Dodávateľ

Ing. Marián Sahul S T A V E K O

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Marián Sahul S T A V E K O

IČO: 14410923

Adresa: Benkova 13, Nitra

Registračné číslo: 2019/12-FO-A216

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. December 2019

Záznam platný do: 20. December 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 723 662,00 EUR 4 4
2015 63 800,00 EUR 1 1
2016 1 413 318,00 EUR 6 6
2017 714 220,00 EUR 4 4
2018 1 219 200,00 EUR 5 5
2019 2 221 800,00 EUR 2 2
2020 1 036 690,00 EUR 3 3
2021 2 850 500,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 371 717,00 EUR 3 3
2015 415 745,00 EUR 2 2
2016 1 413 318,00 EUR 6 6
2017 714 220,00 EUR 4 4
2018 1 219 200,00 EUR 5 5
2019 2 221 800,00 EUR 2 2
2020 1 036 690,00 EUR 3 3
2021 2 850 500,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Ratnovce 1 1 976 800,00 1976800.00 EUR
Obec Chynorany 2 187 800,00 187800.00 EUR
Mesto Trnava 2 679 540,00 679540.00 EUR
Mesto Vráble 1 155 500,00 155500.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 245 000,00 245000.00 EUR
Mesto Prievidza 1 328 200,00 328200.00 EUR
Obec Vieska nad Žitavou 1 48 900,00 48900.00 EUR
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 445 400,00 445400.00 EUR
Obec Dolné Lefantovce 2 131 916,00 131916.00 EUR
Obec Motešice 1 167 000,00 167000.00 EUR
Mesto Hlohovec 1 160 478,00 160478.00 EUR
Obec Jakubov 1 351 945,00 351945.00 EUR
Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany 1 2 363 000,00 2363000.00 EUR
Mesto Leopoldov 1 174 000,00 174000.00 EUR
Obec Lužianky 2 641 250,00 641250.00 EUR
DREVO-LÍŠKA PLUS, s.r.o. 1 960 002,00 960002.00 EUR
Obec Livinské Opatovce 1 117 000,00 117000.00 EUR
Obec Komjatice 2 448 000,00 448000.00 EUR
Obec Norovce 1 276 000,00 276000.00 EUR
Obec Voderady 1 87 239,00 87239.00 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 1 216 000,00 216000.00 EUR
Obec Nadlice 1 82 220,00 82220.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
ČOV Chynorany - II. Etapa – stavebná časť Obec Chynorany 125 215,00 125215.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Miestna komunikácia v obci Vieska nad Žitavou Obec Vieska nad Žitavou 48 900,00 48900.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Chodníky Dolné Lefantovce Obec Dolné Lefantovce 94 375,00 94375.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia odvodňovacieho kanála - Dolné Lefantovce Obec Dolné Lefantovce 45 742,00 45742.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Dobudovanie kanalizácie v obci Jakubov Obec Jakubov 412 102,00 412102.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Kanalizácia ulíc Vráble , miestna časť Dyčka Mesto Vráble 155 500,00 155500.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Parkovisko ul. Hlohová-M.R.Štefánika Hlohovec Mesto Hlohovec 190 000,00 190000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
ČOV Chynorany - II. Etapa – technologická časť Obec Chynorany 65 000,00 65000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Splašková kanalizácia (4 etapa) Obec Voderady 156 079,00 156079.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Komunikácia, chodníky a predĺženie dažďovej kanalizácie Obec Livinské Opatovce 117 000,00 117000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Lesná cesta Bukovina DREVO-LÍŠKA PLUS, s.r.o. 1 130 310,00 1130310.0 EUR 2016 Práce Áno 1
„Zberný dvor Trnovec nad Váhom“ Obec Trnovec nad Váhom 216 000,00 216000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Odvedenie odpadových vôd - Nadlice II Obec Nadlice 92 800,00 92800.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Realizácia parkoviska medzi ul. Dohnányho a A.Žarnova v Trnave Mesto Trnava 379 225,00 379225.0 EUR 2017 Práce Nie 1
SO 01 Rekonštrukcia Hollého ul. - Leopoldov Mesto Leopoldov 215 873,00 215873.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Spevnené plochy Ulica M. Rázusa - vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17-31 Mesto Prievidza 445 825,00 445825.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Miestna komunikácia a predĺženie inžinierskych sietí pre nový stavebný obvod RD Horné Motešice pri škole Obec Motešice 167 000,00 167000.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Kanalizácia III.etapa Obec Komjatice 174 000,00 174000.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Komjatice, Školská ulica – Vybudovanie infraštruktúry Obec Komjatice 274 000,00 274000.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Norovce – obecný vodovod Obec Norovce 276 000,00 276000.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Architektonické dotvorenie priestorov pred areálom V1 – 2. časť Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 245 000,00 245000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Kanalizácia obce Ratnovce Obec Ratnovce 3 329 586,00 3329586.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Vodovod Jelšovce Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 445 400,00 445400.0 EUR 2020 Práce Áno 1
KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY – III. ETAPA-1.časť Obec Lužianky 153 750,00 153750.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavarská cesta: Uzavretie a rekultivácia – plocha 2 II. /EVO/ Mesto Trnava 570 782,00 570782.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany 2 363 000,00 2363000.0 EUR 2021 Práce Áno 1
KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY – III. ETAPA-2.časť Obec Lužianky 487 500,00 487500.0 EUR 2021 Práce Nie 1
+421377828288


staveko1@staveko-smf.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 67 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Marián Sahul
Adresa:
Benkova 13 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Sahul
Adresa:
Benkova 13 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.01.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 3.09.2020 do: 19.01.2021

StiahniZáznam platný od: 13.12.2017 do: 3.09.2020

StiahniZáznam platný od: 28.07.2017 do: 13.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×