Vyhlásené obstarávanie

Nákup špičkovej infraštruktúry v oblasti plazmového vysoko-produktívneho spracovania materiálov a aditívneho vytvárania štruktúr


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
CELIM Slovakia
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 002 747,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
31000000-6
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
23. September 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
3. November 2014
Dátum otvárania ponúk:
3. November 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
CELIM Slovakia, Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Nie
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Zadávateľ zákazky požaduje realizáciu dodávky tovarov a materiálu, ktoré sú potrebné pre základný výskum v oblasti plazmového vysoko-produktívneho spracovania materiálov a aditívneho vytvárania štruktúr. Uvedené tovary a materiál budú využité v rámci projektu Centrum excelentnosti pre plazmové vysoko produktívne spracovanie materiálov a aditívne vytváranie štruktúr. Predmetom zákazky je vybavenie v minimálne ďalej uvedenom rozsahu: - Laboratórium na základný net-shape výskum: Zariadenie pre miešanie a homogenizáciu kovových a nekovových práškových materiálov Zariadenie pre automatické meranie tvrdosti a mikrotvrdosti Zariadenie pre automatickú prípravu metalografických výbrusov Metalografický lis Zariadenie pre zalievanie poréznych metalografických výbrusov Zariadenie pre meranie pórovitosti a nasiakavosti hornín Optický skenovací mikroskop s príslušenstvom Laboratórium pre základný výskum materiálov: Pohybový systém - posun krokovými motormi v štyroch osiach Ochranný kontajner pre prácu s technológiou studeného nanášania práškových materiálov Zariadenie pre meranie mechanických vlastností kompozitných materiálov Zariadenie pre meranie mechanických vlastností kompozitných materiálov pri trojosovom zaťažení Tribometer Vysokoteplotná elektrická odporová pec Zariadenie pre ohrev vzoriek Zariadenie pre 3D vizualizáciu vnútorného povrchu tubulárnych štruktúr CNC obrábacie centrum Laboratórium pre základný výskum interakcie termálnej plazmy s materiálmi a generovania elektrických pulzov: Vysokotlaká naprašovačka za studena Ultrazvukový defektoskop Laserová zváračka Laserová rezačka Spotrebný materiál: Spotrebný materiál pre špeciálne komponenty generátora plazmy Spotrebné surové materiály pre základný výskum Spotrebný materiál pre metalografiu

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×