Ako elektronicky založiť s.r.o. cez slovensko.sk

Ako elektronicky založiť s.r.o. cez slovensko.sk

Web slovensko.sk ako ústredný portál verejnej správy (ďalej UPVS) by mal slúžiť občanom na uľahčenie vybavenia všemožných úradných záležitostí z pohodlia domova. Skúsili sme preto ako náročné je cez UPVS založiť novú spoločnosť s ručením obmedzeným bez návštevy úradov.


Predpokladajme, že osoba, ktorá chce založiť novú s.r.o. už má nový občiansky preukaz s čipom, nahratým certifikátom a vie sa prihlásiť do samotného portálu.


Na domovskej stránke zadáme "založenie sro" a dáme vyhľadať.

V ďalšom kroku klikneme na "Doklady potrebné k začatiu podnikania"

Tu sa nachádza kompletný zoznam dokladov potrebných na založenie živnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti a iných. Pre naše účely sa presunieme na zoznam pre s.r.o., kde nájdeme nasledovné.


 • Overená kópia živnostenského oprávnenia
 • Zakladateľská listina – v prípade jediného zakladateľa s úradne osvedčeným podpisom
 • Vyhlásenie jediného spoločníka – jediný zakladateľ ním potvrdzuje, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch s. r. o.
 • Vyhlásenie zakladateľa – jediná zakladajúca s. r. o.  ním potvrdzuje, že má viac spoločníkov
 • Spoločenská zmluva – v prípade viacerých zakladateľov s ich úradne osvedčenými podpismi
 • Stanovy – ak boli prijaté
 • Súhlas správcu dane so zápisom s. r. o.  do OR - miestne príslušný správca dane súhlasom potvrdí, že voči žiadateľovi neeviduje pohľadávku, a že žiadateľ nemá daňové nedoplatky prevyšujúce 170 eur
 • Vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladov – o tom, že základné imanie 5000 eur bolo splatené v hotovosti k rukám správcu vkladu. Správcom vkladu je jeden zo zakladateľov spoločnosti, ktorý je uvedený v spoločenskej zmluve (zakladateľskej listine)
 • Znalecký posudok - preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do majetku spoločnosti, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad
 • Podpisový vzor konateľa alebo konateľov – musí byť úradne osvedčený
 • Nájomná zmluva alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti – potrebné pre zápis nehnuteľnosti ako sídla s. r. o.  do OR
 • List vlastníctva – k nehnuteľnosti, v ktorej bude mať s. r. o.  sídlo 


Vzory týchto dokumentov je možné nájsť všemožne po internete, ale lepšie riešenie je nechať si ich vypracovať právnikom podľa požiadaviek. Ak predsa len chcete použiť internetové vzory, aspoň zakladateľskú listinu si dajte prekontrolovať právnikovi. Môže ušetriť starosti v budúcnosti.

Pre jednoduché založenie jednoosobovej s.r.o. stačia dokumenty vyznačené červenou farbou. Akurát v prípade sídla sa list vlastníctva môže vymeniť za nájomnú zmluvu.

Keďže blog sa venuje založeniu firmy cez UPVS tak aj jediný dokument zo zoznamu (živnostenské oprávnenie), ktorý nám nevypracuje právnik, si vyžiadame cez portál. Avšak pozor, aj keď je živnostenské oprávnenie ako prvé v zozname, budeme k nemu už potrebovať vypracovanú zakladateľskú listinu overenú notárom.

V časti "Živnosť" sa nachádza link na Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto, kde namiesto sťahovania a ručného vypisovania formulárov klikneme na "Prejsť na elektronickú službu".Po presmerovaní na služby živnostenského registra klikneme na druhú možnosť "Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - právnická osoba / Notification of non regulated trade, craft or regulated trade - legal person". Aj keď má táto časť portálu slovensko.sk úplne iný dizajn, netreba sa zlaknúť. Je nutné byť obozretný a kliknúť na ohlásenie pre právnickú osobu a nie fyzickú.Formulár vyplníme podľa našich požiadaviek a uložíme pred odoslaním, ak by sme potrebovali neskôr urobiť nejaké zmeny, či ak by nám prehliadač nepovolil podpísať žiadosť a museli by sme rovnaký proces skúsiť v inom prehliadači, či na inom počítači.

TU môžte nájsť vzor vyplneného formuláru aj s poznámkami.

V prípade zle vyplnených políčok nás po kliknutí na tlačidlo odoslať upozorní formulár kde máme chybu. Ak je všetko správne, dostaneme sa ku podpísaniu dokumentu.

Tu najprv klikneme na podpísať, čo nám zobrazí možnosť vybrať si ako chceme formulár podpísať. Ak sme postupovali podľa návodu po prvotnom prihlásení na slovensko.sk, mali by sme mať všetok potrebný software nainštalovaný. Ak nie, tak na tomto linku si stiahneme všetko potrebné a nainštalujeme.

Následne klikneme na DSigner a vyberieme možnosť "Podpísať Dsignerom/Sign by DSigner".
Následne po podpísaní cez software, ktorý nám zobrazí podpisovacie okno všetko potvrdíme a odošleme.


Ak máme všetko v poriadku, po pár dňoch môžme v elektronickej schránke očakávať živnostenské oprávnenie pre nami zakladanú firmu. Tak isto príde poštou, resp. si ho vyzdvihneme na živnostenskom úrade, podľa toho čo sme vo formulári zaklikli. Aj keď je nepovinné, vhodné je do formuláru zapísať aj svoje telefónne číslo. Pracovníci živnostenského úradu sú veľmi ochotní a v prípade nezrovnalostí zavolajú a snažia sa byť nápomocní a urýchliť proces, či pomôcť s problémom v žiadosti.


Keď máme v schránke živnostenské oprávnenie pre našu firmu, môžme pokračovať v zápise do obchodného registra.

Ako prvé musíme vyplniť formulár OR pre podania v elektronickej podobe. Nájdeme ho na stránke ministerstva spravodlivosti TU.


Vyberieme možnosť 7, návrh na zápis sro. 


Vyplníme formulár požadovanými údajmi a výsledný súbor, ktorý z formuláru vygenerujeme si uložíme. 

TU nájdete vzor vyplneného formuláru pre jednoosobovú s.r.o. s vkladom jedného spoločníka vo výške 5000 EUR.


Keď máme správne vyplnený formulár zo stránok ministerstva spravodlivosti, vrátime sa na slovensko.sk a môžme vyhľadať "Návrhy na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri" alebo kliknúť na tento link, ktorý nás presmeruje ku službám obchodného registra. Formulár elektronickej služb obchodného registra vyzerá ešte horšie ako formulár na ohlásenie živnosti, ale tiež sa ho netreba zlaknúť


Po vyplnení klikneme na "Nahraj dokumenty".

Skôr než začneme v druhej časti formulára nahrávať jednotlivé dokumenty, musíme ich mať najprv všetky v elektronickej podobe a podpísane svojim občianskym preukazom. Jedna z možností, ktorá je veľmi rýchla a pohodlná je kliknúť na portál zep.disig.sk, kde pár jednoduchými krokmi podpíšeme postupne všetky dokumenty a aj uložený formulár z webu ministerstva spravodlivosti. 

Vrátime sa teda späť do okna, kde musíme nahrať dokumenty potrebné ku založeniu našej novej firmy. Formulár je editovateľný a zároveň veľmi zle riešený, keďže názvy povinných dokumentov nie sú celé zobrazené. Stačí však kurzorom myši chvíľku postáť na skrátenom texte a zobrazí sa v celej dĺžke, alebo sa orientovať podľa nasledovného obrázku, kde sú skrátené texty

Po priložení všetkých povinných dokumentov v elektronickej forme (okrem formuláru z ministerstva spravodlivosti je možné ostatné dokumenty poslať poštou a vo formulári zvoliť neelektronickú formu, ale cieľom je všetko vyriešiť elektronicky) musíme pridať ešte niekoľko, ktoré nie sú evidované ako povinné, ale urýchlia spracovanie. Tie, ktoré nebudeme pridávať musíme krížikom zmazať, ináč nás formulár nepustí ďalej.

Tu je vzor vyplneného formulára so všetkými priloženými súbormi.


Po nahratí všetkých súborov a kliknutí na "Prehľad podania" sa nám zobrazí sumár našich vyplnených údajov, kde si ešte môžme skontrolovať, či je všetko vyplnené správne a ak áno, potvrdíme kliknutím na "Odoslať".

Ak sú všetky údaje a dokumenty v poriadku, čoskoro v schránke UPVS môžme očakávať správu o platobných podmienkach. V nej nájdeme IBAN, na ktorý musíme uhradiť 150eur, vygenerovaný variabilný symbol, špecifický symbol a referenciu platiteľa. K tomu všetkému ešte informáciu, že máme 15 dní na uhradenie, ináč naše podanie nebude vybavené. Podľa rýchlosti ako banka sprocesuje platbu nám príde ďalšia správa o pridelení sudcu. Následne ak máme všetky dokumenty v poriadku, cca do 7 dní nám príde potvrdenie o vykonaní zápisu do obchodného registra.


Zhodnotenie

Napriek tomu, že jednotlivé formuláre sú na prvý pohľad komplikované a dizajnovo sa zabudli v roku 2003, vďaka elektronickému občianskemu nemusíme osobne navštíviť ani jeden úrad a ako bonus platíme len polovičný poplatok za zriadenie s.r.o., resp. nulový za živnosť. Jediné, kvôli čomu teda musíme odísť z domu je návšteva samotného notára.


Veľa štastia pri podnikaní.


Autor: Uvostat
Tagy:
slovensko.skPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×