Dodávateľ

Centex RS, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CENTEX RS, spol. s r.o.

IČO: 36053694

Adresa: Stará Vajnorská 37, Bratislava

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3091

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. Máj 2020

Záznam platný do: 19. Máj 2023

Posledná zmena: 30. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 626 496,00 EUR 12 16
2015 12 212 901,00 EUR 31 31
2016 686 513,67 EUR 4 4
2017 115 156,33 EUR 4 4
2018 511 597,75 EUR 8 9
2019 841 617,00 EUR 5 15
2020 393 032,00 EUR 3 6
2021 185 361,00 EUR 1 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 626 496,00 EUR 12 16
2015 12 212 901,00 EUR 31 31
2016 686 513,67 EUR 4 4
2017 115 156,33 EUR 4 4
2018 511 597,75 EUR 8 9
2019 702 103,00 EUR 4 12
2020 532 546,00 EUR 4 9
2021 185 361,00 EUR 1 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mikuláš Végh SHR 1 117 162,00 117162.00 EUR
Végh Peter Agrochem 1 410 810,00 410810.00 EUR
Obec Valaliky 1 0,00 0.00 EUR
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 2 1 319 420,00 1319420.00 EUR
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo 1 825 870,00 825870.00 EUR
AGRO HN, s.r.o. 1 453 250,00 453250.00 EUR
Kremeň - Eko s.r.o. 1 92 800,00 92800.00 EUR
Družstvo Agrospol, družstvo 1 499 900,00 499900.00 EUR
Obec Nižný Hrušov 2 185 361,00 185361.00 EUR
AGRO-IPEĽ, spol. s r.o. 1 300 879,00 300879.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Kátlovce 1 305 781,00 305781.00 EUR
SHR Csernus Ladislav 1 111 000,00 111000.00 EUR
Ing.Peter Miklóš 1 101 900,00 101900.00 EUR
Obec Kluknava 1 133 266,00 133266.00 EUR
Obec Budimír 1 32 458,33 32458.33 EUR
TIS, v.o.s. 1 182 847,00 182847.00 EUR
Obec Dolná Ždaňa 1 101 583,33 101583.33 EUR
Mesto Krásno nad Kysucou 1 54 991,67 54991.67 EUR
Obec Poloma 2 137 645,00 137645.00 EUR
Jastrabá agro s.r.o. 1 49 200,00 49200.00 EUR
Obec Lemešany 2 198 641,00 198641.00 EUR
AGRO-S spol.s r.o. 1 414 104,00 414104.00 EUR
M-SZ Agro, s.r.o. 5 255 813,00 255813.00 EUR
J.V.&T., s.r.o. 2 782 030,00 782030.00 EUR
TANKÓ ŠTEFAN 1 220 083,00 220083.00 EUR
M-trade-Ag, s.r.o. 1 275 237,00 275237.00 EUR
Ing. Peter Badiar - BONUM 1 106 275,00 106275.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Kosihovce 1 298 218,00 298218.00 EUR
MATYAS s. r. o. 1 452 727,00 452727.00 EUR
Ladislav Czikó 1 204 515,00 204515.00 EUR
Obec Jánovce 2 177 871,00 177871.00 EUR
Obec Margecany 3 110 479,75 110479.75 EUR
Obec Čierne nad Topľou 2 142 227,00 142227.00 EUR
Obec Veľká Ves nad Ipľom 2 113 160,00 113160.00 EUR
AGRODRUŽSTVO SENNÉ, družstvo 1 426 350,00 426350.00 EUR
Vojtech Adam - SHR 1 337 550,00 337550.00 EUR
AGRO-VALALIKY a.s. 1 647 586,00 647586.00 EUR
Ryníková Ľubica 1 312 950,00 312950.00 EUR
Anton Kovalčík SHR 1 273 900,00 273900.00 EUR
EUROAGRO Bušince s.r.o. 1 347 150,00 347150.00 EUR
TOPAGRO s.r.o. 1 663 560,00 663560.00 EUR
DUBRAVA GROUP, a.s. 1 330 480,00 330480.00 EUR
Agro Insemas, spol s r.o. 1 317 550,00 317550.00 EUR
Beta Gabriel - samostatne hospodariaci roľník 1 327 550,00 327550.00 EUR
PROMETEUS - SLOVAKIA, s.r.o. 1 306 897,00 306897.00 EUR
ARVID, s. r. o. 1 317 550,00 317550.00 EUR
Obec Ipeľské Predmostie 1 68 798,00 68798.00 EUR
AGROBAN s.r.o. 1 365 461,00 365461.00 EUR
AGROSINTER, s.r.o. 1 365 461,00 365461.00 EUR
MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 881 474,00 881474.00 EUR
Pavlenka Jozef 1 658 500,00 658500.00 EUR
ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo 1 300 879,00 300879.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš - Pribeník 1 347 150,00 347150.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo - Veľký Lom 1 378 450,00 378450.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Drienovec 1 273 900,00 273900.00 EUR
Obec Čerhov 1 91 666,67 91666.67 EUR
Obec Dubovany 1 0,00 0.00 EUR
Jaroslav Dermek 1 407 200,00 407200.00 EUR
AGRO - PONIKY, s.r.o. 1 66 875,00 66875.00 EUR
Obec Kojšov 1 66 672,00 66672.00 EUR
Obec Malá Domaša 3 139 514,00 139514.00 EUR
Firma Gulik s.r.o. 1 13 900,00 13900.00 EUR
Obec Kokšov - Bakša 2 143 097,00 143097.00 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 7 227 099,00 227099.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup poľnohospodárskej techniky a nákup linky na pozberovú úpravu koreňovej zeleniny Mikuláš Végh SHR 428 742,00 428742.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup poľnohospodárskej techniky. Végh Peter Agrochem 439 358,00 439358.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Lis na veľké hranaté balíky Kremeň - Eko s.r.o. 86 768,00 86768.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje Družstvo Agrospol, družstvo od 500 000,00 do 550 000,00 500000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu AGRO-IPEĽ AGRO-IPEĽ, spol. s r.o. 306 897,00 306897.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie kombajnu PD Kátlovce Poľnohospodárske družstvo Kátlovce 369 933,00 369933.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov SHR Csernus Ladislav 111 000,00 111000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov Ing.Peter Miklóš 120 200,00 120200.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technológia pre pestovanie a distribúciu zeleniny TIS, v.o.s. 249 180,00 249180.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem AGRO-S, s.r.o. AGRO-S spol.s r.o. 429 304,00 429304.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia technických zariadení M-SZ Agro, s.r.o. 256 000,00 256000.0 EUR 2014 Tovary Áno 5
Obstaranie techniky v spoločnosti J.V.&T.,s.r.o. na pestovanie tekvice J.V.&T., s.r.o. 448 300,00 448300.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie techniky do rastlinnej výroby Štefan Tankó TANKÓ ŠTEFAN 220 800,00 220800.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zlepšenie výkonnosti spoločnosti M-trade-Ag, s.r.o. so zámerom diverzifikácie výrobného programu M-trade-Ag, s.r.o. 275 550,00 275550.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
MODERNIZÁCIA STROJNÝCH ZARIADENÍ KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 581 536,00 581536.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Teleskopický čelný nakladač Jastrabá agro s.r.o. 65 574,00 65574.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie poľnohospodárskej techniky pre pestovanie a zber kapusty MATYAS s. r. o. 452 728,00 452728.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie poľnohospodárskej techniky pre pestovanie a zber zemiakov Ladislav Czikó 204 515,00 204515.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
PD Kosihovce – Obilný kombajn s adaptérmi na kukuricu a slnečnicu Poľnohospodárske družstvo Kosihovce 276 048,00 276048.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie obilninových kombajnov KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 764 490,00 764490.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie obilninového kombajnu AGRODRUŽSTVO SENNÉ, družstvo 434 877,00 434877.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre Vojtecha Adama - SHR Vojtech Adam - SHR 344 301,00 344301.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre spoločnosť AGRO-VALALIKY a.s. AGRO-VALALIKY a.s. 660 537,00 660537.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie teleskopického nakladača pre Ing. Petra Badiara - BONUM Ing. Peter Badiar - BONUM 108 400,00 108400.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre Ľubicu Rynikovú Ryníková Ľubica 319 209,00 319209.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie obilninového kombajnu Anton Kovalčík SHR 279 378,00 279378.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie obilninového kombajnu EUROAGRO Bušince s.r.o. 354 093,00 354093.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie obilninového kombajnu J.V.&T., s.r.o. 380 133,00 380133.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie obilninových kombajnov TOPAGRO s.r.o. 676 830,00 676830.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie obilninového kombajnu DUBRAVA GROUP, a.s. 337 089,00 337089.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie obilninového kombajnu Agro Insemas, spol s r.o. 323 901,00 323901.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie obilninového kombajnu Beta Gabriel - samostatne hospodariaci roľník 334 101,00 334101.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu PROMETEUS - SLOVAKIA, s.r.o. 308 000,00 308000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie obilninového kombajnu ARVID, s. r. o. 323 901,00 323901.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu s prislušenstvom AGROBAN s.r.o. 370 000,00 370000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kombajn s príslušenstvom AGROSINTER, s.r.o. 370 000,00 370000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom - MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným 899 104,00 899104.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom - Jozef Pavlenka Pavlenka Jozef 671 670,00 671670.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom - ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo 306 897,00 306897.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom - Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš - Pribeník Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš - Pribeník 354 093,00 354093.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom - Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo - Veľký Lom Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo - Veľký Lom 386 019,00 386019.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom - Poľnohospodárske družstvo Drienovec Poľnohospodárske družstvo Drienovec 279 378,00 279378.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnov AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo 842 387,00 842387.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu AGRO HN AGRO HN, s.r.o. 462 315,00 462315.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Žací kombajn Jaroslav Dermek 415 344,00 415344.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technologická modernizácia živočíšnej výroby AGRO - PONIKY, s.r.o. 1 870 708,00 1870708.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Technológie pre zberný dvor v obci Ipeľské Predmostie Obec Ipeľské Predmostie 68 798,00 68798.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Strojno-technologické vybavenie pre zberný dvor v obci Jánovce Obec Jánovce 177 871,00 177871.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Nákup komunálnej techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Čerhov 120 000,00 120000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mulčovač svahový ramenový, prekopávač kompostu, vibračné sito na kompost Obec Budimír 42 000,00 42000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Vozidlo na zvoz kontajnerov s hákovým nakladačom Obec Valaliky 86 032,00 86032.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Náves Firma Gulik s.r.o. 18 578,33 18578.33 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup techniky pre spracovanie odpadu – traktor s príslušenstvom Obec Dolná Ždaňa 139 020,00 139020.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nosič kontajnerov Obec Dubovany 40 174,40 40174.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kolesový traktor Mesto Krásno nad Kysucou 86 180,00 86180.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Mobilný bubnový štiepkovač s pásovým podávačom Obec Margecany 28 000,00 28000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vybavenie zberného dvora obce Kojšov Obec Kojšov 89 801,00 89801.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Mobilný bubnový štiepkovač s pásovým podávačom Obec Margecany 33 487,59 33487.59 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zvozové vozidlo Obec Margecany 99 127,59 99127.59 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stroje pre regionálne centrum vzdelávania pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a dopravy v Lučenci Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 227 099,00 227099.0 EUR 2019 Tovary Nie 7
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Kokšov -Bakša Obec Kokšov - Bakša 145 407,00 145407.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Lemešany Obec Lemešany 203 010,00 203010.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Vybavenie zberného dvora obce Kluknava Obec Kluknava 165 655,00 165655.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Poloma Obec Poloma 140 291,00 140291.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Kompostáreň Veľká Ves nad Ipľom Obec Veľká Ves nad Ipľom 113 160,00 113160.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Malá Domaša Obec Malá Domaša 75 737,00 75737.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Čierne nad Topľou Obec Čierne nad Topľou 145 200,00 145200.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Nižný Hrušov Obec Nižný Hrušov 188 918,00 188918.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
+421475632319


centex@centex.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 29 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ján Vrábeľ
Adresa:
Majša 61 Rimavská Sobota 97901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Vrábeľ
Adresa:
Majša 61 Rimavská Sobota 97901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Marják, Ferenci & Partners s.r.o.
Adresa:
Tajovského 17 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001
Meno:
Marják & Ferenci s. r. o.
Adresa:
Tajovského 17 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001
Meno:
Juhás, Marják & Ferenci s. r. o.
Adresa:
Mojmírova 12 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×