Prehľad výberových konaní za rok 2017

Prehľad výberových konaní za rok 2017

Každý mesiac ponúkame infografiku výberových konaní za predchádzajúci mesiac. K novému roku sme však pripravili kompletný prehľad za rok 2017.


Podľa citácie z portálu slovensko.sk "Dňa 1. júna 2017 nadobúda účinnosť zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý zavádza „Centrálny informačný systém štátnej služby“ (CISŠS), súčasťou ktorého je aj register výberových konaní."

Register obsahuje zoznam všetkých výberových konaní, začínajúc 21.júnom. Možný dôvod prečo je od nadobudnutia účinnosti po prvé uverejnenie 3 týždňová diera, môžte nájsť v tomto blogu Nadácie zastavme korupciu.


Prehľad inštitúcií


Za druhý polrok 2017 vyhlásilo výberové konania spolu 95 inštitúcií. Keď však zhrnieme všetkých 22 pobočiek regionálnych veterinárnych a potravinových správ do jednej, tak isto 18 pobočiek regionálnych úradov verejného zdravotníctva do jedného a nakoniec 6 krajských inšpektorátov práce do jedného, ostane nám celkovo 52 inštitúcií, ktoré otvorili výberové konania na nové pozície v štátnej správe.


Celkový počet vyhlásených výberových konaní za rok 2017 od júna, kedy sa začali uverejňovať na portáli slovensko.sk bol 3638, v rámci ktorých mali otvorených 3993 pozícií.

Ministerstvo vnútra a Ústredie práce jasne vytŕča s X násobne viac výberovými konaniami, čo je však spôsobené tým, že pod Ministerstvo vnútra spadajú všetky okresné úrady a Ústredie práce má "vlastnú sústavu miestnej štátnej správy".


Prehľad odborov


Zaujímavý pohľad na výberové konania je aj podľa jednotlivých odborov, kam sa hľadali zamestnanci. Každé piate výberové konanie sa týkalo odboru "Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina", čo neprekvapí pri tom obrovskom nábore zamestnancov na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s Inšpektorátmi práce. Ďalšie odbory ako napríklad "Financie", "Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie", či "Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka" boli hojne obsadzované naprieč celým spektrom štátnych inštitúcií. Prehľad regiónov


Pri štatistike podľa jednotlivých krajov je samozrejmé, že najvyťaženejší bude bratislavský kraj, avšak možno prekvapivo z pohľadu počtu obyvateľov v kraji je na druhom mieste banskobystrický kraj.


Krajské mestá na prvých 8 pozíciach v prehľade počtu výberových konaní podľa okresov neprekvapia, ale okresy s vysokou nezamestnanosťou ako napríklad Rimavská Sobota, Lučenec, či Rožňava s 30 a viac výberovými konaniami aj áno.Vzdelanie


Bez maturity sa nie je jednoduché zamestnať v štátnej správe, ale možno až zbytočne sa kladie veľký dôraz na vysokoškolské vzdelanie. Možno bez vyžadovania diplomu z vysokej školy by u nás nebolo toľko absolventov zo škôl, ktoré aj na naše skromné pomery nemajú dobré renomé.Aj keď je na veľké percento pozícií vyžadované vysokoškolské vzdelanie, so znalosťami cudzích jazykov sa už žiaden úrad, či ministerstvo netrápi a preto až viac ako 80% všetkých otvorených pozícií nevyžaduje žiadnu znalosť cudzieho jazyka. Aj vďaka tomuto prístupu to potom občas vyzerá na slovensku takto.


Platové triedy a typy konaní


Prehľad podľa platových tried ukazuje, že v štátnej správe sa zamestnávalo hlavne na vyšších (odborne či skúsenosťami/praxou) pozíciach.


Štátnej správe je vyčítaná prezamestnanosť. Minister vnútra už dávnejšie sľúbil optimalizáciu v tomto smere, avšak pri prehľade celkových čísel a porovnaní vnútorných a vonkajších výberových konaní môžme vidieť, že cca 58% pozícií bolo otvorených pre zamestnancov štátnej správy na presun v rámci odboru, či inštitúcie. Pri detailnom prehľade vo výberových konaniach sa však dá nájsť niekoľko takých, ktoré boli pôvodne otvorené interne a až keď nenašli toho správneho zamestnanca, otvorili ho "externe".


Typ výberového konaniaPočet výberových konaní
užšie vnútorné výberové konanie 1696
vonkajšie výberové konanie 1552
širšie vnútorné výberové konanie 389

Sumár


Zo zozbieraných výberových konaní z portálu slovensko.sk je možné vidieť napr. ako štát (ne)plní svoj záväzok znižovať prezamestnanosť v štátnej správe, ktoré odbory sú obsadzované naprieč inštitúciami, či rozdiely medzi jednotlivými okresmi. Taktiež z pohľadu vzdelania štátnych zamestnancov vidno nemeniaci sa dlhoročný trend vyžadovania vysokoškolského diplomu na obrovské množstvo práce v štátnej správe.


Ak vás zaujímajú konkrétne výberové konania, môžte si ich všetky pozrieť v prehľadnej tabuľke . Zároveň môžte využiť náš notifikátor výberových konaní, ktorý vás bude informovať o aktuálne otvorených pracovných pozíciach v štátnej správe podľa vami zadaných filtrov.


Ak vás článok zaujal, môžte ho zdielať na sociálnych sieťach kliknutím na ikonu sociálnej siete nižšie.


Autor: UvostatPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×