Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 981 595 176,48
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 988 029 870,36
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 042 071 403,92
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 219 265 244,56
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 117 331 228,00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 472 210 745,42
Slovenská správa ciest 1 078 164 263,67
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 825 140 775,90
Západoslovenská distribučná, a.s. 774 654 219,00
Slovenská pošta, a.s. 640 450 240,00
Slovenské elektrárne, a.s. 551 059 770,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 461 359 121,84
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 442 493 614,37
Solar 2009, a. s. 425 330 621,00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 421 929 700,28
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 398 979 817,54
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 387 303 929,36
Hlavné mesto SR Bratislava 380 512 283,14
Nitriansky samosprávny kraj 373 168 611,29
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 368 554 800,00
MH Invest, s.r.o. 328 066 419,23
National Development Fund II., a.s. 326 468 675,00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 321 575 326,52
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 314 710 969,16
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 314 073 573,34
Žilinský samosprávny kraj 301 010 218,19
Východoslovenská distribučná, a. s. 285 200 744,00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 273 127 569,00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 237 254 417,00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 234 071 580,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 230 547 946,03
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 223 219 437,38
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 211 928 238,01
Mesto Banská Bystrica 206 359 411,22
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 199 550 283,76
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 194 878 031,75
Mesto Košice 187 984 451,99
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 168 611 468,68
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 166 192 279,55
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 151 929 405,00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 147 964 797,43
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 144 848 355,00
Univerzitná nemocnica Bratislava 141 728 839,07
Sociálna poisťovňa, ústredie 139 613 563,20
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 138 371 024,00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 126 357 725,03
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 124 248 733,32
Trenčiansky samosprávny kraj 121 926 403,08
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 120 380 046,24
Univerzita Komenského v Bratislave 119 669 285,01
Banskobystrický samosprávny kraj 119 050 688,09
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 117 210 525,00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 115 998 959,81
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 113 600 100,99
Centrum vedecko-technických informácií SR 112 794 192,31
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 112 504 362,30
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 104 428 678,93
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 103 740 789,00
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 98 512 451,01
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 93 240 028,16
Úrad vlády Slovenskej republiky 91 611 944,07
eustream, a.s. 91 303 314,00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 90 293 379,64
DataCentrum 88 729 937,93
Mesto Trnava 86 909 646,03
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 85 542 492,03
Národné centrum zdravotníckych informácií 84 591 584,47
Bratislavský samosprávny kraj 80 750 744,45
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 79 829 442,75
Štatistický úrad Slovenskej republiky 79 118 867,28
Technická univerzita v Košiciach 75 202 483,21
Mesto Prievidza 74 154 545,43
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 70 452 086,55
Slovenský hydrometeorologický ústav 66 373 573,05
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 65 760 467,60
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 65 509 028,39
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 65 286 195,41
Prešovský samosprávny kraj 65 274 407,24
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 64 474 706,01
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 64 162 718,12
Národná transfúzna služba SR 64 123 801,98
Mesto Prešov 63 045 852,13
Národný onkologický ústav 62 782 587,80
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 62 174 879,00
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 61 592 424,93
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 58 546 500,22
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 56 432 536,93
Mesto Žilina 56 062 471,58
Záchranná zdravotná služba Bratislava 56 034 796,63
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 54 321 180,41
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 54 232 241,17
Nitrianska investičná, s.r.o. 53 424 219,00
Žilinská teplárenská, a.s. 53 156 086,00
Mesto Poprad 52 868 590,07
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10115
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7641
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3496
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3172
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2855
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2715
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2647
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2543
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2475
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2135
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2124
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2026
Ida Uhlárová 1923
Národný onkologický ústav 1788
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1573
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1555
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1506
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1490
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1441
Slovenské národné múzeum 1198
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1187
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1135
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1120
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1102
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1067
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1037
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1037
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1036
Ekonomická univerzita v Bratislave 1031
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1026
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1001
Univerzitná nemocnica Bratislava 965
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 943
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 929
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 898
Technická univerzita v Košiciach 880
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 840
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 828
Západoslovenská distribučná, a.s. 820
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 797
Štatistický úrad Slovenskej republiky 788
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 742
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 742
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 686
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 685
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 684
Slovenská pošta, a.s. 675
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 659
Nemocnica Poprad a. s. 638
Univerzita Komenského v Bratislave 635
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 631
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 620
Výskumný ústav vodného hospodárstva 616
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 613
Žilinský samosprávny kraj 582
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 573
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 559
Mesto Žilina 548
Mesto Komárno 544
Hlavné mesto SR Bratislava 539
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 528
Fakultná nemocnica Trenčín 490
Ústav experimentálnej fyziky SAV 481
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 475
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 472
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 463
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 463
Sociálna poisťovňa, ústredie 461
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 455
Mesto Trnava 453
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 448
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 443
Trenčiansky samosprávny kraj 442
Katolícka univerzita v Ružomberku 439
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 436
Úrad vlády Slovenskej republiky 424
Fakultná nemocnica Trnava 403
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 402
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 401
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 401
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 382
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 380
Národný ústav reumatických chorôb 376
Východoslovenská distribučná, a. s. 375
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 375
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 371
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 366
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363
Slovenská správa ciest 361
Nitriansky samosprávny kraj 361
Záchranná služba 356
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 356
Národná transfúzna služba SR 355
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 355
Univerzitná nemocnica Martin 353
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 346
Fakultná nemocnica Nitra 345
UNIVERZITA J. SELYEHO 343
Rozhlas a televízia Slovenska 326
Mesto Nové Zámky 325
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 767 987 048,00
EUROVIA SK, a.s. 1 522 563 783,04
STRABAG s.r.o. 1 429 074 174,22
SLOVNAFT, a.s. 1 225 610 915,61
EUROVIA CS, a.s. 911 864 836,00
MAGNA ENERGIA a.s. 823 612 429,88
ŽOS Vrútky a.s. 748 916 071,00
Metrostav a.s. 721 827 968,00
ZSE Energia, a.s. 706 217 295,28
S u b t e r r a a.s. 701 055 166,00
TSS GRADE, a.s. 669 178 007,00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 662 748 028,76
Pow-en a. s. 644 879 211,59
Stredoslovenská energetika, a.s. 616 590 884,70
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 572 215 754,00
Skanska SK a.s. 438 683 658,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 425 062 220,89
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
Metrostav Slovakia a. s. 380 834 618,00
ŽOS Trnava, a. s. 366 682 749,00
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
TEMPEST a.s. 363 265 150,04
AŽD Praha s.r.o. 360 368 679,00
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 333 940 059,83
PORR s.r.o. 328 219 878,00
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 318 383 039,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 300 360 781,93
MED - ART, spol. s r.o. 296 239 776,86
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 285 434 627,08
HOCHTIEF SK s.r.o. 282 696 719,00
ICM S.P.A. 274 985 419,00
VÁHOSTAV - SK, a.s. 274 985 419,00
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 262 293 600,00
MBM-GROUP, a.s. 250 760 870,00
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 236 272 021,27
OTNS, a. s. 235 618 579,41
VÁHOSTAV - SK, a.s. 232 346 627,59
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 221 964 424,00
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 220 351 054,56
AutoCont SK a.s. 206 888 617,56
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 206 782 975,22
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 199 304 283,85
TEMPRA, s.r.o. 197 036 861,00
InterWay, s.r.o. 195 772 626,00
TuCon, a. s. 195 460 002,00
DITEC, a.s. 193 281 085,00
GGFS s.r.o. 188 193 113,68
TIMED, s.r.o. 187 950 426,37
Východoslovenská energetika a.s. 185 658 587,18
DATALAN, a.s. 183 013 694,07
Slovenská sporiteľňa, a.s. 180 647 660,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 179 640 525,66
IGT Global Services Limited 179 401 010,00
VUJE, a.s. 168 389 313,00
Stredoslovenská energetika, a. s. 167 706 198,05
AB Facility s. r. o. 161 299 460,00
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 159 999 500,00
Siemens s.r.o. 154 672 740,01
Ticket Service, s.r.o. 153 517 427,20
AVA-stav, s.r.o. 146 115 650,00
SE Predaj, s. r. o. 145 758 704,16
Aliter Technologies, a.s. 144 401 628,46
HOCHTIEF CZ a. s. 143 090 626,00
FORESTRA, s.r.o. 141 147 297,00
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
Inžinierske stavby, a. s. 139 344 053,47
SOITRON, s.r.o. 135 923 196,69
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 134 870 377,39
PETROLTRANS, a.s. 134 235 596,38
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 132 646 915,00
Rempo s.r.o. 129 708 489,47
Metrostav a. 127 705 627,00
Slovenská pošta, a.s. 127 112 988,97
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 125 653 314,00
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 124 512 813,00
CESTY NITRA, a.s. 123 173 473,21
T a M trans spedition, s.r.o. 122 890 187,66
stengl a.s. 122 408 567,00
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 121 970 495,00
MEDITRADE spol. s r. o. 121 504 802,63
Orange Slovensko, a.s. 121 151 779,86
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 120 436 033,00
KARBOX s.r.o. 119 664 480,00
SEVITECH a. s. 113 245 575,67
INPEK, s.r.o. 111 349 405,00
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 110 420 035,40
Ing. Ľubomír Ferianc 110 184 763,00
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 106 491 852,00
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť 104 217 070,00
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 101 300 500,00
Prysmian Kablo s.r.o. 101 158 030,00
Ernst & Young, s. r. o. 100 033 906,00
Západoslovenská distribučná, a.s. 98 587 189,00
Alter Energo, a.s. 97 069 106,00
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 96 892 907,00
SAG Elektrovod, a.s. 95 166 325,00
SWAN, a.s. 93 724 616,00
HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o. 92 134 796,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 3367
MED - ART, spol. s r.o. 2302
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 2109
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1780
CLEAN TONERY, s.r.o. 1730
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1590
INMEDIA, spol. s r.o. 1583
Tibor Varga TSV PAPIER 1527
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1445
JURIGA, spol. s r. o. 1355
HENRYSO, s.r.o. 1354
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1243
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1045
BIOTECH s.r.o. 1027
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 995
LASER servis, spol. s.r.o. 976
Steeling, s.r.o. 806
SLOVNAFT, a.s. 779
Lambda Life a.s. 764
INTRAVENA s.r.o. 747
VIDRA a spol. s.r.o. 722
B. Braun Medical s.r.o. 713
Xepap, spol. s r.o. 653
PC SEMA, s.r.o. 635
AutoCont SK a.s. 624
TIMED, s.r.o. 607
EUROVIA SK, a.s. 601
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 577
FORESTRA, s.r.o. 562
KASON, s.r.o. 557
LABO - SK, s. r. o. 542
CENTRALCHEM, s.r.o. 517
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 515
Ib-elektro s.r.o. 497
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 492
Henrich Sonnenschein - ITSK 485
DD21 s.r.o. 480
VWR International GmbH 465
Martin Gall - MG COMP 463
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 463
MEDICAL GROUP SK a.s. 459
Lamitec, spol. s r.o. 426
STRABAG s.r.o. 418
Štefan Nagy - FAN-AUTO 416
OFFICE STAR, s.r.o. 416
Bidvest Slovakia s. r. o. 403
MAGNA ENERGIA a.s. 396
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 394
mediatip.sk, s. r. o. 389
nanoTECH s.r.o. 386
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 381
DMC, s.r.o. 379
DATALAN, a.s. 378
Lucia Rošková R-interiér 376
LEON global s.r.o. 374
GIEGO s.r.o. 369
BEGA, s.r.o. 360
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 349
Di Mihálik, s.r.o. 349
MEDITRADE spol. s r. o. 339
ŽOS Vrútky a.s. 336
BAX PHARMA, s.r.o. 334
X logistics, s.r.o. 334
Marián Šupa 329
RIZNER s. r. o. 329
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 326
NABIMEX, s.r.o. 324
KRIDLA s.r.o 323
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 321
MGP, spol. s r.o. 319
Ing. Iveta Janíková 315
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 312
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 305
Euro Media Košice, s.r.o. 300
GLOBUS spol. s r.o. 296
Rempo s.r.o. 296
KORAKO plus s. r. o. 291
EQUILIBRIA, s.r.o. 290
TEMPEST a.s. 288
ZSE Energia, a.s. 287
HS technology s.r.o. 284
ProScience Tech s. r. o. 281
MIVASOFT, spol. s r.o. 280
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 279
Marek Špeťko - IMEX 273
CORA GASTRO, s.r.o. 271
SARSTEDT spol. s r.o. 270
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 268
AB Facility s. r. o. 266
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 256
KVANT spol. s r.o. 256
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 254
Ultra Print, s.r.o. 253
NICHOLTRACKT, s.r.o. 250
KOBIT - SK, s.r.o. 249
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 247
Energie2, a.s. 244
MIKONA s.r.o. 236
A.R.S. spol. s r.o. 233
TOWDY s. r. o. 232
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 28 552 404 070,80
Banská Bystrica 6 093 052 308,36
Košice 1 889 686 544,55
Trnava 1 423 057 278,55
Žilina 879 356 773,72
Nitra 865 149 738,70
Prešov 454 507 591,51
Banská Štiavnica 385 197 546,32
Trenčín 340 731 022,20
Zvolen 200 152 825,30
Martin 176 939 735,17
Bojnice 143 903 232,06
Piešťany 125 835 536,98
Považská Bystrica 118 203 812,00
Liptovský Mikuláš 115 872 136,76
Poprad 113 470 983,58
Komárno 88 000 712,63
Prievidza 84 607 297,05
Ružomberok 83 894 982,60
Kežmarok 79 465 172,23
Bardejov 74 131 777,60
Vysoké Tatry 69 462 109,41
Nové Zámky 68 863 115,05
Dunajská Streda 63 706 579,33
Trebišov 62 181 963,08
Hencovce 58 870 613,33
Dubnica nad Váhom 51 378 646,72
Nemšová 48 833 719,61
Levice 48 356 273,32
Spišská Nová Ves 48 324 266,93
Lučenec 48 179 177,60
Stará Ľubovňa 47 867 251,01
Michalovce 46 223 197,34
Ľubotice 45 012 237,00
Brezno 44 402 581,66
Pliešovce 44 165 420,40
Vranov nad Topľou 39 188 408,53
Žiar nad Hronom 38 903 121,00
Šaľa 37 268 084,32
Topoľčany 37 094 469,99
Hriňová 36 780 584,92
Kysucké Nové Mesto 36 328 554,24
Dolný Kubín 32 311 593,23
Humenné 31 693 624,30
Myjava 31 286 977,35
Lužianky 30 623 047,86
Rožňava 30 182 663,07
Snina 29 656 404,05
Revúca 28 854 567,93
Pezinok 27 064 932,41
Senica 26 371 370,59
Levoča 25 227 601,05
Detva 24 673 321,20
Hlohovec 23 690 480,41
Galanta 23 676 628,16
Čadca 22 933 080,57
Hniezdne 21 732 567,00
Šarišské Michaľany 21 407 466,44
Dobšiná 21 179 253,48
Ulič 21 067 681,40
Čierny Balog 19 647 883,24
Lesenice 19 561 589,00
Dvory nad Žitavou 19 311 642,67
Bytča 18 559 681,18
Púchov 18 124 603,24
Malacky 18 036 761,49
Hronovce 18 012 199,62
Sereď 17 611 684,67
Sučany 17 185 524,27
Sabinov 17 160 477,64
Partizánske 17 086 391,22
Skalica 16 697 605,16
Vráble 16 574 548,64
Želiezovce 16 526 307,82
Medzilaborce 16 395 404,77
Lipany 15 271 689,09
Trstená 15 148 236,00
Kolárovo 14 927 581,34
Senec 14 676 467,12
Šamorín 14 676 050,60
Bánovce nad Bebravou 14 329 194,91
Veľký Krtíš 14 253 389,04
Moravské Lieskové 14 168 594,82
Nové Mesto nad Váhom 14 093 612,45
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Leopoldov 13 347 668,47
Tekovské Lužany 13 025 788,00
Kremnica 12 828 869,56
Poltár 12 779 189,31
Tornaľa 12 763 403,57
Svit 12 322 147,08
Topoľníky 12 308 331,14
Tvrdošín 11 994 172,50
Sebechleby 11 755 425,00
Gabčíkovo 11 705 976,33
Krupina 11 676 866,56
Handlová 11 533 257,34
Marcelová 11 530 332,33
Svidník 11 487 448,46
Kráľovský Chlmec 11 434 588,49
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 49452
Banská Bystrica 14740
Košice 14321
Žilina 6477
Nitra 5558
Prešov 5315
Trnava 4567
Martin 3333
Trenčín 2883
Zvolen 2418
Piešťany 1396
Vysoké Tatry 1339
Považská Bystrica 1205
Liptovský Mikuláš 1084
Nové Zámky 995
Ružomberok 975
Komárno 973
Želiezovce 951
BRATISLAVA 867
Michalovce 766
Poprad 757
Ulič 718
Banská Štiavnica 693
Pezinok 642
Lužianky 641
Bojnice 579
Prievidza 565
Stará Ľubovňa 529
Dolný Kubín 474
Leopoldov 410
Bardejov 364
Humenné 348
Dunajská Streda 348
Púchov 324
Senec 316
Čadca 314
Dubnica nad Váhom 311
Lučenec 300
Sučany 299
Spišská Nová Ves 297
Kežmarok 269
Partizánske 269
Topoľčianky 267
Slavnica 266
Rožňava 256
Ilava 254
Brezno 245
Kováčová 244
Hlohovec 243
Myjava 243
Levoča 235
Žiar nad Hronom 228
Levice 226
Pliešovce 218
Topoľčany 217
Trebišov 200
Senica 190
Hrnčiarovce nad Parnou 173
Trstená 158
Nové Mesto nad Váhom 157
Veľký Krtíš 152
Skalica 152
Svätý Jur 149
Malacky 148
Revúca 146
Kysucké Nové Mesto 144
Kremnica 143
Pruské 142
Snina 139
Nitrianske Pravno 137
Bánovce nad Bebravou 135
Galanta 135
Holíč 132
Vranov nad Topľou 132
Hronovce 131
Kolíňany 130
Ivanka pri Dunaji 127
Rimavská Sobota 127
Tornaľa 126
Sabinov 120
Detva 111
Svidník 106
Ľubochňa 105
Stará Turá 101
Kráľovský Chlmec 96
Šaľa 94
Sereď 89
Prakovce 89
Likavka 87
Modra 86
Záhorie 86
Jaslovské Bohunice 86
Štiavnik 85
Liptovský Hrádok 83
Zlaté Moravce 81
Nové Zámky 79
Šurany 78
Trnovec nad Váhom 77
Stupava 76
Medzilaborce 76
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 18 056 115 477,64
Košice 2 022 808 303,96
Žilina 1 771 339 505,71
Nitra 1 010 845 406,85
Piešťany 1 008 667 126,85
Banská Bystrica 886 808 733,12
Vrútky 761 933 617,00
Trnava 727 578 458,61
Praha 598 085 939,56
Zvolen 528 974 355,63
Prešov 493 391 657,86
Nové Zámky 424 228 981,15
Milano (MI) 409 800 000,00
Trenčín 367 951 325,41
Martin 292 880 997,14
Bojnice 238 796 591,64
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Považská Bystrica 209 524 121,13
Larnaca 179 401 010,00
Plzeň 177 584 067,00
Liptovský Mikuláš 172 729 200,42
Poprad 164 221 655,15
Trebišov 162 867 580,18
Púchov 156 115 943,48
Prievidza 155 119 923,76
Horné Srnie 145 538 516,75
Galanta 142 322 021,13
Bardejov 140 548 594,96
Trakovice 140 000 000,00
Pezinok 132 867 014,60
Ružomberok 130 190 449,66
Brno 127 597 327,44
Spišská Nová Ves 123 658 786,77
Šarovce 122 526 531,66
Hořice, Česká republika 119 664 480,00
Komárno 117 338 671,59
Banská Štiavnica 111 274 578,97
Michalovce 109 018 570,19
Lučenec 108 915 063,95
Rožňava 101 067 669,85
Zlaté Moravce 92 651 093,60
Krásno nad Kysucou 89 872 080,51
Liptovská Teplička 86 715 647,30
Námestovo 85 260 214,87
Madrid 82 829 436,00
Husinec 80 488 575,00
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Dunajská Streda 78 483 359,03
Libchavy 78 435 650,00
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Levice 74 168 394,51
Hriňová 74 001 060,14
Šaľa 69 980 497,64
Slovenská Ľupča 69 644 406,50
Ulm, 69 350 000,00
Dolný Kubín 67 630 402,98
Raková 62 449 028,51
Vranov nad Topľou 60 372 818,41
Humenné 59 242 797,10
Rabča 58 562 744,40
Žiar nad Hronom 58 479 535,89
Nové Mesto nad Váhom 57 872 010,34
Partizánske 56 307 410,36
Moravany nad Váhom 55 332 272,95
Tlmače 53 349 000,00
Kráľová nad Váhom 52 391 509,50
Senec 50 954 038,99
Beluša 47 197 319,03
Mútne 47 007 612,65
Čadca 45 938 429,20
Trutnov 45 545 169,00
Vráble 45 271 131,71
Pardubice 42 757 012,38
Oravské Veselé 41 941 788,50
Lietavská Lúčka 41 720 153,72
Rimavská Sobota 41 257 170,20
Ostrý Grúň 41 222 150,00
Kladno 41 177 970,26
Oščadnica 41 131 089,73
Myjava 40 895 776,47
Ľubotice 40 741 513,47
Veľké Leváre 40 671 272,36
Detva 40 007 084,12
Poproč 39 591 841,58
Senica 39 475 747,79
Bussnang 38 801 691,00
Čierny Balog 38 498 006,00
Príbovce 38 046 569,00
Sabinov 36 759 309,26
Sľažany 36 347 686,00
Nitrianske Pravno 35 200 591,16
Bziny 32 411 166,00
Krompachy 32 353 966,89
Oudeweg 32 31 382 143,00
Liesek 30 390 429,00
Šamorín 30 051 323,98
Jaslovské Bohunice 29 710 429,00
Tureň 29 692 560,00
Hradec Králové 29 464 787,21
Jelšava 29 355 577,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 44010
Nitra 11435
Košice 8983
Žilina 6784
Prešov 5223
Zvolen 4816
Banská Bystrica 4290
Trenčín 3342
Pezinok 2907
Trnava 2353
Lučenec 2125
Piešťany 1748
Martin 1727
Bojnice 1340
Praha 1281
Poprad 1251
Prievidza 1088
Tvrdošín 1057
Šenkvice 999
Kočovce 983
Považská Bystrica 892
Liptovský Mikuláš 861
Nové Mesto nad Váhom 824
Nové Zámky 820
Vranov nad Topľou 765
Krásno nad Kysucou 751
Michalovce 745
Bardejov 743
Dubnica nad Váhom 741
Dolný Kubín 741
Rimavská Sobota 739
Šaľa 709
Spišská Nová Ves 709
Komárno 680
Partizánske 595
Horné Srnie 552
Levoča 551
Púchov 500
Žiar nad Hronom 494
Wien 485
Humenné 474
Trstená 445
Brezovica 437
Lukavica 425
Ružomberok 413
Dunajská Streda 402
Brezno 395
386
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 379
Levice 374
Lehota 369
Brno 364
Topoľčany 359
Slovenská Ľupča 358
Trebišov 341
Sládkovičovo 338
Galanta 338
Senica 326
Humenne 323
Dunajská Lužná 318
Veľké Kostoľany 314
Ivanka pri Dunaji 314
Vrútky 313
Čadca 312
Námestovo 309
Ľubotice 294
Oravský Podzámok 294
Banská Štiavnica 279
Hriňová 278
Bytča 277
Čierny Balog 273
Rožňava 271
Detva 271
Senec 270
Vyšný Kazimír 263
Smolenice 254
Uzovce 252
Kysucké Nové Mesto 250
Zlaté Moravce 245
Moravany nad Váhom 234
Svidník 232
Štúrovo 231
Brzotín časť Bak 223
Malacky 216
Sabinov 212
Vráble 211
Liptovská Teplička 208
Trenčianske Teplice 207
Šarovce 207
Krupina 206
Sereď 202
Březnice 202
Snina 201
Dúbrava 198
Čierne 196
Veľký Šariš 192
Papín 189
Raková 188
Šamorín 186
Lieskovec 185
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Stredná odborná škola informačných technológií 5.28
KSP, s.r.o. 5.09
Občianske združenie Brána do života 5.05
Stredná odborná škola 4.84
Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. 4.69
Obec Ordzovany 4.65
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 4.62
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 4.45
Základná škola s materskou školou 4.38
Nadácia pre deti Slovenska 4.37
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 4.33
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4.33
Spojená škola 4.32
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 4.31
Obchodná akadémia 4.31
Krajská prokuratúra Trnava 4.31
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 4.29
Environmentálny fond 4.29
Základná škola s materskou školou Vrbovce 4.29
Obec Ivanka pri Nitre 4.27
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 4.24
Základná škola 4.24
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4.24
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 4.24
ZAHORKA 4.22
Krajská prokuratúra 4.21
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 4.2
Mesto Spišské Vlachy 4.2
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 4.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 4.2
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 4.18
Mesto Čierna nad Tisou 4.16
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 4.16
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo 4.16
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 4.15
Základná škola s materskou školou 4.14
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 4.13
Spojená škola 4.13
Obec Malé Zálužie 4.12
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 4.12
Obec Vagrinec 4.11
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4.1
Zariadenie pre seniorov 4.09
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 4.09
Obec Čachtice 4.08
Obec Rohov 4.07
Základná škola Eduarda Schreibera 4.05
SLOVCLEAN a.s. 4.05
Obec Krušovce 4.05
Elektroenergetické montáže, a.s. 4.05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 4.05
Základná škola 4.03
AnMaŠi s. r. o. 4.03
Obec Ľubá 4.02
ALISON Slovakia s.r.o. 4.02
Obec Dolné Kočkovce 4.01
Okresný súd Galanta 4.0
Obec Gemerské Teplice 4.0
Obec Voderady 4.0
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 4.0
SMM Holíč s.r.o. 3.99
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 3.98
Centrum sociálnych služieb 3.97
Okresný súd Bratislava II 3.97
Služby Cífer s.r.o. 3.96
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 3.95
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 3.95
Stredná odborná škola 3.95
VÚEZ, a.s. 3.95
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3.94
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3.94
Okresný súd Bratislava V 3.94
Stredná odborná škola elektrotechnická 3.94
Materská škola 3.93
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3.93
Obec Koromľa 3.93
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3.93
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3.93
Materská škola Hurbanovo 3.91
Základná škola s materskou školou Štiavnik 3.91
Obec Osuské 3.9
Gymnázium 3.9
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 3.9
Spojená škola 3.9
Obec Záhorská Ves 3.9
Knižnica pre mládež mesta Košice 3.9
Základná škola Šišov 3.9
Moderná odborná škola 3.89
Obec Nižný Žipov 3.89
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 3.89
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3.88
Obec Horná Ždaňa 3.88
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 3.88
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 3.88
Základná škola v Jarovniciach 3.88
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 3.88
"IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb 3.87
Základná škola s materskou školou Bolešov 3.87
Obec Stretava 3.86
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 3.86
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo 0.5
PYROBATYS SK, s.r.o. 0.53
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
KINEX BEARINGS, a.s. 0.64
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 0.66
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Virtual Reality Media a.s. 0.79
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice 0.8
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
MAJK, s.r.o. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
Ida Uhlárová 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
HOSTINKOVO, s.r.o. 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Okresný súd Trnava 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
KOVDAN, spol. s r.o. 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Medzičilizie, a.s. 0.87
AGROMAČAJ s.r.o. 0.88
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. 6.61
MK&Z Security s.r.o. 6.11
KAM-BET, spol. s r.o. 6.09
SVX s.r.o. 6.03
ISPA Prešov, s.r.o. 6.01
Róbert Šedivý - lesné práce 5.92
AGROMELIO, s.r.o. 5.78
KVEST s.r.o. 5.76
Božena Šarmirová 5.7
FERDUS s. r. o. 5.7
Roľnícke družstvo HRON 5.67
TOWER BC, a. s. 5.67
Štefan Kurek 5.6
Miroslav Greško - BIELOSTAV 5.58
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 5.58
Ing. Jana Vojčíková TOP 5.55
Ton Tech s.r.o. 5.54
SDaM, s.r.o. 5.51
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 5.49
Grif Pharma s.r.o. 5.38
WHATisIT s. r. o. 5.23
Industry Serving s.r.o. 5.21
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 5.18
Juraj Kelecsényi - M§T 5.18
ROZKVET, výrobné družstvo 5.17
PATRIA a.s. 5.1
SLOVSKAL, s.r.o. 5.06
Ján Rybár 5.05
Ing. Jozef Ďuriš 5.03
OTE, a.s. 5.0
Slovak Lines, a.s. 5.0
Anna Zemčáková - SARTEX 4.98
BIORUŽA, s. r. o. 4.95
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 4.94
NetLas s. r. o. 4.94
PhDr. Erik Mihalko 4.9
Lindy Hop s. r. o. 4.89
Ing. Pavol Jurkovič 4.88
Ing. Priška Pavlíková 4.88
Nábytok R studio, s.r.o. 4.87
Mária Giertlová 4.86
ABORA Group, s. r. o. 4.82
Ing. Jozef Žuffa 4.82
Ing. Ján Víťazka 4.82
Mária Kapallová-KAPAP 4.82
Ing. Dušan Kvaska 4.81
JOSEBA, s.r.o. 4.81
Ing. Ladislav Nagy 4.8
Ing. Marta Odokienková 4.8
myAD, s.r.o. 4.78
CONNECTED MEDIA s.r.o. 4.78
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 4.76
Ing. Ján Zachar 4.74
Ing. Peter Makóni 4.73
Železniční dodávatelská 4.71
Borcom, s.r.o. 4.7
Ing. Ladislav Nagydai 4.7
J O H N - C s.r.o. 4.7
Železniční dodávatelská, s.r.o. 4.69
JAMI Moto, s. r. o. 4.68
Rastislav Rozkoš 4.66
Igor Kubasko 4.66
centrumjazykov.sk s.r.o. 4.64
Ing. Miloš Encinger 4.64
TERLOU s.r.o. 4.64
Ing. Otto Smik 4.64
Roľnícke podielnicke družstvo Závada 4.64
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 4.64
Obec Veľké Pole 4.64
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 4.64
AMAS, s.r.o. 4.64
TOWER BC, a.s. 4.64
PRESTAKO, s.r.o. 4.64
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 4.63
KOLINEK s. r. o. 4.62
PATRIA s r.o. 4.61
Milan Pačuta ml. 4.61
Hubay Karol 4.61
MONET+,a.s. 4.6
AIRFITTING s.r.o. 4.6
DataStar s.r.o. 4.58
ONDIS, s.r.o. 4.58
Vladislav Marcinčin 4.57
Štefan Labanc STELA 4.57
MV, s.r.o. 4.56
KOVAPLET s.r.o. 4.56
BEXPO s.r.o. 4.55
Printline, s.r.o. 4.55
INSET s.r.o. 4.55
Ľudovít Rovňaník 4.54
Milan Podolan 4.54
Forest Co, s.r.o. 4.54
Peter Morong 4.54
Ján Mlynarčík 4.54
Juraj Dovina 4.54
Ing. Slavomír Otrubčiak 4.54
ZEMKU BU s.r.o. 4.54
Milan Mazáň 4.54
Viktor Rapant 4.54
Igor Plichta 4.54
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
OTP Bank Slovensko, a.s. 0.25
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. 0.31
Stadler Bussnang AG 0.33
Doosan Škoda Power s.r.o. 0.36
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ELDIS Pardubice, s.r.o. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 0.4
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.41
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
Sensus Slovensko a.s. 0.43
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
GJW Praha spol. s r.o. 0.46
GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. 0.46
GLOBING POPRAD s.r.o. 0.46
TRYSS s.r.o. 0.46
GIS – Bardejov s.r.o 0.46
CYB, spol. s r. o. Spišská Nová Ves 0.46
LUPO-GEO s.r.o. 0.46
GeoComp-plus, s.r.o. 0.46
Geodézia Bardejov, s.r.o. 0.46
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. 0.46
G.K.T., spol. s r.o. 0.46
GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. 0.46
ARRIVA Liorbus, a.s. 0.48
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
REFIN spol. s r.o. 0.5
Intuitive Surgical Sarl 0.5
THALES LAS France SAS 0.51
ŠKODA JS a.s. 0.51
PREMIUM Insurance Company Limited 0.52
Thales Austria BmbH 0.53
AGROREAL spol. s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 0.54
BRUSH SEM s.r.o. 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
MALM, s.r.o. 0.54
IGT Global Solutions Corporation 0.55
VUKI a.s. 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
FREEM, a. s. 0.55
Foresta SG, s.r.o. 0.55
BONTON a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ROSSETA s.r.o. 0.57
AbbVie s. r. o. 0.58
GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. 0.58
GEOTOP Košice, s.r.o. 0.58
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
TORY CONSULTING, a.s. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
O.ERRE.PI SRL 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
STUDIO, s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
NEC Deutschland GmbH 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
Česká zbrojovka a.s. 0.67
e-Dome a. s. 0.67
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 57
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 31
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 31
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 24
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 22
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 21
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 20
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 19
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 18
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 17
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 17
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 16
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 16
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 16
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 16
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 16
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 16
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 15
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 15
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 15
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 15
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 15
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 14
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 14
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 13
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 13
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 13
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 13
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 12
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 12
Martin Kohút Septimiova 7 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 12
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 11
Peter Lukeš Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 11
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 11
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 11
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 10
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 10
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 10
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 10
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 10
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 10
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 10
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 10
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 10
Roman Malček J. Smreka 9 Lučenec 98401 10
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 10
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 10
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 10
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 10
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 9
Kristen Mikkel Volmer Lind Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497 9
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Jozef Brhel Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 9
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
Alexandra Kasperová 1 Herálec 58255 8
Ján Kasper 1 Herálec 58255 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Petr Kvapil Tymiánová 14 Kolovraty, Praha 10 10300 8
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 8
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Martin Petruško Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 8
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 8
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 8
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 8
Phillip Sulke Geweygasse 5 Viedeň 1190 7
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 7
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 7
Milan Kreškóci Nová ulica 41 Branč 95113 7
Ján Čierňava Nová Bystrica 023 05 7
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 7
Peter Fodrek Žarnovická 5 Bratislava 83106 7
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 7
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 416
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 414
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 201
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 146
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 118
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 115
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 89
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 88
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 78
Milan Vrúbel Ľudmily Podjavorinskej 13A Čadca 02201 75
Marián Hodák Ľanová 68 Chorvátsky Grob 90025 64
Martin Jurík 205 Pravenec 972 15  63
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 60
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 57
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 55
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 54
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 53
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 52
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 51
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 50
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 50
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 49
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 47
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 46
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 45
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 42
Tomáš Kukučka Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 41
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 38
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 38
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 36
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 34
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 34
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 34
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 32
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 31
Bernhard Haider Hockegasse 83 Viedeň 1180 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 31
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 31
Andrea Tkáčová Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 31
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 30
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 30
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 29
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 29
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 28
Matúš Budiak Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105 28
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 27
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 27
Vladimír Kollár Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 27
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 26
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 26
Vladimír Tvaroška Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 26
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 26
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 25
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 25
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 25
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 25
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 24
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 24
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 24
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 24
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Miroslav Rosina Vodárska 6 Púchov 02001 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 23
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 23
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 23
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 23
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Ulrik Biel Hansen Trnavská Bernolákovo 90027 23
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 23
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 22
Peter Skvašik Švermova 2 Banská Bystrica 97404 22
Dušan Mach Mestský park 1 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001 22
Ján Ďurian Kozárovce 402 Kozárovce 93522 22
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 22
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 22
Marcel Forai Dvořákovo nábrežie 4E Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 22
Jacek Engel Ayka Building the Square App. 109 Dubaj 337-1500 21
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 21
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 21
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 21
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 21
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 21
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 21
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 5233
30125100-2 Tonerové náplne 3467
30192000-1 Kancelárske potreby 2929
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 2640
30199770-8 Stravné poukážky 2403
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 2387
30213100-6 Prenosné počítače 2295
09310000-5 Elektrická energia 2004
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1741
30213000-5 Osobné počítače 1624
09123000-7 Zemný plyn 1580
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 1577
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1564
77200000-2 Lesnícke služby 1513
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1472
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1281
24000000-4 Chemické výrobky 1052
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 1044
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 1028
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 1011
34110000-1 Osobné automobily 1005
60400000-2 Letecké dopravné služby 936
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 920
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 868
34913000-0 Rôzne náhradné diely 860
33141625-7 Diagnostické súpravy 847
30232110-8 Laserové tlačiarne 844
79810000-5 Tlačiarenské služby 815
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 785
09134100-8 Motorová nafta 783
55520000-1 Služby hromadného stravovania 775
39130000-2 Kancelársky nábytok 767
16700000-2 Traktory/ťahače 766
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 758
39830000-9 Čistiace výrobky 750
33694000-1 Diagnostické činidlá 745
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 742
34100000-8 Motorové vozidlá 720
19520000-7 Plastové výrobky 720
39100000-3 Nábytok 717
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 704
30213300-8 Stolový počítač 691
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 664
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 661
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 605
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 587
39234000-1 Škatule na kompost 572
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 561
18110000-3 Pracovné odevy 552
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 541
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 525
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 513
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 509
33692100-8 Infúzne roztoky 493
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 484
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 480
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 477
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 474
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 470
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 470
39112000-0 Stoličky 465
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 462
33761000-2 Toaletný papier 454
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 434
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 433
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 432
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 432
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 422
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 413
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 413
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 400
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 396
39221000-7 Kuchynské vybavenie 392
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 390
66510000-8 Poisťovacie služby 388
60100000-9 Služby cestnej dopravy 383
38652120-7 Videoprojektory 382
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 368
18424300-0 Jednorazové rukavice 363
45233142-6 Práce na oprave ciest 359
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 357
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 351
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 348
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 346
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 342
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 342
39160000-1 Školský nábytok 342
38300000-8 Meracie prístroje 339
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 338
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 338
22112000-8 Učebnice 338
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 336
03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy 326
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 324
39711130-9 Chladničky 324
77210000-5 Ťažba dreva 321
30197620-8 Písací papier 320
31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 320
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 315
34350000-5 Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž 312
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4 388 195 640,93
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 3 010 237 212,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 487 238 264,00
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 1 205 904 943,00
77200000-2 Lesnícke služby 1 098 008 189,67
09310000-5 Elektrická energia 1 050 169 030,39
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 794 656 097,50
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 691 292 738,57
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 610 893 467,00
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 548 851 169,90
09134100-8 Motorová nafta 541 669 055,40
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 502 532 741,39
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 501 717 475,00
55520000-1 Služby hromadného stravovania 478 293 474,78
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 477 539 965,36
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 445 197 838,00
79200000-6 Účtovnícke, audítorské a finančné služby 421 096 827,00
09123000-7 Zemný plyn 419 220 228,75
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 407 289 320,00
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 384 916 070,81
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 343 558 310,96
34133100-9 Cisternové vozidlá 323 450 233,00
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 133 008,52
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 289 802 660,00
48812000-3 Finančné informačné systémy 264 337 510,00
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253 587 924,00
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 249 756 512,18
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 249 516 682,10
45233142-6 Práce na oprave ciest 246 965 845,95
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 244 192 030,09
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 243 098 121,00
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 236 158 766,96
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
71300000-1 Inžinierske služby 229 747 197,67
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 226 599 255,00
33141200-2 Katétre 226 536 535,96
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 224 404 468,00
38554000-3 Elektromery 214 404 923,67
79993000-1 Správa budov a zariadení 208 272 183,66
72261000-2 Softvérové podporné služby 206 686 163,35
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 206 362 029,00
34100000-8 Motorové vozidlá 205 734 257,09
72222300-0 Služby informačných technológií 200 400 623,76
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 193 607 104,98
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 185 931 058,00
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 184 643 814,08
92350000-9 Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií 179 401 010,00
30199770-8 Stravné poukážky 178 051 028,56
34110000-1 Osobné automobily 176 997 156,32
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 176 166 468,69
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 171 103 091,09
60100000-9 Služby cestnej dopravy 170 756 418,51
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 166 756 923,83
71351910-5 Geologické služby 165 959 409,00
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 165 352 538,06
55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 163 144 358,10
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 159 996 211,48
34622200-5 Železničné osobné vozne 157 998 740,00
45233140-2 Práce na ceste 156 501 748,00
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 156 247 706,82
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 155 528 939,47
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 154 821 335,70
77210000-5 Ťažba dreva 150 214 194,00
66510000-8 Poisťovacie služby 139 361 868,00
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 135 767 850,00
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 134 237 261,76
60400000-2 Letecké dopravné služby 131 510 240,19
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 130 691 367,00
64200000-8 Telekomunikačné služby 128 937 225,06
31730000-2 Elektrotechnické zariadenia 126 472 405,15
38822000-3 Sirény na diaľkové riadenie 125 927 338,00
45112700-2 Terénne úpravy 125 334 461,00
45255400-3 Montážne práce 125 147 017,00
31320000-5 Elektrické rozvodné káble 124 378 755,07
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 113 544 622,80
71320000-7 Inžinierske projektovanie 109 584 937,00
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 106 610 830,62
33662100-9 Oftalmologiká 100 605 504,94
33600000-6 Farmaceutické výrobky 100 326 160,08
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 99 511 549,23
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 98 067 236,70
30213000-5 Osobné počítače 97 697 776,26
90910000-9 Upratovacie služby 90 265 337,51
30125100-2 Tonerové náplne 89 705 221,19
66515200-5 Poistenie majetku 89 087 194,00
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 88 412 775,35
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 86 494 727,00
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 85 041 232,81
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 84 630 409,00
79400000-8 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo) 83 033 638,00
72300000-8 Dátové služby 83 029 593,00
16700000-2 Traktory/ťahače 79 261 706,80
90610000-6 Služby na čistenie a zametanie ulíc 79 038 078,00
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 76 888 686,00
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 76 090 209,55
33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 75 837 885,12
64100000-7 Poštové a doručovateľské služby 75 024 573,05

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×