Vyhlásené obstarávanie

Rekonštrukcia ľavej plavebnej komory (LPLK) a pravej plavebnej komory (PPLK) na SVD G - N, stupeň Gabčíkovo.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
100 000 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
17. September 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
28. Október 2015
Dátum otvárania ponúk:
28. Október 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Nie
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výmena horných a dolných vrát ľavej a pravej plavebnej komory vrátane súvisiacich hydrotechnických zariadení a konštrukcií, úprava súvisiacich betónových a oceľových konštrukcií vrátane riadiacich systémov pre riadenie dotknutých hydrotechnických zariadení na SVD G - N, stupeň Gabčíkovo: - vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a pre realizáciu, vrátane výrobnej a dielenskej dokumentácie, - demontáž jestvujúcich horných a dolných vrát, súvisiacich hydrotechnických zariadení, súvisiacich konštrukcií, hydraulických systémov a zariadení, častí riadiaceho systému pre riadenie horných a dolných vrát a dotknutých hydrotechnických zariadení a systémov merania a regulácie, - výroba a montáž horných vrát, dolných vrát, súvisiacich hydrotechnických zariadení, realizácia súvisiacich konštrukcií, hydraulických systémov a zariadení, riadiacich systémov, - revízia a rekonštrukcia konštrukcií regulačných uzáverov vtokov a výtokov, - výmena poklopov na prepúšťacom otvore dna plavebnej komory, - rekonštrukcia dynamických ochrán horného a dolného zhlavia, - rekonštrukcia a opancierovanie rozrážačov pod horným zhlavím, - rekonštrukcia 6ks posúvačov DN 600 a ich ovládania v objekte suchých chodieb pod hornými vrátami, - rekonštrukcia betónových konštrukcií plavebných komôr, - vykonanie všetkých potrebných skúšok, - vypracovanie systému havarijného plánovania pre zvládnutie riadenia krízových stavov pri realizácii stavieb, odstraňovanie havárií a následnú regeneráciu projektu (systém Business Continuity Management BCM), - zabezpečenie všetkých inžinierskych činností potrebných pre realizáciu zákazky, počas celej doby jej trvania vrátane stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×