Vyhlásené obstarávanie

Výkon stavebného dozoru na stavbe: Nižný Čaj, Vyšný Čaj, Olšovany - skupinový vodovod


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
183 880,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71540000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
22. September 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
17. Október 2014
Dátum otvárania ponúk:
17. Október 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, veľká zasadačka - časť "OSTATNÉ"
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Nie
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Víťazný uchádzač bude zodpovedný za výkon konzultačných a poradenských služieb pre objednávateľa, zabezpečenie a riadenie výkonu činností Stavebného dozoru a administrácie zmluvy o dielo na zhotovenie prác v rámci projektu Nižný Čaj, Vyšný Čaj, Olšovany - skupinový vodovod; prostredníctvom tímu náležite oprávnených fyzických osôb (špecialistov) v zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb. Víťazný uchádzač a jeho špecialisti musia rešpektovať aj ustanovenia Zmluvy o dielo uzavretej v súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC. Výstupom projektu bude vybudovaný skupinový vodovod v obciach Nižný Čaj, Vyšný Čaj a Olšovany.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×