Vyhlásené obstarávanie

Vytvorenie integračného rozhrania IS mestskej časti Bratislava - Rača pre prepojenie na IIS hl.m. Bratislavy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Rača
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
56 300,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72000000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
7. Apríl 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
27. Apríl 2015
Dátum otvárania ponúk:
27. Apríl 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je detailná analýza, návrh a implementácia Integračného rozhrania v súlade s Prílohou č. 2 - Integrácia MČ na IIS BA, MidOffice komponentov, BackOffice komponentov v súlade s Prílohou č. 3 - Technická dokumentácia pre projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy odsek 2.3. - Odporúčania a závery výsledkov analýzy pre návrh cieľového stavu vrátane dodávky hardvérovej a softvérovej infraštruktúry súvisiacej s implementáciou tak, aby informačný systém mestskej časti Bratislava-Rača bol schopný komunikovať s Integrovaným informačným systémom Bratislavy (ďalej IIS BA) a zabezpečil elektronické spracovanie definovaných služieb. Systém zabezpečí integráciu elektronických služieb mestskej časti Bratislava-Rača do celkovej architektúry IIS BA a prostredníctvom neho aj komunikáciu s centrálnymi registrami a Ústredným portálom verejnej správy.

Doplňujúce informácie

Záujemca si súťažné podklady vyžiada na základe písomnej žiadosti, v ktorej bude uvedené, akým spôsobom chce prevziať súťažné podklady. Spôsob prevzatia súťažných podkladov: zaslanie poštou, alebo osobné vyzdvihnutie. V prípade osobného vyzdvihnutia po telefonickej dohode na tel.č.: 02/49112466, záujemca si prevezme súťažné podklady na adrese: Mestská časť Bratislava-Rača, Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava. Verejný obstarávateľ doporučuje záujemcom vyžiadať si súťažné podklady v dostatočnom predstihu, aby si v prípade potreby využitia inštitútu vysvetľovania vytvoril dostatočný časový priestor.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×