Čo majú spoločné SNS a Železničná spoločnosť Slovensko?

Čo majú spoločné SNS a Železničná spoločnosť Slovensko?

V januári predseda SNS v televízii potvrdil, že má priamy vplyv na fungovanie Železničnej spoločnosti Slovensko (ŽSSK). Za fungovanie dopravcu zodpovedá ministerstvo dopravy, preto sa pozrime, čo môže byť za snahou SNS riadiť túto spoločnosť.


Podľa článku denníka N majiteľ firmy Regiojet Radim Jančura obvinil bez dôkazov predsedu SNS, že sa snaží prihrávať zákazky firmám ŽOS Vrútky, či ŽOS Trnava. Ak sa pozrieme na čísla verejných obstarávaní ŽSSK od roku 2014, tak je možné vidieť silné prepojenie tohto štátneho dopravcu so spomenutými firmami.


Železničná spoločnosť Slovensko cez verejné obstarávania zabezpečuje rôzne tovary a služby, ale samozrejme najviac peňazí ide do nákupu, opráv a iných činností súvisiach s vozovým parkom dopravcu. Len čo sa však pozrieme bližšie kto a za akých okolností vyhráva väčšinu obstarávaní, resp. uzatvára najväčšie množstvo zmlúv s vysokými sumami, do popredia vystrelí hlavne spomínaná firma ŽOS Vrútky, ktorej štatutár je bývalý predseda SNS a ako druhá v poradí je úspešná firma ŽOS Trnava, za ktorou stojí podnikateľ Vladimír Poór.Podľa hodnoty uzavretých zmlúv, od roku 2014 ŽOS Vrútky vyhrali obstarávania za vyše 360 miliónov EUR, čo je z celkového objemu obstarávani u ŽSSK od rovnakého roku viac ako 50%. To znamená, že z 82 dodávateľov tovarov a služieb pre ŽSSK, 81 firiem dohromady zarobilo to čo jedna firma. Ak pripočítame ku celkovej sume ŽOS Vrútky aj celkovú sumu vyššie spomenutých ŽOS Trnava, dostaneme sa nad 60% z celkovej sumy obstarávania ŽSSK. Stojí za to ešte spomenúť, že podľa celkovej sumy obstarávaní je ôsmy najlepší dodávateľ firma Železničné opravovne a strojárne Zvolen, kde vo vedení sedí syn Vladimíra Poóra.


Tak ako v minulom blogu, aj tu treba spomenúť ako náročné má ŽOS Vrútky náročné vyhrávať obstarávania. Podľa indexu úspešnosti sa firma nemusí veľmi namáhať aby vyhrala zákazku. Aj keď sa nájde niekoľko obstarávaní, kde dodávateľ súťažil so 6-7 či aj viac konkurentami, väčšina obstarávaní bola vyhratá bez konkurenta, či maximálne jeden alebo dvaja sa v súťaži objavili.

Samotná Železničná spoločnosť Slovensko si s počtom súťažiacich hlavu nerobí a index kvality ako obstarávateľ majú ešte viac pod priemerom, než ich dodávatelia. Pritom v celkovom počte obstarávaní sú šiesty najväčší obstarávateľ na Slovensku, ak zoberieme do úvahy celkovú sumu obstarávaní tak sú dokonca na štvrtom mieste medzi obstarávateľmi.  Pri každom verejnom obstarávateľovi sa očakáva korektná súťaž, aby sa obstarávaním dosiahla najlepšia ponuka (pre obstarávateľa, nie dodávateľa), ale práve takto veľké subjekty zo skupiny štátnych podnikov by mali ísť príkladom.


Keďže na Slovensku máme len jedného majoritného hráča na poli osobnej železničnej dopravy (kapitán Danko úspešne zabojoval aby náznak konkurencie, ktorú mal na svedomí Regiojet, odstránil z hlavných dopravných trás a tak ostáva na trati Bratislava - Komárno, kde veľmi úspešne supluje ŽSSK, ktorá tu nevedela pritiahnuť zákazníkov do vlakov), na porovnanie obstarávaní sa pozrime na Železničnú spoločnosť Cargo.

Aj keď Cargo primárne neobstaráva nové vozne, ale hlavne ich údržbu, je možné si všimnúť, že na rozdiel od ŽSSK tu nenájdeme "obľúbeného" dodávateľa, ktorý by nápadne vyčnieval nad ostatnými. Tak isto aj index kvality je u tohto obstarávateľa oveľa bližšie ku priemeru než u ŽSSK, čo značí, že aj pri železničnej doprave sa dá obstarávať s viacerými súťažiacimi a teda viacerými konkurenčnými ponukami.


Keďže predseda SNS verejne prezentuje svoj vplyv v spoločnosti, na ktorú formálne nemá prečo vplývať, natíska sa otázka, či to má niečo spoločné s tým, že preferovaný dodávateľ u štátneho dopravcu je firma bývalého predsedu SNS, ktorá to s vyhrávaním obstarávaní nemá veľmi náročné a zároveň, čo je pravdy na obvineniach Radima Jančuru, keď čísla z vestníka verejných obstarávaní (všetky dáta sú od roku 2014) poukazujú na silné prepojenie ŽSSK a ŽOS Vrútky.

Autor: UvostatPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×