Vyhlásené obstarávanie

Hať Malé Kosihy – oprava hydraulického systému mokrej časti ľavého haťového poľa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
37 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45259000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
19. Október 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
3. November 2021
Dátum otvárania ponúk:
3. November 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Oprava hydraulického systému mokrej časti ľavej strany spočíva vo výmene hlavného rozvodu oleja, ktorý slúži na prívod oleja k hydromotorom typu ČKD Blansko slúžiacim na zdvíhanie a spúšťanie hydraulických klapiek hate. Vzhľadom k tomu, že hať je prevádzkovaná od roku 1990. Existujúce rozvody oleja sú značne opotrebované. Dodanie technickej dokumentácie v rozsahu: -realizačná dokumentácia -dokumentácia skutočného vyhotovenia -sprievodná technická dokumentácia Požadované skúšky pri prevzatí výrobku: -NDT skúšky zvarov jednotlivých nových trás (protokoly) tlaková skúška -tlaková skúška jednotlivých nových trás -tlaková a funkčná skúška celého systému po montáži V rámci opravy je potrebná aj likvidácia stavebného odpadu a sutiny a prečerpávanie priesakových vôd za provizórnym hradením.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×