Vyhlásené obstarávanie

Laboratórne vybavenie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
842 319,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33933000-9
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
29. Jún 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
11. August 2015
Dátum otvárania ponúk:
11. August 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2,829 24 Bratislava Nakoľko však verejný obstarávateľ na výber úspešného uchádzača použije v súlade s § 43 zákona o verejnom obstarávaní elektronickú aukciu, otváranie ponúk je v súlade s § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné a uchádzači, ktorí predložili ponuku sa ho nemôžu zúčastniť.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Áno
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka laboratórneho vybavenia (prístrojová technika, laboratórny nábytok) pre Súdnolekárske a patologickoanatomické pracoviská (ďalej len "SLaPA") Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, vrátane služieb spojených s ich dodávkou do jednotlivých SLaPA pracovísk, s kompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným, pozáručným servisom, odvozom a likvidáciou obalového materiálu dodaného tovaru. Víťazný uchádzač zabezpečí aj vynesenie a vyloženie tovaru na miesto určené verejným obstarávateľom. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch k tejto nadlimitnej zákazke.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×