Ako voľby a COVID-19 ovplyvnili zamestnanosť v štátnej správe

Ako voľby a COVID-19 ovplyvnili zamestnanosť v štátnej správe

Vďaka spracovávaniu výberových konaní z portálu slovensko.sk môžeme sledovať kam a v akom objeme prijímajú štátne inštitúcie zamestnancov. Taktiež to je možnosť sledovať ako rýchlo štátna správa reflektuje aktuálne dianie v krajine, v tomto prípade voľby a pandémiu.


Prvotný impulz na nasledovnú analýzu prišiel po tom, čo zamestnávatelia začali húfne posielať na homeoffice zamestnancov aj tam, kde to bežne bolo nepredstaviteľné a ohlasovali zastavenie prijímania nových zamestnancov. Pár týždňov na to prišiel portál profesia.sk s reportom aký je aktuálny stav na trhu práce, ktorý poukazuje v danom týždni prepad 58% v počte pracovných ponúk oproti minulému roku.


Časové obdobie


Keďže tesne pred začiatkom pandémie sa konali parlamentné voľby, nie je možné jednoznačne určiť, na koľko výmena vlády ovplyvnila prijímanie nových ľudí do štátnej správy. Avšak tým,  že žiadne veľké zmeny ohľadom zamestnanosti v štátnej správe neboli novou vládou ohlásené, predpokladáme že masívny prepad v marcových číslach prináleží primárne prebiehajúcej pandémii. Pomalší štart je možné pripísať pripravovaným voľbám.

Pre čo najlepšie porovnanie sme do analýzy zahrnuli dáta aj za rok 2018 (mesiace január až apríl). Všetky dáta o výberových konaniach máme z portálu slovensko.sk, kde sa nachádzajú konania vyhlásené od 21. júna 2017. Z tohto dôvodu nemôžeme porovnať stav v rámci jednotlivých parlamentných volieb.


Celkové porovnanie


Pre rok 2020 je možné už od začiatku januára vidieť nižšie počty výberových konaní ako minulé roky, čo je možno kvôli pripravovaným voľbám, keď riadiaci pracovníci štátnych inštitúcií nevedeli, čo bude po voľbách a preto neprijímali nových ľudí v bežných počtoch. Už od 11 týždňa môžeme aj na celkovo slabší začiatok roka vidieť obrovský prepad, čo bol začiatok koronakrízy na Slovensku, keď Juraj Droba ako prvý zareagoval a zavrel všetky školy v Bratislavskom samosprávnom kraji. 18 týždeň je zaujímavý akurát tým, že za rok 2019 a 2020 mali rovnaký počet výberových konaní avšak rok 2019 mal len 2 dni v daný týždeň, zatiaľ čo 2020 až 4 dni (rok 2018 len jeden a v ten deň nebolo vyhlásené žiadne výberové konanie).


Kde sa udiali zmeny?


V rámci krajov je Bratislavský kraj vždy ten, kde štátne inštitúcie otvárajú najviac pozícii. Preto neprekvapí veľký prepad nových pozícií v tomto kraji v celkových číslach, avšak percentuálne prekvapivo Trenčiansky kraj prepadol najviac.


KrajPočet VK za rok 2018(Jan-Apr)Počet VK za rok 2019(Jan-Apr)Počet VK za rok 2020(Jan-Apr)Prepad 2020 vs 2019
Bratislavský kraj15871690573-66,1%
Banskobystrický kraj22919194-50,79%
Košický kraj19921474-65,43%
Nitriansky kraj18817775-57,63%
Žilinský kraj18616597-41,22%
Prešovský kraj18416975-55,63%
Trnavský kraj15213867-51,45% 
Trenčiansky kraj10814942-71,82%

Pri prehľade jednotlivých sekcií nájdeme zaujímave preskupenie (do výpočtov sme brali len celoročne najviac zastúpené sekcie). Zatiaľ čo sekcie financií a eurofondov a medzinárodnej spolupráce, ktoré bývajú bežne medzi najviac zastúpenými pri vyhlasovaných výberových konaniach, sa v roku 2020 prepadli v rámci najsilnejšie zastúpených sekcií, tak zdravotníctvo, vnútro, či sekcia kontrol a sťažností si percentuálne polepšili.


Pozrime sa preto detailnejšie na sekcie, ktoré si percentuálne polepšili v rámci roka 2020. Vnútro v podstate po tom, ako začali kraje a následne štát zatvárať školy a zavádzať prvé karanténne opatrenia, prestalo prijímať nových ľudí, zatiaľ čo zdravotníctvo tesne predtým začalo prijímať nových ľudí viac. Po detailnom preskúmaní sme zistili, že oproti predchádzajúcim týždňom roka 2020 a taktiež v porovnaní s rokmi 2018 a 2019 štát prijímal násobne viac ľudí na oddelenia epidemiológie, čo dáva nádej v to, že na Úrade verejného zdravotníctva videli, čo sa blíži a snažili sa aj takto pripraviť.


Pri prehľade ďalších kategórií ako je napr. najvyššie dosiahnuté vzdelanie nie sú žiadne významné zmeny, akurát pri platových triedach sa prestalo prijímať tolľko hlavných štátnych radcov (trieda 8) a začalo sa prijímať viac nižších funkcií. 


Zhrnutie


Z vyššie uvedených čísel môžeme vidieť rapídny prepad otvorených pozícií v štátnej správe po prepuknutí pandémie. Celkovo nižšie prijímanie tento rok pripisujeme parlamentným voľbám, pred ktorými asi inštitúcie neradi prijímajú nových ľudí, čo by mohlo poukazovať aj na nestabilitu zamestnania pri výmenách vlády. Toto však budeme môcť potvrdiť až pri nasledujúcich parlamentných voľbách.

Nasledujúce mesiace bude zaujímavé sledovať, či postupne začnú štátne inštitúcie prijímať nových ľudí, ako sa uvoľňujú karanténne opatrenia v krajine, alebo sa avizovaná kríza prejaví aj na štátnej správe a začne sa aj prepúšťať.

Ak chcete naďalej sledovať ako sa vyvíja trend výberových konaní, môžete tak urobiť priamo na našom portáli vďaka plne interaktívnym grafom.


Ak sa vám táto analýza páčila, zdieľajte ju na sociálnych sieťach, či inými prostriedkami. Ak by ste chceli vidieť viac podobných analýz, alebo podporiť našu prácu, môžete tak urobiť cez portál Patreon, alebo nás jednorazovo podporiť cez PayPal.

Taktiež nás môžete sledovať na facebooku a žiadna ďalšia analýza a veľa ďalších informácií vám už neutečie.

Autor: UvostatPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×