Vyhlásené obstarávanie

Oprava oddelenia gastroenterológie internej kliniky UVN SNP Ružomberok-FN


Toto vyhlásené obstarávanie už má uverejnený výsledok. Nájdete ho nižšie v časti výsledky.

Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
222 950,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215100-8
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
19. August 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
8. September 2021
Dátum otvárania ponúk:
8. September 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
UVN SNP Ružomberok-FN. ul.gen.Vesela 21 zasadačka VO č.d. 1 R.B 403, Ružomberok
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
19.3Účasť na otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Výsledky

Oprava oddelenia gastroenterológie internej kliniky UVN SNP Ružomberok-FN

Opis obstarávania

Oprava oddelenia gastroenterológie internej kliniky UVN SNP Ružomberok-FN

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×