Dodávateľ

SOME SLOVAKIA, s.r.o.

Holíč
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 176 839,00 EUR 6 7
2015 1 416 220,00 EUR 5 5
2016 950 409,83 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 176 839,00 EUR 6 7
2015 1 416 220,00 EUR 5 5
2016 950 409,83 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ján Filuš SHR 1 101 564,00 101564.00 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 184 480,00 184480.00 EUR
Obec Zemplínske Jastrabie 1 272 400,00 272400.00 EUR
RAVENA, s.r.o. 2 632 872,00 632872.00 EUR
AGRO MERNÍK, s.r.o. 1 55 100,00 55100.00 EUR
Obec Dolný Chotár 1 474 054,00 474054.00 EUR
Obec Bešeňová 1 94 310,83 94310.83 EUR
Obec Pečovská Nová Ves 1 290 000,00 290000.00 EUR
Obec Bošáca 2 197 100,00 197100.00 EUR
H & O Construktion, s.r.o. 1 90 649,00 90649.00 EUR
OVOSAD spol. s r. o. 1 152 600,00 152600.00 EUR
Ľubica Takáčová 1 132 100,00 132100.00 EUR
Poľnovitis s.r.o. 1 320 300,00 320300.00 EUR
Obec Kostolné Kračany 1 537 240,00 537240.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 8 699,00 8699.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
„Ján Filuš SHR – Dodávka strojov“. Ján Filuš SHR 112 005,00 112005.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje, náradie pre potreby živočíšnej výroby AGRO MERNÍK, s.r.o. 57 680,00 57680.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup poľnohospodárskej techniky. RAVENA, s.r.o. 161 000,00 161000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Budovanie zberného dvora v obci Bošáca a podpora separácie odpadov - I. etapa Obec Bošáca 197 100,00 197100.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Nákup techniky do vinohradu. H & O Construktion, s.r.o. 91 900,00 91900.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje do ovocného sadu OVOSAD spol. s r. o. 153 000,00 153000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárska technika Ľubica Takáčová 112 580,00 112580.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup poľnohospodárskej techniky Poľnovitis s.r.o. 350 000,00 350000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup poľnohospodárskej techniky a nákup meteorologickej stanice. RAVENA, s.r.o. 463 990,00 463990.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Vybudovanie prevádzky na výrobu biopeliet - (obstaranie techniky) Obec Dolný Chotár 474 054,00 474054.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie technológie na separovaný zber odpadu. Obec Kostolné Kračany 537 240,00 537240.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup technologického vybavenia zberného dvora Obec Zemplínske Jastrabie 269 400,00 269400.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Pečovská Nová Ves 290 000,00 290000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup obojživelného stroja a manažmentovej techniky (EVO) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 448 258,00 448258.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Traktor 4x4, traktorová vlečka, traktorový čelný nakladač, drvič odpadov -štiepkovač za traktor Obec Bešeňová 113 174,80 113174.8 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup bočnej diskovej nesenej kosy SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
+421903278478


plackova@some.sk
marincakova@some.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 17 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Oldřich Šuhájek
Adresa:
Příma 216 Jindřichův Hradec 37701
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bohdan Soukup
Adresa:
Zborská 412/III Jindřichův Hradec 37701
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×