Vyhlásené obstarávanie

Moravany - kanalizácia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 406 125,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232440-8
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
30. Január 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
16. Marec 2015
Dátum otvárania ponúk:
16. Marec 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, Veľká zasadačka - časť OSTATNĚ
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Nie
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 90 % Obstarávacia cena bez DPH
  • 5 % Pozáručný servis za 5 rokov
  • 5 % Prevádzkové náklady ponúknutej technológie pozostávajúce z prevádzkových médií, pravidelnej prevádzkovej údržby a záručného servisu za 5 rokov

Opis obstarávania

Stavba rieši výstavbu splaškovej kanalizácie v obci Moravany. Odpadové vody budú dopravované vybudovaným potrubím do novovybudovanej ČOV v Bánovciach nad Ondavou. Navrhovaná stavba pozostáva z nasledujúcich prevádzkových súborov - kanalizácia PS 01- Technologické zariadenie kanalizačných čerpacích staníc, PS 01.1 - Strojnotechnologické zariadenie kanalizačných čerpacích staníc, PS 01.2- Elektrotechnické zariadenie a telemetria kanalizačných čerpacích staníc; a stavebných objektov - kanalizácia: SO 01- Splašková kanalizácia ,SO 02- Kanalizačné prípojky, SO 03- Čerpacie stanice, SO 04- Výtlačné potrubia, SO 05- NN prípojky k ČS

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×