Dodávateľ

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Veľké Rovné
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LEMONT - SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

IČO: 31600042

Adresa: 586, Veľké Rovné

Registračné číslo: 2020/1-PO-E3312

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Január 2020

Záznam platný do: 5. Január 2023

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 140 454,00 EUR 2 2
2015 520 713,00 EUR 5 5
2016 1 006 110,00 EUR 4 4
2017 264 618,00 EUR 1 1
2018 1 399 834,00 EUR 3 3
2019 780 720,00 EUR 3 3
2020 736 144,00 EUR 2 2
2021 567 773,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 140 454,00 EUR 2 2
2015 520 713,00 EUR 5 5
2016 1 006 110,00 EUR 4 4
2017 264 618,00 EUR 1 1
2018 1 399 834,00 EUR 3 3
2019 780 720,00 EUR 3 3
2020 736 144,00 EUR 2 2
2021 567 773,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Kotešová 1 240 585,00 240585.00 EUR
Mesto Žilina 1 293 113,00 293113.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 14 3 777 171,00 3777171.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 264 618,00 264618.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 299 732,00 299732.00 EUR
Obec Vysoká nad Kysucou 1 406 199,00 406199.00 EUR
Krajský súd v Žiline 1 134 948,00 134948.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zníženie energetickej náročností budovy obecného úradu v Kotešovej Obec Kotešová 254 970,00 254970.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Dobudovanie infraštruktúry vzdelávania vo všeobecnom lekárstve, zubnom lekárstve a nelekárskych študijných programoch JLF UK Ma Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 105 718,00 105718.0 EUR 2015 Práce Áno 1
CSS Fantázia, Horný Vadičov – Rekonštrukcia hygienických zariadení, VZT a strechy Žilinský samosprávny kraj 98 100,00 98100.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Stavebné úpravy budovy školy – prestavba dielní – SOŠ Námestovo Žilinský samosprávny kraj 71 053,00 71053.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Okresný súd Námestovo - prestavba podkrovia a strechy budovy súdu Krajský súd v Žiline 140 000,00 140000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Oprava ubytovacích priestorov JLF UK Martin Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 183 986,00 183986.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zateplenie prístavby teoretických ústavov JLF UK v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 56 067,00 56067.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia hygienických zariadení – SOŠ lesnícka J.D. Matejovie Liptovský Hrádok Žilinský samosprávny kraj 99 793,00 99793.0 EUR 2015 Práce Nie 1
SOŠ obchodu a služieb, Čadca – stavebné úpravy budovy pre umiestnenie odborov kaderník a cukrár bez technického vybavenia Žilinský samosprávny kraj 189 335,00 189335.0 EUR 2016 Práce Nie 1
SOŠ technická, Čadca - výstavba telocvične Žilinský samosprávny kraj 515 388,00 515388.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Kysucká galéria v Oščadnici - vybudovanie depozitára - kaštieľ Oščadnica Žilinský samosprávny kraj 92 358,00 92358.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Stavebné úpravy pracoviska Národnej transfúznej služby SR - Odberové centrum Žilina Národná transfúzna služba SR 366 881,00 366881.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, Žilina - Budatín, I. a II. etapa - Obnova objektu Hospodárskej budovy Bez bariér na Budatínskom hrade Žilinský samosprávny kraj 676 759,00 676759.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina - Stavebné úpravy – rekonštrukcia hygienických zariadení – škola, telocvičňa - I. etapa Žilinský samosprávny kraj 230 489,00 230489.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, Žilina - Budatín, III. Etapa – Obnova objektov – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku Žilinský samosprávny kraj 492 586,00 492586.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku, II. Etapa obnovy, technické zázemie II. etapa Žilinský samosprávny kraj 130 224,00 130224.0 EUR 2019 Práce Nie 1
SOŠ lesnícka a drevárska J. D. Matejovie Liptovský Hrádok - stavebné úpravy kuchyne a jedálne Žilinský samosprávny kraj 243 777,00 243777.0 EUR 2019 Práce Nie 1
SOŠ technická Čadca – stavebné úpravy objektu dielní a školy, výstavba spojovacej chodby Žilinský samosprávny kraj 443 031,00 443031.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline Mesto Žilina 472 410,00 472410.0 EUR 2020 Práce Áno 1
SOŠ lesnícka a drevárska, Liptovský Hrádok – stavebné úpravy historickej budovy školy blok E za účelom vytvorenia učební a dielní Žilinský samosprávny kraj 458 444,00 458444.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou Obec Vysoká nad Kysucou 406 199,00 406199.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Považské múzeum v Žiline, Hrad Strečno – stavebné úpravy hlavnej brány – rekonštrukcia strechy Žilinský samosprávny kraj 161 574,00 161574.0 EUR 2021 Práce Áno 1
+421417637648


robert.skrkon@lenot.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 183 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Alojz Škrkoň
Adresa:
586 Veľké Rovné 01362
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Škrkoň
Adresa:
586 Veľké Rovné 01362
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alojz Škrkoň
Adresa:
586 Veľké Rovné 01362
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
31. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alojz Škrkoň
Adresa:
586 Veľké Rovné 01362
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Škrkoň
Adresa:
586 Veľké Rovné 01362
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ivana Tomkowa
Adresa:
Kvačalova Žilina 01004

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.05.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 3.07.2017 do: 31.05.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×