Vyhlásené obstarávanie

Infúzne komplety


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
34 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33194100-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
26. September 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
20. Október 2014
Dátum otvárania ponúk:
20. Október 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka 4 kusov infúznych kompletov, ktorý každý pozostáva z 3 kusov lineárnych injekčných dávkovačov, volumetrickej infúznej pumpy, dokovacej infúznej stanice a mobilného infúzneho stojana pre Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (ďalej len OAIM) + samostatne 3 kusy lineárnych injekčných dávkovačov a 4 kusy volumetrických infúznych púmp. Bližšia špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

- Súťažné podklady budú dostupné na profile verejného obstarávateľa na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie a v systéme EVOSERVIS na stránke: www.evoservis.sk/zsk-nsptrstena/ v prostredí ktorého bude prebiehať samotná súťaž. - Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti, predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v lehote a spôsobom stanoveným verejným obstarávateľov vo výzve na predloženie dokladov. Predkladané doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť v súlade s čestným vyhlásením predloženým v ponuke úspešného uchádzača v súlade s § 32 ods. 11 zákona o VO .

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×