Vyhlásené obstarávanie

Prestavba a dostavba rodinného domu na ubytovanie v súkromí - III. Etapa výstavby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ing. Miroslav Tančin
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
420 926,05
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
13. Október 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
2. November 2015
Dátum otvárania ponúk:
2. November 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ing. Miroslav Tančin, Prietrž 203, 906 11 Prietrž
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Jedná sa o stavebné práce na tretej etape nízko kapacitného ubytovacieho zariadenia a dodávku zariadení . Špecifikácia stavebných prác a zariadení resp. samotné zadanie je súčasťou súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

Termín realizácie dodávky predmetu obstarávania je 48 mesiacov od doručenia písomnej objednávky Obstarávateľom Dodávateľovi. Obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku a v tomto prípade nedôjde k plneniu zmluvy. V rámci zákazky sa vyžaduje zloženie zábezpeky 12 600 EUR.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×