CPV kód

31213200-4

Rozvodné transformátory

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Západoslovenská distribučná, a.s. 15 260 004 382 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 27 0 Neuvedná
Východoslovenská distribučná, a. s. 28 17 958 164 EUR
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 18 0 Neuvedná

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ABB, s.r.o. 2 4 711 472 EUR
ZREW Transformatory S.A. 2 6 904 957 EUR
D.A.L.I.-M.N., s.r.o. 8 84 751 136 EUR
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. 26 83 754 528 EUR
ZREW Transformatory S.A. 1 1 765 204 EUR
GETRA DISTRIBUTION S.r.l. 1 10 593 551 EUR
D.A.L.I. – M.N., s.r.o. 1 10 163 320 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. 2 75 318 378 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Trojfázové olejové výkonové transformátory 110/23kV Západoslovenská distribučná, a.s. 5 581 054 5581054.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Trojfázové olejové výkonové transformátory 110/23kV Západoslovenská distribučná, a.s. 1 323 903 1323903.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA Východoslovenská distribučná, a. s. 4 711 472 4711472.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 6
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA Východoslovenská distribučná, a. s. 25 799 25799.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Trojfázové olejové výkonové transformátory 110/23kV Západoslovenská distribučná, a.s. 1 765 204 1765204.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA Východoslovenská distribučná, a. s. 287 576 287576.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Trojfázové distribučné transformátory 22/0,42kV Západoslovenská distribučná, a.s. 14 800 000 14800000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA Východoslovenská distribučná, a. s. 198 250 198250.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Trojfázové distribučné transformátory 22/0,42kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2017 Tovary Nie 2
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA Východoslovenská distribučná, a. s. 357 786 357786.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trojfázové olejové výkonové transformátory 110/23kV Západoslovenská distribučná, a.s. 882 602 882602.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trojfázové distribučné transformátory 22/0,42kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2017 Tovary Nie 3
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA Východoslovenská distribučná, a. s. 35 074 35074.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trojfázové distribučné transformátory 22/0,42kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2017 Tovary Nie 1
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA Východoslovenská distribučná, a. s. 157 017 157017.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trojfázové distribučné transformátory 22/0,42kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Tovary Nie 2
Trojfázové olejové výkonové transformátory 110/23kV Západoslovenská distribučná, a.s. 1 323 903 1323903.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA Východoslovenská distribučná, a. s. 179 458 179458.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trojfázové distribučné transformátory 22/0,42kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Tovary Nie 1
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA Východoslovenská distribučná, a. s. 518 254 518254.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Trojfázové distribučné transformátory 22/0,42kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Tovary Nie 1
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA Východoslovenská distribučná, a. s. 61 797 61797.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trojfázové distribučné transformátory 22/0,42kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Tovary Nie 2
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA Východoslovenská distribučná, a. s. 246 440 246440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trojfázové distribučné transformátory 22/0,42kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2019 Tovary Nie 2
Distribučné transformátory Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2019 Tovary Nie 4
Trojfázové distribučné transformátory 22/0,42kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2019 Tovary Nie 2
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA Východoslovenská distribučná, a. s. 95 441 95441.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Distribučné transformátory Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2019 Tovary Nie 1
Distribučné transformátory Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2019 Tovary Nie 8
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA Východoslovenská distribučná, a. s. 428 882 428882.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Trojfázové distribučné transformátory 22/0,42kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2019 Tovary Nie 1
Distribučné transformátory Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2020 Tovary Nie 2
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA Východoslovenská distribučná, a. s. 256 099 256099.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trojfázové distribučné transformátory 22/0,42kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2020 Tovary Nie 1
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA Východoslovenská distribučná, a. s. 184 362 184362.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Trojfázové distribučné transformátory 22/0,42kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2020 Tovary Nie 1
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA Východoslovenská distribučná, a. s. 61 866 61866.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trojfázové distribučné transformátory 22/0,42kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2020 Tovary Nie 2
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA Východoslovenská distribučná, a. s. 641 588 641588.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Distribučné transformátory Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2020 Tovary Nie 1
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA Východoslovenská distribučná, a. s. 88 059 88059.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trojfázové distribučné transformátory 22/0,42kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2019 Tovary Nie 1
Distribučné transformátory Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2019 Tovary Nie 1
Trojfázové distribučné transformátory 22/0,42kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2021 Tovary Nie 1
Trojfázové distribučné transformátory 22/0,42kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2021 Tovary Nie 1
Trojfázové distribučné transformátory – spoločné obstarávanie – PCI Západoslovenská distribučná, a.s. 37 609 649 37609649.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Trojfázové distribučné transformátory – spoločné obstarávanie – PCI Západoslovenská distribučná, a.s. 37 609 649 37609649.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Distribučné transformátory Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2021 Tovary Nie 1
Trojfázové distribučné transformátory 22/0,42kV Západoslovenská distribučná, a.s. 2021 Tovary Nie 1
Trojfázové distribučné transformátory – spoločné obstarávanie – PCI Západoslovenská distribučná, a.s. 37 609 649 37609649.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Trojfázové distribučné transformátory – spoločné obstarávanie – PCI Západoslovenská distribučná, a.s. 2 222 712 2222712.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Trojfázové distribučné transformátory – spoločné obstarávanie – PCI Západoslovenská distribučná, a.s. 2 597 655 2597655.0 EUR 2021 Tovary Áno 2

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Distribučné transformátory - Ekodizajn 2 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 7 144 902 7144902.0 EUR 15. November 2021 13. December 2021 Nie 2021-11-15 00:00:00 UTC 2021-12-13 00:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×