Vyhlásené obstarávanie

Hydina a hydinové výrobky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica Nitra
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
69 602,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
15112000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
14. September 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
30. September 2021
Dátum otvárania ponúk:
30. September 2021
Ponuka musí platiť do:
31. Január 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk je verejné. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Z dôvodu prípravy elektronického otvárania obálok odporúčame uchádzačom, aby svoju účasť na otváraní obálok ohlásili vopred mailom na adrese kristina.hodosiova@fnnitra.sk.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 12

Opis obstarávania

Dodávka hydiny a hydinových výrobkov pre potreby FN Nitra.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×