Dodávateľ

D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Breza
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

IČO: 36394947

Adresa: Stará Ves 271, Breza

Registračné číslo: 2019/10-PO-C4255

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. Október 2019

Záznam platný do: 13. Október 2022

Posledná zmena: 5. September 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 143 365,00 EUR 1 1
2015 436 846,00 EUR 2 2
2016 1 647 763,83 EUR 6 6
2017 399 999,00 EUR 1 1
2018 669 411,00 EUR 2 2
2019 2 071 156,00 EUR 3 3
2020 649 400,00 EUR 3 3
2021 1 977 292,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 143 365,00 EUR 1 1
2015 436 846,00 EUR 2 2
2016 532 032,83 EUR 5 5
2017 1 515 730,00 EUR 2 2
2018 669 411,00 EUR 2 2
2019 2 071 156,00 EUR 3 3
2020 649 400,00 EUR 3 3
2021 1 977 292,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 482 863,00 482863.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 157 999,00 157999.00 EUR
Obec Breza 2 229 494,00 229494.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 3 119 133,00 3119133.00 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 1 073 238,00 1073238.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 1 136 530,00 1136530.00 EUR
Mesto Martin 1 305 833,00 305833.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 56 665,83 56665.83 EUR
Obec Liesek 1 232 003,00 232003.00 EUR
Mesto Námestovo 1 145 831,00 145831.00 EUR
Mesto Ružomberok 2 286 254,00 286254.00 EUR
Obec Oravský Podzámok 1 111 564,00 111564.00 EUR
Obec Podbiel 1 87 874,00 87874.00 EUR
Obec Zákamenné 1 343 000,00 343000.00 EUR
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 226 951,00 226951.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke materskej školy v Breze Obec Breza 186 190,00 186190.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Stavebné úpravy - rekonštrukcia ul. Kukučínova Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 157 999,00 157999.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Parkovacie plochy - M.R. Štefánika II. etapa. Mesto Ružomberok 199 241,00 199241.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Dokončenie I. etapy prestavby manipulačno-expedičného skladu dreva Hronec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 527 672,00 527672.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia komunikácie Horská Mesto Ružomberok 240 000,00 240000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Breza Obec Breza 158 445,00 158445.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Miestne komunikácie – Nová IBV Obec Podbiel 87 874,00 87874.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia MES Hronec II. a III. etapa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 258 168,00 2258168.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Modernizácia manipulačnej linky ML 25 na MES Ústrig, stavebné úpravy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 473 829,00 473829.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Vybudovanie chodníkov a zatrubnenia priekopy pri ceste III/2270 v obci Zákamenné - I. etapa Obec Zákamenné 343 000,00 343000.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 412 329,00 1412329.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Čierny Balog-Dobroč Banskobystrický samosprávny kraj 74 958,00 74958.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
ES Červená Skala - spevnené plochy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 319 941,00 1319941.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Odstránenie havarijných stavov ciest II. a III. triedy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 563 786,00 563786.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji Prešovský samosprávny kraj 40 207 629,00 40207629.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia chodníka v obci Liesek pri štátnej ceste II/520 Obec Liesek 232 003,00 232003.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Cyklochodník a chodník pre peších, Martin – Tomčany, I. etapa Mesto Martin 305 833,00 305833.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Chodník v obci Oravský Podzámok pri štátnej ceste I/59 Obec Oravský Podzámok 111 564,00 111564.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Budovanie verejnej kanalizácie v obci Breza Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 226 951,00 226951.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Náučný chodník – Nábrežie v Námestove Mesto Námestovo 145 831,00 145831.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Pieninskej cesty – Prielom Dunajca ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 073 238,00 1073238.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Expedičný sklad Čierny Balog LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 886 516,00 886516.0 EUR 2021 Práce Nie 1
+421435576111/5576290


dopstav@orava.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 14 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Stanislav Papajík ml.
Adresa:
Breza Breza 02953
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stanislav Papajík ml.
Adresa:
Breza Breza 02953
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stanislav Papajík
Adresa:
Breza Breza 02953
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stanislav Papajík ml.
Adresa:
Breza Breza 02953
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stanislav Papajík ml.
Adresa:
Breza Breza 02953
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stanislav Papajík ml.
Adresa:
118 Breza 02953
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stanislav Papajík
Adresa:
118 Breza 02953
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Anton Tabačák Ph.D.
Adresa:
Hlavná Oravský Biely Potok 02742

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×