Vyhlásené obstarávanie

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnica Poprad a. s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 118 831,39
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33195000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
6. Apríl 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
3. Máj 2021
Dátum otvárania ponúk:
3. Máj 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie elektronických ponúk v systéme EVO je verejné podľa § 52 ods. 2 ZVO.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 2

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, rodzelená na 6 častí. Opis predmetu zákazky ku každej časti je v samostatných prílohách, ktoré verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×