Vyhlásené obstarávanie

Obnova a modernizácia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský hydrometeorologický ústav
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 380 570,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38431000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
2. December 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
13. Január 2015
Dátum otvárania ponúk:
13. Január 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, Bratislava Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie časti ponúk Ostatné je neverejné a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní otváranie ponúk Kritériá bude neverejné a uskutoční sa v termíne podľa § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Áno
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obmena monitorovacích staníc a prístrojového vybavenia, zjednotenie prenosu dát z AMS, nákup mobilných kontajnerov a laboratórnych prístrojov. Cieľom projektu je: - obnoviť a dovybaviť existujúce stanice Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (ďalej len NMSKO), - obnoviť a doplniť prístrojové vybavenie tak, aby bola celá monitorovacia sieť pripravená na akreditáciu podľa EN ISO/IEC 17025, - obnoviť a prístrojovo dovybaviť 35 monitorovacích staníc kvality ovzdušia na celom Slovensku, - zjednotiť systém prenosu dát zo staníc NMSKO do centrálnej databázy a rozšíriť súčasné vstupy do databázy ovzdušie, v zmysle smernice 2011/850/ES.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×