Vyhlásené obstarávanie

Strava pre ZOS Partizánske


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Partizánske
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
42 300,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55523000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
21. Október 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
11. November 2015
Dátum otvárania ponúk:
11. November 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Mestský úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske prízemie, Malá zasadačka Mestského úradu v Partizánskom.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Verejný obstarávateľ pri podlimitnej zákazke Strava pre ZOS Partizánske požaduje pre obyvateľov Zariadenia opatrovateľskej služby zabezpečiť celodennú stravu podľa vopred vyhotoveného jedálneho lístka v súlade s pravidlami racionálnej, šetriacej a diabetickej stravy. Je potrebné poskytnúť dva druhy celodennej stravy: a) Celodennú stravnú jednotku RACIO je to racionálna strava pre seniorov a má pozostávať z raňajok, desiatej, obeda, olovrantu a večere b) Celodennú stravnú jednotku DIA - táto strava je určená pre seniorov, ktorí majú diagnostikovanú cukrovku. Strava má pozostávať z raňajok, desiatej, obeda, olovrantu, večere I. a večere II. c) Celodennú stravnú jednotku ŠETRIACU - je to šetriaca strava pre seniorov a má pozostávať z raňajok, desiatej, obeda, olovrantu a večere. Verejný obstarávateľ predpokladá dodávanie celodennej stravy pre obyvateľov ZOS Partizánske na obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016. Predpokladaná dodávka je 2604 ks celodennej RACIO stravy, 1933 ks celodennej DIA stravy a 3935 ks celodennej ŠETRIACEJ stravy. Denný odber jednotlivých druhov stravy sa bude uskutočňovať podľa objednávok od verejného obstarávateľa. Objednávky sa každý týždeň spresnia podľa skutočnosti. Bude sa požadovať zabezpečenie dodávky celodennej stravy pre obyvateľov Zariadenia opatrovateľskej služby Partizánske nepretržite počas všetkých siedmych dní v týždni a to po celú dobu trvania zmluvy. Verejný obstarávateľ požaduje aby miestom dodania celodennej stravy pre obyvateľov Zariadenia opatrovateľskej služby bolo ZOS Partizánske, ul. Družstevná 833/22, 958 01 Partizánske, alebo aby výdajné miesto celodennej stravy nebolo vzdialené od kontaktnej adresy uvedenej v bode 1. tejto výzvy viac ako 5 km.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×