Dodávateľ

T+T, a.s.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: T+T, a.s.

IČO: 36400491

Adresa: Andreja Kmeťa 18, Žilina

Registračné číslo: 2019/8-PO-D989

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. August 2019

Záznam platný do: 26. August 2022

Posledná zmena: 4. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 830 850,00 EUR 3 3
2015 263 280,00 EUR 2 2
2016 255 799,66 EUR 4 4
2017 3 236 283,40 EUR 5 5
2018 6 346 801,92 EUR 6 6
2019 2 813 081,83 EUR 4 4
2020 8 232 117,00 EUR 5 5
2021 35 079 897,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 830 850,00 EUR 3 3
2015 263 280,00 EUR 2 2
2016 255 799,66 EUR 4 4
2017 3 306 283,40 EUR 6 6
2018 6 093 051,92 EUR 4 4
2019 2 996 831,83 EUR 5 5
2020 8 232 117,00 EUR 5 5
2021 35 079 897,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Žilina 8 38 818 914,49 38818914.49 EUR
Obec Nedožery - Brezany 1 185 201,00 185201.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 76 298,00 76298.00 EUR
Mesto Prievidza 4 805 334,00 805334.00 EUR
Mesto Rajec 2 125 778,92 125778.92 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 2 10 234 996,00 10234996.00 EUR
Mesto Bytča 1 54,00 54.00 EUR
Obec Nová Bystrica 1 58 300,00 58300.00 EUR
Mesto Kremnica 1 262 350,00 262350.00 EUR
Mesto Rajecké Teplice 2 170 880,40 170880.40 EUR
Obec Konská 2 609 670,00 609670.00 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 1 0,00 0.00 EUR
Obec Lietavská Lúčka 3 3 535 416,00 3535416.00 EUR
Centrálny obstarávateľ 1 863 195,00 863195.00 EUR
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 1 2 311 723,00 2311723.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zber a likvidácia odpadov z obce Nedožery - Brezany Obec Nedožery - Brezany 140 000,00 140000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
SLUŽBY SÚVISIACE S ODVOZOM A LIKVIDÁCIOU ODPADU Mesto Rajec 74 845,00 74845.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie skládky TKO Mesto Kremnica 262 350,00 262350.0 EUR 2014 Služby Nie 1
SLUŽBY SÚVISIACE S ODVOZOM A LIKVIDÁCIOU ODPADU Obec Lietavská Lúčka 705 305,00 705305.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 863 195,00 863195.0 EUR 2014 Služby Nie 1
ZBER, PREPRAVA A ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU Mesto Kysucké Nové Mesto 2 631 098,00 2631098.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov Mesto Prievidza 183 600,00 183600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
ZBER A PREPRAVA KOMUNÁLNEHO ODPADU Obec Konská 293 338,00 293338.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb údržby verejnej zelene a služieb čistoty mesta Žilina. Mesto Žilina 5 413 279,00 5413279.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu Obec Lietavská Lúčka 632 073,00 632073.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu Mesto Žilina 140 000,00 140000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu Mesto Žilina 140 000,00 140000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie objemného a komunálneho odpadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 34 776,00 34776.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu Mesto Žilina 140 000,00 140000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby súvisiace s vývozom komunálneho odpadu Mesto Rajecké Teplice 92 336,18 92336.18 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a preprava komunálneho odpadu Obec Nová Bystrica 85 205,00 85205.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu Mesto Žilina 84 000,00 84000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby súvisiace s vývozom komunálneho odpadu Mesto Rajec 57 258,00 57258.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Zborov nad Bystricou 28 030,00 28030.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu Mesto Žilina 108 000,00 108000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie objemného a komunálneho odpadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 52 188,00 52188.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov Mesto Prievidza 183 750,00 183750.0 EUR 2018 Služby Nie 1
SLUŽBY V OBLASTI NAKLADANIA S ODPADMI V MIKROREGIÓNE TERCHOVSKÁ DOLINA Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 2 311 723,00 2311723.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber,preprava biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov (BRO)zo zberných nádob s objemom 120 litrov a uloženie BRO na zberný dvor Garážová 1, Prievidza do kompostárne Mesto Prievidza 390 000,00 390000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby súvisiace s vývozom komunálneho odpadu Mesto Rajecké Teplice 115 000,00 115000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) Mesto Bytča 65,00 65.0 EUR 2020 Služby Nie 1
SLUŽBY SÚVISIACE S ODVOZOM A LIKVIDÁCIOU ODPADU Obec Konská 316 332,00 316332.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a zhodnotenie BRKO/Ekologické čistenie 1100 l nádob Mesto Žilina 216 000,00 216000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby v odpadovom hospodárstve Mesto Kysucké Nové Mesto 7 603 898,00 7603898.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, preprava biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zberných nádob s objemom 140 litrov z HBV v k.ú. Prievidza a uloženie na zberný dvor Garážová 1, Prievidza do kompostárne Mesto Prievidza 68 000,00 68000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby v odpadovom hospodárstve Obec Lietavská Lúčka 2 198 038,00 2198038.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, zhodnotenie a likvidácia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a triedených zložiek komunálneho odpadu. Mesto Žilina 38 791 088,00 38791088.0 EUR 2021 Služby Nie 1
+421415621635


teate@t-t.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 40 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Anton Jánoš
Adresa:
Gabriela Povalu 20 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Anton Jánoš
Adresa:
Cesta k vodojemu 1027/40 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Marián Jurina, notár
Adresa:
Ul. Št. Moyzesa 53 Lučenec 984 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×