Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 993 762 040,48
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 994 409 095,35
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 300 488 392,91
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 222 735 804,56
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 155 323 408,00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 477 937 188,74
Slovenská správa ciest 1 079 134 760,84
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 830 278 978,74
Západoslovenská distribučná, a.s. 774 654 219,00
Slovenská pošta, a.s. 643 034 441,00
Slovenské elektrárne, a.s. 553 066 770,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 462 525 975,84
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 442 494 383,36
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 432 633 971,36
Solar 2009, a. s. 425 330 621,00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 422 013 726,19
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 400 329 400,54
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
Hlavné mesto SR Bratislava 381 349 436,31
Nitriansky samosprávny kraj 375 817 892,79
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 374 369 683,00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 343 374 714,94
MH Invest, s.r.o. 328 066 419,23
National Development Fund II., a.s. 326 468 675,00
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 314 710 969,16
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 314 232 229,84
Žilinský samosprávny kraj 308 789 983,86
Východoslovenská distribučná, a. s. 286 433 026,00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 273 127 569,00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 237 254 417,00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 234 071 580,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 230 547 946,03
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 226 539 229,98
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 223 773 373,75
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 211 928 238,01
Mesto Banská Bystrica 207 040 926,22
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 199 550 283,76
Mesto Košice 189 195 174,99
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 170 054 827,33
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 167 345 234,71
Mesto Nitra 166 834 200,12
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 151 929 405,00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 147 964 797,43
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 147 860 479,13
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 144 976 255,00
Univerzitná nemocnica Bratislava 142 563 429,07
Sociálna poisťovňa, ústredie 140 312 202,63
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 138 371 024,00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 137 066 560,70
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 127 810 782,74
Trenčiansky samosprávny kraj 123 767 684,35
Univerzita Komenského v Bratislave 120 090 847,01
Banskobystrický samosprávny kraj 119 504 704,09
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 117 210 525,00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 116 613 752,23
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 115 095 606,99
Centrum vedecko-technických informácií SR 113 783 992,31
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 112 631 761,47
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 108 199 198,93
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 103 740 789,00
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 102 062 374,16
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 99 431 596,85
Úrad vlády Slovenskej republiky 93 307 064,07
eustream, a.s. 91 303 314,00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 90 356 679,64
Mesto Trnava 88 794 277,03
DataCentrum 88 729 937,93
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 85 729 910,50
Národné centrum zdravotníckych informácií 84 591 584,47
Bratislavský samosprávny kraj 84 179 178,45
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 79 889 192,75
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 79 792 061,01
Štatistický úrad Slovenskej republiky 79 121 377,29
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 75 590 527,60
Technická univerzita v Košiciach 75 259 687,54
Mesto Prievidza 74 654 489,99
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 71 155 284,81
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 67 701 763,72
Slovenský hydrometeorologický ústav 66 373 573,05
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 66 344 060,58
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
Prešovský samosprávny kraj 65 292 569,74
Národná transfúzna služba SR 64 546 633,99
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 64 205 667,24
Mesto Prešov 63 577 639,05
Národný onkologický ústav 63 475 522,35
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 62 174 879,00
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 61 766 698,62
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 60 464 543,22
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 58 277 415,43
Mesto Žilina 57 604 765,90
Záchranná zdravotná služba Bratislava 56 301 975,78
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 55 934 932,44
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 55 585 897,17
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 54 738 994,01
Mesto Poprad 53 523 290,07
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10396
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7662
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3564
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3176
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2876
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2748
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2704
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2566
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2496
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2256
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2137
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2065
Ida Uhlárová 1923
Národný onkologický ústav 1811
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1594
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1588
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1517
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1497
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1457
Slovenské národné múzeum 1199
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1189
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1148
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1139
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1114
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1091
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1055
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1054
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1048
Ekonomická univerzita v Bratislave 1045
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1039
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1010
Univerzitná nemocnica Bratislava 979
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 948
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 943
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 937
Technická univerzita v Košiciach 888
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 855
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 832
Západoslovenská distribučná, a.s. 822
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 809
Štatistický úrad Slovenskej republiky 795
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 760
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 749
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 702
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 695
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 684
Slovenská pošta, a.s. 677
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 670
Univerzita Komenského v Bratislave 652
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 649
Nemocnica Poprad a. s. 645
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 629
Výskumný ústav vodného hospodárstva 622
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 620
Žilinský samosprávny kraj 607
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 578
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 562
Mesto Žilina 553
Mesto Komárno 551
Hlavné mesto SR Bratislava 550
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 539
Fakultná nemocnica Trenčín 496
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 483
Ústav experimentálnej fyziky SAV 481
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 477
Sociálna poisťovňa, ústredie 472
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 469
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 466
Mesto Trnava 460
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 458
Trenčiansky samosprávny kraj 455
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 448
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 446
Katolícka univerzita v Ružomberku 443
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 442
Úrad vlády Slovenskej republiky 428
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 413
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 405
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 405
Fakultná nemocnica Trnava 403
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 392
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 384
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 382
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 380
Národný ústav reumatických chorôb 379
Nitriansky samosprávny kraj 377
Východoslovenská distribučná, a. s. 376
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 375
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 371
Národná transfúzna služba SR 365
Slovenská správa ciest 365
Záchranná služba 363
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363
Univerzitná nemocnica Martin 361
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 355
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 349
Fakultná nemocnica Nitra 349
UNIVERZITA J. SELYEHO 345
Mesto Nové Zámky 337
Rozhlas a televízia Slovenska 328
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 767 987 048,00
EUROVIA SK, a.s. 1 529 538 512,04
STRABAG s.r.o. 1 443 341 298,22
SLOVNAFT, a.s. 1 227 550 028,78
EUROVIA CS, a.s. 911 864 836,00
MAGNA ENERGIA a.s. 828 813 650,49
ŽOS Vrútky a.s. 764 119 271,00
Metrostav a.s. 727 744 968,00
ZSE Energia, a.s. 708 109 492,28
S u b t e r r a a.s. 701 055 166,00
Skanska SK a.s. 694 530 031,00
TSS GRADE, a.s. 669 178 007,00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 662 847 625,36
Pow-en a. s. 645 317 007,59
Stredoslovenská energetika, a.s. 616 590 884,70
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 577 864 654,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 428 846 149,21
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
Metrostav Slovakia a. s. 387 545 486,00
ŽOS Trnava, a. s. 366 682 749,00
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
TEMPEST a.s. 363 390 145,04
AŽD Praha s.r.o. 360 368 679,00
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 333 940 059,83
PORR s.r.o. 328 219 878,00
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 318 383 039,00
MED - ART, spol. s r.o. 302 646 094,65
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 301 943 766,54
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 287 020 078,07
HOCHTIEF SK s.r.o. 282 696 719,00
ICM S.P.A. 274 985 419,00
VÁHOSTAV - SK, a.s. 274 985 419,00
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 262 293 600,00
Skanska a.s. 254 835 881,00
SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA 254 835 881,00
MBM-GROUP, a.s. 253 476 333,50
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 238 532 897,54
OTNS, a. s. 235 618 579,41
VÁHOSTAV - SK, a.s. 232 346 627,59
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 221 964 424,00
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 220 604 984,36
AutoCont SK a.s. 207 133 732,73
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 206 782 975,22
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 201 654 295,85
TIMED, s.r.o. 200 738 380,08
TEMPRA, s.r.o. 197 036 861,00
InterWay, s.r.o. 196 289 531,00
TuCon, a. s. 195 460 002,00
DITEC, a.s. 193 281 085,00
GGFS s.r.o. 188 193 113,68
Východoslovenská energetika a.s. 186 528 763,18
DATALAN, a.s. 183 763 483,15
Slovenská sporiteľňa, a.s. 181 231 817,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 179 640 525,66
IGT Global Services Limited 179 401 010,00
Stredoslovenská energetika, a. s. 170 356 206,72
VUJE, a.s. 169 504 313,00
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 163 980 656,00
AB Facility s. r. o. 161 304 110,00
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 157 383 162,00
AVA-stav, s.r.o. 154 764 616,00
Siemens s.r.o. 154 672 740,01
Ticket Service, s.r.o. 153 517 427,20
SE Predaj, s. r. o. 147 088 661,16
Aliter Technologies, a.s. 144 401 628,46
HOCHTIEF CZ a. s. 143 090 626,00
Inžinierske stavby, a. s. 142 559 565,47
FORESTRA, s.r.o. 141 267 304,00
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 138 698 377,39
SOITRON, s.r.o. 136 280 196,69
PETROLTRANS, a.s. 134 245 126,38
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 132 646 915,00
Rempo s.r.o. 129 708 489,47
Transdev Morava s.r.o. 128 454 771,00
TD Transport s. r. o. 128 454 771,00
Metrostav a. 127 705 627,00
Slovenská pošta, a.s. 127 112 988,97
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 125 858 503,00
T a M trans spedition, s.r.o. 125 519 194,66
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 124 512 813,00
CESTY NITRA, a.s. 123 173 473,21
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 123 095 651,00
stengl a.s. 122 408 567,00
MEDITRADE spol. s r. o. 121 535 215,03
Orange Slovensko, a.s. 121 151 779,86
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 120 436 033,00
KARBOX s.r.o. 119 664 480,00
SEVITECH a. s. 113 308 875,67
INPEK, s.r.o. 111 349 405,00
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 110 533 454,40
Ing. Ľubomír Ferianc 110 184 763,00
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 106 700 693,00
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť 104 217 070,00
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 101 300 500,00
Prysmian Kablo s.r.o. 101 158 030,00
Ernst & Young, s. r. o. 100 033 906,00
Západoslovenská distribučná, a.s. 98 587 189,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 3367
MED - ART, spol. s r.o. 2363
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 2170
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1820
CLEAN TONERY, s.r.o. 1767
INMEDIA, spol. s r.o. 1659
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1610
Tibor Varga TSV PAPIER 1561
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1476
JURIGA, spol. s r. o. 1373
HENRYSO, s.r.o. 1354
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1270
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1049
BIOTECH s.r.o. 1038
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 1022
LASER servis, spol. s.r.o. 987
Steeling, s.r.o. 865
SLOVNAFT, a.s. 785
Lambda Life a.s. 770
INTRAVENA s.r.o. 770
B. Braun Medical s.r.o. 732
VIDRA a spol. s.r.o. 729
Xepap, spol. s r.o. 658
PC SEMA, s.r.o. 639
AutoCont SK a.s. 631
TIMED, s.r.o. 614
EUROVIA SK, a.s. 606
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 577
FORESTRA, s.r.o. 563
KASON, s.r.o. 557
LABO - SK, s. r. o. 549
Henrich Sonnenschein - ITSK 540
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 524
CENTRALCHEM, s.r.o. 517
Ib-elektro s.r.o. 507
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 506
DD21 s.r.o. 485
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 476
Martin Gall - MG COMP 471
MEDICAL GROUP SK a.s. 467
VWR International GmbH 465
Lamitec, spol. s r.o. 433
Štefan Nagy - FAN-AUTO 426
STRABAG s.r.o. 420
OFFICE STAR, s.r.o. 418
Bidvest Slovakia s. r. o. 411
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 410
MAGNA ENERGIA a.s. 408
X logistics, s.r.o. 401
mediatip.sk, s. r. o. 389
DMC, s.r.o. 389
nanoTECH s.r.o. 387
DATALAN, a.s. 386
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 381
Lucia Rošková R-interiér 376
LEON global s.r.o. 375
GIEGO s.r.o. 369
BEGA, s.r.o. 362
Di Mihálik, s.r.o. 349
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 349
RIZNER s. r. o. 346
ŽOS Vrútky a.s. 342
NABIMEX, s.r.o. 342
BAX PHARMA, s.r.o. 341
MEDITRADE spol. s r. o. 341
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 333
Marián Šupa 331
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 327
MGP, spol. s r.o. 324
KRIDLA s.r.o 323
Ing. Iveta Janíková 319
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 314
GLOBUS spol. s r.o. 305
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 305
MIVASOFT, spol. s r.o. 302
Euro Media Košice, s.r.o. 301
ZSE Energia, a.s. 297
Rempo s.r.o. 296
EQUILIBRIA, s.r.o. 295
Marek Špeťko - IMEX 294
KORAKO plus s. r. o. 291
TEMPEST a.s. 289
HS technology s.r.o. 284
ProScience Tech s. r. o. 281
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 279
CORA GASTRO, s.r.o. 273
SARSTEDT spol. s r.o. 271
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 269
AB Facility s. r. o. 267
KVANT spol. s r.o. 260
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 257
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 256
Ultra Print, s.r.o. 256
NICHOLTRACKT, s.r.o. 251
KOBIT - SK, s.r.o. 250
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 250
Energie2, a.s. 249
TOWDY s. r. o. 238
ABAMET, s.r.o. 238
Datacomp s.r.o. 236
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 29 079 440 860,83
Banská Bystrica 6 110 358 807,27
Košice 1 908 121 453,53
Trnava 1 435 047 073,59
Nitra 1 003 767 052,52
Žilina 911 747 659,33
Prešov 461 578 706,47
Banská Štiavnica 391 028 649,46
Trenčín 345 488 501,99
Zvolen 200 962 912,82
Martin 185 893 856,57
Bojnice 144 256 787,70
Považská Bystrica 127 762 446,62
Piešťany 126 431 065,30
Liptovský Mikuláš 116 487 767,60
Poprad 116 077 885,78
Komárno 88 050 495,83
Prievidza 85 692 104,25
Ružomberok 85 473 686,96
Kežmarok 79 690 910,23
Bardejov 75 819 186,10
Nové Zámky 71 369 592,44
Vysoké Tatry 71 086 082,58
Dunajská Streda 64 258 489,00
Trebišov 62 337 687,37
Hencovce 59 848 354,33
Dubnica nad Váhom 51 949 541,89
Michalovce 49 938 990,13
Nemšová 49 069 489,61
Ľubotice 49 055 180,00
Levice 48 680 093,35
Lučenec 48 394 486,62
Spišská Nová Ves 48 341 042,93
Stará Ľubovňa 48 262 087,52
Pliešovce 46 955 361,57
Brezno 45 914 197,46
Vranov nad Topľou 43 281 170,86
Žiar nad Hronom 38 966 117,92
Šaľa 37 268 084,32
Topoľčany 37 097 006,65
Hriňová 36 780 584,92
Kysucké Nové Mesto 36 331 670,91
Myjava 33 289 376,34
Dolný Kubín 32 415 600,74
Humenné 32 212 417,17
Lužianky 31 151 652,01
Rožňava 30 556 484,73
Snina 29 661 856,05
Revúca 29 246 588,93
Pezinok 27 989 244,35
Senica 26 803 116,49
Levoča 26 244 229,79
Detva 24 872 071,20
Hlohovec 23 821 926,41
Galanta 23 761 537,49
Čadca 23 067 796,57
Hniezdne 21 732 567,00
Šarišské Michaľany 21 407 466,44
Dobšiná 21 179 253,48
Ulič 21 089 176,40
Púchov 20 531 994,27
Malacky 19 676 612,49
Čierny Balog 19 647 883,24
Lesenice 19 561 589,00
Dvory nad Žitavou 19 311 642,67
Hronovce 19 224 544,62
Bytča 18 559 681,18
Sereď 17 727 986,67
Sučany 17 670 451,27
Partizánske 17 275 438,61
Sabinov 17 160 477,64
Vráble 16 873 675,64
Skalica 16 697 845,99
Želiezovce 16 641 631,33
Medzilaborce 16 395 404,77
Bánovce nad Bebravou 15 694 050,86
Nové Mesto nad Váhom 15 540 330,78
Lipany 15 343 084,99
Trstená 15 148 236,00
Kolárovo 14 927 581,34
Senec 14 680 382,11
Šamorín 14 676 050,60
Moravské Lieskové 14 487 551,82
Veľký Krtíš 14 349 707,04
Leopoldov 13 657 776,93
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Poltár 13 297 874,31
Tekovské Lužany 13 025 788,00
Tornaľa 12 847 143,57
Kremnica 12 828 869,56
Svit 12 322 147,08
Topoľníky 12 308 331,14
Krupina 12 145 666,56
Marcelová 12 015 366,33
Tvrdošín 11 994 172,50
Sebechleby 11 755 425,00
Gabčíkovo 11 705 976,33
Handlová 11 543 674,01
Svidník 11 487 448,46
Holíč 11 451 817,84
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 50240
Banská Bystrica 14860
Košice 14671
Žilina 6618
Nitra 5653
Prešov 5411
Trnava 4629
Martin 3349
Trenčín 2936
Zvolen 2462
Piešťany 1416
Vysoké Tatry 1345
Považská Bystrica 1240
Liptovský Mikuláš 1097
Nové Zámky 1016
Ružomberok 999
Komárno 985
Želiezovce 960
BRATISLAVA 886
Michalovce 783
Poprad 769
Ulič 725
Banská Štiavnica 699
Lužianky 652
Pezinok 651
Bojnice 594
Prievidza 581
Stará Ľubovňa 539
Dolný Kubín 478
Leopoldov 422
Bardejov 372
Humenné 354
Dunajská Streda 350
Púchov 337
Senec 322
Čadca 318
Dubnica nad Váhom 317
Lučenec 309
Sučany 302
Spišská Nová Ves 298
Partizánske 275
Topoľčianky 272
Kežmarok 270
Slavnica 270
Rožňava 258
Ilava 256
Brezno 252
Myjava 249
Kováčová 248
Hlohovec 245
Levoča 240
Levice 230
Žiar nad Hronom 230
Pliešovce 222
Topoľčany 220
Trebišov 203
Senica 194
Hrnčiarovce nad Parnou 175
Nové Mesto nad Váhom 160
Trstená 158
Veľký Krtíš 153
Skalica 153
Svätý Jur 153
Malacky 149
Revúca 147
Kysucké Nové Mesto 145
Pruské 144
Kremnica 143
Snina 142
Galanta 138
Holíč 138
Nitrianske Pravno 138
Bánovce nad Bebravou 138
Vranov nad Topľou 135
Hronovce 132
Kolíňany 130
Ivanka pri Dunaji 128
Tornaľa 128
Rimavská Sobota 127
Sabinov 120
Detva 112
Svidník 106
Ľubochňa 105
Stará Turá 103
Kráľovský Chlmec 96
Šaľa 94
Prakovce 91
Sereď 90
Záhorie 88
Štiavnik 88
Likavka 87
Modra 86
Jaslovské Bohunice 86
Zlaté Moravce 83
Liptovský Hrádok 83
Nové Zámky 79
Šurany 79
Trnovec nad Váhom 78
Stupava 77
Medzilaborce 76
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 18 213 514 192,30
Košice 2 048 096 781,08
Žilina 1 786 129 357,15
Nitra 1 030 374 036,47
Piešťany 1 014 371 961,45
Banská Bystrica 888 904 943,41
Vrútky 777 251 607,00
Trnava 737 654 824,28
Praha 612 260 063,08
Zvolen 547 795 894,06
Prešov 503 942 471,94
Nové Zámky 425 482 253,02
Milano (MI) 409 800 000,00
Trenčín 376 081 178,52
Martin 296 543 803,16
Bojnice 241 320 774,91
Považská Bystrica 216 584 847,30
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Plzeň 181 674 290,00
Larnaca 179 401 010,00
Liptovský Mikuláš 173 352 334,59
Poprad 166 584 046,79
Trebišov 163 027 627,18
Prievidza 158 955 801,17
Púchov 157 763 541,48
Galanta 151 331 188,14
Horné Srnie 145 658 523,75
Bardejov 143 615 596,86
Trakovice 140 000 000,00
Pezinok 133 695 931,66
Ružomberok 130 325 697,66
Brno 128 132 282,32
Spišská Nová Ves 125 475 984,76
Šarovce 125 155 538,66
Hořice, Česká republika 119 664 480,00
Komárno 117 677 314,25
Banská Štiavnica 112 692 267,97
Lučenec 112 385 011,69
Michalovce 110 592 881,51
Rožňava 101 839 931,51
Zlaté Moravce 92 786 077,60
Námestovo 89 934 812,37
Krásno nad Kysucou 89 886 658,27
Liptovská Teplička 86 715 647,30
Libchavy 84 570 650,00
Madrid 82 829 436,00
Husinec 80 488 575,00
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Dunajská Streda 78 637 137,60
Levice 76 175 394,51
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Hriňová 74 013 877,84
Šaľa 71 460 191,64
Slovenská Ľupča 69 644 406,50
Ulm, 69 350 000,00
Dolný Kubín 67 772 179,12
Raková 62 449 028,51
Žiar nad Hronom 60 772 145,53
Vranov nad Topľou 60 514 474,24
Humenné 60 347 236,10
Nové Mesto nad Váhom 60 058 040,55
Rabča 58 562 744,40
Partizánske 56 593 327,49
Moravany nad Váhom 55 373 106,28
Tlmače 53 349 000,00
Kráľová nad Váhom 52 391 509,50
Senec 50 954 455,66
Beluša 47 251 676,53
Mútne 47 007 612,65
Vráble 46 817 716,71
Čadca 45 953 309,20
Trutnov 45 545 169,00
Pardubice 42 757 012,38
Oravské Veselé 42 027 181,50
Lietavská Lúčka 41 720 153,72
Rimavská Sobota 41 313 980,20
Ostrý Grúň 41 222 150,00
Veľké Leváre 41 213 919,36
Kladno 41 177 970,26
Oščadnica 41 134 056,39
Ľubotice 41 112 308,47
Myjava 40 895 776,47
Detva 40 011 583,52
Poproč 39 591 841,58
Senica 39 501 514,46
Bussnang 38 801 691,00
Čierny Balog 38 498 006,00
Príbovce 38 046 569,00
Sabinov 37 939 049,92
Sľažany 36 385 689,00
Nitrianske Pravno 35 202 719,16
Bziny 33 166 165,00
Krompachy 32 353 966,89
Oudeweg 32 31 382 143,00
Liesek 30 818 929,00
Šamorín 30 051 615,23
Jaslovské Bohunice 29 710 429,00
Tureň 29 692 560,00
Bytča 29 525 854,89
Hradec Králové 29 469 307,21
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 44598
Nitra 11657
Košice 9222
Žilina 6883
Prešov 5281
Zvolen 4936
Banská Bystrica 4339
Trenčín 3394
Pezinok 2961
Trnava 2393
Lučenec 2169
Piešťany 1785
Martin 1758
Bojnice 1370
Praha 1307
Poprad 1271
Prievidza 1101
Tvrdošín 1074
Šenkvice 1011
Kočovce 1010
Považská Bystrica 903
Liptovský Mikuláš 871
Nové Mesto nad Váhom 840
Nové Zámky 833
Vranov nad Topľou 774
Krásno nad Kysucou 765
Michalovce 758
Bardejov 758
Rimavská Sobota 750
Dolný Kubín 749
Dubnica nad Váhom 746
Šaľa 727
Spišská Nová Ves 718
Komárno 684
Partizánske 605
Levoča 560
Horné Srnie 553
Žiar nad Hronom 507
Púchov 503
Wien 486
Humenné 481
Trstená 446
Brezovica 443
Lukavica 442
Ružomberok 415
Dunajská Streda 404
Brezno 397
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 389
387
Levice 375
Brno 373
Lehota 372
Topoľčany 368
Slovenská Ľupča 358
Sládkovičovo 350
Trebišov 348
Galanta 346
Senica 331
Humenne 323
Námestovo 322
Dunajská Lužná 319
Veľké Kostoľany 316
Vrútky 315
Ivanka pri Dunaji 314
Čadca 313
Oravský Podzámok 297
Ľubotice 295
Banská Štiavnica 282
Bytča 282
Hriňová 281
Rožňava 275
Čierny Balog 273
Detva 272
Senec 271
Vyšný Kazimír 264
Smolenice 257
Uzovce 256
Kysucké Nové Mesto 254
Zlaté Moravce 246
Moravany nad Váhom 235
Svidník 234
Štúrovo 232
Březnice 224
Brzotín časť Bak 223
Malacky 219
Sereď 218
Sabinov 217
Vráble 215
Trenčianske Teplice 212
Šarovce 211
Krupina 209
Liptovská Teplička 208
Čierne 204
Snina 201
Dúbrava 200
Veľký Šariš 193
Papín 189
Lieskovec 188
Raková 188
Šamorín 188
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Stredná odborná škola informačných technológií 5.28
KSP, s.r.o. 5.09
Občianske združenie Brána do života 5.05
Stredná odborná škola 4.84
Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. 4.69
Obec Ordzovany 4.65
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 4.62
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 4.45
Zariadenie pre seniorov 4.44
Základná škola s materskou školou 4.38
Nadácia pre deti Slovenska 4.37
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4.36
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 4.33
Spojená škola 4.32
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 4.31
Obchodná akadémia 4.31
Krajská prokuratúra Trnava 4.31
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 4.29
Environmentálny fond 4.29
Základná škola s materskou školou Vrbovce 4.29
Obec Ivanka pri Nitre 4.27
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 4.24
Základná škola 4.24
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4.24
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 4.24
ZAHORKA 4.22
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 4.2
Špeciálna základná škola Šafárikova 38 Galanta 4.2
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 4.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 4.2
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 4.18
Mesto Spišské Vlachy 4.17
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 4.16
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo 4.16
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 4.15
Mesto Čierna nad Tisou 4.15
Základná škola s materskou školou 4.14
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 4.13
Spojená škola 4.13
Krajská prokuratúra 4.12
Obec Malé Zálužie 4.12
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 4.12
Obec Vagrinec 4.11
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4.1
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 4.09
Obec Čachtice 4.08
Obec Rohov 4.07
Základná škola Eduarda Schreibera 4.05
SLOVCLEAN a.s. 4.05
Obec Krušovce 4.05
Elektroenergetické montáže, a.s. 4.05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 4.05
Základná škola 4.03
AnMaŠi s. r. o. 4.03
Obec Ľubá 4.02
ALISON Slovakia s.r.o. 4.02
Centrum sociálnych služieb - Juh 4.01
Okresný súd Galanta 4.0
Obec Gemerské Teplice 4.0
Obec Voderady 4.0
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 4.0
Obec Bačkov 3.99
SMM Holíč s.r.o. 3.99
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 3.98
Obec Dolné Kočkovce 3.97
Centrum sociálnych služieb 3.97
Okresný súd Bratislava II 3.97
Služby Cífer s.r.o. 3.96
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 3.95
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 3.95
Stredná odborná škola 3.95
VÚEZ, a.s. 3.95
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3.94
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3.94
Okresný súd Bratislava V 3.94
Stredná odborná škola elektrotechnická 3.94
Materská škola 3.93
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3.93
Obec Koromľa 3.93
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3.93
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3.93
Materská škola Hurbanovo 3.91
Základná škola s materskou školou Štiavnik 3.91
Obec Osuské 3.9
Gymnázium 3.9
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 3.9
Spojená škola 3.9
Obec Záhorská Ves 3.9
Knižnica pre mládež mesta Košice 3.9
Základná škola Šišov 3.9
Stredná odborná škola 3.89
Moderná odborná škola 3.89
Obec Nižný Žipov 3.89
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 3.89
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3.88
Obec Horná Ždaňa 3.88
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 3.88
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 3.88
Základná škola v Jarovniciach 3.88
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 3.88
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo 0.5
PYROBATYS SK, s.r.o. 0.53
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
KINEX BEARINGS, a.s. 0.64
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 0.66
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Virtual Reality Media a.s. 0.79
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice 0.8
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
MAJK, s.r.o. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
Ida Uhlárová 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
HOSTINKOVO, s.r.o. 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Okresný súd Trnava 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
KOVDAN, spol. s r.o. 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Medzičilizie, a.s. 0.87
AGROMAČAJ s.r.o. 0.88
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. 6.61
MK&Z Security s.r.o. 6.11
KAM-BET, spol. s r.o. 6.09
SVX s.r.o. 6.03
ISPA Prešov, s.r.o. 6.01
Róbert Šedivý - lesné práce 5.92
AGROMELIO, s.r.o. 5.78
KVEST s.r.o. 5.76
Božena Šarmirová 5.7
FERDUS s. r. o. 5.7
Roľnícke družstvo HRON 5.67
TOWER BC, a. s. 5.67
Štefan Kurek 5.6
Miroslav Greško - BIELOSTAV 5.58
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 5.58
Ing. Jana Vojčíková TOP 5.55
Ton Tech s.r.o. 5.54
SDaM, s.r.o. 5.51
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 5.49
Grif Pharma s.r.o. 5.38
WHATisIT s. r. o. 5.23
Industry Serving s.r.o. 5.21
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 5.18
Juraj Kelecsényi - M§T 5.18
ROZKVET, výrobné družstvo 5.17
PATRIA a.s. 5.1
SLOVSKAL, s.r.o. 5.06
Ján Rybár 5.05
Ing. Jozef Ďuriš 5.03
OTE, a.s. 5.0
Slovak Lines, a.s. 5.0
Anna Zemčáková - SARTEX 4.98
BIORUŽA, s. r. o. 4.95
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 4.94
NetLas s. r. o. 4.94
PhDr. Erik Mihalko 4.9
Lindy Hop s. r. o. 4.89
Ing. Priška Pavlíková 4.88
Ing. Pavol Jurkovič 4.88
Nábytok R studio, s.r.o. 4.87
Mária Giertlová 4.86
ABORA Group, s. r. o. 4.82
Ing. Jozef Žuffa 4.82
Ing. Ján Víťazka 4.82
Mária Kapallová-KAPAP 4.82
Ing. Dušan Kvaska 4.81
JOSEBA, s.r.o. 4.81
Ing. Marta Odokienková 4.8
Ing. Ladislav Nagy 4.8
myAD, s.r.o. 4.78
CONNECTED MEDIA s.r.o. 4.78
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 4.76
Ing. Ján Zachar 4.74
Ing. Peter Makóni 4.73
Železniční dodávatelská 4.71
Borcom, s.r.o. 4.7
Ing. Ladislav Nagydai 4.7
J O H N - C s.r.o. 4.7
Železniční dodávatelská, s.r.o. 4.69
JAMI Moto, s. r. o. 4.68
Rastislav Rozkoš 4.66
Igor Kubasko 4.66
centrumjazykov.sk s.r.o. 4.64
Ing. Miloš Encinger 4.64
TERLOU s.r.o. 4.64
Ing. Otto Smik 4.64
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 4.64
Roľnícke podielnicke družstvo Závada 4.64
TOWER BC, a.s. 4.64
AMAS, s.r.o. 4.64
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 4.64
Obec Veľké Pole 4.64
PRESTAKO, s.r.o. 4.64
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 4.63
KOLINEK s. r. o. 4.62
PATRIA s r.o. 4.61
Milan Pačuta ml. 4.61
Hubay Karol 4.61
MONET+,a.s. 4.6
AIRFITTING s.r.o. 4.6
DataStar s.r.o. 4.58
ONDIS, s.r.o. 4.58
Vladislav Marcinčin 4.57
Štefan Labanc STELA 4.57
MV, s.r.o. 4.56
KOVAPLET s.r.o. 4.56
BEXPO s.r.o. 4.55
Printline, s.r.o. 4.55
INSET s.r.o. 4.55
Igor Plichta 4.54
František Krištiak 4.54
Ján Rybár 4.54
Milan Mazáň 4.54
Ing. Miroslav Saloň 4.54
Ľudovít Rovňaník 4.54
Ján Mlynarčík 4.54
Juraj Dovina 4.54
MIJA-LES s.r.o. 4.54
Milan Podolan 4.54
Viktor Rapant 4.54
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
OTP Bank Slovensko, a.s. 0.25
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. 0.31
Stadler Bussnang AG 0.33
Doosan Škoda Power s.r.o. 0.36
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ELDIS Pardubice, s.r.o. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 0.4
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.41
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
Sensus Slovensko a.s. 0.43
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
GJW Praha spol. s r.o. 0.46
GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. 0.46
GLOBING POPRAD s.r.o. 0.46
GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. 0.46
GIS – Bardejov s.r.o 0.46
TRYSS s.r.o. 0.46
GeoComp-plus, s.r.o. 0.46
LUPO-GEO s.r.o. 0.46
G.K.T., spol. s r.o. 0.46
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. 0.46
CYB, spol. s r. o. Spišská Nová Ves 0.46
Geodézia Bardejov, s.r.o. 0.46
ARRIVA Liorbus, a.s. 0.48
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
REFIN spol. s r.o. 0.5
Intuitive Surgical Sarl 0.5
THALES LAS France SAS 0.51
ŠKODA JS a.s. 0.51
PREMIUM Insurance Company Limited 0.52
Thales Austria BmbH 0.53
AGROREAL spol. s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 0.54
BRUSH SEM s.r.o. 0.54
AVERS, spol. s r.o. 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
MALM, s.r.o. 0.54
VUKI a.s. 0.55
IGT Global Solutions Corporation 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
Foresta SG, s.r.o. 0.55
FREEM, a. s. 0.55
BONTON a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ROSSETA s.r.o. 0.57
AbbVie s. r. o. 0.58
GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. 0.58
GEOTOP Košice, s.r.o. 0.58
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
TORY CONSULTING, a.s. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
O.ERRE.PI SRL 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
STUDIO, s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
NEC Deutschland GmbH 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
Česká zbrojovka a.s. 0.67
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 57
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 32
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 31
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 24
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 22
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 21
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 20
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 18
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 17
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 17
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 16
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 16
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 16
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 16
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 16
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 16
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 15
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 15
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 15
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 15
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 15
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 15
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 14
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 13
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 13
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 13
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 13
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 12
Martin Kohút Septimiova 7 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 12
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 12
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 12
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 12
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 12
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 12
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 12
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 12
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 11
Peter Lukeš Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 11
Vanessa Paola Slim Domit Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000 11
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 11
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 11
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 10
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 10
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 10
Roman Malček J. Smreka 9 Lučenec 98401 10
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 10
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 10
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 10
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Ján Kasper 1 Herálec 58255 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 9
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
Kristen Mikkel Volmer Lind Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497 9
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
Jozef Brhel Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 9
Alexandra Kasperová 1 Herálec 58255 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 8
Petr Kvapil Tymiánová 14 Kolovraty, Praha 10 10300 8
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 8
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077 8
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 8
Martin Petruško Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011 8
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 8
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
Magda Schweger Celtesgasse 21 Wien 1190 7
Jaroslav Jirkovský Ve Vilách 6 Jihlava 58601 7
Štefan Dobák Lesná 37 Tomášov 900 44 7
Martin Šmigura Klenová 15 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 7
Caroline Sulke Geweygasse 11 Viedeň 1190 7
Jaroslav Molda Tichá 2 Nové Zámky 94001 7
Ján Sabol Zochova 14A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103 7
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 7
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 416
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 414
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 201
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 146
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 118
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 115
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 89
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 88
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 78
Milan Vrúbel Ľudmily Podjavorinskej 13A Čadca 02201 75
Marián Hodák Ľanová 68 Chorvátsky Grob 90025 64
Martin Jurík 205 Pravenec 972 15  63
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 60
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 58
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 55
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 54
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 54
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 52
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 52
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 51
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 51
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 49
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 48
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 46
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 45
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 42
Tomáš Kukučka Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 41
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 38
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 38
Jakub Haščák Ul. Špitálska 1 Rožňava 048 01 36
Martin Haščák Ul. Špitálska 1 Rožňava 048 01 36
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 36
Valeria Haščáková Ul. Špitálska 1 Rožňava 048 01 35
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 34
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 34
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 34
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 32
Andrea Tkáčová Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 31
Bernhard Haider Hockegasse 83 Viedeň 1180 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 31
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 31
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 30
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 30
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 30
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 29
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 29
Matúš Budiak Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105 28
Vladimír Kollár Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 27
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 27
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 27
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 27
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 26
Vladimír Tvaroška Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 26
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 26
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 25
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 25
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 25
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 25
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 24
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 24
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 24
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 24
Miroslav Rosina Vodárska 6 Púchov 02001 24
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 24
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 23
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 23
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 23
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Ulrik Biel Hansen Trnavská Bernolákovo 90027 23
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 23
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 23
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 22
Dušan Mach Mestský park 1 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001 22
Marcel Forai Dvořákovo nábrežie 4E Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 22
Peter Skvašik Švermova 2 Banská Bystrica 97404 22
Ján Sabol Zochova 14A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103 22
Ján Ďurian Kozárovce 402 Kozárovce 93522 22
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 22
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 21
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 21
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 21
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 5340
30125100-2 Tonerové náplne 3516
30192000-1 Kancelárske potreby 2964
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 2640
30199770-8 Stravné poukážky 2463
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 2423
30213100-6 Prenosné počítače 2333
09310000-5 Elektrická energia 2036
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1771
30213000-5 Osobné počítače 1640
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 1605
09123000-7 Zemný plyn 1593
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1583
77200000-2 Lesnícke služby 1517
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1473
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1289
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 1158
24000000-4 Chemické výrobky 1066
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 1052
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 1046
34110000-1 Osobné automobily 1016
60400000-2 Letecké dopravné služby 937
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 931
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 879
34913000-0 Rôzne náhradné diely 871
33141625-7 Diagnostické súpravy 854
30232110-8 Laserové tlačiarne 850
79810000-5 Tlačiarenské služby 830
09134100-8 Motorová nafta 793
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 791
55520000-1 Služby hromadného stravovania 784
16700000-2 Traktory/ťahače 771
39130000-2 Kancelársky nábytok 769
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 769
39830000-9 Čistiace výrobky 766
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 759
33694000-1 Diagnostické činidlá 758
39100000-3 Nábytok 730
34100000-8 Motorové vozidlá 728
19520000-7 Plastové výrobky 725
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 719
30213300-8 Stolový počítač 711
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 687
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 666
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 613
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 598
39234000-1 Škatule na kompost 572
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 561
18110000-3 Pracovné odevy 558
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 555
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 535
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 527
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 519
33692100-8 Infúzne roztoky 498
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 495
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 491
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 491
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 479
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 478
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 474
39112000-0 Stoličky 471
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 471
33761000-2 Toaletný papier 461
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 440
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 436
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 435
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 435
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 429
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 424
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 414
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 412
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 409
39221000-7 Kuchynské vybavenie 397
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 391
66510000-8 Poisťovacie služby 389
38652120-7 Videoprojektory 386
60100000-9 Služby cestnej dopravy 384
18424300-0 Jednorazové rukavice 376
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 373
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 366
45233142-6 Práce na oprave ciest 361
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 354
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 351
38300000-8 Meracie prístroje 349
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 349
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 348
39160000-1 Školský nábytok 346
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 345
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 343
22112000-8 Učebnice 341
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 341
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 339
03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy 338
39711130-9 Chladničky 326
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 325
31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 323
77210000-5 Ťažba dreva 323
30197620-8 Písací papier 322
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 318
34350000-5 Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž 312
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4 712 563 613,93
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 3 021 435 785,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 487 238 264,00
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 1 205 904 943,00
77200000-2 Lesnícke služby 1 098 558 228,67
09310000-5 Elektrická energia 1 054 556 410,42
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 794 656 097,50
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 691 580 681,57
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 611 242 182,00
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 573 852 609,00
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 548 851 169,90
09134100-8 Motorová nafta 544 055 656,07
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 503 356 852,31
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 501 717 475,00
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 492 861 458,36
55520000-1 Služby hromadného stravovania 478 837 907,22
79200000-6 Účtovnícke, audítorské a finančné služby 421 096 827,00
09123000-7 Zemný plyn 419 619 964,49
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 407 289 320,00
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 386 198 945,81
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 353 524 810,96
34133100-9 Cisternové vozidlá 323 450 233,00
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 133 008,52
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 293 783 816,00
48812000-3 Finančné informačné systémy 264 337 510,00
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253 587 924,00
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 252 395 569,10
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 249 756 512,18
45233142-6 Práce na oprave ciest 247 526 521,95
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 244 538 270,09
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 243 098 121,00
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 241 802 455,00
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 236 158 766,96
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 232 279 467,00
71300000-1 Inžinierske služby 229 839 557,67
33141200-2 Katétre 228 906 875,96
38554000-3 Elektromery 214 404 923,67
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 213 167 946,05
79993000-1 Správa budov a zariadení 208 272 183,66
72261000-2 Softvérové podporné služby 206 734 225,62
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 206 533 910,00
34100000-8 Motorové vozidlá 206 017 902,09
72222300-0 Služby informačných technológií 202 047 573,76
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 194 223 415,72
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 185 931 058,00
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 184 745 246,84
30199770-8 Stravné poukážky 180 548 873,96
34110000-1 Osobné automobily 179 892 633,05
92350000-9 Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií 179 401 010,00
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 179 012 922,69
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 171 293 091,09
60100000-9 Služby cestnej dopravy 170 756 680,51
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 166 756 923,83
71351910-5 Geologické služby 165 959 409,00
55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 163 144 358,10
45233140-2 Práce na ceste 161 458 996,00
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 160 008 221,47
34622200-5 Železničné osobné vozne 157 998 740,00
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 156 247 706,82
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 155 764 049,47
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 154 821 335,70
77210000-5 Ťažba dreva 151 656 975,00
66510000-8 Poisťovacie služby 139 605 546,00
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 135 802 140,08
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 135 767 850,00
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 135 400 158,00
60400000-2 Letecké dopravné služby 132 940 240,19
64200000-8 Telekomunikačné služby 129 598 102,73
31730000-2 Elektrotechnické zariadenia 126 472 405,15
38822000-3 Sirény na diaľkové riadenie 125 927 338,00
45112700-2 Terénne úpravy 125 334 461,00
45255400-3 Montážne práce 125 147 017,00
31320000-5 Elektrické rozvodné káble 124 378 755,07
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 114 078 582,80
71320000-7 Inžinierske projektovanie 110 498 108,00
33600000-6 Farmaceutické výrobky 110 104 298,88
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 107 442 276,62
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 100 808 215,23
33662100-9 Oftalmologiká 100 605 504,94
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 98 517 036,70
30213000-5 Osobné počítače 97 833 628,57
90910000-9 Upratovacie služby 90 313 748,01
30125100-2 Tonerové náplne 90 137 818,31
66515200-5 Poistenie majetku 89 087 194,00
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 88 647 870,05
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 88 137 927,00
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 85 696 302,81
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 84 630 409,00
79400000-8 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo) 83 033 638,00
72300000-8 Dátové služby 83 029 593,00
16700000-2 Traktory/ťahače 79 746 511,78
90610000-6 Služby na čistenie a zametanie ulíc 79 038 078,00
34121000-1 Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu 77 003 644,66
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 76 888 686,00
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 76 090 209,55
33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 75 852 702,62

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×