Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 115 280 261,48
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 120 707 008,35
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 514 599 657,90
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 748 503 042,00
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 477 276 761,56
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 633 286 019,74
Západoslovenská distribučná, a.s. 1 213 458 971,00
Slovenská správa ciest 1 193 375 007,84
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 967 263 654,35
Slovenská pošta, a.s. 715 645 972,00
Slovenské elektrárne, a.s. 633 528 156,00
Hlavné mesto SR Bratislava 584 833 068,76
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 562 463 556,84
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 466 945 265,69
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 444 675 316,36
Bratislavský samosprávny kraj 442 011 087,45
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 430 285 537,19
Solar 2009, a. s. 425 330 621,00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 420 458 758,00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 405 807 798,23
Nitriansky samosprávny kraj 400 771 330,46
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 365 487 209,14
National Development Fund II., a.s. 361 960 464,00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 353 111 331,75
Žilinský samosprávny kraj 345 460 176,86
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 332 480 136,99
MH Invest, s.r.o. 328 066 419,23
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 322 292 424,84
Východoslovenská distribučná, a. s. 304 765 308,00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 284 392 162,00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 252 272 489,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 236 146 715,03
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 234 261 352,98
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 234 071 580,00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 232 103 402,09
Mesto Banská Bystrica 220 010 995,22
Mesto Košice 215 748 809,13
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 212 619 649,01
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 181 630 354,58
Mesto Nitra 174 663 667,24
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 173 842 018,00
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 171 065 970,65
Trenčiansky samosprávny kraj 167 973 692,49
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 167 539 052,00
Banskobystrický samosprávny kraj 165 188 066,09
Univerzita Komenského v Bratislave 160 509 768,01
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 154 157 210,57
Sociálna poisťovňa, ústredie 153 030 503,30
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 149 477 532,42
Univerzitná nemocnica Bratislava 149 143 021,07
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 147 896 891,16
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 145 268 480,55
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 143 725 574,40
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 141 903 686,07
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 138 371 024,00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 130 261 456,99
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 128 261 139,93
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 127 298 229,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 123 973 506,14
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 122 070 039,01
Centrum vedecko-technických informácií SR 115 904 349,15
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 110 064 725,96
Mesto Trnava 108 215 168,03
Mesto Žilina 107 870 326,90
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 107 560 016,00
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 107 198 536,56
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Mesto Trenčín 101 909 384,89
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 96 291 099,22
Úrad vlády Slovenskej republiky 96 239 514,40
Národné centrum zdravotníckych informácií 95 282 643,47
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 94 551 246,97
eustream, a.s. 91 303 314,00
DataCentrum 88 729 937,93
Košický samosprávny kraj 85 665 817,63
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 84 818 174,72
Národný onkologický ústav 84 370 035,97
Štatistický úrad Slovenskej republiky 82 230 790,79
Technická univerzita v Košiciach 81 477 018,54
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 80 700 245,75
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 80 395 032,60
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 77 381 033,58
Prešovský samosprávny kraj 77 206 523,64
Mesto Prievidza 75 297 217,99
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Slovenský hydrometeorologický ústav 72 065 265,05
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 71 476 771,49
Mesto Prešov 71 308 759,05
Národná transfúzna služba SR 68 980 812,39
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 68 298 880,00
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 68 160 802,87
Slovenská akadémia vied (SAV) 68 129 260,85
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 68 084 493,99
Mesto Zvolen 66 526 819,78
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 66 148 120,16
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 65 197 759,76
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11925
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8359
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3993
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3297
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3104
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3015
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2880
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2865
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2724
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2631
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2218
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2210
Ida Uhlárová 1923
Národný onkologický ústav 1864
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1742
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1737
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1691
1624
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1540
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1531
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1262
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1253
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1247
Slovenské národné múzeum 1217
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1202
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1185
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1154
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1149
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1125
Ekonomická univerzita v Bratislave 1122
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1100
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1066
Univerzitná nemocnica Bratislava 1054
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1042
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1028
Západoslovenská distribučná, a.s. 980
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 976
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 943
Technická univerzita v Košiciach 930
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 905
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 881
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 878
Štatistický úrad Slovenskej republiky 846
Slovenská pošta, a.s. 802
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 798
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 772
Žilinský samosprávny kraj 772
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 765
Univerzita Komenského v Bratislave 741
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 722
Hlavné mesto SR Bratislava 718
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 717
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 702
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 695
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 681
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 677
Nemocnica Poprad a. s. 673
Výskumný ústav vodného hospodárstva 652
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 651
Mesto Komárno 631
Mesto Žilina 589
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 567
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 567
Fakultná nemocnica Trenčín 558
Sociálna poisťovňa, ústredie 537
Mesto Trnava 537
Trenčiansky samosprávny kraj 533
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 530
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 521
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 513
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 510
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 498
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 494
Katolícka univerzita v Ružomberku 483
Ústav experimentálnej fyziky SAV 483
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 472
Úrad vlády Slovenskej republiky 472
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 465
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 448
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 443
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 438
Východoslovenská distribučná, a. s. 436
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 432
Fakultná nemocnica Trnava 428
Záchranná služba 425
Slovenská správa ciest 423
Nitriansky samosprávny kraj 416
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 411
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 409
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 408
Národný ústav reumatických chorôb 408
Národná transfúzna služba SR 406
Univerzitná nemocnica Martin 397
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 383
UNIVERZITA J. SELYEHO 381
Fakultná nemocnica Nitra 380
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 375
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 372
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 372
Mesto Nové Zámky 371
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 832 391 763,00
EUROVIA SK, a.s. 1 736 295 663,04
STRABAG s.r.o. 1 538 575 522,22
SLOVNAFT, a.s. 1 276 619 726,78
EUROVIA CS, a.s. 1 044 448 171,00
MAGNA ENERGIA a.s. 863 354 569,72
ŽOS Vrútky a.s. 849 558 367,00
TSS GRADE, a.s. 824 514 603,00
Metrostav a.s. 803 702 280,00
ZSE Energia, a.s. 736 392 954,90
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 724 804 598,36
Skanska SK a.s. 720 682 872,00
S u b t e r r a a.s. 701 055 166,00
Pow-en a. s. 660 344 776,93
Stredoslovenská energetika, a.s. 618 272 757,70
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 580 957 988,00
ŽOS Trnava, a. s. 549 730 519,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 452 796 460,21
Metrostav Slovakia a. s. 424 819 475,00
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 405 194 656,00
TEMPEST a.s. 385 840 327,04
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
AŽD Praha s.r.o. 360 368 679,00
MED - ART, spol. s r.o. 351 677 680,87
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 337 632 177,83
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 334 039 143,00
VÁHOSTAV - SK, a.s. 332 423 720,59
PORR s.r.o. 331 301 607,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 321 857 333,40
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 318 425 395,00
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 298 996 595,58
MBM-GROUP, a.s. 294 934 005,50
HOCHTIEF SK s.r.o. 291 677 791,00
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 285 181 761,55
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 277 792 332,00
ICM S.P.A. 274 985 419,00
VÁHOSTAV - SK, a.s. 274 985 419,00
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 262 293 600,00
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 255 806 693,81
Skanska a.s. 254 835 881,00
SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA 254 835 881,00
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
OTNS, a. s. 236 264 043,41
GGFS s.r.o. 222 813 298,47
AutoCont SK a.s. 219 686 386,06
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 214 260 425,85
Stredoslovenská energetika, a. s. 210 652 381,22
DITEC, a.s. 210 036 867,00
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 206 782 975,22
VUJE, a.s. 206 407 219,00
InterWay, s.r.o. 204 872 824,00
TIMED, s.r.o. 204 462 339,08
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
TEMPRA, s.r.o. 202 424 624,00
Východoslovenská energetika a.s. 202 338 583,18
Slovenská sporiteľňa, a.s. 201 365 489,00
TuCon, a. s. 200 357 772,00
DATALAN, a.s. 194 251 368,15
Inžinierske stavby, a. s. 182 753 902,47
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 179 852 598,66
DXC Technology Slovakia s. r. o. 179 574 300,00
IGT Global Services Limited 179 401 010,00
Železničné stavby, a.s. Košice 177 924 554,00
Transdev Morava s.r.o. 174 436 111,00
TD Transport s. r. o. 174 436 111,00
AVA-stav, s.r.o. 165 226 898,00
AB Facility s. r. o. 162 827 818,00
SE Predaj, s. r. o. 156 869 524,16
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 156 827 588,00
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 156 479 052,00
Ticket Service, s.r.o. 155 815 267,20
Siemens s.r.o. 155 741 746,01
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 153 812 304,00
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 151 311 084,00
PETROLTRANS, a.s. 150 989 327,38
SOITRON, s.r.o. 150 300 498,69
FORESTRA, s.r.o. 149 385 687,00
Aliter Technologies, a.s. 145 428 634,46
Rempo s.r.o. 145 007 545,47
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 143 203 394,00
HOCHTIEF CZ a. s. 143 090 626,00
Orange Slovensko, a.s. 142 455 768,86
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 141 772 336,39
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
T a M trans spedition, s.r.o. 139 349 221,66
stengl a.s. 136 386 649,00
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 133 469 411,00
Slovenská pošta, a.s. 132 731 752,97
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť 128 214 686,00
Metrostav a. 127 705 627,00
CESTY NITRA, a.s. 123 723 861,21
MEDITRADE spol. s r. o. 122 809 454,03
KARBOX s.r.o. 119 664 480,00
ELTRA spol. s. r.o. 117 397 191,00
SEVITECH a. s. 116 330 970,67
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 114 539 471,40
SWAN, a.s. 111 449 937,00
Prysmian Kablo s.r.o. 111 420 228,00
HASTRA s.r.o. 111 399 951,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 3367
MED - ART, spol. s r.o. 2671
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 2380
INMEDIA, spol. s r.o. 1972
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1852
CLEAN TONERY, s.r.o. 1835
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1652
Tibor Varga TSV PAPIER 1611
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1543
JURIGA, spol. s r. o. 1382
HENRYSO, s.r.o. 1354
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1290
BIOTECH s.r.o. 1103
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1095
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 1092
LASER servis, spol. s.r.o. 991
Steeling, s.r.o. 924
INTRAVENA s.r.o. 880
SLOVNAFT, a.s. 870
Lambda Life a.s. 834
B. Braun Medical s.r.o. 822
VIDRA a spol. s.r.o. 743
AutoCont SK a.s. 723
Xepap, spol. s r.o. 706
EUROVIA SK, a.s. 661
Henrich Sonnenschein - ITSK 658
TIMED, s.r.o. 653
PC SEMA, s.r.o. 649
FORESTRA, s.r.o. 647
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 577
LABO - SK, s. r. o. 568
KASON, s.r.o. 565
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 547
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 517
CENTRALCHEM, s.r.o. 517
Ib-elektro s.r.o. 516
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 512
MEDICAL GROUP SK a.s. 509
Bidvest Slovakia s. r. o. 501
DD21 s.r.o. 488
STRABAG s.r.o. 486
Martin Gall - MG COMP 475
VWR International GmbH 465
Lamitec, spol. s r.o. 449
Štefan Nagy - FAN-AUTO 449
MGP, spol. s r.o. 436
MAGNA ENERGIA a.s. 435
BAX PHARMA, s.r.o. 430
DATALAN, a.s. 420
OFFICE STAR, s.r.o. 419
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 417
ŽOS Vrútky a.s. 403
X logistics, s.r.o. 401
DMC, s.r.o. 400
mediatip.sk, s. r. o. 390
nanoTECH s.r.o. 388
GIEGO s.r.o. 383
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 381
LEON global s.r.o. 379
Lucia Rošková R-interiér 376
BEGA, s.r.o. 376
RIZNER s. r. o. 373
NABIMEX, s.r.o. 367
Di Mihálik, s.r.o. 367
Rempo s.r.o. 353
MEDITRADE spol. s r. o. 351
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 349
MIVASOFT, spol. s r.o. 346
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 345
Marián Šupa 335
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 329
Datacomp s.r.o. 327
KRIDLA s.r.o 324
Ing. Iveta Janíková 321
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 320
ZSE Energia, a.s. 317
GLOBUS spol. s r.o. 312
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 311
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 305
Euro Media Košice, s.r.o. 303
KVANT spol. s r.o. 303
EQUILIBRIA, s.r.o. 302
TEMPEST a.s. 300
Marek Špeťko - IMEX 296
KORAKO plus s. r. o. 291
ProScience Tech s. r. o. 289
HS technology s.r.o. 284
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 281
CORA GASTRO, s.r.o. 279
AB Facility s. r. o. 279
SARSTEDT spol. s r.o. 278
Inžinierske stavby, a. s. 277
VSK MINERAL s.r.o. 266
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 266
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 266
Energie2, a.s. 266
Slovak Telekom, a.s. 263
KOBIT - SK, s.r.o. 261
Ultra Print, s.r.o. 260
ADIP, spol. s r. o. 255
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 32 785 550 195,02
Banská Bystrica 6 456 062 096,20
Košice 2 140 840 973,04
Trnava 1 492 336 155,38
Nitra 1 090 013 220,69
Žilina 1 030 966 517,48
Prešov 511 896 570,86
Trenčín 471 341 616,98
Banská Štiavnica 439 832 157,00
Zvolen 260 874 513,00
Martin 222 367 067,04
Bojnice 147 992 556,87
Liptovský Mikuláš 139 016 097,23
Piešťany 135 825 635,99
Považská Bystrica 131 958 125,43
Poprad 130 730 672,78
Ružomberok 96 874 288,88
Komárno 94 889 238,98
Bardejov 91 649 150,35
Prievidza 88 476 739,67
Kežmarok 86 827 980,06
Vysoké Tatry 79 718 275,59
Nové Zámky 78 282 070,38
Trebišov 69 725 718,37
Dunajská Streda 65 848 228,00
Hencovce 59 975 854,33
Dubnica nad Váhom 59 649 701,55
Brezno 59 085 166,46
Stará Ľubovňa 58 523 318,51
Michalovce 56 138 005,13
Spišská Nová Ves 54 177 845,93
Lučenec 53 727 793,70
Pliešovce 53 071 769,90
Levice 51 052 476,51
Ľubotice 50 848 961,00
Dolný Kubín 50 239 784,74
Nemšová 49 323 815,61
Vranov nad Topľou 48 325 593,86
Šaľa 44 369 293,32
Senica 42 054 639,65
Žiar nad Hronom 41 424 367,25
Topoľčany 41 238 732,61
Lužianky 40 739 998,40
Pečeňady 38 491 785,67
Hriňová 36 780 584,92
Kysucké Nové Mesto 36 671 632,91
Myjava 34 812 163,46
Humenné 33 994 655,46
Rožňava 33 784 582,40
Pezinok 32 855 774,13
Galanta 31 271 074,49
Snina 31 038 236,05
Hlohovec 29 925 638,91
Levoča 29 786 160,79
Revúca 29 568 652,76
Čadca 25 719 192,57
Detva 25 659 722,20
Želiezovce 23 832 510,17
Malacky 23 207 741,99
Ulič 22 819 863,40
Hniezdne 21 869 567,00
Skalica 21 764 520,99
Šarišské Michaľany 21 581 827,44
Dobšiná 21 317 901,48
Púchov 21 074 225,66
Dvory nad Žitavou 20 009 382,67
Partizánske 20 007 019,61
Sereď 19 930 303,67
Čierny Balog 19 647 883,24
Hronovce 19 631 595,62
Lesenice 19 561 589,00
Lipany 19 017 306,99
Medzilaborce 18 916 382,77
Bytča 18 693 419,18
Nové Mesto nad Váhom 18 252 922,95
Sučany 18 187 058,87
Trstená 18 135 730,00
Sabinov 18 063 392,64
Bánovce nad Bebravou 17 944 168,13
Vráble 17 927 421,64
Veľký Krtíš 17 530 771,69
Zlaté Moravce 16 062 296,08
Senec 15 816 126,94
Šamorín 15 646 420,60
Kolárovo 15 375 107,34
Svidník 15 141 700,46
Krupina 15 095 052,56
Leopoldov 14 838 833,85
Bernolákovo 14 733 164,61
Moravské Lieskové 14 487 551,82
Kremnica 14 475 343,59
Poltár 13 987 001,31
Tornaľa 13 887 342,57
Námestovo 13 769 173,90
Svit 13 630 534,08
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Kráľovský Chlmec 13 477 628,29
Tekovské Lužany 13 025 788,00
Marcelová 12 862 512,33
Tvrdošín 12 726 845,50
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 53154
Banská Bystrica 16028
Košice 15411
Žilina 7016
Nitra 5805
Prešov 5610
Trnava 4820
Martin 3412
Trenčín 3074
Zvolen 2537
Piešťany 1458
Vysoké Tatry 1367
Považská Bystrica 1262
Liptovský Mikuláš 1130
Ružomberok 1048
Nové Zámky 1043
Komárno 1022
Želiezovce 973
BRATISLAVA 896
Poprad 810
Michalovce 801
Banská Štiavnica 760
Ulič 731
Lužianky 676
Pezinok 666
Bojnice 619
Prievidza 599
Stará Ľubovňa 555
Dolný Kubín 487
Leopoldov 445
Bardejov 393
Humenné 371
Dunajská Streda 359
Púchov 347
Dubnica nad Váhom 342
Senec 330
Lučenec 329
Čadca 324
Spišská Nová Ves 318
Sučany 309
Partizánske 282
Kežmarok 280
Slavnica 277
Topoľčianky 276
Myjava 270
Brezno 270
Rožňava 268
Hlohovec 264
Ilava 263
Kováčová 252
Levoča 247
Pliešovce 241
Levice 238
Žiar nad Hronom 237
Topoľčany 235
Trebišov 224
Senica 210
Hrnčiarovce nad Parnou 179
Nové Mesto nad Váhom 164
Veľký Krtíš 164
Trstená 162
Revúca 160
Skalica 159
Svätý Jur 156
Malacky 155
Kremnica 153
Galanta 152
Snina 151
Pruské 151
Kysucké Nové Mesto 147
Vranov nad Topľou 147
Holíč 145
Bánovce nad Bebravou 145
Nitrianske Pravno 141
Hronovce 134
Tornaľa 133
Ivanka pri Dunaji 131
Kolíňany 131
Rimavská Sobota 131
Sabinov 122
Svidník 116
Detva 115
Ľubochňa 106
Stará Turá 104
Šaľa 102
Kráľovský Chlmec 101
Zlaté Moravce 95
Sereď 95
Modra 91
Prakovce 91
Štiavnik 91
Záhorie 89
Likavka 87
Jaslovské Bohunice 87
Liptovský Hrádok 83
Lipany 82
Veľké Zálužie 81
Šurany 80
Medzilaborce 80
Nové Zámky 79
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 20 184 293 640,00
Košice 2 242 859 555,45
Žilina 2 011 362 864,12
Nitra 1 155 368 128,74
Piešťany 1 064 496 621,57
Banská Bystrica 941 394 623,34
Vrútky 862 933 393,99
Trnava 826 468 353,48
Zvolen 679 311 550,48
Praha 668 991 659,46
Prešov 555 059 496,87
Nové Zámky 431 342 887,19
Trenčín 417 197 748,25
Milano (MI) 409 800 000,00
Martin 321 023 326,73
Bojnice 287 997 752,92
Plzeň 266 474 513,00
Považská Bystrica 233 582 033,63
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Poprad 197 920 195,43
Liptovský Mikuláš 190 990 844,02
Trebišov 180 667 086,98
Larnaca 179 401 010,00
Prievidza 176 954 285,50
Bardejov 166 947 143,70
Púchov 166 811 320,01
Galanta 164 903 005,14
Horné Srnie 153 776 906,75
Michalovce 152 827 183,18
Brno 148 025 849,32
Ružomberok 147 132 126,66
Spišská Nová Ves 146 224 316,76
Pezinok 141 314 888,65
Trakovice 140 000 000,00
Šarovce 138 985 565,66
Komárno 129 709 774,25
Lučenec 124 928 913,01
Hořice, Česká republika 119 664 480,00
Námestovo 117 265 126,37
Banská Štiavnica 116 550 528,97
Tureň 113 024 251,00
Zlaté Moravce 108 585 180,92
Rožňava 104 540 916,51
Libchavy 104 498 650,00
Krásno nad Kysucou 98 999 864,11
Liptovská Teplička 89 407 411,30
Dunajská Streda 83 607 525,10
Madrid 82 829 436,00
Husinec 80 488 575,00
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Levice 78 853 659,51
Šaľa 78 261 208,57
Hriňová 77 318 082,84
Vranov nad Topľou 77 282 889,62
Siedlce 76 950 000,00
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Záhreb 75 318 378,00
Slovenská Ľupča 73 551 017,50
Dolný Kubín 71 613 624,28
Ulm, 69 350 000,00
Nové Mesto nad Váhom 69 084 153,03
Žiar nad Hronom 68 268 422,35
Humenné 65 128 000,43
Raková 63 184 934,51
Bziny 62 882 966,00
Moravany nad Váhom 62 491 311,28
Partizánske 60 755 634,99
Rabča 58 838 377,40
Lietavská Lúčka 58 761 979,22
Pardubice 58 327 830,38
Vráble 55 655 748,54
Čadca 54 324 474,20
Senec 54 156 829,96
Tlmače 53 349 000,00
Kremnica 52 718 549,26
Kráľová nad Váhom 52 641 303,50
Senica 50 956 188,12
Sabinov 48 669 109,92
Mútne 48 027 476,65
Beluša 47 870 661,53
Ľubotice 46 388 063,47
Čierny Balog 45 730 555,00
Trutnov 45 545 169,00
Rimavská Sobota 44 565 670,70
Oravské Veselé 43 136 538,50
Veľké Leváre 42 544 945,36
Kladno 42 512 626,26
Ostrý Grúň 42 307 641,00
Oščadnica 41 301 444,39
Detva 41 261 641,52
Myjava 40 915 255,47
Vozokany 925 05 40 484 295,00
Poproč 39 591 841,58
Dubnica nad Váhom 39 369 854,40
Bussnang 38 801 691,00
Príbovce 38 046 569,00
Sľažany 36 739 970,00
Banská Bystrica - Kráľová 36 681 187,35
Nitrianske Pravno 36 184 494,16
Varín 35 933 718,19
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 47330
Nitra 12148
Košice 9791
Žilina 7262
Prešov 5486
Zvolen 5322
Banská Bystrica 4498
Trenčín 3530
Pezinok 3040
Trnava 2555
Lučenec 2257
Piešťany 1878
Martin 1867
Bojnice 1505
Praha 1385
Poprad 1346
Prievidza 1153
Tvrdošín 1095
Kočovce 1037
Šenkvice 1018
Považská Bystrica 949
Nové Mesto nad Váhom 937
Liptovský Mikuláš 926
Nové Zámky 882
Bardejov 815
Michalovce 813
Vranov nad Topľou 805
Krásno nad Kysucou 800
Šaľa 775
Rimavská Sobota 770
Dubnica nad Váhom 766
Spišská Nová Ves 765
Dolný Kubín 763
Komárno 723
Partizánske 643
Horné Srnie 631
Levoča 575
Žiar nad Hronom 544
Púchov 522
Humenné 506
Wien 490
Lukavica 469
459
Brezovica 457
Trstená 448
Ružomberok 441
Dunajská Streda 425
Brezno 410
Brno 404
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 400
Lehota 392
Levice 385
Topoľčany 383
Trebišov 374
Slovenská Ľupča 373
Sládkovičovo 369
Námestovo 367
Galanta 364
Vrútky 355
Senica 352
Ivanka pri Dunaji 331
Čadca 329
Humenne 324
Dunajská Lužná 322
Veľké Kostoľany 320
Oravský Podzámok 312
Ľubotice 309
Bytča 299
Hriňová 294
Banská Štiavnica 292
Čierny Balog 291
Detva 285
Senec 284
Rožňava 284
Zlaté Moravce 274
Vyšný Kazimír 273
Smolenice 266
Kysucké Nové Mesto 259
Uzovce 259
Březnice 255
Svidník 252
Moravany nad Váhom 250
Šarovce 247
Štúrovo 242
Malacky 241
Vráble 239
Čierne 237
Sabinov 234
Brzotín časť Bak 234
Sereď 232
Krupina 224
Papín 222
Trenčianske Teplice 222
Liptovská Teplička 220
Snina 212
Dúbrava 210
Veľký Šariš 197
Lieskovec 195
Raková 192
Šamorín 191
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Stredná odborná škola informačných technológií 5.28
KSP, s.r.o. 5.09
Občianske združenie Brána do života 5.05
Stredná odborná škola 4.84
Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. 4.69
Obec Ordzovany 4.65
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 4.62
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 4.45
Zariadenie pre seniorov 4.44
Základná škola s materskou školou 4.38
Nadácia pre deti Slovenska 4.37
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 4.33
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4.33
Spojená škola 4.32
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 4.31
Obchodná akadémia 4.31
Krajská prokuratúra Trnava 4.31
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 4.29
Environmentálny fond 4.29
Základná škola s materskou školou Vrbovce 4.29
Obec Ivanka pri Nitre 4.27
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 4.24
Základná škola 4.24
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4.24
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 4.24
ZAHORKA 4.22
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 4.2
Špeciálna základná škola Šafárikova 38 Galanta 4.2
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 4.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 4.2
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 4.18
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 4.16
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo 4.16
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 4.15
Mesto Čierna nad Tisou 4.15
Mesto Spišské Vlachy 4.14
Základná škola s materskou školou 4.14
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 4.13
Spojená škola 4.13
Obec Malé Zálužie 4.12
Obec Vagrinec 4.11
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4.1
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 4.09
Krajská prokuratúra 4.09
Obec Rohov 4.07
Základná škola Eduarda Schreibera 4.05
SLOVCLEAN a.s. 4.05
Obec Krušovce 4.05
Elektroenergetické montáže, a.s. 4.05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 4.05
Základná škola 4.03
AnMaŠi s. r. o. 4.03
ALISON Slovakia s.r.o. 4.02
Okresný súd Galanta 4.0
Obec Gemerské Teplice 4.0
Obec Voderady 4.0
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 4.0
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 3.98
Obec Dolné Kočkovce 3.97
Centrum sociálnych služieb 3.97
Okresný súd Bratislava II 3.97
Služby Cífer s.r.o. 3.96
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 3.95
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 3.95
Stredná odborná škola 3.95
VÚEZ, a.s. 3.95
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3.94
Okresný súd Bratislava V 3.94
Stredná odborná škola elektrotechnická 3.94
Materská škola 3.93
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3.93
Obec Koromľa 3.93
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3.93
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3.93
Materská škola Hurbanovo 3.91
Obec Osuské 3.9
Gymnázium 3.9
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 3.9
Spojená škola 3.9
Obec Záhorská Ves 3.9
Knižnica pre mládež mesta Košice 3.9
Základná škola Šišov 3.9
Moderná odborná škola 3.89
Obec Nižný Žipov 3.89
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 3.89
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3.88
Obec Horná Ždaňa 3.88
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 3.88
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 3.88
Základná škola v Jarovniciach 3.88
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 3.88
"IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb 3.87
Základná škola s materskou školou Bolešov 3.87
Základná škola s materskou školou Štiavnik 3.87
Obec Stretava 3.86
Obec Korunková 3.85
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3.85
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 3.85
Obec Prietrž 3.85
Obec Mičakovce 3.84
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo 0.5
PYROBATYS SK, s.r.o. 0.53
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
KINEX BEARINGS, a.s. 0.64
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s. r. o. 0.66
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 0.66
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GeoSurvey, s.r.o. 0.69
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 0.72
Mikroregión 11 PLUS 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
PERENNIS n.o. 0.78
Virtual Reality Media a.s. 0.79
Združenie obcí „Podzoborská hrádza“ 0.79
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice 0.8
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
MAJK, s.r.o. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
Ida Uhlárová 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
ABILITY, s.r.o. 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
HOSTINKOVO, s.r.o. 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Staré Mesto 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Okresný súd Trnava 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
LIDWINA - Domov sociálnych služieb 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. 6.61
MK&Z Security s.r.o. 6.11
KAM-BET, spol. s r.o. 6.09
SVX s.r.o. 6.03
ISPA Prešov, s.r.o. 6.01
Róbert Šedivý - lesné práce 5.92
AGROMELIO, s.r.o. 5.78
KVEST s.r.o. 5.76
Božena Šarmirová 5.7
FERDUS s. r. o. 5.7
TOWER BC, a. s. 5.67
Štefan Kurek 5.6
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 5.58
Ing. Jana Vojčíková TOP 5.55
Ton Tech s.r.o. 5.54
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 5.49
Grif Pharma s.r.o. 5.38
SDaM, s.r.o. 5.33
WHATisIT s. r. o. 5.23
Industry Serving s.r.o. 5.21
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 5.18
Juraj Kelecsényi - M§T 5.18
ROZKVET, výrobné družstvo 5.17
Roľnícke družstvo HRON 5.15
PATRIA a.s. 5.1
SLOVSKAL, s.r.o. 5.06
Ján Rybár 5.05
Ing. Jozef Ďuriš 5.03
OTE, a.s. 5.0
Slovak Lines, a.s. 5.0
Anna Zemčáková - SARTEX 4.98
BIORUŽA, s. r. o. 4.95
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 4.94
NetLas s. r. o. 4.94
PhDr. Erik Mihalko 4.9
Lindy Hop s. r. o. 4.89
Ing. Pavol Jurkovič 4.88
Ing. Priška Pavlíková 4.88
Nábytok R studio, s.r.o. 4.87
Mária Giertlová 4.86
ABORA Group, s. r. o. 4.82
Ing. Jozef Žuffa 4.82
Ing. Ján Víťazka 4.82
Mária Kapallová-KAPAP 4.82
Ing. Dušan Kvaska 4.81
JOSEBA, s.r.o. 4.81
Ing. Ladislav Nagy 4.8
Ing. Marta Odokienková 4.8
myAD, s.r.o. 4.78
CONNECTED MEDIA s.r.o. 4.78
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 4.76
Ing. Ján Zachar 4.74
Ing. Peter Makóni 4.73
Železniční dodávatelská 4.71
Borcom, s.r.o. 4.7
Ing. Ladislav Nagydai 4.7
J O H N - C s.r.o. 4.7
Železniční dodávatelská, s.r.o. 4.69
JAMI Moto, s. r. o. 4.68
Rastislav Rozkoš 4.66
Igor Kubasko 4.66
centrumjazykov.sk s.r.o. 4.64
Ing. Miloš Encinger 4.64
TERLOU s.r.o. 4.64
Roľnícke podielnicke družstvo Závada 4.64
TOWER BC, a.s. 4.64
AMAS, s.r.o. 4.64
Ing. Otto Smik 4.64
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 4.64
Miroslav Greško - BIELOSTAV 4.64
Obec Veľké Pole 4.64
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 4.64
PRESTAKO, s.r.o. 4.64
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 4.63
KOLINEK s. r. o. 4.62
PATRIA s r.o. 4.61
Milan Pačuta ml. 4.61
Hubay Karol 4.61
MONET+,a.s. 4.6
Alfa Union, a.s. 4.6
AIRFITTING s.r.o. 4.6
DataStar s.r.o. 4.58
ONDIS, s.r.o. 4.58
Vladislav Marcinčin 4.57
Štefan Labanc STELA 4.57
MV, s.r.o. 4.56
KOVAPLET s.r.o. 4.56
BEXPO s.r.o. 4.55
Printline, s.r.o. 4.55
INSET s.r.o. 4.55
Igor Plichta 4.54
ZEMKU BU s.r.o. 4.54
Ing. Miroslav Saloň 4.54
Ľudovít Rovňaník 4.54
Milan Podolan 4.54
Forest Co, s.r.o. 4.54
Ján Rybár 4.54
Milan Mazáň 4.54
František Krištiak 4.54
Juraj Dovina 4.54
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
OTP Bank Slovensko, a.s. 0.25
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. 0.31
Stadler Bussnang AG 0.33
Doosan Škoda Power s.r.o. 0.36
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ELDIS Pardubice, s.r.o. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
MERCK SHARP & DOHME B.V. 0.4
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 0.4
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.41
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
GJW Praha spol. s r.o. 0.46
GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. 0.46
GeoComp-plus, s.r.o. 0.46
CYB, spol. s r. o. Spišská Nová Ves 0.46
G.K.T., spol. s r.o. 0.46
GIS – Bardejov s.r.o 0.46
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. 0.46
Geodézia Bardejov, s.r.o. 0.46
GLOBING POPRAD s.r.o. 0.46
TRYSS s.r.o. 0.46
LUPO-GEO s.r.o. 0.46
GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. 0.46
zares, spol. s r.o. 0.46
ARRIVA Liorbus, a.s. 0.48
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
REFIN spol. s r.o. 0.5
Intuitive Surgical Sarl 0.5
THALES LAS France SAS 0.51
ŠKODA JS a.s. 0.51
PREMIUM Insurance Company Limited 0.52
Thales Austria BmbH 0.53
AGROREAL spol. s.r.o. 0.53
ELDIS Pardubice, s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 0.54
BRUSH SEM s.r.o. 0.54
AVERS, spol. s r.o. 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
AVERS, spol. s r. o. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
MALM, s.r.o. 0.54
IGT Global Solutions Corporation 0.55
VUKI a.s. 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
FREEM, a. s. 0.55
Foresta SG, s.r.o. 0.55
BONTON a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ROSSETA s.r.o. 0.57
AbbVie s. r. o. 0.58
GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. 0.58
GEOTOP Košice, s.r.o. 0.58
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
TORY CONSULTING, a.s. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
E.ON Digital Technology GmbH 0.6
AISA Automation Industrielle SA 0.6
O.ERRE.PI SRL 0.6
Technické služby Senica, a.s. 0.6
MT CARGO SPEDITION, s.r.o. 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
STUDIO, s.r.o. 0.63
SAZKA a.s. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
NEC Deutschland GmbH 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 0.66
ALTA - PJ, s.r.o. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
ESCO Slovensko, a. s. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
WALCOWNIA METALI DZIEDZICE S.A. 0.67
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 58
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 38
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 33
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 24
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 22
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 21
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 21
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 21
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 21
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 20
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 20
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 18
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 17
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 17
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 17
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 17
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 16
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 16
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 16
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 16
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 16
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 16
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 16
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 16
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 15
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 15
Martin Kohút Septimiova 7 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 15
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 15
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 15
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 15
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 15
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 15
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 14
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 14
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 14
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 14
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Jozef Brhel Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 12
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 12
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 12
Matúš Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 12
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 12
Peter Lukeš Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 11
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 11
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 11
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 11
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 11
Vanessa Paola Slim Domit Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000 11
Renáta Kellnerová Březovská 509 Vrané nad Vltavou 252 45 11
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 11
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Jozef Horniak Tatranská ul. 63 Levice 934 01 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Ján Sabol Zochova 14A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103 10
Miroslav Jaroščák Veličná 392 Veličná 02754 10
Petr Kvapil Tymiánová 14 Kolovraty, Praha 10 10300 10
Kristen Mikkel Volmer Lind Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 10
Silvie Hessová Na Výsluní 282 Mirošovice 25166 10
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 10
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 10
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Roman Malček J. Smreka 9 Lučenec 98401 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 10
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 9
Ann Louise Orbesen Hannebjergvej Rungsted Kyst 2960 9
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Bjørn Thorsen Strandhuse Svendborg 5700 9
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
Ján Kasper 1 Herálec 58255 9
Alexandra Kasperová 1 Herálec 58255 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 9
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 9
Luděk Kostka Zahradní 418 Velim 281 01 9
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 9
Miroslav Rosina Vodárska 6 Púchov 02001 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
Peter Brhel Okružná 77 Rovinka 90041 9
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 9
Ivan Jakabovič rue COMTE FELIX GASTALDI 32 Monako 980 00 9
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Katarína Brhlová Kvetná 870/12 Dunajská Lužná 90042 8
Jan Sýkora V Kolkovně 4 Praha 11000 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
Martin Petruško Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 440
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 439
Jakub Haščák Ul. Špitálska 1 Rožňava 048 01 412
Martin Haščák Ul. Špitálska 1 Rožňava 048 01 412
Valeria Haščáková Ul. Špitálska 1 Rožňava 048 01 411
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 214
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 148
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 128
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 119
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 109
Ivan Jakabovič rue COMTE FELIX GASTALDI 32 Monako 980 00 109
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 100
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 83
Milan Vrúbel Ľudmily Podjavorinskej 13A Čadca 02201 75
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 68
Bernhard Haider Hockegasse 83 Viedeň 1180 65
Marián Hodák Ľanová 68 Chorvátsky Grob 90025 64
Martin Jurík 205 Pravenec 972 15  63
Marek Peterčák Skladná 5 Nižná Myšľa 044 15 62
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 62
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 61
Michal Vrzgula Pečnianska 3 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 61
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 60
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 56
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 54
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 54
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 54
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 53
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 53
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 50
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 48
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 48
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 47
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 46
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 46
Ján Sabol Zochova 14A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103 45
Ivan Chrenko Dlhé 2 Svätý Jur 90021 44
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 43
Tomáš Kukučka Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 41
Robert Spišák Drotárska cesta 56 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 39
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 38
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 38
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 37
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 37
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 37
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 34
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 34
Mikuláš Trstenský Brusnicová 29 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 34
Matúš Budiak Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105 34
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 33
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 33
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 32
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 32
Ján Ondruš Cajlanská 159 Pezinok 90201 32
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 32
Vladimír Ježík Hliny 10 Považská Bystrica 01701 32
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 32
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 32
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Andrea Tkáčová Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 31
Silvie Hessová Na Výsluní 282 Mirošovice 25166 30
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 30
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 29
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 28
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 28
Jan Sýkora V Kolkovně 4 Praha 11000 28
Vladimír Tvaroška Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 28
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 27
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 27
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 27
Vladimír Kollár Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 27
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 26
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 26
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 26
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 26
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 26
Ján Ďurian Kozárovce 402 Kozárovce 93522 26
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 26
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 26
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 26
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 25
Jozef Brhel Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 25
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 25
Miroslav Rosina Vodárska 6 Púchov 02001 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 25
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 25
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 24
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 6153
30125100-2 Tonerové náplne 3707
30192000-1 Kancelárske potreby 3169
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 2948
30199770-8 Stravné poukážky 2738
30213100-6 Prenosné počítače 2560
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 2529
09310000-5 Elektrická energia 2481
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1902
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 1877
09123000-7 Zemný plyn 1852
30213000-5 Osobné počítače 1743
77200000-2 Lesnícke služby 1687
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1677
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1546
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1379
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 1353
24000000-4 Chemické výrobky 1177
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 1153
34110000-1 Osobné automobily 1109
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 1090
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 972
60400000-2 Letecké dopravné služby 962
79810000-5 Tlačiarenské služby 945
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 933
33141625-7 Diagnostické súpravy 931
55520000-1 Služby hromadného stravovania 929
34913000-0 Rôzne náhradné diely 919
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 906
30232110-8 Laserové tlačiarne 902
09134100-8 Motorová nafta 892
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 891
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 842
39830000-9 Čistiace výrobky 832
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 824
39100000-3 Nábytok 817
16700000-2 Traktory/ťahače 806
39130000-2 Kancelársky nábytok 805
34100000-8 Motorové vozidlá 801
33694000-1 Diagnostické činidlá 791
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 783
30213300-8 Stolový počítač 775
19520000-7 Plastové výrobky 741
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 687
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 680
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 643
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 635
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 607
39234000-1 Škatule na kompost 589
18110000-3 Pracovné odevy 589
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 571
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 565
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 563
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 562
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 545
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 528
33692100-8 Infúzne roztoky 519
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 508
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 506
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 500
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 493
39112000-0 Stoličky 491
66510000-8 Poisťovacie služby 486
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 483
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 477
33761000-2 Toaletný papier 477
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 460
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 459
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 450
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 449
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 447
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 447
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 442
34121100-2 Autobusy verejnej dopravy 435
39221000-7 Kuchynské vybavenie 407
38652120-7 Videoprojektory 406
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 405
18424300-0 Jednorazové rukavice 404
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 403
60100000-9 Služby cestnej dopravy 395
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 395
45233142-6 Práce na oprave ciest 391
03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy 388
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 382
38300000-8 Meracie prístroje 379
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 373
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 373
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 372
15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 368
39160000-1 Školský nábytok 365
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 365
22112000-8 Učebnice 364
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 362
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 362
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 359
77210000-5 Ťažba dreva 352
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 349
34927100-2 Soľ na posyp ciest 340
39711130-9 Chladničky 337
30197630-1 Papier na tlač alebo iné grafické účely 335
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 5 441 238 776,93
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 3 022 633 801,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 558 879 194,00
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 1 394 126 530,00
09310000-5 Elektrická energia 1 260 729 895,38
77200000-2 Lesnícke služby 1 117 633 645,67
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 1 023 992 188,00
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 845 370 558,50
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 701 599 536,57
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 644 544 265,90
55520000-1 Služby hromadného stravovania 632 378 534,09
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 619 692 480,00
09134100-8 Motorová nafta 587 088 427,07
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 548 876 261,36
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 545 120 160,00
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 540 247 816,00
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 521 732 506,69
09123000-7 Zemný plyn 504 392 777,64
79200000-6 Účtovnícke, audítorské a finančné služby 425 939 245,00
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 417 383 479,81
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 407 289 320,00
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 390 499 710,96
34133100-9 Cisternové vozidlá 323 450 233,00
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 133 008,52
45233142-6 Práce na oprave ciest 297 332 648,95
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 279 631 881,10
31213200-4 Rozvodné transformátory 277 962 546,00
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 271 288 713,00
48812000-3 Finančné informačné systémy 264 883 684,00
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 261 150 113,00
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 259 582 240,00
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 254 233 388,00
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 253 319 804,00
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 253 166 942,09
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 249 977 946,98
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 238 622 623,96
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 236 185 992,69
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
71300000-1 Inžinierske služby 233 240 122,67
33141200-2 Katétre 232 857 230,96
72222300-0 Služby informačných technológií 226 549 902,76
34100000-8 Motorové vozidlá 224 656 360,75
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 223 752 792,00
72261000-2 Softvérové podporné služby 222 087 457,62
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 222 008 931,51
38554000-3 Elektromery 218 488 050,67
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 214 925 702,05
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 213 768 766,75
79993000-1 Správa budov a zariadení 208 520 118,66
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 201 138 867,00
30199770-8 Stravné poukážky 191 856 806,35
34110000-1 Osobné automobily 185 589 603,39
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 184 745 246,84
45233140-2 Práce na ceste 182 941 190,00
92350000-9 Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií 179 401 010,00
60400000-2 Letecké dopravné služby 178 897 567,19
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 173 800 294,09
60100000-9 Služby cestnej dopravy 170 827 153,51
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 168 269 050,83
66510000-8 Poisťovacie služby 166 394 057,00
71351910-5 Geologické služby 166 144 564,00
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 165 024 493,70
55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 164 869 976,10
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 163 214 507,47
34622200-5 Železničné osobné vozne 157 998 740,00
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 157 320 216,47
64200000-8 Telekomunikačné služby 156 710 917,73
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 156 247 706,82
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
77210000-5 Ťažba dreva 155 039 447,00
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 153 652 401,00
33600000-6 Farmaceutické výrobky 142 554 548,41
33662100-9 Oftalmologiká 138 695 842,34
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 135 767 850,00
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 135 681 604,62
31320000-5 Elektrické rozvodné káble 134 843 926,07
31730000-2 Elektrotechnické zariadenia 126 472 405,15
38822000-3 Sirény na diaľkové riadenie 125 927 338,00
45112700-2 Terénne úpravy 125 667 793,00
45255400-3 Montážne práce 125 147 017,00
71320000-7 Inžinierske projektovanie 118 775 209,00
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 114 078 582,80
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 113 366 157,86
30125100-2 Tonerové náplne 106 322 452,95
66515200-5 Poistenie majetku 104 732 115,00
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 104 208 281,05
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 103 615 782,81
30213000-5 Osobné počítače 101 033 556,37
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 100 183 679,37
90910000-9 Upratovacie služby 96 430 996,01
79710000-4 Bezpečnostné služby 89 706 066,63
34121100-2 Autobusy verejnej dopravy 89 342 734,68
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 88 231 527,00
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 88 062 422,44
90610000-6 Služby na čistenie a zametanie ulíc 87 072 605,00
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 85 929 290,96
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 84 630 409,00
50220000-3 Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení 84 342 092,00

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×