Vyhlásené obstarávanie

Stavebné práce v rozsahu pozemné stavby - budovy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nitrianska investičná, s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
15 000 790,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
23. November 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
7. Január 2016
Dátum otvárania ponúk:
7. Január 2016
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Centrálna obstarávacia agentúra s.r.o., Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra, zasadacia miestnosť
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Nie
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania je výber zhotoviteľov na rekonštrukciu budov škôl a zariadení v správe Mesta Nitry a uzatvorenie rámcovej dohody na realizáciu stavebných diel. Jednotlivé stavby budú realizované na základe výberu zhotoviteľa s najnižšou cenou za realizáciu podľa a jednotlivých výkazov výmer vypracovaných projektových dokumentácií, ktoré budú súčasťou čiastkových zmlúv o dielo.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×