Vyhlásené obstarávanie

Zabezpečenie opráv a pravidelnej údžby letiskových meracích meteorologických systémov/zariadení


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský hydrometeorologický ústav
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
405 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38120000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
30. Marec 2017
Lehota na predkladanie ponúk:
10. Apríl 2017
Dátum otvárania ponúk:
10. Apríl 2017
Ponuka musí platiť do:
31. Január 2018
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk sa týka časti ponúk označenej ako "Ostatné" a je neverejné.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 48

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečiť opravy (servisným prípadne výmenným spôsobom) letiskových meracích meteorologických systémov na jednotlivých pracoviskách na pracoviskách MO Bratislava MBO Košice, MO Poprad MO Piešťany, MO Žilina a MO Sliač. Pravidelná údržba (profylaktická údržba) letiskových meteorologických meracích systémov na týchto pracoviskách MO Bratislava, MBO Košice, MO Poprad, MO Piešťany, MO Žilina a MO Sliač.

Doplňujúce informácie

Súťažné podklady budú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov, ako aj vysvetľovanie súťažných podkladov a ostatná doplňujúca dokumentácia aj na adrese stránky profilu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania verejnej súťaže priebežne sledovať webovú stránku Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil verejného obstarávateľa

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×