Vyhlásené obstarávanie

Dodávka, implementácia a podpora obchodného informačného systému


Toto vyhlásené obstarávanie už má uverejnený výsledok. Nájdete ho nižšie v časti výsledky.

Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
eustream, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Neuvedená
Mena:
Hlavný CPV kód:
72000000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž
Dátum vyhlásenia:
26. November 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
21. December 2020
Dátum otvárania ponúk:
21. December 2020
Ponuka musí platiť do:
30. Apríl 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Nie
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Výsledky

Dodávka, implementácia a podpora obchodného informačného systému

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania je dodanie, implementácia a podpora nového obchodného informačného systému, ktorý má nahradiť súčasný obchodný informačný systém (TIS Transmission information systém) obstarávateľa v rozsahu: 1. Dodávka a implementácia informačného systému 2. Podpora informačného systému na obdobie 5 rokov s možnosťou predĺženia o ďalších 5 rokov: Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v Súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×