
- Výročná správa za rok 2019

- Vyhlásenie DDM Group a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti DOAS CZ a.s.

- Výpis z obchodného registra

- Stanovy zo dňa 06.05.2014 v aktuálnom a úplnom znení

- Potvrdenie zoznamu akcionárov

- Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
- Výročná správa za rok 2019

- Vyhlásenie DOAS CZ a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti DOAS SK, a.s.

- Výpis z obchodného registra

- Stanovy zo dňa 25.08.2014 v aktuálnom a úplnom znení

- Potvrdenie zoznamu akcionárov

- Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
- Výročná správa za rok 2019

- Vyhlásenie DOAS SK a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti FTK Invest, s. r. o.

- Výpis z obchodného registra

- Zakladateľská listina zo dňa 13.04.2015 v aktuálnom a úplnom znení
- Vyhlásenie FTK Invest, s. r. o, a štatutárov

Podklady k spoločnosti ROŠE s. r. o.

- Výpis z obchodného registra

- > Spoločenská zmluva zo dňa 12.04.2010 v aktuálnom a úplnom znení
- Vyhlásenie ROŠE s. r. o. a štatutárov

Podklady k spoločnosti DMM Invest s.r.o.

- Výpis z obchodného registra

- Vyhlásenie DMM Invest s.r.o. a štatutárov

Schéma vlastníckej štruktúry Partnera

Dohoda o spoločnom postupe zo dňa 10.07.2017 v znení dodatku
Vyhlásenia konečných užívateľov výhod

(v texte aj ako Podklady).

2.1.

Na základe Podkladov Oprávnená osoba identifikovala nasledovnú vlastnícku a riadiacu štruktúru
Partnera

Partner

2.1.1.

Po preskúmaní všetkých podkladov je zrejmé, že Partner je obchodnou spoločnosťou zriadenou podľa
právneho poriadku Českej republiky pričom:
3.1.1.1. — základné imanie v celkovej výške 31 100 000,- Kč je rozvrhnuté na 1 100 ks kmeňových
akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 1.000,- Kč a 30 ks kmeňových
akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 1.000.000,- Kč,

2.1.12. — jediným akcionárom Partnera je spoločnosť Trilet Ground Services, a.5., 1Č: 250 56 514,
sídlom U Rakovky 849, Kunratice, 148 00 Praha 4, Česká republika (ďalej ako „Trilet
Ground Services“)

Spoločnosť Trilet Ground Services je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2.1.2.1. — mápriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Partnerovi:

2.1.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena:

2.1.2.3. — máprávo na hospodársky prospech z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti.

2.2. Trilet Ground Services

2.2.1.

2.2.2.

Z Podkladov je zrejmé, že Trilet Ground Services je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa českého

právneho poriadku, pričom:

2.2.1.1. — základné imanie v celkovej výške 296.645.400,- Kč je rozyrhnuté na 2.966.454 ks
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 100,- Kč:

2.2.1.2. — jediným akcionárom Trilet Ground Services je spoločnosť TERRÁFIN GROUP, a.s., IČ:
271 34571, sídlom U Rakovky 849, 14800 Praha 4, Česká republika (ďalej ako
„TERRÁFIN GROUP“),

Spoločnosť TERRAFIN GROUP je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2.2.2.1. — mápriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Trilet Ground Services:

2.2.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Trilet Ground Services alebo akéhokoľvek ich
člena:

2.2.2.3. — má právo na hospodársky prospech z podnikania Trilet Ground Services alebo z inej jej
činnosti.

2.3. TERRAFIN GROUP

2.3.1.

2.3.2.

Po preskúmaní všetkých podkladov je zrejmé, že TERRAFIN GROUP je obchodnou spoločnosťou
zriadenou podľa právneho poriadku Českej republiky, pričom:

2.3.1.1. — základné imanie v celkovej výške 761.600.000,- Kč je rozvrhnuté na 7.616 ks kmeňových
akcií na meno y listinnej podobe s menovitou hodnotou 100.000,- Kč:

2.3.1.2. spoločnosť TERRAFIN GROUP má 2 akcionárov, a to:

2.3.1,2.1. spoločnosť TERRÁFIN, a.s., IČ: 27] 92 075, so sídlom U Rakovky 849,
Kunratice, 148 00 Praha 4, Česká republika (ďalej ako „TERRAFIN“), ktorá
vlastní 50 % všetkých akcií,

2.3.1.2.2. spoločnosť Subterra a.s., 1Č: 45309612, so sídlom Koželužská 2246/5, Libeň,
180 00 Praha 8 Česká republika (ďalej ako „Subterra“), ktorá vlastní 50 %
všetkých akcií.

Spoločnosti TERRAFIN a Subterra sú zároveň jedinými osobarní, ktoré:
2.3.2.1. — majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní TERRAFIN GROUP,

2.3.2.2. — majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v TERRAFIN GROUP alebo akéhokoľvek ich člena,

2.3.2.3. — majú právo na hospodársky prospech z podnikania TERRAFIN GROUP alebo z inej jeho
činnosti.
2.4, TERRAFIN

Z Podkladov je zrejmé, že TERRAFIN je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa českého právneho
poriadku, pričom:

2.5.

2.6.

základné imanie v celkovej výške 2.000.000,- Kč je rozvrhnuté na 2.000 ks kmeňových
akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 1.000,- Kč:

spoločnosť TERRÁFIN má 4 akcionárov:

2.4.1,2.1. Ing. Zdenčk Rataj, dát. nar. 15.07.1941, bytom Marie Cibulkové 1615/1b,
Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní
500 ks akcií predstavujúcich podiel 25 %,

2.4.1.2.2. Ing. Milan Král, dát. nar. 20.09.1950, bytom Na prúhonu 309, 413 01
Včdamice, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 500 ks akcií
predstavujúcich podiel 25 %,

2.4.1.2.3. Ing. Ladislav Holík, dát. nar. 09.01.1953, bytom K lukám 650/14, Libuš, 142
00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 500 ks akcií
predstavujúcich podiel 25 %,

2.4.1.2.4. 1ng. František Peč, dát. nar. 08.08.1941, bytom Na vysočanských vinicích
823/6, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika, občan Českej republiky,
ktorý vlastní 500 ks akcii predstavujúcich podiel 25 %.

Akcionári spoločnosti TERRAFIN sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.4.1.3.1. majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní TERRÁFIN:

2.4.1.3.2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v TERRAFIN alebo akéhokoľvek
ich člena:

2.4.1.3.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania TERRÁFIN alebo z inej
jeho činnosti.

Každý z akcionárov spoločnosti TERRÁFIN má prostredníctvom svojho 25%-ného
podielu v spoločnosti TERRAFIN nepriamy podiel 12,50% v Partnerovi vzhľadom na
skutočnosť, že TERRÁFIN, a.s. má podiel 50% v spoločnosti TERRAFIN GROUP, a.s.,
pričom TERRAFIN GROUP, a.s. má podiel 100% v spoločnosti Trilet Ground Services,
a.s., ktorá má podiel 100% v Partnerovi (25/100 x 50/100 x 100/100 x 100/100 x 100—
12,50%)

Z Podkladov je zrejmé, že Subterra je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa českého právneho
poriadku, pričom:

základné imanie v celkovej výške 546.229.000,- Kč je splatené v celom rozsahu a je
rozvrhnuté na 546.229 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou
hodnotou 1.000,- Kč:

jediným akcionárom Subterra je spoločnosť Metrostav a.5., IČO: 000 14 915, so sídlom
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika (ďalej ako „Metrostay“)

Spoločnosť Metrostav je zároveň jedinou osobou, ktorá:

2.4.1.
24.1.1.
2.4.1.2.
2.4.1.3.
24.14.
Subterra
2.5.1.
2.5.1.1.
2.5.1.2.
2.5.2.
2.5.2.1.
2.5.2.2.
2.5.2.3.
Metrostav

má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Subtera,

má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Subterra alebo akéhokoľvek ich člena:

má právo na hospodársky prospech z podnikania Subterra alebo z inej jej činnosti.

2.6.1. Podľa Podkladov je spoločnosť Metrostav akciovou spoločnosťou založenou na základe právneho
poriadku Českej republiky, pričom:
2.7.

2.8.

2.6.1.1.

2.6.1.2.

2.6.1.3.

DDM Group

základné imanie spaločnosti Metrostav, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje

sumu 790,666.800,- Kč. Základné imanie je rozvrhnuté na 7.906.668 ks kmeňových akcií

na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 100,- Kč.

podľa zoznamu akcionárov priamy podiel v Metrostave vo výške viac ako 5 % majú tieto

osoby:

2.6.1.2.1. DDM Group a.s. so sidlom Ovocný trh 573, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČO: 256 06 492 (ďalej iba DDM Group) s počtom akcií 4.059,580 ks,
predstavujúcimi podiel 51,34%,

2.6.1.2.2. DOAS CZ a.s. so sídlom Ovocný trh 573, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČO: 264 63954 (ďalej iba DOAS CZ) s počtom akcií 1.347.489 ks,
predstavujúcimi podiel 17,04%,

2.6.1.2.3. DOAS SK, a.s., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
1ČO: 359 56 381 (ďalej iba DOAS SK) s počtom akcií 1.832.407 ks,
predstavujúcimi podiel 23,18%.

Ostatné akcie spoločnosti Metrostav predstavujúce podiel 8,44 % sú vo vlastníctve

minoritných akcionárov, ktorými sú iné fyzické osoby alebo právnické osoby, tuzemské aj

zahraničné.

2.7.1. Po preskúmaní všetkých podkladov je zrejmé, že DDM Group a.s. je obchodnou spoločnosťou
zriadenou podľa právneho poriadku Českej republiky príčom:

2.7.1.1.

2.7.12.

základné imanie v celkovej výške 408.000.000,- Kč je rozvrhnuté na 40.800 ks akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 10.000,- Kč:

z predloženého zoznamu akcionárov je zrejmé, že spoločnosť DDM Group má 2
akcionárov: spoločnosť DOAS CZ, ktorá vlastní 50 % všetkých akcií a spoločnosť DOAS
SK, ktorá vlastní 50 % všetkých akcií.

2.7.2. Spoločnosti DOAS CZ a DOAS SK sú zároveň jedinými osobami, ktoré:

2.7.2.1.
2.7.2.2.

2.7.2.3.

DOAS CZ

majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DDM Group:

majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DDM Group alebo akéhokoľvek ich člena:

majú právo na hospodársky prospech z podnikania DDM Group alebo z inej jeho činnosti.

2.8.1. Z Podkladov je zrejmé, že DOAS CZ je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Českej republiky pričom:

2.8.1.1.

2.8.1.2.

základné imanie v celkovej výške 2.000.000,- Kč je rozvrhnuté na 100 ks kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 20.,000,- Kč,

spoločnosť DOAS CZ má 8 akcionárov:

2.8.1.2.1, Ing. Zdenšk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4,
Libeň, 182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní
20 ks akcií,

2.8,1,2,2. Ing. Pavel Pilát, dát. nar, 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň,
182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 20 ks
akcií,

2.8.1.2.3. Jifi Bčlohlav, dát, nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha
9, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 20 ks akcií,

2.8.1.2.4. Ing. Jindťich Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany,
Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 10 ks akcií,

2.8.1.2.5. Silvie Hessová, dát. nar. 09.03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66
Mirošovice, Česká republika, občan Českej republiky, ktorá vlastní 10 ks akcií,
2.8.1.3.

2.8.14.

2.8.1.2.6. Ing. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice,
158 00 Praha 5, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 8 ks
akcií,

2.8.1.2.7. Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 6 ks
akcií,

2.8.1.2.8. DOAS SK, ktorá vlastní 6 ks akcií, príčom vlastníckej štruktúre tohto akcionára
je venovaný bod 2.9.

Akcionári spoločnosti DOAS CZ sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.8.1.3.1. majú priarny podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DOAS CZ,

2.8.1,3.2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DOAS CZ alebo akéhokoľvek
ich člena:

2.8.1.3.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania DOAS CZ alebo z inej jeho
činnosti.

Akcionári spoločnosti DOAS CZ majú prostredníctvom tohto podielu nepriamy podiel
v Partnerovi. Osoby, ktoré vlastnia 20 kusov akcií spoločnosti DOAS CZ (akcionári
s najväčším podielom) majú nepriamy podiel v Partnerovi v celkovej výške 4,93 % (1,70%
1+2,57% + 0,66 %), pričom tento nepriamy podiel je tvorený z časti podielom, ktorý majú
v Partnerovi prostredníctvom spoločnosti DOAS CZ azčasti ich priamym podielom
v spoločnosti Metrostav. Celkový nepriamy podiel týchto akcionárov v Partnerovi bol
vypočítaný nasledovne:

2.8.1.4.1. časť podielu z dôvodu, že DOAS CZ, v ktorom majú podiel 20 % je priamo
17,04%-ný akcionár Metrostavu, ktorý má podiel v Subrerra 100%, pričom
Subterra je 50%-ný akcionár TERRAFIN GROUP a tento má podiel 100% v
spoločností Trilet Ground Services, ktorá má podiel 100% v Partnerovi (20/100
x 17,04/100 x 100/100 x 50/100 x 100/100 x 100/100 x 100 — 1,70%),

2.8.1.4.2. časť podielu z dôvodu, že DOAS CZ, v ktorom majú podiel 20 % má podiel
50 % v DDM Group, ktorá je akcionárom Metrostavu s podielom 51,34%
a Metrostav je jediným akcionárom Subrerra s podielom 100%, príčom
Subterra je 50%-ný akcionár TERRAFIN GROUP a tento má podiel 100% v
spoločnosti Trilet Ground Services, ktorá má Podiel 100% v Partnerovi
(20/100 x 50/100 x 51,34/100 x 100/100 x 50/100 x 100/100 x 100/100 x100 —
2,57%)a

2.8.1.4.3. posledná časť nepriameho podielu v Partnerovi je tvorená tým, že osoby
uvedené v tomto bode (okrem toho aj najväčší akcionári DOAS CZ) sú priamo
alebo prostredníctvom spoločnosti, v ktorej majú 100% podiel minoritnými
akcionármi spoločnosti Metrostav s podielom 1,31%, čo vzhľadom na
skutočnosť, že Metrostav je jediným akcionárom Subrerra s podielom 100%,
pričom Subterra je 50%-ný akcionár TERRAFIN GROUP, a tento má podiel
100% v spoločnosti Trilet Ground Services, ktorá má Podiel 100% v Partnerovi
predstavuje nepriamy podiel v Partnerovi vo výške 0,66% (1,31/100 x 100/100
x 50/100 x 100/100 x 100/100 — 0,66 %). Osobami s týmto 0,66%-ným
nepriamym podielom v Partnerovi sú:

- ng. Zdenšk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem
2351/4, Libeň, 182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky,
vlastní 103.589 ks akcií Metrostavu,

- Ing. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3,
Libeň, 182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní
103.589 ks akcií Metrostavu,

- Hži Bšlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00
Praha 9, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní prostredníctvom
spoločnosti FRANOLO ESTABLISHMENT, v ktorej má podiel 100 %,
103.529 ks akcií Metrostavu.
2.9. DOASSK

2.9.1. Na základe podkladov možno konštatovať, že DOAS SK je slovenskou obchodnou spoločnosťou

pričom:
2.9.1.1.

2.9.1.2.

2.9.1.3.

2.9.1.4.

základné imanie v celkovej výške 34.360,- EUR je rozvrhnuté na 21 ks kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 1.660,- EUR,

spoločnosť DOAS SK má 11 akcionárov:

2.9.1.2.1.

2.9.1.2.2.

2.9.1.2.3.

2.9.1.2.4.

2.9.1.2.5.

2.9.1.2.6.

2.9.1.2.7.

2.9.1.2.8.

2.9.1.2.9.

2.9.1.2.10.

2.9.1.2.11.

spoločnosť FTK Invest, s. r. o., so sídlom Košická 5590/56, 821 08 Bratislava,
IČO: 47 681 080, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 97499/B (ďalej iba „FTK Invest, s. r. o.“),
ktorá vlastní 3 ks akcií,

- vlastnícka štruktúra FTK Invest, s. r. o. je predmetom bodu 2.10

spoločnosť ROŠE s. r. 0., so sídlom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, IČO:
45 334 811, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 64904/B (ďalej iba „ROŠE s. r. o.“) ktorá
vlastní 3 ks akcií,

- vlastnícka štruktúra ROŠE s. r. o. predmetom bodu 2.11

spoločnosť DMM Invest s.r.o., so sídlom Pod Dráhami 6513/17, 960 01
Zvolen, IČO: 52 820 173, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 37865/8 (ďalej iba „DMM
Invest s.r.o.“), ktorá vlastní 3 ks akcií,

- vlastnícka štruktúra DMM Invest s.r.o. je predmetom bodu 2.12

Ing. Viktor Karel, dát. nar. 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3 ks akcií,

Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks akcií,

Ing. Rastislav Knotek, dát. nar, 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks
akcií,

Ing. Daniela Miillerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorá vlastní 1 ks
akcií,

Ing. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3 ks
akcií,

Ing. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01
Martin, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks
akcií,

Ing. Róbert Turanský, dát, nar, 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks akcií,

Ing, Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní | ks akcií.

Akcionári spoločnosti DOAS SK sú zároveň jedinými osobami, ktoré:

2.9.1.3.1.
2.9.1.3.2.

2.9.1.3.3.

majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DOAS SK:
majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DOAS SK alebo akéhokoľvek
ich člena:

majú právo na hospodársky prospech z podnikania DOAS SK alebo z inej jeho
činnosti.

Osoby, ktoré vlastnia 3 kusy akcií spoločnosti DOAS SK (akcionári s najväčším podielom
v DOAS SK) majú nepriamo podiel na Partnerovi vo výške 3,67% (1,66% + 1,83% +
0,07% + 0,11%), určený nasledovne:
2.9.14.1. časť podielu z dôvodu, že DOAS SK, v ktorom majú podiel 14,29 % je priamo
akcionár Metrostavu spodielom — 23,18% aMetrostav je jediným
akcionárom Subrema s podielom 100%, pričom Subterra je 50%-ný akcionár
TERRAFIN GROUP attento má podiel 100% v spoločnosti Trilet Ground
Services, ktorá má podiel 100% v Partnerovi (14,29/100 x 23,18/100 x 100/100
x 50/100 x 100/100 x 100/100 — 1,66%),

2.9.1.4.2. časť podielu z dôvodu, že DOAS SK, v ktorom majú podiel 14,29% má podiel
50% v spoločnosti DDM Group, ktorá je akcionárom Metrostavu s podielom
51,34% a Metrostav je jediným akcionárom Subrerra s podielom 100%,
pričom Subterra je 50%-ný akcionár TERRAFIN GROUP a tento má podiel
100% v spoločnosti Trilet Ground Servíces, ktorá má Podiel 100% v Partnerovi
(14,29/100 x 50/100 x 51,34/100 x 100/100 x 50/100 x 100/100 x 100/100 x
100 — 1,83%),

2.9.143. časť podielu z dôvodu, že DOAS SK, v ktorom majú podiel 14,29% má podiel
6% v DOAS CZ, ktorý je 17,04%-ný akcionár Metrostavu, ktorý má podiel
v Subrerre 100%, pričom Subterra je 50%-ný akcionár TERRAFIN GROUP
a tento má podiel 100% v spoločnosti Trilet Ground Services, ktorá má podiel
100% v Partnerovi (14,29/100 x 6/100 x 17,04/100 x 100/100 x 50/100 x
100/100 x 100/100 x 100 — 0,07%) a

2.9.1.4.4. časť podielu z dôvodu, že DOAS SK, v ktorom majú podiel 14,29% má podiel
6% v DOAS CZ, ktorý má okrem priameho podielu v Metrostave súčasne aj
priamy podiel 50% v DDM Group, ktorá je akcionárom Metrostavu s podielom
51,34% a Metrostav je jediným akcionárom Subrerra s podielom 100%,
pričom Subterra je 50%-ný akcionár TERRAFIN GROUP a tento má podiel
100% v spoločnosti Trilet Ground Services, ktorá má Podiel 100% v Partnerovi
(14,29/100 x 6/100 x 50/100 x 51,34/100 x 100/100 x 50/100 x 160/100 x
100/100 x 100 —0,11%3).

2,10, FTK Invest, s, r. 0.

2.10.1.

2.102,

Z Podkladov je zrejmé, že FTK Invest, s. r. o., vlastník 3 ks akcií spoločnosti DOAS SK, je slovenskou
obchodnou spoločnosťou pričom:

2.10.1.1. základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.000,- EUR,

2.10.1,2, jediným spoločníkom FTK Invest, s. r. o. je Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar. 16.09.1970,
bytom Košická 5590/56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej

republiky.
Ing. Tomáš Klepetko je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2.10.2.1. má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní FTK Invest, s.r.o.:

2.10.2.2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v FTK Invest, s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena:

2.10.2.3. má právo na hospodársky prospech z podnikania FTK Invest, s.r.o. alebo z inej jej činnosti.

2.11. ROŠE s. r. o.

2.1.1.

Na základe podkladov možno konštatovať, že ROŠE s.r. o., vlastník 3 ks akcií spoločnosti DOAS SK,
je slovenskou obchodnou spoločnosťou pričom:

2.11.1.1. základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.100,- EUR,

2.11.1.2. má 3 spoločníkov, pričom výška obchodného podielu každého spoločníka je 1/3.
Spoločníkmi sú nasledovné fyzické osoby:

2.11.1.2.1. MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70,
841 06 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky:

2.11.1.2.2. Ing. Dana Apalovičová, dát, nar, 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky a.
2.12,

2.11.1.2.3. Ing. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

2.11.2. Spoločníci spoločnosti ROŠE s. r. o. sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.11.2.1
2.11.2.2.

majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní ROŠE s. r. o.:majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v ROŠE s. r. o. alebo akéhokoľvek ich člena:

2.11.2.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania ROŠE s. r. o. alebo z inej jeho činnosti.

DMM Invest s.r.o.

2.12.1. Na základe podkladov možno konštatovať, že DMM Invest s.r.o., vlastník 3 ks akcií spoločnosti DOAS
SK, je slovenskou obchodnou spoločnosťou pričom:

2.12.1.1. základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.000,- EUR,
2.12.1.2. —má3 spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

2.12.1.2.1. Ing. Dušan Mráz, dát. nar. 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, s veľkosťou obchodného
podielu 40%:

2.12.1.2.2. Ing. Martin Mráz, dát. nar. 12.11.1980, bytom Kimovská 9360/38, 960 01
Zvolen, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, s veľkosťou
obchodného podielu 30%:

2.12.1.2.3. MUBr. Marcela Šoltýsová, dát. nar. 25.11.1981, bytom 1. mája 3, 962 31 Sliač,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, s veľkosťou obchodného
podielu 30%.

2.12.2. Spoločníci spoločnosti DMM Invest s.r.o. sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.12.2.1. majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DMM Invest s.r.o.:

2.12.2.2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DMM Invest s.r.o. alebo akéhokoľvek ích člena:

2.12.2.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania DMM Invest s.r.o. alebo z inej jeho
činnosti.

„ Na základe uvedených skutočností žiadna fyzická osoba nemá podiel v Partnerovi vyšší ako 12,50 %.

Z uvedeného vyplýva, že žiadna fyzická osoba sama nesplňa kritériá uvedené v ust. $ 6a odseku 1 písm. a)
zákona č. 297/2008 Z.z..

Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera tvorí prílohu (Príloha 1) k verifikačnému dokumentu.

. Okrem všetkých uvedených skutočností sa Oprávnená osoba pri preskúmaní Podkladov zamerala aj na iné

vzťahy subjektov patriacich do vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera, a to najmä na existenciu osobitných
práv ako sú vlastnícke práva, práva na riadení alebo iné práva spojené s výkonom práv v Partnerovi, a to aj
právo na podiel držaný akoukoľvek formou pre tretiu osobu a právo akokoľvek, a to aj fakticky uplatňovať
podstatný vplyv na Partnera (v texte aj ako Osobitné práva). Oprávnená osoba preskúmala, či za účelom
výkonu Osobitných práv v Partnerovi a ovládania Partnera nie sú uzatvorené akékoľvek zmluvy, vydané
akékoľvek cenné papiere, najmä čí nie sú vydané akcie na doručiteľa, uzatvorené zmluvy o tichom
spoločenstve, dohody, ani koordinovaný alebo spoločný alebo faktický postup medzí ktorýmikoľvek osobami,
ktoré sú vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera, či podiel v Partnerovi nie je akokoľvek, ani fakticky
držaný pre tretiu osobu, ani v držiteľskej správe a či okrem osôb uvedených v podkladoch od Partnera,
v organizačnej (riadiacej) štruktúre Partnera sa žiadna iná osoba podstatnejším spôsobom nepodieľa na riadení
Partnera. Na základe uvedeného bolo zistené, že osoby uvedené v bode Z. 14.1, ktoré majú nepriamy podiel na
hlasovacích právach v Partnerovi alebo vykonávajú vplyv v Partnerovi uzatvorili dohodu o spoločnom postupe
a osoby s nepriamym podielom v Partnerovi uvedené v bode 2.14.2 konajú koordinovaným postupom.

2,14.1. Oprávnená osoba pri preskúmavaní Podkladov zistila, že niektoré z osôb, ktoré majú nepriamy podiel
na hlasovacích právach v Partnerovi alebo vykonávajú vplyv v Partnerovi uzatvorili dohodu
o spoločnom postupe, v zmysle ktorej prejednávajú otázky týkajúce sa spoločnosti Metrostav a ňou
ovládaných osôb (ďalej aj ako Dohoda o spoločnom postupe). Vzhľadom na skutočnosť, že Metrostav
má podiel 100% v spoločnosti Subterra, Subterra má podiel 50% v spoločnosti TERRÁFIN GROUP,
pričom táto má podiel 100% v spoločnosti Trilet Ground Services, a.s., ktorá má podiel 100%
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
podľa ust. $ 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z, o registri partnerov verejného sektora
(v texte aj ako zákon o RPVS)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Tomášek £ partners, s. r. o.

sídlo: Rožňavská 2, 821 01 Bratislava

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 53018/B

Ičo: 36 858 811

konajúc: JUDr. Juraj Tomášek, advokát a konateľ

(v texte aj ako Oprávnená osoba)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Zakládání Group a.s.

sídlo: Thámova 181/20, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika

zapísaná: v obchodnom registri vedenom Mčstskským soudem v Praze, oddiel B, vložka 2664
IČO: 61858013

(v texte aj ako Partner)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera (v texte len KUV)
v zmysle ust. $ 11 ods. 6 zákona o RPVS.

1. Východiskové informácie a podklady
1,1. Zaúčelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou preskúmané nasledovné:
1.1.1. Podklady k Partnerovi
- Výpis z obchodného registra
- Stanovy zo dňa 27.09.2016
- > Rozhodnutia jediného akcionára
- Výročná správa spoločnosti za rok 2018
- Účtovná závierka ku dňu 31.12,2018
- Správa o vzťahoch medzi prepojenými osobami v zmysle $82 zákona č. 90/2012
- Správa nezávislého audítora zo dňa 07.02.2019
- Vyhlásenie Partnera a štatutárov
1.12. Podklady k Trilet Ground Services, a.s.
- Výpis z obchodného registra
- Stanovy vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.06.2017
- Rozhodnutia jediného akcionára

- Zoznam akcionárov
Výročná správa spoločnosti za rok 2018

Účtovná závierka ku dňu 31.12.2018

Správa o vzťahoch medzi prepojenými osobami v zmysle $82 zákona č. 90/2012
Správa nezávislého audítora zo dňa 27.02.2019

Vyhlásenie Trilet Ground Services, a.s, a štatutárov

Podklady k TERRAFIN GROUP, a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.11.2014
Zápisnice z valných zhromaždení

Zoznam akcionárov

Výročná správa spoločnosti za rok 2018

Účtovná závierka ku dňu 31.12.2018

Správa nezávislého audítora zo dňa 02.02.2019
Vyhlásenie TERRAFIN GROUP, a.s. a štatutárov

Podklady k TERRÁFIN, a.s.

Výpis z obchodného registra

Stanovy vo forme notárskej zápisnice zo dňa 01.08.2014
Zápisnice z valných zhromaždení

Zoznam akcionárov

Výročná správa spoločnosti za rok 2018

Účtovná závierka ku dňu 31.12.2018

Správa nezávislého audítora zo dňa 13.04.2019
Vyhlásenie TERRAFIN, a.s. a štatutárov

Podklady k Subterra a.s.

Výpis z obchodného registra

Zoznam akcionárov

Zakladateľská listina zo dňa 24.03.1992
Stanovy zo dňa 25.4.2017

Rozhodnutia jediného akcionára

Výročná správa za rok 2018

Účtovná závierka ku dňu 31.12.2018

Správa nezávislého audítora zo dňa 18.03.2019
Organizačný poriadok účinný od 01.01.2018 a organizačná schéma
Podpisový poriadok účinný od 01.01.2020
Systém riadenia a práce účinný od 01.01.2018
Zoznam udelených plných mocí k 31.12.2019
Vyhlásenie Subterra a.s. a štatutárov

Podklady k spoločnosti Metrostav a.s.

Výpis z obchodného registra
Stanovy k 16.5.2019

Zoznam akcionárov, ktorí vlastnia 120 ks akcií a viac
2.13.1.11,

2.13.1.12.

2.13.1.13.

2.13.1.14.

2.13.1.15.

2.13.1.16.

2.13.1.17,

2.13.1.18.

2.13.1.19.

2.13.1.20.

2.13.1.21.

2.13.1.22.

2.13,1.23,

Ing. Dušan Mráz, dát. nar.: 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01 Martin,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 033 61 Vrútky,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Daniela Millerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická S6, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. František Klepetko, dát. nar. 20.11.1937, bytom Royova 14, 831 01 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar. 16.09.1970, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Ivan Šesták, dát. nar. 14, 09,1943, bytom Havelkova 32, 841 03 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70, 841 06
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04,1980, bytom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

2.13.2. Oprávnená osoba okrem uzatvorenej Dohody o spoločnom postupe zistila, že niektoré osoby
s nepriamym podielom na hlasovacích právach v Partneroví konajú vsúvislosti s Partnerom
koordinovaným postupom, pričom za koordinovaný postup oprávnená osoba považuje neformálny
spoločný postup akcionárov pri výkone hlasovacích práv a pri prejedávaní podstatných záležitosti
spoločnosti TERRAFIN, a.s. (ďalej ako „Koardinovaný postup“). Vzhľadom na skutočnosť, že
TERRAFIN, má podiel 50% v spoločnosti TERRAFIN GROUP, pričom táto má podiel 100% v
spoločnosti Trilet Ground Services, a.s., ktorá má podiel 100% v Partnerovi sa tento Koordinovaný
postup prejavuje aj v Partnerovi, Oprávnená osoba zistila Koordinovaný postup medzi nasledovnými

osobami:
2.13.2.1.

2.13.2.2.

2.13.2.3.

2.13.2.4.

Ing. Zdenčk Rataj, dát, nar. 15.07.1941, bytom Marie Cibulkové 1615/1b, Nusle, 140 00
Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky,

Ing, Milan Král, dát. nar. 20.09.1950, bytom Na prúhonu 309, 413 01 Vdomice, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing. Ladislav Holík, dát. nar. 09.01.1953, bytom K lukám 650/14, Libuš, 142 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky,

Ing. František Peč, dát. nar. 08.08.1941, bytom Na vysočanských vinicích 823/6,
Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika, občan Českej republiky.

2.14. Riadiaca štruktúra Partnera

2.14.1. Štatutárnym orgánom Partnera je predstavenstvo,

2.14.2. Členmi predstavenstva Partnera sú:

2.14.2.1.

2.14.2.2.

Ing. Zdenšk Rataj, dát. nar. 15.07.1941, bytom Marie Cibulkové 1615/1b, Nusle, 140 00
Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky, predseda predstavenstva:

Ing. Aleš Skalický, dát. nar. 10.04.1962, bytom Na palouku 3237/9, Strašnice, 100 00
Praha 10, Česká republika, občan Českej republiky, člen predstavenstva:
2.14.2.3. Ing. Zdenčk Studený, dát. nar. 19.02.1967, bytom Zelinova 5586, 760 05 Zlín, Česká
republika, občan Českej republiky, člen predstavenstva.2.143. V mene Partnera konajú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých musí byť jeden predseda
alebo podpredseda predstavenstva.
2.14.4. Partner nemá ustanoveného prokuristu.
2.14.5. Členmi dozornej rady Partnera sú:
2.14.5.1. Ing. František Peč, dát. nar. 08.08.1941, bytom Na vysočanských vinicích 823/6,
Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika, občan Českej republiky, predseda
2.14.5.2. Ing. Milan Král, dát. nar. 20.09.1950, bytom Na prúhonu 309, 413 01 Všdomice, Česká
republika, občan Českej republiky.
2.14.6. Podľa Podkladov a informácií od Partnera vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti
štatutárneho orgánu sú len nasledovné osoby:
9.14.61. Lenka Horáková, dát. nar. 18.11.1954, bytom Zvonková 1435, 363 42 Horní Jirčany,
Česká republika, občan Českej republiky, asistentka predsedu predstavenstva,
2.14.62. Ing. Tomáš Kiefer, dát. nar. 03.05.1973, bytom. Tiemblat 91, 251 65 Ondťejov, Česká
republika, občan Českej republiky, výrobný námestník,
2.14.63. Roman Fuksa, dát. nar. 16.02.1989, bytom Kľižatky 168, 267 01 Králňv Dvúr, Česká
republika, občan Českej republiky, technik.
Identifikácia KUV

Na základe informácií z Podkladov apo ich kontrole, Oprávnená osoba na účely zákona o RPVS3
identifikovala podľa $ 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. a podľa 8 6a ods. 3 tohto zákona v dôsledku
uzatvorenej dohody o spoločnom postupe a koordinovaného postupu ako konečného užívateľa výhod aj každú
fyzickú osobu, ktorá sama nesplňa kritériá konečných užívateľov výhod, avšak spoločne s inou osobou
konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z rozhodujúcich kritérií. Preto sú
konečnými užívateľmi výhod nasledovné osoby:

3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.

lng. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká
republika, občan Českej republiky,

Jití Bélohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00 Praha 9, Česká republika,
občan Českej republiky,

Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Zdenčk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 235 1/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
Česká republika, občan Českej republiky,

Ing. Jindčích Hess, dát. nar. 13.05.1940, bytom Dunovského 526/26, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing. Jindľich Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany, Česká republika,
občan Českej republiky,

Silvie Hessová, dát. nar. 09.03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66 Mirošovice, Česká republika,
občan Českej republiky,

Ing. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom. Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing. František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Viktor Karel, dát. nar. 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Dušan Mráz, dát. nar. 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,
3.2.

3.3.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.

3.1.17,

3.1.18.

3.1.19.

3.1.20.

3.1.21.

3.1.22.

3.1.23.

3.1.24.

3.1.25.

3.1.26.

3.1.27.

ing. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01 Martin, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,
Ing. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Horná 34, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Daniel Knotek, dát, nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Daniela Múllerová, dát. nar, 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. František Klepetko, dát. nar, 20.11.1937, bytom Royova 14, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Tomáš Klepetko, dát, nar. 16.09.1970, bytom Košická 56, 821 04 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Ivan Šesták, dát. nar. 14. 09.1943, bytom Havelkova 32, 841 03 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky,

MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70, 841 06 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky,

Ing. Zdenék Rataj, dát. nar. 15.07.1941, bytom Marie Cibulkové 1615/1b, Nusle, 140 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky,

Ing, Mitan Král, dát. nar. 20.09.1950, bytom Na prúhonu 309, 413 01 Všdomice, Česká republika,
občan Českej republiky,

Ing. Ladislav Holík, dát. nar, 09.01.1953, bytom K lukám 650/14, Libuš, 142 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky,

Ing, František Peč, dát. nar. 08.08.1941, bytom Na vysočanských vinicich 823/6, Vysočany, 190 00
Praha 9, Česká republika, občan Českej republiky.

Okrem osôb uvedených v bode 3.1. Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá skutočne
ovláda alebo kontroluje Partnera, ani žiadnu fyzickú osobu, v prospech ktorej Partner vykonáva svoju činnosť
alebo obchod, najmä neidentifikovala žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi
alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ích člena,

ovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v bodoch 3.2.1 a 3.2.2,
má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,

sama nesplňa kritériá podľa predošlých bodov 3.2.1. až 3.2.4., avšak spoločne inou osobou
konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Za účelom výkonu Osobitných práv v Partnerovi a ovládania Partnera neboli Oprávnenou osobou okrem
dohody o spoločnom postupe podľa bodu 2.13.1 a koordinovaného postupu podľa bodu 2.13.2 zistené
uzatvorené akékoľvek zmluvy ani vydané akékoľvek cenné papiere (iné ako kmeňové akcie na meno), najmä

3.3.1.
3.3.2.

nie sú vydané akcie na doručiteľa,

nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve,
3.3.3. neexistujú žiadne dohody, ani koordinovaný alebo spoločný alebo faktický postup medzi
ktorýmikoľvek osobami, ktoré sú vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera,

3.34, okrem osôb uvedených v podkladoch od Partnera, v organizačnej (riadiacej) štruktúre Partnera sa
žiadna iná osoba podstatnejším spôsobom nepodieľa na riadení Partnera.

3.3.5. Podiel v Partnerovi nie je akokoľvek, ani fakticky držaný pre tretiu osobu, ani v držiteľskej správe.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií vyplývajúcich
z predložených Podkladov neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera žiadnu fyzickú
osobu, ktorá má postavenie verejného funkcionára v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

Informácie k $ 11 ods. 6 písm. d) zákona o RPVS

Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
postupovala nestranne s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom
dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Príloha 1. Vlastnícka štruktúra Partnera
Príloha č. 1: Vlastnícka štruktúra Partnera.Ing. Zdenšk Šinovský — 206

Ing. Tornáš Klepedko ŇIULI. Jarenila Gajdárová 13
Ing. Dana Apalovičná — 13
dng. Totmáš Šesták 13
100% |
FK Ivor, 3. r. 0. BOŠE 3.1.0
14,29%] 14.23%
u ý
6% Ing. Viktor Karel 145%

DOAS Č: ÉDOÁSŠK, a.s.
k STYRI TOT
[PREZILI A Tre Daniel Knoték 171
Ing. Jit Blohlav 85 Tug. Rastisluv Rnoteko— 4,76%
hy. ndichliess ml 10% Ing. Dušan klráz 142%
Silvie Hessoví [7 [ag Daniela Millerová 3,76% |

František Koči O $4 Ing. Franek Pok 149%
Jes. Ján Dudš $a lng. Viliam Tomy 478
Ing, Róbert Turanský 416%
s Ing. Beznislav Turanský 4,76%
17.04% 33,18%
DDM Gromp, as.
[TT 131% 51%
Ing. Záenšk Stnovský 131% b
Ing. Pavel Pilát 131%
RAOOTESNENITŤÁ | ——> Metrostav, as.
[TREVNIE 046% Ostatni 2,74 % (drobnú akerorái)
100% 1004.
< Tog Zdenék Retaj 755
Subterraas. TERRAFIN, as. bg MienKril 5%
Ing. Ladislav Ho 2%
Ing. František Peč 5%
50% Sa| 100%

Trdet Grouná Services, 1.5

Zakládini Group 2..
Fat)
V Bratislave dňa 12.02,2020

Oprávnená osoba:

Tomášek 4 Báťine
4 o 2ňdiska 2
Tomášek « partners, s.r.o. 078 PISLÁVA z
JUDr. Juraj Tomášek
advokát a konateľ

18, $.r.o,
- Akcionárska štruktúra spoločnosti
+ Súhrnná výročná správa skupiny Metrostav za rok 2018
- Štatút skupiny Metrostav
- Organizačný poriadok účinný od 01.01.2020
- Podpisový poriadok účinný od 91.01.2020
- Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
- Vyhlásenie Metrostav a.s. a štatutárov
1.1,7. Podklady k spoločnosti DDM Group a.s.
- Výpis z obchodného registra
- Stanovy zo dňa 08.05.2014 v aktuálnom a úplnom znení
- Potvrdenie zoznamu akcionárov
- Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
- Výročná správa za rok 2018
- Vyhlásenie DDM Group a.s. a štatutárov
1.1.8. Podklady k spoločnosti DOAS CZ a.s,
- Výpis z obchodného registra
- Stanovy zo dňa 06.05.2014 v aktuálnom a úplnom znení
- Potvrdenie zoznamu akcionárov
- Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
- Výročná správa za rok 2018
- Vyhlásenie DOAS CZ a.s. a štatutárov
1.1.9. Podklady k spoločnosti DOAS SK, a.s.
- Výpis z obchodného registra
- Stanovy zo dňa 25.08.2014 v aktuálnom a úplnom znení
- Potvrdenie zoznamu akcionárov
- Zápisnice z valných zhromaždení s prezenčnými listinami
- Výročná správa za rok 2018
- Vyhlásenie DOAS SK a.s. a štatutárov
1.1.10. Podklady k spoločnosti FTK Invest, s. r. o.
- Výpis z obchodného registra
- Zakladateľská listina zo dňa 13.04.2015 v aktuálnom a úplnom znení
- Vyhlásenie FTK Invest, s. r. o. a štatutárov
1.1.11. Podklady k spoločnosti ROŠE s. r. o.
- Výpis z obchodného registra
- Spoločenská zmluva zo dňa 12.04.2010 v aktuálnom a úplnom znení
- > Vyhlásenie ROŠE s. r. o. a štatutárov
1,1.12. Dohoda o spoločnom postupe zo dňa 10.07.2017 v znení dodatku
1.1.13. Občianske preukazy KUV
1.1.14. Vyhlásenia konečných užívateľov výhod
(v texte aj ako Podklady).
2.1.

2.2.

2.3.

Na základe Podkladov Oprávnená osoba identifikovala nasledovnú vlastnícku a riadiacu štruktúru

Partnera
Partner
2.1.1. Po preskúmaní všetkých podkladov je zrejmé, že Partner je obchodnou spoločnosťou zriadenou
podľa právneho poriadku Českej republiky pričom:
2.1.1.1. — základné imanie v celkovej výške 31 100 000,- Kč je rozvrhnuté na 1 100 ks kmeňových
akcií na meno vzaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 1.000,- Kč a 30 ks
kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 1.000.000,- Kč:
2.1.1.2. jediným akcionárom Partnera je spoločnosť Trilet Ground Services, a.s., IČ: 250 56 514,
sídlom U Rakovky 849, Kunratice, 148 00 Praha 4, Česká republika (ďalej ako „Trilet
Ground Services“)
2.1.2, Spoločnosť Trilet Ground Services je zároveň jedinou osobou, ktorá:

2.1.2.1. — mápriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Partnerovi,

2.1.2.2. — má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena:

2.1.2.3. — má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti.

Trilet Ground Services

2.2.1.

2.2.2.

Z Podkladov je zrejmé, že Trilet Ground Services je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa českého

právneho poriadku, pričom:

2.2.1.1. — základné imanie vcelkovej výške 296.645.400,- Kč je rozvrhnuté na 2.966.454 ks
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 100,- Kč,

2.2.1.2. — jediným akcionárom Trilet Ground Services je spoločnosť TERRAFIN GROUP, a.s., IČ:
271 34571, sídlom U Rakovky 849, 14800 Praha 4, Česká repuhlíka (ďalej ako
„TERRAFIN GROUP“).

Spoločnosť TERRAFIN GROUP je zároveň jedinou osobou, ktorá:
2.2.2.1. — mäpriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imani v Trilet Ground Services:

2.2.2.2. — mä právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Trilet Ground Services alebo akéhokoľvek ich
člena:

2.2.2.3. — má právo na hospodársky prospech z podnikania Trilet Ground Services alebo z inej jej
činnosti.

TERRAFIN GROUP

2.3.1.

Po preskúmaní všetkých podkladov je zrejmé, že TERRAFIN GROUP je obchodnou spoločnosťou
zriadenou podľa právneho poriadku Českej republiky, pričom:

2.3.1.1. — základné imanie v celkovej výške 761.600.000,- Kč je rozvrhnuté na 7.616 ks kmeňových
akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 100.000,- Kč:
2.3.1.2. — spoločnosť TERRAFIN GROUP má 2 akcionárov, a to:

2.3.1.2.1. spoločnosť TERRAFIN, a.s., IČ: 271 92 075, so sídlom U Rakovky 849,
Kunratice, 148 00 Praha 4, Česká republika (ďalej ako „TERRAFITN“), ktorá
vlastní 50 % všetkých akcií,

2.3.1.2.2. spoločnosť Subterra a.s., IČ: 45309612, so sídlom Koželužská 2246/5, Libeň,
130 00 Praha 8 Česká republika (ďalej ako „Subterra“), ktorá vlastní 50 %
všetkých akcií.
Spoločnosti TERRAFIN a Subterra sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.3.2.1. — majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní TERRAFIN GROUP:
2.3.2.2. — majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,

dozorný orgán alebo kontrolný orgán v TERRAFIN GROUP alebo akéhokoľvek ich
člena:
2.4.

2.5.

2.6.

2.3.2.3.

TERRAFIN

majú právo na hospodársky prospech z podnikania TERRAFIN GROUP alebo z inej jeho
činnosti.

2.4.1. Z Podkladov je zrejmé, že TERRAFIN je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa českého právneho
poriadku, pričom:

2.4.1.1.

2.4.1.2.

2.4.1.3.

2.4.14.

Subterra

základné imanie v celkovej výške 2.000.000,- Kč je rozvrhnuté na 2.000 ks kmeňových
akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 1.000,- Kč,

spoločnosť TERRAFIN má 4 akcionárov:

2.4.1.2.1. Ing. Zdenšk Rataj, dát, nar. 15.07.1941, bytom Marie Cibuľkové 1615/1b,
Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní
500 ks akcií predstavujúcich podiel 25 %,

2.4.1,2.2. Ing. Milan Král, dát. nar. 20,09,1950, bytom Na prňhonu 309, 413 01
Všdomice, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 500 ks
akcií predstavujúcich podiel 25 %,

2.4.1.2.3. lng. Ladislav Holík, dát. nar. 99.01.1953, bytom K lukám 650/14, Libuš, 142
90 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 500 ks
akcií predstavujúcich podiel 25 %,

2.4.1.2.4. Ing. František Peč, dát. nar, 08.08.1941, bytom Na vysočanských vinicích
823/6, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika, občan Českej republiky,
ktorý vlastní 500 ks akcii predstavujúcich podiel 25 %.

Akcionári spoločnosti TERRÁFIN sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.4.1.3.1. majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní TERRAFIN:

2.4.1,3.2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v TERRAFIN alebo
akéhokoľvek ich člena:

2.4.1.3.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania TERRAFIN alebo z inej
jeho činnosti.

Každý z akcionárov spoločnosti TERRAFIN má prostredníctvom svojho 25%-ného
podielu v spoločnosti TERRAFIN nepriamy podiel 12,50% v Partnerovi vzhľadom na
skutočnosť, že TERRAFIN, a.s. má podiel 50% v spoločnosti TERRAFIN GROUP, a.s.,
pričom TERRAFIN GROUP, a.s. má podiel 100% v spoločnosti Trilet Ground Services,
a.s., ktorá má podiel 100% v Partnerovi (25/100 x 50/100 x 100/100 x 100/100 x 100—
12,50%)

2.5.1. Z Podkladov je zrejmé, že Subterra je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa českého právneho
poriadku, pričom:

2.5.1.1.

2.3.1.2.

základné imanie v celkovej výške 546.229.000,- Kč je splatené v celom rozsahu a je
rozvrhnuté na 546.229 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou
hodnotou 1.000,- Kč:

Jediným akcionárom Subterra je spoločnosť Metrostav a.s., IČ: 000 14 915, so sídlom
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika (ďalej ako „Metrostav“)

2.5.2. Spoločnosť Metrostav je zároveň jedinou osobou, ktorá:

2.5.2.1.
2.5.2.2.

2.5.2.3.

Metrostav

má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní v Subterra:

má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Subterra alebo akéhokoľvek ich člena:

má právo na hospodársky prospech z podnikania Subterra alebo z inej jej činnosti.

2.6.1. Podľa Podkladov je spoločnosť Metrostav akciovou spoločnosťou založenou na základe právneho
poriadku Českej republiky, pričom:
2.7.

2.8.

2.6.1.1.

2.6.1.2.

2.6.1.3.

DDM Group

základné imanie spoločnosti Metrostav, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje
sumu 790.666.800,- Kč. Základné imanie je rozvrhnuté na 7.906.668 ks kmeňových akcií
na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 100,- Kč.

podľa zoznamu akcionárov priamy podiel v Metrostave vo výške viac ako 5 % majú tieto

osoby:

2.6.1.2.1. DDM Group a.s. so sídlom Ovocný trh 573, 110 00 Praha 1, Česká republika,
1ČO: 256 06492 (ďalej iba DDM Group) s počtom akcii 4.059.580 ks,
predstavujúcimi podiel 51,34%,

2.6.12.2. DOAS CZ a.s. so sidlom Ovocný trh 373, 110 00 Praha 1, Česká republika,
1ČO: 264 63 954 (ďalej iba DOAS CZ) s počtom akcií 1.347.489 ks,
predstavujúcimi podiel 17,04%,

2.6.1.2.3. DOAS SK, a.s., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika, 1ČO: 359 56 381 (ďalej iba DOAS SK) s počtom akcií 1.832.407
ks, predstavujúcimi podiel 23,18%.

Ostatné akcie spoločnosti Metrostav predstavujúce podiel 8,44 % sú vo vlastníctve

minoritných akcionárov, ktorými sú iné fyzické osoby alebo právnické osoby, tuzemské

aj zahraničné.

2.7.1. Po preskúmaní všetkých podkladov je zrejmé, že DDM Group a.s. je obchodnou spoločnosťou
zriadenou podľa právneho poriadku Českej republiky pričom:

2.7.1.1.

2.7.1.2.

základné imanie v celkovej výške 408.000.000,- Kč je rozvrhnuté na 40.800 ks akcií na
meno y listinnej podobe s menovitou hodnotou 10.000,- Kč:

z predloženého zoznamu akcionárov je zrejmé, že spoločnosť DDM Group má 2
akcionárov: spoločnosť DOAS CZ, ktorá vlastní 50 % všetkých akcií a spoločnosť DOAS
SK, ktorá vlastní 50 % všetkých akcií.

2.7.2. Spoločnosti DOAS CZ a DOAS SK sú zároveň jedinými osobami, ktoré:

2.7.2.1.
2.7.2.2.

2.7.2.3.

DOAS CZ

majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DDM Group,

majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DDM Group alebo akéhokoľvek ich člena:

majú právo na hospodársky prospech z podnikania DDM Group alebo z inej jeho
činnosti.

2.8.1. Z Podkladov je zrejmé, že DOAS CZ je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Českej repuhliky pričom:

2.3.1.1.

2.8.1.2.

základné imanie v celkovej výške 2.000.000,- Kč je rozvrhnuté na 100 ks kmeňových
akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 20.000,- Kč:

spoločnosť DOAS CZ má 8 akcionárov:

2.8.1.2.1. Ing. Zdenšk Šinovský, dát, nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhiíkem 2351/4,
Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní
20 ks akcií,

2.8.1.2.2. Ing. Pavel Pilát, dát. nar, 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň,
180 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 20 ks
akcií,

2.8.1.2.3. Jiží Bšlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlidce 827/52, 190 00 Praha
9, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 20 ks akcií,

2.8.1.24. lng. lindťich Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66
Jevany, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 10 ks akcií,

2.8.1.2.5. Silvie Hessová, dát. nar. 09.03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66
Mirošovice, Česká republika, občan Českej republiky, ktorá vlastní 10 ks
akcií,
2.8.1.3.

2.8.14.

2.8.1.2.6. Ing. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice,
158 00 Praha 5, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 8 ks
akcií,

2.8.1.2.7. Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 6
ks akcií,

2.8.1.2.8. DOAS SK, ktorá vlastní 6 ks akcií, pričom vlastníckej štruktúre tohto
akcionára je venovaný bod 2.9.

Akcionári spoločnosti DOAS CZ sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.8.1.3.1. majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DOAS CZ,majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DOAS CZ alebo
akéhokoľvek ich člena:

2.8.1.3.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania DOAS CZ alebo z inej
jeho činnosti.

Akcionári spoločnosti DOAS CZ majú prostredníctvom tohto podielu nepriamy podiel
v Partnerovi. Osoby, ktoré vlastnia 20 kusov akcií spoločností DOAS CZ (akcionári
s najväčším podielom) majú nepriamy podiel v Partnerovi v celkovej výške 4,93 %
(1,70% + 2,57 % + 0,66 %), pričom tento nepriamy podiel je tvorený z časti podielom,
ktorý majú v Partnerovi prostredníctvom spoločnosti DOAS CZ az časti ich priamym
podielom vspoločnosti Metrostav. Celkový nepriamy podiel týchto akcionárov
v Partnerovi bol vypočítaný nasledovne:

2.8.1.4.1. časť podielu z dôvodu, že DOAS CZ, v ktorom majú podiel 20 % je priamo
17,04%-ný akcionár Metrostavu, ktorý má podiel v Subrerra 100%, pričom
Subterra je 50%-ný akcionár TERRAFIN GROUP a tento má podiel 100% v
spoločnosti Trilet Ground Services, ktorá má podiel 100% v Partnerovi
(20/100 x 17,04/100 x 100/100 x 50/100 x 100/100 x 100/100 x 100 —
1,70%),

2.8.1.4.2. časť podielu z dôvodu, že DOAS CZ, v ktorom majú podiel 20 % má podiel
50 % v DDM Group, ktorá je akcionárom Metrostavu s podielom 51,34%
a Metrostav je jediným akcionárom Subrerra s podielom 100%, príčom
Subterra je 50%-ný akcionár TERRAFIN GROUP a tento má podiel 100% v
spoločnosti Trilet Ground Services, ktorá má Podiel 100% v Partnerovi
(20/100 x 50/100 x 51,34/100 x 100/100 x 50/100 x 100/100 x 100/100 x100
22,57 %) a

2.8.1.4.3. posledná časť nepriameho podielu v Partnerovi je tvorená tým, že osoby
uvedené vtomto bode (okrem toho aj najväčší akcionári DOAS CZ) sú
priamo alebo prostredníctvom spoločnosti, v ktorej majú 100% podiel
minoritnými akcionármi spoločnosti Metrostav s podielom 1,31%, čo
vzhľadom na skutočnosť, že Metrostav je jediným akcionárom Subrerra
s podielom 100%, pričom Subterra je 50%-ný akcionár TERRAFIN GROUP,
a tento má podiel 100% v spoločnosti Trilet Ground Services, ktorá má Podiel
100% v Partnerovi predstavuje nepriamy podiel v Partnerovi vo výške 0,66%
(1,31/100 x 100/100 x 50/100 x 100/100 x 100/100 — 0,66 %). Osobami
S týmto 0,66%-ným nepriamym podielom v Partnerovi sú:

- ng. Zdenšk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem
2351/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky,
vlastní 103.589 ks akcií Metrostavu,

- mg. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3,
Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní
103.589 ks akcií Metrostavu,

- Jití Bčlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlídce 827/52, 190 00
Praha 9, Česká republika, občan Českej republiky, vlastní
prostredníctvom spoločnosti FRANOLO ESTABLISHMENT, v ktorej
má podiel 100 %, 103.529 ks akcií Metrostavu.
2.9. DOASSK

2.9.1. Na základe podkladov možno konštatovať, že DOAS SK je slovenskou obchodnou spoločnosťou

pričom:

2.9.1.1.

2.9.1.2.

2.9.1.3.

2.9.1.4.

základné imanie v celkovej výške 34.860,- EUR je rozvrhnuté na 21 ks kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 1,660,- EUR:

spoločnosť DOAS SK má 11 akcionárov:

2.9.1.2.1.

2.9.1.2.2.

2.9.1.2.3.

2.9.1.2.4.

2.9.1.2.5.

2.9.1.2.6.

2.9.1.2.7.

2.9.1.2.8.

2.9.1.2.9.

2.9.1.2.10.

2.9.1.2.11.

spoločnosť FTK Invest, s. r. 0., so sídlom Košická 5590/56, 821 08
Bratislava, IČO: 47 681 080, zapísaná vobchodnom registri vedenom
Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 97499/B (ďalej iba
„FTK Invest, s. r. o.“), ktorá vlastní 3 ks akcií,

- vlastnícka štruktúra FTK Invest, s. r. o. je predmetom bodu 2.10

spoločnosť ROŠE s. r. 0., so sídlom Donská 7506/71, 841 06 Bratislava, IČO:
45 534 811, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 64904/B (ďalej iba „ROŠE s, r. o.“) ktorá
vlastní 3 ks akcií,

- vlastnícka štruktúra ROŠE s. r. o. predmetom bodu 2.11

lng, Viktor Karel, dát. nar. 24.03.1942, bytom Radvanská 5, 811 01
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3
ks akcii,
Ing. Daniel Knotek, dát. nar. 25.02.1946, bytom Košická 49, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1
ks akcií,
Ing. Rastislav Knotek, dát. nar. 07.05.1971, bytom Mierová 36, 821 05
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1
ks akcii,

Ing. Dušan Mráz, dát. nar. 06.05.1954, bytom Stromová 472/7, 962 33 Budča,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3 ks akcií,

Ing. Daniela Mllerová, dát. nar. 09.09.1967, bytom Košická 56, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorá vlastní |
ks akcií,

Ing, František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 3
ks akcií,

Ing. Viliam Turanský, dát. nar. 05.06.1941, bytom Priehradná 18, 036 01
Martin, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní I ks
akcií,

Ing. Róbert Turanský, dát. nar. 28.12.1964, bytom Ľ. Štúra 1, 038 61 Vrútky,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 1 ks akcií,

Ing. Branislav Turanský, dát. nar. 18.12.1967, bytom Homá 34, 038 61
Vrútky, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní ] ks
akcií.

Akcionári spoločnosti DOAS SK sú zároveň jedinými osobami, ktoré:

2.9.1.3.1.
2.9.1.3.2.

2.9.1,3.3.

majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní DOAS SK,
majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v DOAS SK alebo
akéhokoľvek ich člena,

majú právo na hospodársky prospech z podnikania DOAS SK alebo z inej
jeho činnosti.

Osoby, ktoré vlastnia 3 kusy akcií spoločnosti DOAS SK (akcionári s najväčším
podielom v DOAS SK) majú nepriamo podiel na Partnerovi vo výške 3,67% (1,66% +
1,83% + 0,07% + 0,11%), určený nasledovne:
2.9.14.1, časť podielu z dôvodu, že DOAS SK, vktorom majú podiel 14,29 % je
priamo akcionár Metrostavu s podielom 23,18% a Metrostav je jediným
akcionárom Subrerra s podielom 100%, pričom Subterra je 50%-ný akcionár
TERRAFIN GROUP a tento má podiel 100% v spoločnosti Trilet Ground
Services, ktorá má podiel 100% v Partnerovi (14,29/100 x 23,18/100 x
100/100 x 50/100 x 100/100 x 100/100 — 1,66%),

2.9.1.4.2. časť podielu z dôvodu, že DOAS SK, vktorom majú podiel 14,29% má
podiel 50% v spoločnosti DDM Group, ktorá je akcionárom Metrostavu
s podielom 51,34% a Metrostav je jediným akcionárom Subrerra s podielom
100%, pričom Subterra je 50%-ný akcionár TERRAFIN GROUP a tento má
podiel 100% v spoločnosti Trilet Ground Services, ktorá má Podiel 100%
v Partnerovi (14,29/100 x 50/100 x 51,34/100 x 100/100 x 50/100 x 100/100
x 100/100 x 100 — 1,83%),

2.9.1.4.3. časť podielu z dôvodu, že DOAS SK, v ktorom majú podiel 14,29% má
podiel 6% v DOAS CZ, ktorý je 17,04%-ný akcionár Metrostavu, ktorý má
podiel v Subrerre 100%, pričom Subterra je 50%-ný akcionár TERRAFIN
GROUP a tento má podiel 100% v spoločnosti Trílet Ground Services, ktorá
má podiel 100% v Partnerovi (14,29/100 x 6/100 x 17,04/100 x 100/100 x
50/100 x 100/100 x 100/100 x 100 — 0,07%) a

29.144. časť podielu z dôvodu, že DOAS SK, vktorom majú podiel 14,29% má
podiel 6% v DOAS CZ, ktorý má okrem priameho podielu v Metrostave
súčasne aj priamy podiel 50% v DDM Group, ktorá je akcionárom
Metrostavu s podielom 51,34% a Metrostav je jediným akcionárom Subrerra
s podielom 100%, pričom Subterra je 50%-ný akcionár TERRAFIN
GROUP a tento má podiel 100% v spoločnosti Trilet Ground Services, ktorá
má Podiel 100% v Partnerovi (14,29/100 x 6/100 x 50/100 x 51,34/100 x
100/100 x 50/100 x 100/100 x 100/100 x 100 —0,11%).

2.10. FTK Invest, s. r. o.

2.10.1. Z Podkladov je zrejmé, že FTK Invest, s. r. o., vlastník 3 ks akcií spoločnosti DOAS SK a.s., je
slovenskou obchodnou spoločnosťou pričom:

2.10.1.1.
2.10.12.

základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.000,- EUR,

jediným spoločníkom FTK Invest, s. r. o. je Ing. Tomáš Klepetko, dát. nar. 16.09.1970,
bytom Košická 5590/56, 821 0% Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej
republiky.

2.10.2. Ing. Tomáš Klepetko je zároveň jedinou osobou, ktorá:

2.10.2.1.
2.10.22.

2.10.2.3.

2.11. ROŠE s. r. o.

má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní FTK Invest, s.r.o.,

má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v FTK Invest, s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena:

má právo na hospodársky prospech z podnikania FTK Invest, s.r.o. alebo z inej jej
činnosti.

2.11.1. Na základe podkladov možno konštatovať, že ROŠE s. r. o. je slovenskou obchodnou spoločnosťou

pričom:
2.11.1.1.
2.11.1.2.

základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 5.100,- EUR,

má 3 spoločníkov, pričom výška obchodného podielu každého spoločníka je 15.

Spoločníkmi sú nasledovné fyzické osoby:

2.11.1.2.1. MUDr. Jarmila Gajdárová, dát. nar. 12.04.1970, bytom Strmý víšok 8070/70,
841 06 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

2.11.1.2.2. Ing. Dana Apalovičová, dát. nar. 19.01.1972, bytom Donská 7506/71, 841 06
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky a

2.11.1.2.3. Ing. Tomáš Šesták, dát. nar. 09.04.1980, bytom Košická 17180/49, 821 08
Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.
2.11.2. Spoločníci spoločnosti ROŠE s. r. o. sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
2.11.2.1. majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní ROŠE s. r. 0.

2.112.2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v ROŠE s. r. o. alebo akéhokoľvek ich člena,

2.11.2.3. majú právo na hospodársky prospech z podnikania ROŠE s. r. o. alebo z inej jeho
činnosti.

„ Na základe uvedených skutočností žiadna fyzická osoba nemá podiel v Partnerovi vyšší ako 12,50 %.

Z uvedeného vyplýva, že žiadna fyzická osoba sama nespíňa kritériá uvedené v ust. $ 6a odseku | písm. a)
zákona č. 297/2008 Z.z.,

Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera tvorí prílohu (Príloha 1) k verifikačnému dokumentu,

. Okrem všetkých uvedených skutočností sa Oprávnená osoba pri preskúmaní Podkladov zamerala aj na iné

vzťahy subjektov patriacich do vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera, a to najmä na existenciu osobitných
práv ako sú vlastnícke práva, práva na riadení alebo iné práva spojené s výkonom práv v Partnerovi, a to aj
právo na podiel držaný akoukoľvek formou pre tretiu osobu a právo akokoľvek, a to aj fakticky uplatňovať
podstatný vplyv na Partnera (v texte aj ako Osobitné práva). Oprávnená osoba preskúmala, či za účelom
výkonu Osobitných práv v Partnerovi a ovládania Partnera nie sú uzatvorené akékoľvek zmluvy, vydané
akékoľvek cenné papiere, najmä či nie sú vydané akcie na doručiteľa, uzatvorené zmluvy o tichom
spoločenstve, dohody, ani koordinovaný alebo spoločný alebo faktický postup medzi ktorýmikoľvek osobami,
ktoré sú vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera, či podiel v Partnerovi nie je akokoľvek, ani
fakticky držaný pre tretiu osobu, ani v držiteľskej správe a či okrem osôb uvedených v podkladoch od
Partnera, v organizačnej (riadiacej) štruktúre Partnera sa žiadna iná osoba podstatnejším spôsobom nepodieľa
na riadení Partnera. Na základe uvedeného bolo zistené, že osoby uvedené vbode 2.13.1, ktoré majú
nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi alebo vykonávajú vplyv v Partnerovi uzatvorili dohodu
o spoločnom postupe a osoby s nepriamym podielom v Partnerovi uvedené v bode2.13.2 konajú
koordinovaným postupom,
2.13.1. Oprávnená osoba pri preskúmavaní Podkladov zistila, že niektoré z osôb, ktoré majú nepriamy podiel
na hlasovacích právach v Partnerovi alebo vykonávajú vplyv v Partnerovi uzatvorili dohodu
9 spoločnom postupe, v zmysle ktorej prejednávajú otázky týkajúce sa spoločnosti Metrostav a ňou
ovládaných osôb (ďalej aj ako Dohoda o spoločnom postupe). Vzhľadom na skutočnosť, že
Metrostav má podiel 100% v spoločnosti Subterra, Subterra má podiel 50% v spoločnosti
TERRAFIN GROUP, pričom táto má podiel 100% v spoločnosti Trilet Ground Services, a.5., ktorá
má podiel 100% v Partnerovi sa Dohoda o spoločnom postupe prejavuje aj v Partnerovi. Účastníkmi
Dohody © spoločnom postupe sú:

2.13.1.1. Ing. František Kočí, dát. nar. 31.10.1960, bytom K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha
5, Česká republika, občan Českej republiky,

2.13.1.2. Jití Bšlohlav, dát. nar. 26.02.1950, bytom Na Vyhlidce 827/52, 190 00 Praha 9, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.13.1.3. Ing. Ján Dudáš, dát. nar. 17.12.1943, bytom Ladislava Dérera 2752/8, 831 01 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

2.13.1.4. Ing. Zdenčk Šinovský, dát. nar. 10.10.1947, bytom Nad Okrouhlíkem 2351/4, Libeň, 180
00 Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky,

2.13.1.5. Ing. Jindfich Hess, dát. nar. 13.05.1940, bytom Dunovského 526/26, Chodov, 149 00
Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky,

2.13.1.6. Ing. Jindčich Hess, dát. nar. 12.01.1973, bytom Spojovací 304, 281 66 Jevany, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.13.1.7. Silvie Hessová, dát. nar. 09.03.1969, bytom Na Výsluní 282, 251 66 Mirošovice, Česká
republika, občan Českej republiky,

2.13.1.8. Ing. Pavel Pilát, dát. nar. 30.06.1959, bytom Nad Okrouhlíkem 2290/3, Libeň, 180 00
Praha 8, Česká republika, občan Českej republiky,

2.13.1.9. Ing, František Potisk, dát. nar. 25.04.1944, bytom Guothova 2756/3, 831 01 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

2.13.1.10, Ing. Viktor Karel, dát. nar.: 24.03.1942, bytom Radvanská 5. 811 01 Bratislava,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×