Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 013 220 188,48
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 021 320 204,35
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 319 078 779,90
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 352 134 764,00
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 292 433 993,56
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 492 788 445,74
Slovenská správa ciest 1 092 288 941,84
Západoslovenská distribučná, a.s. 899 771 329,00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 855 924 743,35
Slovenská pošta, a.s. 663 380 750,00
Slovenské elektrárne, a.s. 578 148 230,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 467 557 621,84
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 442 517 548,36
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 433 971 393,69
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 428 033 396,19
Solar 2009, a. s. 425 330 621,00
Hlavné mesto SR Bratislava 408 883 385,76
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 401 256 810,23
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 378 757 835,00
Nitriansky samosprávny kraj 376 823 903,46
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 348 426 169,14
MH Invest, s.r.o. 328 066 419,23
National Development Fund II., a.s. 326 468 675,00
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 320 144 548,99
Žilinský samosprávny kraj 319 263 160,86
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 317 397 775,84
Východoslovenská distribučná, a. s. 289 448 209,00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 273 537 275,00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 237 254 417,00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 234 071 580,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 230 603 902,03
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 229 539 229,98
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 224 698 588,75
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 212 019 798,01
Mesto Banská Bystrica 209 011 166,22
Mesto Košice 208 364 730,13
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 199 698 972,09
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 171 868 114,58
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 170 359 194,65
Mesto Nitra 166 969 814,24
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 151 929 405,00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 541 810,57
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 148 757 361,42
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 144 976 255,00
Univerzitná nemocnica Bratislava 143 645 631,07
Sociálna poisťovňa, ústredie 140 991 042,30
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 138 371 024,00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 137 630 862,55
Trenčiansky samosprávny kraj 129 554 893,49
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 128 531 829,07
Banskobystrický samosprávny kraj 127 377 887,09
Univerzita Komenského v Bratislave 123 237 859,01
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 122 088 964,00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 118 758 388,40
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 117 265 124,99
Centrum vedecko-technických informácií SR 115 564 591,15
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 113 102 345,93
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 112 759 214,14
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 110 986 962,16
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 104 831 079,00
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 100 682 541,96
Bratislavský samosprávny kraj 95 900 654,45
Úrad vlády Slovenskej republiky 94 270 165,40
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 93 446 689,97
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 92 503 074,01
Mesto Trnava 92 333 666,03
eustream, a.s. 91 303 314,00
DataCentrum 88 729 937,93
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 86 415 209,56
Národné centrum zdravotníckych informácií 85 709 559,47
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 79 889 192,75
Štatistický úrad Slovenskej republiky 79 397 338,79
Technická univerzita v Košiciach 76 700 937,54
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 76 604 427,60
Mesto Prievidza 74 943 583,99
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 71 357 771,49
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 70 302 283,58
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 70 197 768,72
Národná transfúzna služba SR 67 515 167,39
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 67 044 879,00
Prešovský samosprávny kraj 66 593 471,64
Slovenský hydrometeorologický ústav 66 373 573,05
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 65 765 223,22
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 64 865 648,87
Mesto Prešov 64 480 106,05
Národný onkologický ústav 64 205 829,97
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 61 889 192,80
Mesto Žilina 61 534 358,90
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 59 214 809,76
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 59 046 747,16
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 57 620 585,44
Záchranná zdravotná služba Bratislava 57 399 021,41
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 54 891 610,77
Rozhlas a televízia Slovenska 54 441 011,81
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10651
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7831
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3644
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3196
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2931
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2775
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2769
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2573
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2548
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2376
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2150
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2091
Ida Uhlárová 1923
Národný onkologický ústav 1821
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1619
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1608
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1559
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1510
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1473
Slovenské národné múzeum 1201
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1193
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1161
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1158
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1123
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1101
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1073
Ekonomická univerzita v Bratislave 1073
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1069
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1067
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1040
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1015
Univerzitná nemocnica Bratislava 993
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 981
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 958
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 943
Technická univerzita v Košiciach 902
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 867
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 864
Západoslovenská distribučná, a.s. 863
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 822
Štatistický úrad Slovenskej republiky 801
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 774
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 753
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 722
Slovenská pošta, a.s. 708
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 707
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 691
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 685
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 672
Univerzita Komenského v Bratislave 662
Nemocnica Poprad a. s. 650
Žilinský samosprávny kraj 649
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 646
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 636
Výskumný ústav vodného hospodárstva 625
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 598
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 589
Hlavné mesto SR Bratislava 580
Mesto Žilina 560
Mesto Komárno 560
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 545
Fakultná nemocnica Trenčín 505
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 493
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 492
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 483
Ústav experimentálnej fyziky SAV 481
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 479
Sociálna poisťovňa, ústredie 479
Mesto Trnava 478
Trenčiansky samosprávny kraj 473
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 466
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 454
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 449
Katolícka univerzita v Ružomberku 449
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 448
Úrad vlády Slovenskej republiky 440
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 422
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 414
Fakultná nemocnica Trnava 408
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 408
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 406
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 406
Východoslovenská distribučná, a. s. 391
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 389
Národný ústav reumatických chorôb 384
Nitriansky samosprávny kraj 383
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 382
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 376
Slovenská správa ciest 372
Národná transfúzna služba SR 372
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 371
Univerzitná nemocnica Martin 369
Záchranná služba 368
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 363
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 358
Fakultná nemocnica Nitra 354
UNIVERZITA J. SELYEHO 353
Mesto Nové Zámky 342
Rozhlas a televízia Slovenska 335
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 787 424 832,00
EUROVIA SK, a.s. 1 550 343 443,04
STRABAG s.r.o. 1 463 277 786,22
SLOVNAFT, a.s. 1 235 770 121,78
EUROVIA CS, a.s. 911 864 836,00
MAGNA ENERGIA a.s. 835 649 833,72
ŽOS Vrútky a.s. 778 326 032,00
Metrostav a.s. 731 920 972,00
TSS GRADE, a.s. 730 184 654,00
ZSE Energia, a.s. 708 279 234,90
S u b t e r r a a.s. 701 055 166,00
Skanska SK a.s. 698 198 441,00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 663 518 595,36
Pow-en a. s. 650 494 013,93
Stredoslovenská energetika, a.s. 617 522 971,70
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 577 864 654,00
ŽOS Trnava, a. s. 537 579 047,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 430 220 071,21
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
Metrostav Slovakia a. s. 387 764 509,00
TEMPEST a.s. 366 636 625,04
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
AŽD Praha s.r.o. 360 368 679,00
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 334 158 151,83
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 333 494 656,00
PORR s.r.o. 328 469 877,00
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 318 383 039,00
MED - ART, spol. s r.o. 306 659 637,87
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 306 607 814,40
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 292 593 570,58
HOCHTIEF SK s.r.o. 283 977 485,00
ICM S.P.A. 274 985 419,00
VÁHOSTAV - SK, a.s. 274 985 419,00
MBM-GROUP, a.s. 264 123 140,50
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 262 293 600,00
SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA 254 835 881,00
Skanska a.s. 254 835 881,00
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 240 208 021,55
OTNS, a. s. 235 618 579,41
VÁHOSTAV - SK, a.s. 233 416 127,59
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 222 154 733,00
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 220 661 785,81
AutoCont SK a.s. 210 724 622,06
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 207 553 136,85
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 206 782 975,22
DITEC, a.s. 205 237 825,00
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
TIMED, s.r.o. 201 421 435,08
InterWay, s.r.o. 199 235 004,00
TEMPRA, s.r.o. 198 436 529,00
TuCon, a. s. 195 460 002,00
GGFS s.r.o. 189 053 099,47
Východoslovenská energetika a.s. 186 610 129,18
DATALAN, a.s. 185 191 065,15
Slovenská sporiteľňa, a.s. 181 231 817,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 179 712 598,66
IGT Global Services Limited 179 401 010,00
VUJE, a.s. 179 028 956,00
Stredoslovenská energetika, a. s. 176 529 314,22
DXC Technology Slovakia s. r. o. 170 006 401,00
AB Facility s. r. o. 161 673 293,00
Siemens s.r.o. 154 997 539,01
AVA-stav, s.r.o. 154 764 616,00
Ticket Service, s.r.o. 154 742 396,20
Inžinierske stavby, a. s. 153 037 778,47
SOITRON, s.r.o. 149 367 839,69
SE Predaj, s. r. o. 147 492 970,16
Aliter Technologies, a.s. 144 717 678,46
HOCHTIEF CZ a. s. 143 090 626,00
FORESTRA, s.r.o. 142 715 954,00
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 139 746 162,39
PETROLTRANS, a.s. 138 792 021,38
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 138 761 864,00
Rempo s.r.o. 137 597 574,47
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 137 561 455,00
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 130 824 592,00
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 130 805 255,00
Orange Slovensko, a.s. 130 273 330,86
T a M trans spedition, s.r.o. 128 566 503,66
TD Transport s. r. o. 128 454 771,00
Transdev Morava s.r.o. 128 454 771,00
Metrostav a. 127 705 627,00
Slovenská pošta, a.s. 127 112 988,97
CESTY NITRA, a.s. 123 288 911,21
stengl a.s. 122 627 565,00
MEDITRADE spol. s r. o. 121 911 975,03
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 121 867 871,00
KARBOX s.r.o. 119 664 480,00
ELTRA spol. s. r.o. 117 397 191,00
SEVITECH a. s. 113 308 875,67
INPEK, s.r.o. 111 349 405,00
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 110 741 074,40
Ing. Ľubomír Ferianc 110 184 763,00
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 108 057 182,00
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť 104 314 820,00
Prysmian Kablo s.r.o. 104 235 470,00
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 101 300 500,00
Ernst & Young, s. r. o. 100 741 959,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 3367
MED - ART, spol. s r.o. 2428
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 2213
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1838
CLEAN TONERY, s.r.o. 1802
INMEDIA, spol. s r.o. 1742
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1648
Tibor Varga TSV PAPIER 1589
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1504
JURIGA, spol. s r. o. 1382
HENRYSO, s.r.o. 1354
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1290
BIOTECH s.r.o. 1059
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1053
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 1042
LASER servis, spol. s.r.o. 991
Steeling, s.r.o. 924
SLOVNAFT, a.s. 805
INTRAVENA s.r.o. 801
Lambda Life a.s. 788
B. Braun Medical s.r.o. 754
VIDRA a spol. s.r.o. 740
Xepap, spol. s r.o. 675
AutoCont SK a.s. 656
Henrich Sonnenschein - ITSK 648
PC SEMA, s.r.o. 641
EUROVIA SK, a.s. 624
TIMED, s.r.o. 620
FORESTRA, s.r.o. 584
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 577
KASON, s.r.o. 565
LABO - SK, s. r. o. 555
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 529
CENTRALCHEM, s.r.o. 517
Ib-elektro s.r.o. 512
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 511
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 489
DD21 s.r.o. 488
Martin Gall - MG COMP 475
MEDICAL GROUP SK a.s. 475
VWR International GmbH 465
Lamitec, spol. s r.o. 443
STRABAG s.r.o. 435
Bidvest Slovakia s. r. o. 433
Štefan Nagy - FAN-AUTO 429
OFFICE STAR, s.r.o. 419
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 417
MAGNA ENERGIA a.s. 413
X logistics, s.r.o. 401
DMC, s.r.o. 399
DATALAN, a.s. 395
mediatip.sk, s. r. o. 390
nanoTECH s.r.o. 387
GIEGO s.r.o. 383
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 381
LEON global s.r.o. 379
Lucia Rošková R-interiér 376
RIZNER s. r. o. 373
BEGA, s.r.o. 369
BAX PHARMA, s.r.o. 369
ŽOS Vrútky a.s. 360
Di Mihálik, s.r.o. 353
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 349
NABIMEX, s.r.o. 348
MGP, spol. s r.o. 345
MEDITRADE spol. s r. o. 343
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 341
Marián Šupa 333
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 328
KRIDLA s.r.o 324
MIVASOFT, spol. s r.o. 324
Ing. Iveta Janíková 321
Rempo s.r.o. 318
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 317
GLOBUS spol. s r.o. 311
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 305
Euro Media Košice, s.r.o. 303
ZSE Energia, a.s. 299
EQUILIBRIA, s.r.o. 299
Marek Špeťko - IMEX 296
KORAKO plus s. r. o. 291
TEMPEST a.s. 291
ProScience Tech s. r. o. 288
HS technology s.r.o. 284
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 281
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 279
CORA GASTRO, s.r.o. 276
SARSTEDT spol. s r.o. 274
AB Facility s. r. o. 270
KVANT spol. s r.o. 267
Ultra Print, s.r.o. 260
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 258
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 257
ADIP, spol. s r. o. 255
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 254
Datacomp s.r.o. 253
NICHOLTRACKT, s.r.o. 252
Energie2, a.s. 252
KOBIT - SK, s.r.o. 252
TOWDY s. r. o. 241
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 29 765 236 574,02
Banská Bystrica 6 190 219 339,20
Košice 1 949 107 243,04
Trnava 1 448 668 302,38
Nitra 1 010 264 269,69
Žilina 937 590 923,48
Prešov 466 142 959,86
Banská Štiavnica 395 881 375,00
Trenčín 361 812 324,98
Zvolen 210 243 809,00
Martin 195 672 367,04
Bojnice 144 517 793,87
Piešťany 131 101 581,99
Považská Bystrica 128 538 756,43
Liptovský Mikuláš 118 016 186,23
Poprad 116 664 392,78
Komárno 89 740 864,98
Ružomberok 88 953 814,88
Prievidza 86 360 651,67
Kežmarok 85 509 089,06
Bardejov 77 392 498,35
Vysoké Tatry 72 987 107,59
Nové Zámky 72 076 031,38
Trebišov 64 500 732,37
Dunajská Streda 64 258 645,00
Hencovce 59 975 854,33
Stará Ľubovňa 53 223 156,51
Dubnica nad Váhom 52 524 359,55
Brezno 52 195 673,46
Spišská Nová Ves 51 233 144,93
Michalovce 50 300 565,13
Ľubotice 49 334 760,00
Nemšová 49 069 489,61
Levice 48 890 817,51
Lučenec 48 735 404,70
Pliešovce 47 445 539,90
Vranov nad Topľou 43 938 779,86
Šaľa 41 298 624,32
Žiar nad Hronom 38 994 351,25
Topoľčany 37 458 903,61
Hriňová 36 780 584,92
Kysucké Nové Mesto 36 491 854,91
Myjava 33 606 084,46
Dolný Kubín 32 843 496,74
Humenné 32 469 749,46
Lužianky 31 358 621,40
Rožňava 30 670 041,40
Pezinok 30 295 473,13
Snina 30 241 772,05
Galanta 29 317 995,49
Revúca 29 301 506,76
Senica 28 462 021,65
Levoča 26 942 507,79
Hlohovec 25 377 949,91
Detva 24 875 021,20
Čadca 23 445 988,57
Hniezdne 21 732 567,00
Šarišské Michaľany 21 581 827,44
Ulič 21 435 639,40
Dobšiná 21 179 253,48
Púchov 20 611 738,66
Malacky 19 837 525,99
Čierny Balog 19 647 883,24
Lesenice 19 561 589,00
Dvory nad Žitavou 19 311 642,67
Hronovce 19 224 544,62
Sereď 18 721 836,67
Bytča 18 693 419,18
Trstená 17 903 210,00
Medzilaborce 17 835 782,77
Sučany 17 818 756,87
Želiezovce 17 573 094,17
Partizánske 17 512 594,61
Sabinov 17 160 477,64
Skalica 17 134 744,99
Vráble 16 873 675,64
Lipany 16 111 726,99
Bánovce nad Bebravou 15 813 420,13
Šamorín 15 646 420,60
Nové Mesto nad Váhom 15 545 099,95
Kolárovo 14 927 581,34
Veľký Krtíš 14 790 627,69
Senec 14 681 112,94
Moravské Lieskové 14 487 551,82
Krupina 14 276 625,56
Leopoldov 13 878 194,85
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Poltár 13 297 874,31
Kremnica 13 073 506,59
Tekovské Lužany 13 025 788,00
Tornaľa 12 847 143,57
Svit 12 322 147,08
Topoľníky 12 308 331,14
Handlová 12 168 942,34
Marcelová 12 015 366,33
Tvrdošín 11 994 172,50
Kráľovský Chlmec 11 936 800,29
Sebechleby 11 755 425,00
Gabčíkovo 11 705 976,33
Svidník 11 662 478,46
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 51284
Banská Bystrica 15183
Košice 15037
Žilina 6792
Nitra 5718
Prešov 5487
Trnava 4711
Martin 3381
Trenčín 3002
Zvolen 2509
Piešťany 1441
Vysoké Tatry 1354
Považská Bystrica 1254
Liptovský Mikuláš 1116
Nové Zámky 1031
Ružomberok 1022
Komárno 1010
Želiezovce 966
BRATISLAVA 896
Michalovce 791
Poprad 782
Ulič 729
Banská Štiavnica 712
Lužianky 672
Pezinok 662
Bojnice 610
Prievidza 591
Stará Ľubovňa 547
Dolný Kubín 479
Leopoldov 432
Bardejov 381
Humenné 362
Dunajská Streda 351
Púchov 343
Dubnica nad Váhom 329
Senec 325
Čadca 321
Lučenec 315
Sučany 306
Spišská Nová Ves 304
Topoľčianky 276
Slavnica 276
Kežmarok 276
Partizánske 276
Myjava 268
Rožňava 261
Brezno 260
Ilava 259
Hlohovec 253
Kováčová 249
Levoča 243
Levice 233
Žiar nad Hronom 231
Pliešovce 228
Topoľčany 225
Trebišov 208
Senica 199
Hrnčiarovce nad Parnou 179
Nové Mesto nad Váhom 162
Trstená 160
Veľký Krtíš 159
Skalica 155
Svätý Jur 155
Revúca 152
Malacky 150
Pruské 149
Kremnica 147
Kysucké Nové Mesto 146
Snina 145
Galanta 143
Holíč 142
Bánovce nad Bebravou 141
Nitrianske Pravno 140
Vranov nad Topľou 138
Hronovce 132
Kolíňany 130
Rimavská Sobota 129
Ivanka pri Dunaji 129
Tornaľa 128
Sabinov 120
Detva 113
Svidník 107
Ľubochňa 105
Stará Turá 103
Kráľovský Chlmec 98
Šaľa 96
Sereď 92
Prakovce 91
Štiavnik 91
Záhorie 89
Modra 88
Likavka 87
Jaslovské Bohunice 86
Zlaté Moravce 85
Liptovský Hrádok 83
Šurany 79
Nové Zámky 79
Nové Sady 78
Stupava 78
Trnovec nad Váhom 78
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 18 468 406 286,00
Košice 2 089 016 058,45
Žilina 1 810 931 182,12
Nitra 1 086 993 585,74
Piešťany 1 022 248 193,57
Banská Bystrica 898 225 897,34
Vrútky 791 467 308,99
Trnava 758 361 088,48
Praha 629 176 613,46
Zvolen 567 360 341,48
Prešov 517 484 880,87
Nové Zámky 428 040 725,19
Milano (MI) 409 800 000,00
Trenčín 385 940 141,25
Martin 300 399 604,73
Bojnice 242 995 898,92
Považská Bystrica 217 847 302,63
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Liptovský Mikuláš 183 587 355,02
Plzeň 181 818 311,00
Larnaca 179 401 010,00
Poprad 176 495 063,43
Trebišov 167 658 496,98
Prievidza 163 331 179,50
Púchov 160 294 111,01
Galanta 152 831 940,14
Bardejov 147 547 957,70
Horné Srnie 147 107 173,75
Trakovice 140 000 000,00
Pezinok 137 484 758,65
Brno 135 304 699,32
Ružomberok 131 488 832,66
Spišská Nová Ves 129 203 508,76
Šarovce 128 202 847,66
Komárno 119 856 026,25
Hořice, Česká republika 119 664 480,00
Lučenec 115 482 888,01
Banská Štiavnica 113 774 325,97
Michalovce 112 733 890,18
Námestovo 104 152 742,37
Rožňava 101 975 455,51
Zlaté Moravce 94 092 046,92
Krásno nad Kysucou 91 317 433,11
Liptovská Teplička 86 972 700,30
Libchavy 84 570 650,00
Madrid 82 829 436,00
Husinec 80 488 575,00
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Dunajská Streda 79 390 080,10
Levice 76 190 483,51
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Šaľa 75 136 979,57
Hriňová 74 452 823,84
Slovenská Ľupča 71 561 807,50
Ulm, 69 350 000,00
Dolný Kubín 68 777 547,28
Raková 63 144 439,51
Žiar nad Hronom 62 082 942,35
Humenné 61 610 998,43
Nové Mesto nad Váhom 61 402 869,03
Vranov nad Topľou 61 097 925,62
Rabča 58 649 636,40
Moravany nad Váhom 58 295 870,28
Partizánske 57 089 910,99
Lietavská Lúčka 55 519 259,22
Tlmače 53 349 000,00
Kráľová nad Váhom 52 497 094,50
Vráble 51 837 531,54
Senec 51 675 979,96
Pardubice 49 340 267,38
Beluša 47 542 417,53
Mútne 47 327 772,65
Čadca 46 369 639,20
Trutnov 45 545 169,00
Oravské Veselé 42 223 560,50
Rimavská Sobota 42 195 814,70
Ľubotice 42 039 936,47
Ostrý Grúň 41 493 665,00
Veľké Leváre 41 386 103,36
Oščadnica 41 185 867,39
Kladno 41 177 970,26
Myjava 40 907 557,47
Detva 40 266 634,52
Poproč 39 591 841,58
Senica 39 578 899,12
Sabinov 39 446 145,92
Čierny Balog 39 319 330,00
Bussnang 38 801 691,00
Príbovce 38 046 569,00
Sľažany 36 398 622,00
Nitrianske Pravno 35 433 882,16
Dubnica nad Váhom 35 208 413,40
Bziny 33 166 165,00
Krompachy 32 908 321,89
Štúrovo 32 394 721,85
Oudeweg 32 31 382 143,00
Liesek 30 899 815,00
Bytča 30 502 963,89
Šamorín 30 051 615,23
Tureň 29 736 601,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 45500
Nitra 11889
Košice 9469
Žilina 7006
Prešov 5351
Zvolen 5058
Banská Bystrica 4402
Trenčín 3465
Pezinok 3015
Trnava 2445
Lučenec 2209
Piešťany 1817
Martin 1798
Bojnice 1407
Praha 1334
Poprad 1295
Prievidza 1122
Tvrdošín 1095
Kočovce 1025
Šenkvice 1016
Považská Bystrica 913
Liptovský Mikuláš 891
Nové Mesto nad Váhom 871
Nové Zámky 852
Vranov nad Topľou 783
Bardejov 779
Krásno nad Kysucou 778
Michalovce 775
Rimavská Sobota 757
Dolný Kubín 756
Dubnica nad Váhom 754
Šaľa 751
Spišská Nová Ves 729
Komárno 691
Partizánske 618
Horné Srnie 572
Levoča 566
Žiar nad Hronom 522
Púchov 510
Humenné 488
Wien 487
Lukavica 469
Brezovica 451
Trstená 447
Ružomberok 421
Dunajská Streda 409
409
Brezno 402
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 399
Brno 383
Lehota 380
Levice 376
Topoľčany 371
Slovenská Ľupča 361
Sládkovičovo 359
Trebišov 355
Galanta 351
Senica 337
Námestovo 335
Vrútky 326
Humenne 324
Dunajská Lužná 319
Veľké Kostoľany 318
Ivanka pri Dunaji 318
Čadca 315
Oravský Podzámok 304
Ľubotice 299
Bytča 289
Banská Štiavnica 285
Hriňová 284
Čierny Balog 277
Rožňava 277
Detva 275
Senec 274
Vyšný Kazimír 272
Smolenice 261
Uzovce 258
Kysucké Nové Mesto 257
Březnice 255
Zlaté Moravce 252
Svidník 240
Štúrovo 240
Moravany nad Váhom 238
Sereď 231
Brzotín časť Bak 228
Malacky 227
Vráble 224
Šarovce 223
Sabinov 220
Trenčianske Teplice 213
Čierne 213
Liptovská Teplička 211
Krupina 211
Snina 205
Dúbrava 204
Papín 197
Veľký Šariš 195
Raková 190
Lieskovec 190
Šamorín 188
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Stredná odborná škola informačných technológií 5.28
KSP, s.r.o. 5.09
Občianske združenie Brána do života 5.05
Stredná odborná škola 4.84
Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. 4.69
Obec Ordzovany 4.65
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 4.62
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 4.45
Zariadenie pre seniorov 4.44
Základná škola s materskou školou 4.38
Nadácia pre deti Slovenska 4.37
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 4.33
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4.33
Spojená škola 4.32
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 4.31
Obchodná akadémia 4.31
Krajská prokuratúra Trnava 4.31
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 4.29
Environmentálny fond 4.29
Základná škola s materskou školou Vrbovce 4.29
Obec Ivanka pri Nitre 4.27
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 4.24
Základná škola 4.24
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4.24
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 4.24
ZAHORKA 4.22
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 4.2
Špeciálna základná škola Šafárikova 38 Galanta 4.2
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 4.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 4.2
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 4.18
Mesto Spišské Vlachy 4.17
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 4.16
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo 4.16
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 4.15
Mesto Čierna nad Tisou 4.15
Základná škola s materskou školou 4.14
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 4.13
Spojená škola 4.13
Obec Malé Zálužie 4.12
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 4.12
Obec Vagrinec 4.11
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4.1
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 4.09
Krajská prokuratúra 4.09
Obec Čachtice 4.08
Obec Rohov 4.07
Základná škola Eduarda Schreibera 4.05
SLOVCLEAN a.s. 4.05
Obec Krušovce 4.05
Elektroenergetické montáže, a.s. 4.05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 4.05
Základná škola 4.03
AnMaŠi s. r. o. 4.03
ALISON Slovakia s.r.o. 4.02
Okresný súd Galanta 4.0
Obec Gemerské Teplice 4.0
Obec Voderady 4.0
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 4.0
Obec Bačkov 3.99
SMM Holíč s.r.o. 3.99
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 3.98
Obec Dolné Kočkovce 3.97
Centrum sociálnych služieb 3.97
Okresný súd Bratislava II 3.97
Služby Cífer s.r.o. 3.96
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 3.95
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 3.95
Stredná odborná škola 3.95
VÚEZ, a.s. 3.95
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3.94
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3.94
Okresný súd Bratislava V 3.94
Stredná odborná škola elektrotechnická 3.94
Materská škola 3.93
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3.93
Obec Koromľa 3.93
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3.93
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3.93
Materská škola Hurbanovo 3.91
Obec Osuské 3.9
Gymnázium 3.9
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 3.9
Spojená škola 3.9
Obec Záhorská Ves 3.9
Knižnica pre mládež mesta Košice 3.9
Základná škola Šišov 3.9
Moderná odborná škola 3.89
Obec Nižný Žipov 3.89
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 3.89
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3.88
Obec Horná Ždaňa 3.88
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 3.88
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 3.88
Základná škola v Jarovniciach 3.88
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 3.88
"IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb 3.87
Základná škola s materskou školou Bolešov 3.87
Základná škola s materskou školou Štiavnik 3.87
Obec Stretava 3.86
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo 0.5
PYROBATYS SK, s.r.o. 0.53
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
KINEX BEARINGS, a.s. 0.64
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 0.66
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GeoSurvey, s.r.o. 0.69
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Virtual Reality Media a.s. 0.79
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice 0.8
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
MAJK, s.r.o. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
Ida Uhlárová 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
HOSTINKOVO, s.r.o. 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Okresný súd Trnava 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
KOVDAN, spol. s r.o. 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Medzičilizie, a.s. 0.87
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. 6.61
MK&Z Security s.r.o. 6.11
KAM-BET, spol. s r.o. 6.09
SVX s.r.o. 6.03
ISPA Prešov, s.r.o. 6.01
Róbert Šedivý - lesné práce 5.92
AGROMELIO, s.r.o. 5.78
KVEST s.r.o. 5.76
Božena Šarmirová 5.7
FERDUS s. r. o. 5.7
Roľnícke družstvo HRON 5.67
TOWER BC, a. s. 5.67
Štefan Kurek 5.6
Miroslav Greško - BIELOSTAV 5.58
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 5.58
Ing. Jana Vojčíková TOP 5.55
Ton Tech s.r.o. 5.54
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 5.49
SDaM, s.r.o. 5.49
Grif Pharma s.r.o. 5.38
WHATisIT s. r. o. 5.23
Industry Serving s.r.o. 5.21
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 5.18
Juraj Kelecsényi - M§T 5.18
ROZKVET, výrobné družstvo 5.17
PATRIA a.s. 5.1
SLOVSKAL, s.r.o. 5.06
Ján Rybár 5.05
Ing. Jozef Ďuriš 5.03
Slovak Lines, a.s. 5.0
OTE, a.s. 5.0
Anna Zemčáková - SARTEX 4.98
BIORUŽA, s. r. o. 4.95
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 4.94
NetLas s. r. o. 4.94
PhDr. Erik Mihalko 4.9
Lindy Hop s. r. o. 4.89
Ing. Priška Pavlíková 4.88
Ing. Pavol Jurkovič 4.88
Nábytok R studio, s.r.o. 4.87
Mária Giertlová 4.86
ABORA Group, s. r. o. 4.82
Ing. Jozef Žuffa 4.82
Ing. Ján Víťazka 4.82
Mária Kapallová-KAPAP 4.82
Ing. Dušan Kvaska 4.81
JOSEBA, s.r.o. 4.81
Ing. Ladislav Nagy 4.8
Ing. Marta Odokienková 4.8
myAD, s.r.o. 4.78
CONNECTED MEDIA s.r.o. 4.78
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 4.76
Ing. Ján Zachar 4.74
Ing. Peter Makóni 4.73
Železniční dodávatelská 4.71
Borcom, s.r.o. 4.7
Ing. Ladislav Nagydai 4.7
J O H N - C s.r.o. 4.7
Železniční dodávatelská, s.r.o. 4.69
JAMI Moto, s. r. o. 4.68
Rastislav Rozkoš 4.66
Igor Kubasko 4.66
centrumjazykov.sk s.r.o. 4.64
Ing. Miloš Encinger 4.64
TERLOU s.r.o. 4.64
Ing. Otto Smik 4.64
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 4.64
Obec Veľké Pole 4.64
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 4.64
Roľnícke podielnicke družstvo Závada 4.64
AMAS, s.r.o. 4.64
TOWER BC, a.s. 4.64
PRESTAKO, s.r.o. 4.64
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 4.63
KOLINEK s. r. o. 4.62
PATRIA s r.o. 4.61
Milan Pačuta ml. 4.61
Hubay Karol 4.61
MONET+,a.s. 4.6
Alfa Union, a.s. 4.6
AIRFITTING s.r.o. 4.6
DataStar s.r.o. 4.58
ONDIS, s.r.o. 4.58
Vladislav Marcinčin 4.57
Štefan Labanc STELA 4.57
MV, s.r.o. 4.56
KOVAPLET s.r.o. 4.56
BEXPO s.r.o. 4.55
Printline, s.r.o. 4.55
INSET s.r.o. 4.55
Peter Morong 4.54
Milan Podolan 4.54
Ľudovít Rovňaník 4.54
ZEMKU BU s.r.o. 4.54
Ján Rybár 4.54
MIJA-LES s.r.o. 4.54
Ján Mlynarčík 4.54
Juraj Dovina 4.54
Milan Mazáň 4.54
Viktor Rapant 4.54
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
OTP Bank Slovensko, a.s. 0.25
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. 0.31
Stadler Bussnang AG 0.33
Doosan Škoda Power s.r.o. 0.36
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ELDIS Pardubice, s.r.o. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 0.4
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.41
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
Sensus Slovensko a.s. 0.43
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
GJW Praha spol. s r.o. 0.46
CYB, spol. s r. o. Spišská Nová Ves 0.46
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. 0.46
GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. 0.46
GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. 0.46
GeoComp-plus, s.r.o. 0.46
GLOBING POPRAD s.r.o. 0.46
G.K.T., spol. s r.o. 0.46
TRYSS s.r.o. 0.46
LUPO-GEO s.r.o. 0.46
Geodézia Bardejov, s.r.o. 0.46
GIS – Bardejov s.r.o 0.46
ARRIVA Liorbus, a.s. 0.48
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
REFIN spol. s r.o. 0.5
Intuitive Surgical Sarl 0.5
THALES LAS France SAS 0.51
ŠKODA JS a.s. 0.51
PREMIUM Insurance Company Limited 0.52
Thales Austria BmbH 0.53
AGROREAL spol. s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 0.54
BRUSH SEM s.r.o. 0.54
AVERS, spol. s r.o. 0.54
ELDIS Pardubice, s.r.o. 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
AVERS, spol. s r. o. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
MALM, s.r.o. 0.54
VUKI a.s. 0.55
IGT Global Solutions Corporation 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
Foresta SG, s.r.o. 0.55
FREEM, a. s. 0.55
BONTON a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ROSSETA s.r.o. 0.57
AbbVie s. r. o. 0.58
GEOTOP Košice, s.r.o. 0.58
GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. 0.58
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
TORY CONSULTING, a.s. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
O.ERRE.PI SRL 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
STUDIO, s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
SAZKA a.s. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
NEC Deutschland GmbH 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 0.67
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 57
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 35
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 32
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 24
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 22
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 21
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 20
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 18
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 18
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 17
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 17
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 17
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 16
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 16
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 16
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 16
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 16
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 15
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 15
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 15
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 15
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 15
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 15
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 14
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 14
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 14
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 13
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 13
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 12
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 12
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 12
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 12
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 12
Martin Kohút Septimiova 7 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 12
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 12
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 12
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 11
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 11
Vanessa Paola Slim Domit Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000 11
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 11
Peter Lukeš Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 11
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 10
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 10
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 10
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 10
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 10
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Petr Kvapil Tymiánová 14 Kolovraty, Praha 10 10300 10
Roman Malček J. Smreka 9 Lučenec 98401 10
Kristen Mikkel Volmer Lind Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497 10
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 10
Ján Kasper 1 Herálec 58255 9
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 9
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 9
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 9
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 9
Jozef Brhel Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Miroslav Rosina Vodárska 6 Púchov 02001 9
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 9
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 9
Alexandra Kasperová 1 Herálec 58255 9
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Martin Petruško Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011 8
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077 8
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 8
Katharina Sulke Geweygasse 1A/Haus 4 Wien 1190 7
Miloš Samul Ďurďové 19 Ďurďové 01822 7
Jozef Gál Žirany 95174 7
Caroline Sulke Geweygasse 11 Viedeň 1190 7
Renáta Kellnerová Březovská 509 Vrané nad Vltavou 252 45 7
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 427
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 425
Martin Haščák Ul. Špitálska 1 Rožňava 048 01 400
Jakub Haščák Ul. Špitálska 1 Rožňava 048 01 400
Valeria Haščáková Ul. Špitálska 1 Rožňava 048 01 399
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 213
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 148
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 127
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 119
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 98
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 97
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 79
Milan Vrúbel Ľudmily Podjavorinskej 13A Čadca 02201 75
Marián Hodák Ľanová 68 Chorvátsky Grob 90025 64
Martin Jurík 205 Pravenec 972 15  63
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 61
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 60
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 59
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 56
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 55
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 53
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 53
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 52
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 52
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 51
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 49
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 46
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 46
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 42
Tomáš Kukučka Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 41
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 40
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 38
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 36
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 36
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 36
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 35
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 34
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 33
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 32
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 32
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Andrea Tkáčová Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Bernhard Haider Hockegasse 83 Viedeň 1180 31
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 31
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 31
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 31
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 30
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 30
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 30
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 29
Vladimír Tvaroška Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 28
Matúš Budiak Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105 28
Vladimír Kollár Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 27
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 27
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 26
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 26
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 25
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 25
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 25
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 25
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Miroslav Rosina Vodárska 6 Púchov 02001 24
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 24
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 24
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 24
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 24
Jan Sýkora V Kolkovně 4 Praha 11000 24
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 24
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 24
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 23
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 23
Ulrik Biel Hansen Trnavská Bernolákovo 90027 23
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 23
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 23
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 23
Ján Sabol Zochova 14A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103 23
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 23
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Ján Ďurian Kozárovce 402 Kozárovce 93522 23
Dušan Mach Mestský park 1 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001 22
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 22
Peter Skvašik Švermova 2 Banská Bystrica 97404 22
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 22
Marcel Forai Dvořákovo nábrežie 4E Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 22
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 5528
30125100-2 Tonerové náplne 3555
30192000-1 Kancelárske potreby 3008
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 2715
30199770-8 Stravné poukážky 2499
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 2439
30213100-6 Prenosné počítače 2387
09310000-5 Elektrická energia 2065
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1799
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 1669
30213000-5 Osobné počítače 1664
09123000-7 Zemný plyn 1606
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1605
77200000-2 Lesnícke služby 1559
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1490
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1309
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 1283
24000000-4 Chemické výrobky 1083
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 1069
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 1058
34110000-1 Osobné automobily 1031
60400000-2 Letecké dopravné služby 941
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 938
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 894
34913000-0 Rôzne náhradné diely 886
33141625-7 Diagnostické súpravy 866
30232110-8 Laserové tlačiarne 858
79810000-5 Tlačiarenské služby 849
55520000-1 Služby hromadného stravovania 815
09134100-8 Motorová nafta 813
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 796
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 793
39830000-9 Čistiace výrobky 782
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 781
39130000-2 Kancelársky nábytok 781
16700000-2 Traktory/ťahače 779
33694000-1 Diagnostické činidlá 761
39100000-3 Nábytok 755
34100000-8 Motorové vozidlá 742
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 736
19520000-7 Plastové výrobky 730
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 727
30213300-8 Stolový počítač 723
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 669
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 629
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 606
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 578
39234000-1 Škatule na kompost 575
18110000-3 Pracovné odevy 568
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 561
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 554
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 538
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 525
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 524
33692100-8 Infúzne roztoky 508
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 501
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 501
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 483
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 481
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 478
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 473
39112000-0 Stoličky 472
33761000-2 Toaletný papier 467
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 451
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 445
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 439
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 438
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 437
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 436
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 423
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 422
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 418
66510000-8 Poisťovacie služby 412
39221000-7 Kuchynské vybavenie 398
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 393
60100000-9 Služby cestnej dopravy 391
38652120-7 Videoprojektory 389
18424300-0 Jednorazové rukavice 384
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 379
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 375
45233142-6 Práce na oprave ciest 369
38300000-8 Meracie prístroje 359
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 357
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 354
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 353
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 351
39160000-1 Školský nábytok 349
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 349
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 347
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 344
22112000-8 Učebnice 343
03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy 342
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 340
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 335
77210000-5 Ťažba dreva 329
39711130-9 Chladničky 328
31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 324
30197620-8 Písací papier 322
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 320
34350000-5 Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž 316
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4 826 599 442,93
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 3 021 435 785,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 500 384 219,00
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 1 264 706 918,00
77200000-2 Lesnícke služby 1 103 275 854,67
09310000-5 Elektrická energia 1 074 337 676,38
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 805 201 671,50
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 691 860 261,57
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 612 255 046,00
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 574 822 169,00
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 560 596 531,90
09134100-8 Motorová nafta 548 355 202,07
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 516 219 138,00
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 509 252 816,69
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 496 459 128,36
55520000-1 Služby hromadného stravovania 488 810 979,09
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 463 297 816,00
09123000-7 Zemný plyn 425 904 689,64
79200000-6 Účtovnícke, audítorské a finančné služby 421 877 012,00
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 407 289 320,00
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 392 188 519,81
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 353 654 923,96
34133100-9 Cisternové vozidlá 323 450 233,00
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 133 008,52
48812000-3 Finančné informačné systémy 264 558 184,00
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 256 371 716,10
45233142-6 Práce na oprave ciest 256 197 614,95
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253 587 924,00
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 249 977 946,98
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 249 001 732,00
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 245 079 074,09
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 243 504 789,00
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 236 530 907,96
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 234 529 967,00
71300000-1 Inžinierske služby 230 117 445,67
33141200-2 Katétre 229 299 113,96
38554000-3 Elektromery 214 808 510,67
72222300-0 Služby informačných technológií 214 027 478,76
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 213 494 320,05
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 211 273 023,00
34100000-8 Motorové vozidlá 208 706 657,75
79993000-1 Správa budov a zariadení 208 272 183,66
72261000-2 Softvérové podporné služby 207 977 387,62
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 196 760 886,51
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 195 241 522,00
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 185 931 058,00
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 184 745 246,84
30199770-8 Stravné poukážky 184 325 778,35
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 182 878 908,69
34110000-1 Osobné automobily 180 405 176,39
92350000-9 Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií 179 401 010,00
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 172 618 991,09
60100000-9 Služby cestnej dopravy 170 827 153,51
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 166 756 923,83
71351910-5 Geologické služby 165 959 409,00
45233140-2 Práce na ceste 165 905 170,00
55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 164 178 565,10
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 160 022 111,47
34622200-5 Železničné osobné vozne 157 998 740,00
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 157 223 363,70
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 156 247 706,82
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 155 764 049,47
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
77210000-5 Ťažba dreva 152 058 299,00
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 145 354 426,75
66510000-8 Poisťovacie služby 143 861 611,00
64200000-8 Telekomunikačné služby 139 245 317,73
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 135 835 136,00
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 135 767 850,00
60400000-2 Letecké dopravné služby 133 117 055,19
31320000-5 Elektrické rozvodné káble 126 720 137,07
31730000-2 Elektrotechnické zariadenia 126 472 405,15
38822000-3 Sirény na diaľkové riadenie 125 927 338,00
45112700-2 Terénne úpravy 125 334 461,00
45255400-3 Montážne práce 125 147 017,00
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 116 253 015,62
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
71320000-7 Inžinierske projektovanie 114 242 298,00
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 114 078 582,80
33600000-6 Farmaceutické výrobky 112 488 042,41
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 105 274 935,86
33662100-9 Oftalmologiká 100 606 939,34
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 98 722 692,37
30213000-5 Osobné počítače 97 965 061,37
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 92 857 918,81
30125100-2 Tonerové náplne 92 571 047,95
90910000-9 Upratovacie služby 90 344 490,01
66515200-5 Poistenie majetku 89 421 698,00
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 88 647 870,05
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 88 137 927,00
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 84 630 409,00
72300000-8 Dátové služby 83 229 093,00
79400000-8 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo) 83 033 638,00
79710000-4 Bezpečnostné služby 82 224 656,63
16700000-2 Traktory/ťahače 81 058 667,59
90610000-6 Služby na čistenie a zametanie ulíc 80 423 539,00
34121000-1 Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu 77 962 768,99
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 76 395 886,44

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×