Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 025 930 875,48
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 044 866 234,35
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 332 752 768,90
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 532 952 951,00
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 308 378 546,56
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 507 652 589,74
Západoslovenská distribučná, a.s. 1 140 679 282,00
Slovenská správa ciest 1 127 453 292,84
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 881 513 199,35
Slovenská pošta, a.s. 680 454 624,00
Slovenské elektrárne, a.s. 599 174 495,00
Hlavné mesto SR Bratislava 497 906 941,76
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 473 484 117,84
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 449 268 394,69
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 442 517 548,36
Bratislavský samosprávny kraj 432 793 351,45
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 428 514 549,19
Solar 2009, a. s. 425 330 621,00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 402 438 351,23
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 390 864 367,00
Nitriansky samosprávny kraj 378 925 289,46
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 352 039 664,14
MH Invest, s.r.o. 328 066 419,23
National Development Fund II., a.s. 326 468 675,00
Žilinský samosprávny kraj 324 301 821,86
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 321 677 246,99
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 318 572 803,84
Východoslovenská distribučná, a. s. 292 005 146,00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 275 557 004,00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 237 254 417,00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 234 071 580,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 232 648 828,03
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 229 539 229,98
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 225 278 117,75
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 212 209 629,01
Mesto Banská Bystrica 210 410 816,22
Mesto Košice 208 364 730,13
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 199 855 213,09
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 174 499 982,58
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 173 842 018,00
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 170 359 194,65
Mesto Nitra 167 674 115,24
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 890 533,57
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 148 852 551,42
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 144 976 255,00
Univerzitná nemocnica Bratislava 144 191 667,07
Sociálna poisťovňa, ústredie 141 739 864,30
Banskobystrický samosprávny kraj 139 743 882,09
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 138 434 091,55
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 138 371 024,00
Trenčiansky samosprávny kraj 135 679 655,49
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 131 111 510,07
Univerzita Komenského v Bratislave 126 046 462,01
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 122 088 964,00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 121 547 685,40
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 117 629 142,99
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 117 071 876,93
Centrum vedecko-technických informácií SR 115 770 991,15
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 112 759 214,14
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 111 506 445,16
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 104 831 079,00
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 101 371 135,96
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 98 695 591,01
Mesto Trnava 96 948 977,03
Mesto Žilina 96 034 455,90
Úrad vlády Slovenskej republiky 94 805 962,40
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 93 516 210,97
eustream, a.s. 91 303 314,00
Národné centrum zdravotníckych informácií 90 241 651,47
DataCentrum 88 729 937,93
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 86 415 209,56
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 80 383 052,75
Štatistický úrad Slovenskej republiky 79 875 734,79
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 78 781 013,60
Technická univerzita v Košiciach 77 208 004,54
Mesto Prievidza 74 943 583,99
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 72 141 666,72
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 72 011 888,58
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 71 357 771,49
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 68 303 933,22
Národná transfúzna služba SR 68 185 574,39
Prešovský samosprávny kraj 67 133 150,64
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 67 085 563,00
Slovenský hydrometeorologický ústav 66 492 797,05
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
Mesto Prešov 65 060 724,05
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 64 865 648,87
Národný onkologický ústav 64 279 929,97
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 63 402 986,16
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 62 041 194,80
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 60 528 772,76
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 60 119 544,04
Záchranná zdravotná služba Bratislava 58 934 432,41
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 58 397 585,44
Rozhlas a televízia Slovenska 56 651 619,81
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10714
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7990
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3651
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3197
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2982
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2795
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2775
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2574
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2574
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2376
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2155
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2093
Ida Uhlárová 1923
Národný onkologický ústav 1822
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1625
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1612
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1596
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1517
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1473
Slovenské národné múzeum 1203
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1198
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1161
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1158
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1123
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1101
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1091
Ekonomická univerzita v Bratislave 1076
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1070
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1068
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1040
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1016
Univerzitná nemocnica Bratislava 996
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 991
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 958
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 943
Technická univerzita v Košiciach 910
Západoslovenská distribučná, a.s. 903
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 901
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 867
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 833
Štatistický úrad Slovenskej republiky 804
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 792
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 754
Slovenská pošta, a.s. 737
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 729
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 708
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 692
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 687
Žilinský samosprávny kraj 680
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 679
Univerzita Komenského v Bratislave 665
Nemocnica Poprad a. s. 652
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 651
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 646
Výskumný ústav vodného hospodárstva 625
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 617
Hlavné mesto SR Bratislava 613
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 612
Mesto Žilina 565
Mesto Komárno 563
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 549
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 514
Fakultná nemocnica Trenčín 512
Mesto Trnava 499
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 494
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 485
Sociálna poisťovňa, ústredie 484
Trenčiansky samosprávny kraj 483
Ústav experimentálnej fyziky SAV 481
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 479
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 470
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 463
Katolícka univerzita v Ružomberku 450
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 449
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 448
Úrad vlády Slovenskej republiky 446
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 425
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 419
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 419
Fakultná nemocnica Trnava 412
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 408
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 406
Východoslovenská distribučná, a. s. 405
Nitriansky samosprávny kraj 391
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 390
Národný ústav reumatických chorôb 385
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 382
Slovenská správa ciest 378
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 376
Národná transfúzna služba SR 376
Záchranná služba 375
Univerzitná nemocnica Martin 374
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 374
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 371
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 361
Fakultná nemocnica Nitra 357
UNIVERZITA J. SELYEHO 353
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 346
Mesto Nové Zámky 343
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 803 944 510,00
EUROVIA SK, a.s. 1 567 675 508,04
STRABAG s.r.o. 1 511 718 234,22
SLOVNAFT, a.s. 1 248 027 267,78
EUROVIA CS, a.s. 911 864 836,00
MAGNA ENERGIA a.s. 837 500 637,72
ŽOS Vrútky a.s. 828 048 976,00
Metrostav a.s. 803 702 280,00
TSS GRADE, a.s. 731 919 950,00
ZSE Energia, a.s. 709 337 113,90
Skanska SK a.s. 701 193 337,00
S u b t e r r a a.s. 701 055 166,00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 666 733 152,36
Pow-en a. s. 652 505 898,93
Stredoslovenská energetika, a.s. 618 272 757,70
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 577 864 654,00
ŽOS Trnava, a. s. 539 427 003,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 431 301 030,21
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
Metrostav Slovakia a. s. 392 578 329,00
TEMPEST a.s. 366 946 717,04
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
AŽD Praha s.r.o. 360 368 679,00
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 335 102 039,83
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 334 039 143,00
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 333 494 656,00
PORR s.r.o. 330 995 929,00
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 318 415 439,00
MED - ART, spol. s r.o. 309 486 721,87
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 308 909 272,40
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 293 857 308,58
HOCHTIEF SK s.r.o. 286 288 776,00
MBM-GROUP, a.s. 276 251 397,50
VÁHOSTAV - SK, a.s. 274 985 419,00
ICM S.P.A. 274 985 419,00
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 262 293 600,00
SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA 254 835 881,00
Skanska a.s. 254 835 881,00
VÁHOSTAV - SK, a.s. 249 916 127,59
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 244 831 953,55
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
OTNS, a. s. 235 618 579,41
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 229 218 574,81
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 222 325 730,00
AutoCont SK a.s. 211 966 242,06
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 208 617 759,85
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 206 782 975,22
DITEC, a.s. 205 237 825,00
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
TIMED, s.r.o. 201 862 870,08
TEMPRA, s.r.o. 200 173 090,00
InterWay, s.r.o. 199 530 793,00
TuCon, a. s. 195 460 002,00
GGFS s.r.o. 189 854 476,47
DATALAN, a.s. 186 862 669,15
Východoslovenská energetika a.s. 186 683 059,18
Slovenská sporiteľňa, a.s. 186 459 861,00
VUJE, a.s. 181 833 436,00
Stredoslovenská energetika, a. s. 181 106 132,22
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 179 737 740,66
IGT Global Services Limited 179 401 010,00
Inžinierske stavby, a. s. 172 620 100,47
DXC Technology Slovakia s. r. o. 170 870 832,00
AB Facility s. r. o. 161 980 443,00
Siemens s.r.o. 155 243 992,01
Železničné stavby, a.s. Košice 155 145 735,00
Ticket Service, s.r.o. 154 892 779,20
AVA-stav, s.r.o. 154 764 616,00
SOITRON, s.r.o. 149 367 839,69
SE Predaj, s. r. o. 147 885 118,16
FORESTRA, s.r.o. 144 944 340,00
Aliter Technologies, a.s. 144 859 781,46
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 144 213 990,00
PETROLTRANS, a.s. 143 452 946,38
HOCHTIEF CZ a. s. 143 090 626,00
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 141 961 788,00
Rempo s.r.o. 141 036 541,47
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 139 969 354,39
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 136 755 357,00
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 134 597 843,00
Orange Slovensko, a.s. 130 966 269,86
T a M trans spedition, s.r.o. 129 823 307,66
TD Transport s. r. o. 128 454 771,00
Transdev Morava s.r.o. 128 454 771,00
Metrostav a. 127 705 627,00
Slovenská pošta, a.s. 127 112 988,97
CESTY NITRA, a.s. 123 569 466,21
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 123 294 401,00
stengl a.s. 123 067 093,00
MEDITRADE spol. s r. o. 122 062 145,03
KARBOX s.r.o. 119 664 480,00
ELTRA spol. s. r.o. 117 397 191,00
SEVITECH a. s. 116 003 694,67
INPEK, s.r.o. 111 349 405,00
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 110 783 673,40
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 110 206 058,00
Ing. Ľubomír Ferianc 110 184 763,00
Prysmian Kablo s.r.o. 105 921 201,00
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť 104 372 170,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 3367
MED - ART, spol. s r.o. 2506
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 2256
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1843
INMEDIA, spol. s r.o. 1805
CLEAN TONERY, s.r.o. 1802
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1649
Tibor Varga TSV PAPIER 1597
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1517
JURIGA, spol. s r. o. 1382
HENRYSO, s.r.o. 1354
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1290
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 1069
BIOTECH s.r.o. 1069
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1060
LASER servis, spol. s.r.o. 991
Steeling, s.r.o. 924
SLOVNAFT, a.s. 825
INTRAVENA s.r.o. 812
Lambda Life a.s. 797
B. Braun Medical s.r.o. 765
VIDRA a spol. s.r.o. 741
Xepap, spol. s r.o. 685
AutoCont SK a.s. 670
Henrich Sonnenschein - ITSK 648
PC SEMA, s.r.o. 643
EUROVIA SK, a.s. 630
TIMED, s.r.o. 628
FORESTRA, s.r.o. 606
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 577
KASON, s.r.o. 565
LABO - SK, s. r. o. 559
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 529
CENTRALCHEM, s.r.o. 517
Ib-elektro s.r.o. 512
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 511
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 495
DD21 s.r.o. 488
MEDICAL GROUP SK a.s. 482
Martin Gall - MG COMP 475
VWR International GmbH 465
Bidvest Slovakia s. r. o. 455
STRABAG s.r.o. 452
Lamitec, spol. s r.o. 446
Štefan Nagy - FAN-AUTO 435
OFFICE STAR, s.r.o. 419
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 417
MAGNA ENERGIA a.s. 415
DATALAN, a.s. 403
X logistics, s.r.o. 401
DMC, s.r.o. 399
mediatip.sk, s. r. o. 390
nanoTECH s.r.o. 387
MGP, spol. s r.o. 387
BAX PHARMA, s.r.o. 385
GIEGO s.r.o. 383
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 381
LEON global s.r.o. 379
Lucia Rošková R-interiér 376
ŽOS Vrútky a.s. 375
RIZNER s. r. o. 373
BEGA, s.r.o. 370
Di Mihálik, s.r.o. 358
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 349
NABIMEX, s.r.o. 349
MEDITRADE spol. s r. o. 345
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 341
Rempo s.r.o. 338
Marián Šupa 334
MIVASOFT, spol. s r.o. 331
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 328
KRIDLA s.r.o 324
Ing. Iveta Janíková 321
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 317
GLOBUS spol. s r.o. 312
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 305
Euro Media Košice, s.r.o. 303
EQUILIBRIA, s.r.o. 300
ZSE Energia, a.s. 300
Marek Špeťko - IMEX 296
TEMPEST a.s. 293
KORAKO plus s. r. o. 291
ProScience Tech s. r. o. 288
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 287
HS technology s.r.o. 284
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 281
SARSTEDT spol. s r.o. 276
CORA GASTRO, s.r.o. 276
KVANT spol. s r.o. 275
AB Facility s. r. o. 273
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 260
Ultra Print, s.r.o. 260
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 259
Datacomp s.r.o. 257
ADIP, spol. s r. o. 255
Inžinierske stavby, a. s. 255
Energie2, a.s. 254
KOBIT - SK, s.r.o. 254
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 254
NICHOLTRACKT, s.r.o. 253
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 30 853 543 449,02
Banská Bystrica 6 276 703 234,20
Košice 1 962 274 417,04
Trnava 1 458 963 838,38
Nitra 1 016 518 092,69
Žilina 979 220 364,48
Prešov 473 077 981,86
Banská Štiavnica 409 101 214,00
Trenčín 383 041 859,98
Zvolen 221 120 669,00
Martin 199 240 639,04
Bojnice 144 517 793,87
Piešťany 131 580 374,99
Považská Bystrica 129 078 756,43
Liptovský Mikuláš 119 988 131,23
Poprad 117 284 844,78
Ružomberok 93 736 434,88
Komárno 90 304 295,98
Prievidza 87 414 791,67
Kežmarok 85 792 993,06
Bardejov 78 805 790,35
Vysoké Tatry 78 104 914,59
Nové Zámky 72 760 229,38
Trebišov 65 030 030,37
Dunajská Streda 64 392 280,00
Hencovce 59 975 854,33
Stará Ľubovňa 57 527 045,51
Brezno 54 966 358,46
Michalovce 52 742 832,13
Dubnica nad Váhom 52 701 996,55
Spišská Nová Ves 51 739 799,93
Ľubotice 49 622 669,00
Lučenec 49 379 886,70
Nemšová 49 208 984,61
Levice 49 030 400,51
Pliešovce 48 553 793,90
Vranov nad Topľou 47 373 272,86
Šaľa 41 491 359,32
Žiar nad Hronom 39 748 187,25
Pečeňady 38 491 785,67
Topoľčany 38 178 773,61
Hriňová 36 780 584,92
Kysucké Nové Mesto 36 671 632,91
Myjava 34 670 765,46
Dolný Kubín 34 146 126,74
Senica 33 176 246,65
Humenné 32 469 749,46
Lužianky 31 358 621,40
Rožňava 30 685 481,40
Pezinok 30 596 438,13
Snina 30 385 327,05
Galanta 29 894 798,49
Revúca 29 350 806,76
Levoča 28 009 593,79
Hlohovec 26 008 810,91
Detva 24 875 021,20
Čadca 23 445 988,57
Ulič 21 935 638,40
Malacky 21 757 668,99
Hniezdne 21 732 567,00
Šarišské Michaľany 21 581 827,44
Dobšiná 21 179 253,48
Púchov 20 714 243,66
Čierny Balog 19 647 883,24
Hronovce 19 568 718,62
Lesenice 19 561 589,00
Partizánske 19 456 871,61
Sereď 19 354 770,67
Dvory nad Žitavou 19 311 642,67
Bytča 18 693 419,18
Medzilaborce 18 266 164,77
Trstená 18 135 730,00
Nové Mesto nad Váhom 17 892 922,95
Sučany 17 818 756,87
Lipany 17 608 535,99
Želiezovce 17 590 425,17
Sabinov 17 548 392,64
Skalica 17 419 643,99
Vráble 16 873 675,64
Bánovce nad Bebravou 16 230 063,13
Šamorín 15 646 420,60
Veľký Krtíš 15 235 774,69
Kolárovo 14 927 581,34
Krupina 14 711 506,56
Senec 14 681 112,94
Moravské Lieskové 14 487 551,82
Leopoldov 14 313 675,85
Tornaľa 13 617 551,57
Svidník 13 594 135,46
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Kremnica 13 540 056,59
Poltár 13 442 391,31
Zlaté Moravce 13 288 242,08
Tekovské Lužany 13 025 788,00
Tvrdošín 12 726 845,50
Marcelová 12 403 746,33
Handlová 12 400 227,34
Svit 12 322 147,08
Topoľníky 12 308 331,14
Kráľovský Chlmec 12 080 564,29
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 51792
Banská Bystrica 15449
Košice 15132
Žilina 6849
Nitra 5737
Prešov 5527
Trnava 4744
Martin 3385
Trenčín 3029
Zvolen 2521
Piešťany 1445
Vysoké Tatry 1360
Považská Bystrica 1255
Liptovský Mikuláš 1120
Ružomberok 1034
Nové Zámky 1032
Komárno 1012
Želiezovce 967
BRATISLAVA 896
Michalovce 793
Poprad 790
Ulič 730
Banská Štiavnica 725
Lužianky 672
Pezinok 663
Bojnice 610
Prievidza 593
Stará Ľubovňa 550
Dolný Kubín 482
Leopoldov 435
Bardejov 383
Humenné 362
Dunajská Streda 352
Púchov 344
Dubnica nad Váhom 330
Senec 325
Čadca 321
Lučenec 318
Spišská Nová Ves 307
Sučany 306
Partizánske 279
Kežmarok 277
Topoľčianky 276
Slavnica 276
Myjava 269
Brezno 265
Rožňava 262
Ilava 260
Hlohovec 256
Kováčová 251
Levoča 244
Pliešovce 234
Levice 234
Žiar nad Hronom 234
Topoľčany 226
Trebišov 210
Senica 202
Hrnčiarovce nad Parnou 179
Nové Mesto nad Váhom 163
Trstená 162
Veľký Krtíš 160
Skalica 156
Revúca 155
Svätý Jur 155
Malacky 153
Pruské 150
Kremnica 149
Snina 147
Galanta 147
Kysucké Nové Mesto 147
Vranov nad Topľou 142
Holíč 142
Bánovce nad Bebravou 142
Nitrianske Pravno 140
Hronovce 133
Tornaľa 131
Kolíňany 130
Rimavská Sobota 130
Ivanka pri Dunaji 130
Sabinov 121
Detva 113
Svidník 111
Ľubochňa 105
Stará Turá 103
Kráľovský Chlmec 99
Šaľa 98
Sereď 93
Prakovce 91
Štiavnik 91
Záhorie 89
Zlaté Moravce 89
Modra 88
Likavka 87
Jaslovské Bohunice 86
Liptovský Hrádok 83
Šurany 80
Nové Zámky 79
Medzilaborce 78
Nové Sady 78
Trnovec nad Váhom 78
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 19 091 431 155,00
Košice 2 126 899 545,45
Žilina 1 890 010 984,12
Nitra 1 097 001 011,74
Piešťany 1 026 366 495,57
Banská Bystrica 904 061 288,34
Vrútky 841 190 252,99
Trnava 769 982 202,48
Praha 632 311 037,46
Zvolen 598 163 865,48
Prešov 527 825 385,87
Nové Zámky 428 162 096,19
Milano (MI) 409 800 000,00
Trenčín 396 569 814,25
Martin 302 206 721,73
Bojnice 247 619 830,92
Považská Bystrica 221 499 113,63
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Liptovský Mikuláš 185 697 693,02
Plzeň 181 961 500,00
Poprad 181 408 562,43
Larnaca 179 401 010,00
Trebišov 172 393 114,98
Prievidza 165 862 018,50
Púchov 162 811 849,01
Galanta 152 831 940,14
Bardejov 151 752 030,70
Horné Srnie 149 335 559,75
Trakovice 140 000 000,00
Pezinok 138 718 206,65
Brno 135 958 464,32
Spišská Nová Ves 134 740 505,76
Ružomberok 131 950 100,66
Šarovce 129 459 651,66
Michalovce 125 270 278,18
Komárno 121 017 996,25
Hořice, Česká republika 119 664 480,00
Lučenec 117 583 372,01
Banská Štiavnica 115 789 881,97
Námestovo 105 715 164,37
Tureň 104 964 018,00
Rožňava 102 083 142,51
Zlaté Moravce 99 362 501,92
Krásno nad Kysucou 93 714 159,11
Liptovská Teplička 87 831 258,30
Libchavy 85 418 650,00
Madrid 82 829 436,00
Dunajská Streda 80 776 636,10
Husinec 80 488 575,00
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Levice 76 908 007,51
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Šaľa 75 756 839,57
Záhreb 75 318 378,00
Hriňová 74 660 171,84
Slovenská Ľupča 71 995 358,50
Dolný Kubín 70 001 037,28
Ulm, 69 350 000,00
Nové Mesto nad Váhom 64 308 746,03
Raková 63 166 201,51
Vranov nad Topľou 62 507 848,62
Žiar nad Hronom 62 415 722,35
Humenné 62 105 180,43
Rabča 58 725 643,40
Moravany nad Váhom 58 655 266,28
Pardubice 58 327 830,38
Partizánske 57 644 221,99
Lietavská Lúčka 56 401 179,22
Vráble 53 997 891,54
Tlmače 53 349 000,00
Senec 52 544 678,96
Kráľová nad Váhom 52 497 094,50
Čadca 49 400 727,20
Beluša 47 727 998,53
Mútne 47 596 472,65
Trutnov 45 545 169,00
Rimavská Sobota 42 713 884,70
Oravské Veselé 42 648 214,50
Ľubotice 42 394 040,47
Ostrý Grúň 41 766 871,00
Veľké Leváre 41 394 450,36
Kladno 41 225 580,26
Oščadnica 41 216 480,39
Sabinov 41 152 189,92
Detva 41 104 904,52
Myjava 40 915 255,47
Čierny Balog 40 347 231,00
Vozokany 925 05 40 335 995,00
Senica 39 661 766,12
Poproč 39 591 841,58
Bussnang 38 801 691,00
Príbovce 38 046 569,00
Sľažany 36 414 241,00
Dubnica nad Váhom 36 018 988,40
Nitrianske Pravno 35 604 749,16
Bziny 33 546 163,00
Krompachy 33 395 007,89
Štúrovo 32 394 721,85
Banská Bystrica - Kráľová 31 916 467,35
Oudeweg 32 31 382 143,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 45999
Nitra 11957
Košice 9560
Žilina 7083
Prešov 5385
Zvolen 5131
Banská Bystrica 4429
Trenčín 3481
Pezinok 3017
Trnava 2471
Lučenec 2223
Piešťany 1832
Martin 1809
Bojnice 1433
Praha 1345
Poprad 1311
Prievidza 1131
Tvrdošín 1095
Kočovce 1029
Šenkvice 1016
Považská Bystrica 924
Liptovský Mikuláš 903
Nové Mesto nad Váhom 889
Nové Zámky 860
Vranov nad Topľou 791
Bardejov 791
Krásno nad Kysucou 787
Michalovce 785
Dolný Kubín 760
Rimavská Sobota 759
Šaľa 758
Dubnica nad Váhom 758
Spišská Nová Ves 742
Komárno 696
Partizánske 623
Horné Srnie 592
Levoča 566
Žiar nad Hronom 525
Púchov 514
Humenné 490
Wien 488
Lukavica 469
Brezovica 453
Trstená 447
Ružomberok 426
426
Dunajská Streda 414
Brezno 405
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 399
Brno 386
Lehota 382
Levice 378
Topoľčany 372
Slovenská Ľupča 365
Sládkovičovo 361
Trebišov 361
Galanta 351
Námestovo 343
Senica 340
Vrútky 336
Humenne 324
Ivanka pri Dunaji 324
Dunajská Lužná 321
Čadca 320
Veľké Kostoľany 319
Oravský Podzámok 307
Ľubotice 301
Bytča 291
Banská Štiavnica 289
Hriňová 286
Čierny Balog 281
Detva 280
Rožňava 279
Senec 278
Vyšný Kazimír 273
Smolenice 263
Zlaté Moravce 261
Uzovce 258
Kysucké Nové Mesto 257
Březnice 255
Svidník 243
Moravany nad Váhom 242
Štúrovo 240
Šarovce 232
Sereď 232
Brzotín časť Bak 231
Malacky 230
Vráble 229
Sabinov 224
Čierne 220
Trenčianske Teplice 215
Krupina 215
Liptovská Teplička 213
Snina 207
Dúbrava 206
Papín 205
Veľký Šariš 195
Raková 191
Lieskovec 191
Šamorín 189
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Stredná odborná škola informačných technológií 5.28
KSP, s.r.o. 5.09
Občianske združenie Brána do života 5.05
Stredná odborná škola 4.84
Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. 4.69
Obec Ordzovany 4.65
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 4.62
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 4.45
Zariadenie pre seniorov 4.44
Základná škola s materskou školou 4.38
Nadácia pre deti Slovenska 4.37
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 4.33
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4.33
Spojená škola 4.32
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 4.31
Obchodná akadémia 4.31
Krajská prokuratúra Trnava 4.31
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 4.29
Environmentálny fond 4.29
Základná škola s materskou školou Vrbovce 4.29
Obec Ivanka pri Nitre 4.27
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 4.24
Základná škola 4.24
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4.24
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 4.24
ZAHORKA 4.22
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 4.2
Špeciálna základná škola Šafárikova 38 Galanta 4.2
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 4.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 4.2
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 4.18
Mesto Spišské Vlachy 4.17
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 4.16
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo 4.16
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 4.15
Mesto Čierna nad Tisou 4.15
Základná škola s materskou školou 4.14
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 4.13
Spojená škola 4.13
Obec Malé Zálužie 4.12
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 4.12
Obec Vagrinec 4.11
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4.1
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 4.09
Krajská prokuratúra 4.09
Obec Čachtice 4.08
Obec Rohov 4.07
Základná škola Eduarda Schreibera 4.05
SLOVCLEAN a.s. 4.05
Obec Krušovce 4.05
Elektroenergetické montáže, a.s. 4.05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 4.05
Základná škola 4.03
AnMaŠi s. r. o. 4.03
ALISON Slovakia s.r.o. 4.02
Okresný súd Galanta 4.0
Obec Gemerské Teplice 4.0
Obec Voderady 4.0
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 4.0
Obec Bačkov 3.99
SMM Holíč s.r.o. 3.99
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 3.98
Obec Dolné Kočkovce 3.97
Centrum sociálnych služieb 3.97
Okresný súd Bratislava II 3.97
Služby Cífer s.r.o. 3.96
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 3.95
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 3.95
Stredná odborná škola 3.95
VÚEZ, a.s. 3.95
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3.94
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3.94
Okresný súd Bratislava V 3.94
Stredná odborná škola elektrotechnická 3.94
Materská škola 3.93
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3.93
Obec Koromľa 3.93
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3.93
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3.93
Materská škola Hurbanovo 3.91
Obec Osuské 3.9
Gymnázium 3.9
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 3.9
Spojená škola 3.9
Obec Záhorská Ves 3.9
Knižnica pre mládež mesta Košice 3.9
Základná škola Šišov 3.9
Moderná odborná škola 3.89
Obec Nižný Žipov 3.89
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 3.89
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3.88
Obec Horná Ždaňa 3.88
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 3.88
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 3.88
Základná škola v Jarovniciach 3.88
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 3.88
"IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb 3.87
Základná škola s materskou školou Bolešov 3.87
Základná škola s materskou školou Štiavnik 3.87
Obec Stretava 3.86
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo 0.5
PYROBATYS SK, s.r.o. 0.53
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
KINEX BEARINGS, a.s. 0.64
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s. r. o. 0.66
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 0.66
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GeoSurvey, s.r.o. 0.69
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Virtual Reality Media a.s. 0.79
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice 0.8
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
MAJK, s.r.o. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
Ida Uhlárová 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
HOSTINKOVO, s.r.o. 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Okresný súd Trnava 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
SINE METU 0.87
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
KOVDAN, spol. s r.o. 0.87
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. 6.61
MK&Z Security s.r.o. 6.11
KAM-BET, spol. s r.o. 6.09
SVX s.r.o. 6.03
ISPA Prešov, s.r.o. 6.01
Róbert Šedivý - lesné práce 5.92
AGROMELIO, s.r.o. 5.78
KVEST s.r.o. 5.76
Božena Šarmirová 5.7
FERDUS s. r. o. 5.7
TOWER BC, a. s. 5.67
Štefan Kurek 5.6
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 5.58
Ing. Jana Vojčíková TOP 5.55
Ton Tech s.r.o. 5.54
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 5.49
Grif Pharma s.r.o. 5.38
SDaM, s.r.o. 5.35
WHATisIT s. r. o. 5.23
Industry Serving s.r.o. 5.21
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 5.18
Juraj Kelecsényi - M§T 5.18
ROZKVET, výrobné družstvo 5.17
Roľnícke družstvo HRON 5.15
Miroslav Greško - BIELOSTAV 5.11
PATRIA a.s. 5.1
SLOVSKAL, s.r.o. 5.06
Ján Rybár 5.05
Ing. Jozef Ďuriš 5.03
Slovak Lines, a.s. 5.0
OTE, a.s. 5.0
Anna Zemčáková - SARTEX 4.98
BIORUŽA, s. r. o. 4.95
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 4.94
NetLas s. r. o. 4.94
PhDr. Erik Mihalko 4.9
Lindy Hop s. r. o. 4.89
Ing. Pavol Jurkovič 4.88
Ing. Priška Pavlíková 4.88
Nábytok R studio, s.r.o. 4.87
Mária Giertlová 4.86
ABORA Group, s. r. o. 4.82
Ing. Jozef Žuffa 4.82
Ing. Ján Víťazka 4.82
Mária Kapallová-KAPAP 4.82
Ing. Dušan Kvaska 4.81
JOSEBA, s.r.o. 4.81
Ing. Marta Odokienková 4.8
Ing. Ladislav Nagy 4.8
myAD, s.r.o. 4.78
CONNECTED MEDIA s.r.o. 4.78
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 4.76
Ing. Ján Zachar 4.74
Ing. Peter Makóni 4.73
Železniční dodávatelská 4.71
Borcom, s.r.o. 4.7
Ing. Ladislav Nagydai 4.7
J O H N - C s.r.o. 4.7
Železniční dodávatelská, s.r.o. 4.69
JAMI Moto, s. r. o. 4.68
Rastislav Rozkoš 4.66
Igor Kubasko 4.66
centrumjazykov.sk s.r.o. 4.64
Ing. Miloš Encinger 4.64
TERLOU s.r.o. 4.64
Roľnícke podielnicke družstvo Závada 4.64
Ing. Otto Smik 4.64
TOWER BC, a.s. 4.64
AMAS, s.r.o. 4.64
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 4.64
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 4.64
Obec Veľké Pole 4.64
PRESTAKO, s.r.o. 4.64
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 4.63
KOLINEK s. r. o. 4.62
PATRIA s r.o. 4.61
Milan Pačuta ml. 4.61
Hubay Karol 4.61
MONET+,a.s. 4.6
Alfa Union, a.s. 4.6
AIRFITTING s.r.o. 4.6
DataStar s.r.o. 4.58
ONDIS, s.r.o. 4.58
Vladislav Marcinčin 4.57
Štefan Labanc STELA 4.57
MV, s.r.o. 4.56
KOVAPLET s.r.o. 4.56
BEXPO s.r.o. 4.55
Printline, s.r.o. 4.55
INSET s.r.o. 4.55
Peter Morong 4.54
Forest Co, s.r.o. 4.54
Milan Mazáň 4.54
MIJA-LES s.r.o. 4.54
Viktor Rapant 4.54
Ing. Slavomír Otrubčiak 4.54
ZEMKU BU s.r.o. 4.54
František Krištiak 4.54
Juraj Dovina 4.54
Ing. Miroslav Saloň 4.54
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
OTP Bank Slovensko, a.s. 0.25
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. 0.31
Stadler Bussnang AG 0.33
Doosan Škoda Power s.r.o. 0.36
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ELDIS Pardubice, s.r.o. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 0.4
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.41
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
GJW Praha spol. s r.o. 0.46
GLOBING POPRAD s.r.o. 0.46
G.K.T., spol. s r.o. 0.46
LUPO-GEO s.r.o. 0.46
TRYSS s.r.o. 0.46
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. 0.46
GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. 0.46
GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. 0.46
GIS – Bardejov s.r.o 0.46
GeoComp-plus, s.r.o. 0.46
Geodézia Bardejov, s.r.o. 0.46
CYB, spol. s r. o. Spišská Nová Ves 0.46
ARRIVA Liorbus, a.s. 0.48
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
REFIN spol. s r.o. 0.5
Intuitive Surgical Sarl 0.5
THALES LAS France SAS 0.51
ŠKODA JS a.s. 0.51
PREMIUM Insurance Company Limited 0.52
Thales Austria BmbH 0.53
AGROREAL spol. s.r.o. 0.53
ELDIS Pardubice, s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 0.54
BRUSH SEM s.r.o. 0.54
AVERS, spol. s r.o. 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
AVERS, spol. s r. o. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
MALM, s.r.o. 0.54
IGT Global Solutions Corporation 0.55
VUKI a.s. 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
FREEM, a. s. 0.55
Foresta SG, s.r.o. 0.55
BONTON a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ROSSETA s.r.o. 0.57
AbbVie s. r. o. 0.58
GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. 0.58
GEOTOP Košice, s.r.o. 0.58
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
TORY CONSULTING, a.s. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
O.ERRE.PI SRL 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
STUDIO, s.r.o. 0.63
SAZKA a.s. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
NEC Deutschland GmbH 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
ESCO Slovensko, a. s. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 57
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 35
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 32
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 24
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 22
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 21
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 20
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 18
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 18
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 17
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 17
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 17
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 16
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 16
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 16
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 16
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 16
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 15
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 15
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 15
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 15
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 15
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 15
Martin Kohút Septimiova 7 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 15
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 14
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 14
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 14
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 13
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 13
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 12
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 12
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 12
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 12
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 12
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 12
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 12
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 11
Peter Lukeš Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 11
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 11
Vanessa Paola Slim Domit Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000 11
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 11
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 10
Kristen Mikkel Volmer Lind Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497 10
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Roman Malček J. Smreka 9 Lučenec 98401 10
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 10
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 10
Petr Kvapil Tymiánová 14 Kolovraty, Praha 10 10300 10
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 10
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 10
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 9
Miroslav Rosina Vodárska 6 Púchov 02001 9
Jozef Brhel Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 9
Alexandra Kasperová 1 Herálec 58255 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 9
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 9
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Ján Kasper 1 Herálec 58255 9
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
Martin Petruško Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 8
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 8
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077 8
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 8
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 7
Renáta Kellnerová Březovská 509 Vrané nad Vltavou 252 45 7
Ľudmila Masariková Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 7
Phillip Sulke Geweygasse 5 Viedeň 1190 7
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 427
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 425
Jakub Haščák Ul. Špitálska 1 Rožňava 048 01 400
Martin Haščák Ul. Špitálska 1 Rožňava 048 01 400
Valeria Haščáková Ul. Špitálska 1 Rožňava 048 01 399
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 214
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 148
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 128
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 119
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 100
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 98
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 80
Milan Vrúbel Ľudmily Podjavorinskej 13A Čadca 02201 75
Marián Hodák Ľanová 68 Chorvátsky Grob 90025 64
Martin Jurík 205 Pravenec 972 15  63
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 61
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 60
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 59
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 56
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 55
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 53
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 53
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 52
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 52
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 51
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 49
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 46
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 46
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 42
Tomáš Kukučka Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 41
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 40
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 38
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 36
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 36
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 36
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 35
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 34
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 33
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 33
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 32
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 31
Andrea Tkáčová Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 31
Bernhard Haider Hockegasse 83 Viedeň 1180 31
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 31
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 31
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 30
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 30
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 30
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 29
Vladimír Tvaroška Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 28
Matúš Budiak Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105 28
Vladimír Kollár Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 27
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 27
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 26
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 26
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 25
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 25
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 25
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 25
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Ján Sabol Zochova 14A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103 24
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 24
Jan Sýkora V Kolkovně 4 Praha 11000 24
Miroslav Rosina Vodárska 6 Púchov 02001 24
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 24
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 24
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 24
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 24
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 24
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 23
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 23
Ulrik Biel Hansen Trnavská Bernolákovo 90027 23
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 23
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 23
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 23
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 23
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Ján Ďurian Kozárovce 402 Kozárovce 93522 23
Vladimír Kestler Kráľovské údolie 24 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 23
Peter Skvašik Švermova 2 Banská Bystrica 97404 22
Miloš Samul Ďurďové 19 Ďurďové 01822 22
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 22
Marcel Forai Dvořákovo nábrežie 4E Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 22
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 5681
30125100-2 Tonerové náplne 3563
30192000-1 Kancelárske potreby 3019
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 2789
30199770-8 Stravné poukážky 2504
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 2439
30213100-6 Prenosné počítače 2390
09310000-5 Elektrická energia 2083
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1805
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 1697
30213000-5 Osobné počítače 1668
09123000-7 Zemný plyn 1618
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1608
77200000-2 Lesnícke služby 1600
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1501
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1326
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 1287
24000000-4 Chemické výrobky 1090
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 1077
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 1059
34110000-1 Osobné automobily 1041
60400000-2 Letecké dopravné služby 946
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 940
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 899
34913000-0 Rôzne náhradné diely 889
33141625-7 Diagnostické súpravy 869
30232110-8 Laserové tlačiarne 858
79810000-5 Tlačiarenské služby 853
55520000-1 Služby hromadného stravovania 843
09134100-8 Motorová nafta 826
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 819
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 795
16700000-2 Traktory/ťahače 783
39830000-9 Čistiace výrobky 783
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 782
39130000-2 Kancelársky nábytok 781
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 764
39100000-3 Nábytok 763
33694000-1 Diagnostické činidlá 761
34100000-8 Motorové vozidlá 748
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 744
19520000-7 Plastové výrobky 730
30213300-8 Stolový počítač 723
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 670
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 639
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 609
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 589
39234000-1 Škatule na kompost 575
18110000-3 Pracovné odevy 571
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 562
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 562
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 540
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 532
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 527
33692100-8 Infúzne roztoky 509
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 506
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 502
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 485
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 481
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 479
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 474
39112000-0 Stoličky 472
33761000-2 Toaletný papier 467
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 462
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 447
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 440
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 438
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 437
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 437
66510000-8 Poisťovacie služby 432
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 424
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 424
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 423
39221000-7 Kuchynské vybavenie 398
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 396
60100000-9 Služby cestnej dopravy 391
38652120-7 Videoprojektory 389
18424300-0 Jednorazové rukavice 385
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 380
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 375
45233142-6 Práce na oprave ciest 375
38300000-8 Meracie prístroje 360
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 357
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 357
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 354
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 351
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 349
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 349
39160000-1 Školský nábytok 349
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 345
22112000-8 Učebnice 343
03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy 342
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 342
77210000-5 Ťažba dreva 340
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 339
39711130-9 Chladničky 328
31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 324
30197620-8 Písací papier 322
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 320
34350000-5 Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž 320
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 5 006 597 312,93
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 3 021 435 785,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 510 531 982,00
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 1 264 706 918,00
77200000-2 Lesnícke služby 1 107 822 000,67
09310000-5 Elektrická energia 1 084 511 365,38
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 913 265 312,00
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 806 933 747,50
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 692 148 170,57
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 613 160 796,00
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 593 880 529,90
09134100-8 Motorová nafta 559 466 766,07
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 523 331 101,00
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 511 399 656,69
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 498 681 622,36
55520000-1 Služby hromadného stravovania 493 375 015,09
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 463 297 816,00
09123000-7 Zemný plyn 430 629 424,64
79200000-6 Účtovnícke, audítorské a finančné služby 423 344 225,00
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 409 890 744,81
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 407 289 320,00
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 354 129 054,96
34133100-9 Cisternové vozidlá 323 450 233,00
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 133 008,52
31213200-4 Rozvodné transformátory 273 142 180,00
45233142-6 Práce na oprave ciest 269 087 035,95
48812000-3 Finančné informačné systémy 264 558 184,00
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 260 517 051,00
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 258 292 813,10
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253 587 924,00
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 252 936 996,00
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 249 977 946,98
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 248 939 854,09
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 247 917 296,00
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 236 553 899,96
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 235 763 466,00
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
71300000-1 Inžinierske služby 230 232 255,67
33141200-2 Katétre 229 557 964,96
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 222 701 153,69
72222300-0 Služby informačných technológií 216 911 969,76
38554000-3 Elektromery 216 667 890,67
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 216 156 791,00
34100000-8 Motorové vozidlá 213 929 658,75
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 213 760 459,05
72261000-2 Softvérové podporné služby 209 054 335,62
79993000-1 Správa budov a zariadení 208 272 183,66
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 200 142 604,00
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 198 623 150,51
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 188 424 696,75
30199770-8 Stravné poukážky 185 102 775,35
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 184 745 246,84
34110000-1 Osobné automobily 181 194 547,39
92350000-9 Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií 179 401 010,00
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 172 911 541,09
60100000-9 Služby cestnej dopravy 170 827 153,51
45233140-2 Práce na ceste 170 426 815,00
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 166 756 923,83
71351910-5 Geologické služby 166 144 564,00
55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 164 178 565,10
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 162 016 199,70
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 160 112 501,47
34622200-5 Železničné osobné vozne 157 998 740,00
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 156 247 706,82
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 156 110 859,47
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
77210000-5 Ťažba dreva 153 576 307,00
66510000-8 Poisťovacie služby 145 743 329,00
60400000-2 Letecké dopravné služby 142 502 098,19
64200000-8 Telekomunikačné služby 139 764 072,73
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 137 466 500,00
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 135 767 850,00
31320000-5 Elektrické rozvodné káble 128 380 592,07
31730000-2 Elektrotechnické zariadenia 126 472 405,15
38822000-3 Sirény na diaľkové riadenie 125 927 338,00
45112700-2 Terénne úpravy 125 334 461,00
45255400-3 Montážne práce 125 147 017,00
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 118 210 256,62
33600000-6 Farmaceutické výrobky 115 773 169,41
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
71320000-7 Inžinierske projektovanie 114 463 968,00
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 114 078 582,80
33662100-9 Oftalmologiká 112 265 853,34
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 108 202 819,86
30213000-5 Osobné počítače 98 724 422,37
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 98 722 692,37
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 96 861 860,81
90910000-9 Upratovacie služby 94 135 077,01
30125100-2 Tonerové náplne 93 135 753,95
66515200-5 Poistenie majetku 89 425 011,00
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 88 647 870,05
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 88 231 527,00
79710000-4 Bezpečnostné služby 85 584 721,63
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 84 630 409,00
72300000-8 Dátové služby 83 229 093,00
79400000-8 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo) 83 033 638,00
90610000-6 Služby na čistenie a zametanie ulíc 82 092 937,00
16700000-2 Traktory/ťahače 81 322 267,59
34121000-1 Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu 77 962 768,99

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×