Dodávateľ

Unistav Teplička, s. r. o.

Teplička nad Váhom
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Unistav Teplička, s. r. o.

IČO: 36418633

Adresa: Fatranská 1326/124, Teplička nad Váhom

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2138

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Február 2020

Záznam platný do: 3. Február 2023

Posledná zmena: 5. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 59 960,00 EUR 1 1
2016 1 891 339,23 EUR 22 22
2017 5 829 420,24 EUR 11 11
2018 2 288 699,00 EUR 6 6
2019 3 536 753,00 EUR 8 8
2020 556 859,00 EUR 2 2
2021 1 163 451,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 59 960,00 EUR 1 1
2016 1 891 339,23 EUR 22 22
2017 5 097 241,24 EUR 10 10
2018 3 020 878,00 EUR 7 7
2019 3 536 753,00 EUR 8 8
2020 556 859,00 EUR 2 2
2021 1 163 451,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 42,00 42.00 EUR
Mesto Levice 1 291 188,00 291188.00 EUR
Obec Podhorie 1 141 333,00 141333.00 EUR
Obec Veľká Čalomija 1 178 395,00 178395.00 EUR
Obec Slaská 1 114 630,00 114630.00 EUR
Mesto Rajec 3 566 824,00 566824.00 EUR
Obec Ovčiarsko 1 140 041,00 140041.00 EUR
Obec Železník 1 104 223,00 104223.00 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 12 916,67 12916.67 EUR
Obec Hrnčiarovce nad Parnou 1 197 373,00 197373.00 EUR
Obec Moravany nad Váhom 1 377 989,00 377989.00 EUR
Mesto Nové Zámky 1 44 624,00 44624.00 EUR
Mesto Šaľa 2 652 398,00 652398.00 EUR
Obec Merník 1 176 628,00 176628.00 EUR
Obec Široké 1 234 379,00 234379.00 EUR
Obec Záhor 1 288 995,00 288995.00 EUR
Obec Habovka 1 553 714,00 553714.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 378 464,00 378464.00 EUR
Obec Strečno 1 59 960,00 59960.00 EUR
Obec Braväcovo 2 423 857,00 423857.00 EUR
Obec Oravská Lesná 1 579 800,00 579800.00 EUR
Obec Kukučínov 1 109 067,00 109067.00 EUR
Obec Malinovo 1 166 771,00 166771.00 EUR
Obec Lužianky 1 154 696,00 154696.00 EUR
Obec Plavecký Štvrtok 1 245 871,00 245871.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 2 833,33 2833.33 EUR
Obec Stráňavy 1 290 833,00 290833.00 EUR
Obec Trsťany 1 103 606,00 103606.00 EUR
Obec Hontianske Tesáre 1 379 166,00 379166.00 EUR
Obec Ružindol 1 538 414,00 538414.00 EUR
Obec Lednické Rovne 1 533 606,00 533606.00 EUR
Obec Vyšný Žipov 1 526 417,00 526417.00 EUR
Občianske združenie BRIEŽDENIE 1 391 583,00 391583.00 EUR
Obec Kamenná Poruba 3 2 807 693,24 2807693.24 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 6 347 848,00 347848.00 EUR
Obec Malá Domaša 1 110 000,00 110000.00 EUR
Špeciálna základná škola 1 448 000,00 448000.00 EUR
Obec Jasenové 1 53 332,23 53332.23 EUR
Obec Žehra 2 1 496 000,00 1496000.00 EUR
Obec Bánov 1 185 725,00 185725.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici 1 917 246,00 917246.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obecný úrad Podhorie Obec Podhorie 150 683,00 150683.0 EUR 2016 Práce Áno 1
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY - OVČIARSKO Obec Ovčiarsko 150 925,00 150925.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia KD v obci Železník Obec Železník 104 223,00 104223.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba voľno časového centra Obec Záhor 288 995,00 288995.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Obnova fasády budovy ZŠ J. Hollého v Šali-Veči Mesto Šaľa 129 779,00 129779.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia KD v obci Kukučínov Obec Kukučínov 109 067,00 109067.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Stavebné úpravy spoločenskej sály kultúrneho domu Obec Strečno 50 832,00 50832.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia domu smútku a okolia v obci Slaská Obec Slaská 136 155,00 136155.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a dostavba domu smútku Obec Hrnčiarovce nad Parnou 147 780,00 147780.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia materskej školy Obec Braväcovo 114 769,00 114769.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Stavebné úpravy ubytovacieho zariadenia pre ženy Občianske združenie BRIEŽDENIE 391 583,00 391583.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia priestorov objektu Doškoľovacie stredisko v ÚVTOS pre mladistvých Sučany – stavebné úpravy Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 233 578,00 233578.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Celková obnova požiarnej zbrojnice v Obci Široké Obec Široké 234 379,00 234379.0 EUR 2017 Práce Nie 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI Obec Stráňavy 290 833,00 290833.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na ulici P. O. Hviezdoslava 20 v Leviciach Mesto Levice 291 188,00 291188.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zdravotné stredisko Malinovo Obec Malinovo 166 771,00 166771.0 EUR 2018 Práce Nie 1
VÝSTAVBA NOVEJ BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY KAMENNÁ PORUBA Obec Kamenná Poruba 732 179,00 732179.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa-Veča – zníženie energetickej náročnosti Mesto Šaľa 522 619,00 522619.0 EUR 2018 Práce Áno 1
ZMENA VYUŽITIA ŠPORTOVEJ HALY NA KRYTÚ TRŽNICU, RAJEC Mesto Rajec 342 550,00 342550.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zateplenie prístavby budovy obecného úradu Obec Jasenové 99 840,91 99840.91 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zabezpečenie stavebného materiálu - polystyrénu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 44,00 44.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia objektu kultúrno - spoločenského centra Obec Malá Domaša 198 514,00 198514.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Stavebné úpravy hospodárskeho pavilónu spojené so zmenou účelu budovy. Mesto Rajec 159 722,39 159722.39 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrno spoločenského centra alebo ekvivalent Obec Trsťany 179 397,66 179397.66 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične Mesto Rajec 240 722,53 240722.53 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien a interiérových dverí Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 32 000,00 32000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Prístavba budovy materskej školy (2) Mesto Nové Zámky 83 360,00 83360.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Stavebný materiál Obec Jaslovské Bohunice 31 000,00 31000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 775,00 3775.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka stavebného materiálu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 930,00 930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia telocvične objektu Doškoľovacie stredisko - stavebné úpravy Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 40 000,00 40000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia priestorov pre zriadenie školského strediska (zváračská škola) Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 90 190,00 90190.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Obstaranie a dodávka stavebného materiálu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
VÝSTAVBA ALEBO PRESTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU S NÁSLEDNÝM PREVODOM VLASTNÍCKYCH PRÁV Obec Žehra 1 282 494,37 1282494.37 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
VÝSTAVBA ALEBO PRESTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU S NÁSLEDNÝM PREVODOM VLASTNÍCKYCH PRÁV Obec Žehra 733 351,66 733351.66 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
VÝSTAVBA ALEBO PRESTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU S NÁSLEDNÝM PREVODOM VLASTNÍCKYCH PRÁV Obec Kamenná Poruba 1 415 355,96 1415355.96 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
VÝSTAVBA ALEBO PRESTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU S NÁSLEDNÝM PREVODOM VLASTNÍCKYCH PRÁV Obec Kamenná Poruba 1 921 838,54 1921838.54 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy Vyšný Žipov Obec Vyšný Žipov 526 417,00 526417.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti administrátívnej budovy v obci Habovka - stavebné práce Obec Habovka 553 714,00 553714.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Merník Obec Merník 176 628,00 176628.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a prístavba dokončenej stavby Materskej školy, Moravany nad Váhom Obec Moravany nad Váhom 377 989,00 377989.0 EUR 2019 Práce Áno 1
REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY BRAVÄCOVO Obec Braväcovo 339 691,00 339691.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Nadstavba materskej školy a úprava areálu MŠ Obec Bánov 222 125,00 222125.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Lednické Rovne Obec Lednické Rovne 533 606,00 533606.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu Špeciálna základná škola 448 000,00 448000.0 EUR 2019 Práce Áno 1
PRÍSTAVBA MŠ LUŽIANKY A ÚPRAVA AREÁLU MŠ Obec Lužianky 154 696,00 154696.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji Obec Veľká Čalomija 178 395,00 178395.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Stavebné práce pre projekt Detský domov Prievidza – Opatovce nad Nitrou Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 378 464,00 378464.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Modernizácia administratívnych budov ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici 1 105 050,00 1105050.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti v obci Oravská Lesná Obec Oravská Lesná 579 800,00 579800.0 EUR 2019 Práce Áno 1
PS-1-20_ZVÝŠENIE KAPACITY A REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI PLAVECKÝ ŠTVRTOK Obec Plavecký Štvrtok 245 871,00 245871.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Nadstavba základnej školy v obci Ružindol Obec Ružindol 538 414,00 538414.0 EUR 2021 Práce Áno 1
HT-2_Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Hontianske Tesáre Obec Hontianske Tesáre 379 166,00 379166.0 EUR 2021 Práce Áno 1
+421903152148


obsivan@unistav.eu

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 5 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Anton Obšivan
Adresa:
Na Močiar Teplička nad Váhom 01301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Anton Obšivan
Adresa:
Na Močiar Teplička nad Váhom 01301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Čibenka s.r.o.
Adresa:
F. Urbánka 14 Púchov 02001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×