Dodávateľ

TEAM AGRO, s.r.o.

Nové Zámky
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TEAM AGRO, s.r.o.

IČO: 44828659

Adresa: Komárňanská cesta 21, Nové Zámky

Registračné číslo: 2017/7-PO-E5618

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Júl 2017

Záznam platný do: 3. Júl 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 10 039 410,00 EUR 25 25
2015 4 990 486,00 EUR 12 12
2016 816 682,00 EUR 2 2
2018 188 300,00 EUR 1 1
2019 135 720,00 EUR 1 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 10 039 410,00 EUR 25 25
2015 4 990 486,00 EUR 12 12
2016 816 682,00 EUR 2 2
2018 188 300,00 EUR 1 1
2019 135 720,00 EUR 1 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Roľnícke družstvo v Plavnici 1 478 542,00 478542.00 EUR
AGRIPENT spol. s r.o. 1 444 884,00 444884.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 188 300,00 188300.00 EUR
KUL Slovakia s. r. o. 1 399 281,00 399281.00 EUR
M.O.ABIES s.r.o. 1 232 544,00 232544.00 EUR
B.C.INVEST,a.s. 2 484 830,00 484830.00 EUR
JALES s.r.o. 1 73 731,00 73731.00 EUR
EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o. 2 311 648,00 311648.00 EUR
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 2 1 513 443,00 1513443.00 EUR
Agro Boleráz, s.r.o. 1 785 332,00 785332.00 EUR
AGRO MALINOVO, a.s. 1 533 193,00 533193.00 EUR
RAB, s.r.o. 2 576 090,00 576090.00 EUR
Jaroslav Sivý - SIBA 1 76 970,00 76970.00 EUR
KROK, spol. s r.o. 1 378 000,00 378000.00 EUR
URBÁRI, s.r.o. 2 378 682,00 378682.00 EUR
Obec Prečín 3 135 720,00 135720.00 EUR
EuroExpres Pásztor s.r.o. 1 128 700,00 128700.00 EUR
AGROSUN, spol. s r.o. 1 317 159,00 317159.00 EUR
Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom 2 750 094,00 750094.00 EUR
Roľnícke družstvo 2 720 050,00 720050.00 EUR
Green Energy s.r.o. 1 235 745,00 235745.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo v Zemnom, družstvo 1 303 075,00 303075.00 EUR
Agropotravinárske družstvo Malčice 1 1 004 112,00 1004112.00 EUR
Alica Bertóková AGROALYA 1 159 485,00 159485.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 1 556 052,00 556052.00 EUR
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 1 792 255,00 792255.00 EUR
AGRONOVA EKO, s.r.o. 1 549 314,00 549314.00 EUR
AGROECO, s.r.o. 1 1 100 405,00 1100405.00 EUR
AGROKORN, s.r.o. 1 576 000,00 576000.00 EUR
Agrowood a.s. 1 303 388,00 303388.00 EUR
AGRIA Liptovský Ondrej a.s. 1 396 839,00 396839.00 EUR
Dan - Slovakia Agrar, a.s. 1 470 053,00 470053.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Kútniky 1 459 732,00 459732.00 EUR
OSIVO a.s. 1 356 950,00 356950.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Modernizácia fariem Roľnícke družstvo v Plavnici Roľnícke družstvo v Plavnici 479 081,00 479081.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pridávanie hodnloty do poľnohospodárskych produktov KUL Slovakia s.r.o.-zmena KUL Slovakia s. r. o. 333 411,00 333411.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov- zmena M.O.ABIES s.r.o. 253 544,00 253544.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. - stroje EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o. 157 320,00 157320.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pridávanie hodnoty- RAB, s.r.o. RAB, s.r.o. 215 020,00 215020.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - stroje - EuroExpres Pásztor s.r.o. EuroExpres Pásztor s.r.o. 126 074,00 126074.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem B.C.INVEST, a.s.-stroje B.C.INVEST,a.s. 177 290,00 177290.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem AGROSUN, spol. s r.o.-stroje AGROSUN, spol. s r.o. 318 780,00 318780.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom-stroje Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom 328 014,00 328014.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka technológie pre spoločnosť Green energy s.r.o. Green Energy s.r.o. 236 900,00 236900.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka technológie pre spoločnosť URBÁRI, s.r.o. URBÁRI, s.r.o. 190 930,00 190930.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. - stroje EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o. 157 320,00 157320.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - stroje- Rodinná farma Myslina Jaroslav Sivý - SIBA 77 813,00 77813.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - stroj - PD Zemné Poľnohospodárske družstvo v Zemnom, družstvo 264 199,00 264199.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov- B.C.INVEST, a.s. B.C.INVEST,a.s. 307 600,00 307600.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem RAB, s.r.o. RAB, s.r.o. 361 659,00 361659.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Roľnícke družstvo Roľnícke družstvo 648 228,00 648228.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem APD Malčice Agropotravinárske družstvo Malčice 1 004 623,00 1004623.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Alica Bertóková AGROALYA Alica Bertóková AGROALYA 159 485,00 159485.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup techniky pre rastlinnú výrobu a ovocný sad. AGRIPENT spol. s r.o. 444 900,00 444900.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem PD Liptovská Osada Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 393 420,00 393420.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem AGRONOVA Liptov, s.r.o. AGRONOVA Liptov, s.r.o. 792 259,00 792259.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem AGRONOVA EKO, s.r.o. AGRONOVA EKO, s.r.o. 549 315,00 549315.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem AGROECO, s.r.o. AGROECO, s.r.o. 1 100 476,00 1100476.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem AGROKORN, s.r.o. AGROKORN, s.r.o. 576 449,00 576449.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pridávanie hodnoty Agrowood a.s. Agrowood a.s. 303 800,00 303800.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
MF - AGRIA Liptovský Ondrej - zmena AGRIA Liptovský Ondrej a.s. 398 380,00 398380.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy Agro Spišské Vlachy, s.r.o. - kombajn Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 466 500,00 466500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
MF - kombajn - Dan Slovakia Agrar, a.s. - zmena Dan - Slovakia Agrar, a.s. 471 200,00 471200.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
MF - kombajn -Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom - zmena Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom 423 700,00 423700.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Roľnícke družstvo- zmena Roľnícke družstvo 72 900,00 72900.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu – KROK, spol. s.r.o. KROK, spol. s r.o. 383 101,00 383101.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy Agro Boleráz, s.r.o. - zmena Agro Boleráz, s.r.o. 782 009,00 782009.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy AGRO MALINOVO, a.s. - zmena AGRO MALINOVO, a.s. 531 448,00 531448.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy Agro Spišské Vlachy, s.r.o. - zmena Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 580 208,00 580208.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Lesný traktor JALES s.r.o. 74 543,00 74543.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Náves na prepravu živých zvierat a fréza na kukuricu Poľnohospodárske družstvo Kútniky 459 732,00 459732.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Modernizácia výroby, expedície sladu a osív, modernizácia informačného systému OSIVO a.s. 356 950,00 356950.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka technológie pre spoločnosť URBÁRI, s.r.o. URBÁRI, s.r.o. 189 091,00 189091.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rameno s vysávačom a zbernou nádobou a mulčovačom pre kolesový traktor VALTRA N134A Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 190 945,00 190945.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Prečín Obec Prečín 135 720,00 135720.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
+421905434401


teamagro.vo@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 20 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Karsay
Adresa:
S. H. Vajanského 54 Nové Zámky 94079
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Karsay
Adresa:
S. H. Vajanského 54 Nové Zámky 94079
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Jún 2017
Záznam do:
25. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Karsay
Adresa:
S. H. Vajanského 54 Nové Zámky 94079
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
František Karsay
Adresa:
S. H. Vajanského 1962/54 Nové Zámky 94079
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o.
Adresa:
Podzámska 32 Nové Zámky 94001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.04.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 22.03.2018 do: 25.04.2019

StiahniZáznam platný od: 7.06.2017 do: 22.03.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×