Vyhlásené obstarávanie

Nákup hnuteľných vecí na navýšenie kapacity a podporu triedeného zberu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Štúrovo
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
195 363,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34144710-8
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
13. Máj 2022
Lehota na predkladanie ponúk:
2. Jún 2022
Dátum otvárania ponúk:
2. Jún 2022
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk je verejné a bude zrealizované prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom. Pri otváraní ponúk postupuje verejný obstarávateľ podľa §52 ZVO. Všetky informácie súvisiace s online otváraním ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup hnuteľných vecí na navýšenie kapacity a podporu triedeného odpadu. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Jedná sa o: 1. ramenový nakladač (1 ks) 2. kontajner (5 ks)

Doplňujúce informácie

Zábezpeka ponuky: Zábezpeka sa nevyžaduje.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×