Vyhlásené obstarávanie

Rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov - realizácia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
285 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45246000-3
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
24. Júl 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
12. August 2014
Dátum otvárania ponúk:
12. August 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov Výustného objektu v km 17,48 PPK (stavebná časť, technologická časť a elektročasť) podľa realizačnej projektovej dokumentácie Projekt LIFE07 NAT/SK/000707 Ochrana vtáctva Podunajska, Aktivita C.1 Revitalizácia močiara Istragov, SVD G-N, Vodné dielo Gabčíkovo, Prívodný kanál, Pravostranný priesakový kanál, SO 1-33.173 Výustný objekt v km 17,48 Rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov vypracovanej VODOTIKA, s.r.o. v 06/2014, vrátane vypracovania dokumentácie skutočného realizovania. Účelom rekonštrukcie dvojstavidlových uzáverov Výustného objektu v km 17,48 PPK VD Gabčíkovo je zvýšenie hradiacej výšky Výustného objektu v km 17,48 PPK VD Gabčíkovo podľa realizačnej PD z dôvodu potreby zvýšenia prevádzkovej hladiny v PPK. Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

Záujemcovia môžu požiadať o súťažné podklady na kontaktnom mieste uvedenom v Oddiele 1 tejto výzvy v termíne uvedenom v bode IV.2.2 tejto výzvy. V prípade záujmu o osobné prevzatie súťažných podkladov je potrebné si toto prevzatie dohodnúť vopred na kontaktnom mieste uvedenom v Oddiele 1 tejto výzvy. Úradné hodiny kontaktného miesta sú v pracovných dňoch pondelok až piatok, od 08.00 do 15.00 hod.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×