Vyhlásené obstarávanie

Modernizácia telefónnej ústredne


Toto vyhlásené obstarávanie už má uverejnený výsledok. Nájdete ho nižšie v časti výsledky.

Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Kancelária prezidenta SR
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
75 903,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
32424000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
7. Júl 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
20. Júl 2021
Dátum otvárania ponúk:
20. Júl 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
sídlo verejného obstarávateľa: Štefánikova 2, Bratislava
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otvárania sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a výpisom z obchodného registra resp. živnostenským listom.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Výsledky

Modernizácia telefónnej ústredne

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú koncové telekomunikačné zariadenia pre využitie technológie na prenos hlasu prostredníctvom komunikačnej siete s internetovým protokolom vrátene príslušenstva, tzv. IP telefónia, rozširujúce moduly spolu s aktualizáciou existujúcich licencií pre umožnenie hovorov v rámci pevnej telekomunikačnej siete, ktoré sú pripojené na telekomunikačný systém Mitel MX-ONE Telephony Server objednávateľa a rozšírenie o možnosť šifrovania a nahrávania hovorov. Súčasťou zákazky je poskytnutie služieb aktualizácie existujúcich licencií objednávateľa a služby registrácie aktualizovaných existujúcich licencií poskytnutých dodávateľom ako certifikovaným partnerom výrobcu systému a IP terminálov pre Slovenskú republiku. Tovary a služby požaduje dodať v zložení a rozsahu podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×