Vyhlásené obstarávanie

Dodávka elektrickej energie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Dubnica nad Váhom
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
598 105,40
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09310000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
13. Január 2022
Lehota na predkladanie ponúk:
8. Február 2022
Dátum otvárania ponúk:
8. Február 2022
Ponuka musí platiť do:
31. Máj 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

V intervale:
1. Apríl 2022 až 31. December 2022

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok elektrickej energie: 1 997,012 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

1. Komunikácia a výmena informácií bude realizovaná v zmysle § 20 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . 2. Zákazka bude realizovaná prostredníctvom modernizovanej verzie informačného systému IS EVO.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×