Vyhlásené obstarávanie

Inovácia a rozšírenie technickej infraštruktúry pre podporu vedy a výskumu na SHMÚ


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský hydrometeorologický ústav
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 644 087,33
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38000000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
13. Júl 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
24. August 2015
Dátum otvárania ponúk:
24. August 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
PRO - TENDER s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Áno
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia: Por. číslo; Položka; Množstvo MJ 1; Lyzimetrické stanice; 1 ks; 2; Systém merania ultrajemných častíc; 3 ks; 3; Systém analýzy vertikálneho profilu rýchlosti vetra; 1 ks; 4; Systém výparníkov; 1 ks; 5; Systém analýzy zrážok; 1 ks; 6; Klimatická komora; 1 ks; 7; Veterný tunel; 1 ks. Opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah uvedený v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×