Vyhlásené obstarávanie

Nákup informačno-komunikačnej technológie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
74 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30213000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
6. Júl 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
24. Júl 2015
Dátum otvárania ponúk:
24. Júl 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka IKT - informačno-komunikačnej technológie t.j. dodávka počítačov, obrazoviek, tlačiarní a sofvéru pre potreby verejného obstarávateľa.

Doplňujúce informácie

Súťaž bude prebiehať v elektronickom systéme EVOSERVIS (bližšie informácie v súťažných podkladoch). Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom až po uzavretí s MZ SR Zmluvy o poskytnutí NFP (nenávratnej finančnej pôžičky) z fondov EU a vykonanej administratívnej kontrole procesu VO zo strany Riadiaceho orgánu. Súťažné podklady budú dostupné na profile verejného obstarávateľa na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie a v systéme EVOSERVIS na stránke: www.evoservis.sk/zsk-nsptrstena/

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×