Dodávateľ

F K L a brat, spol. s r.o.

Ludanice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: F K L stavebná, spol. s r.o.

IČO: 31104266

Adresa: SNP 85, Ludanice

Registračné číslo: 2020/5-PO-D3593

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Máj 2020

Záznam platný do: 20. Máj 2023

Posledná zmena: 22. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 817 990,00 EUR 2 2
2015 736 734,00 EUR 3 3
2016 5 327 900,00 EUR 15 15
2017 1 279 991,00 EUR 4 4
2018 406 835,00 EUR 1 1
2019 1 299 915,00 EUR 2 2
2020 2 610 730,00 EUR 7 7
2021 1 854 074,00 EUR 4 4
2022 465 641,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 817 990,00 EUR 2 2
2015 736 734,00 EUR 3 3
2016 5 052 900,00 EUR 14 14
2017 1 554 991,00 EUR 5 5
2018 406 835,00 EUR 1 1
2019 1 299 915,00 EUR 2 2
2020 2 387 779,00 EUR 6 6
2021 2 077 025,00 EUR 5 5
2022 465 641,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 222 951,00 222951.00 EUR
Mesto Tlmače 1 461 713,00 461713.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 594 384,00 594384.00 EUR
Obec Ratkovce 1 77 673,00 77673.00 EUR
Mesto Topoľčany 2 1 044 094,00 1044094.00 EUR
Mesto Nitra 1 137 990,00 137990.00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 3 2 406 825,00 2406825.00 EUR
EKOLES, s. r. o. 1 992 689,00 992689.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 4 1 720 711,00 1720711.00 EUR
Mesto Dobšiná 1 565 500,00 565500.00 EUR
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 1 404 674,00 404674.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 378 145,00 378145.00 EUR
Obec Dolné Zelenice 1 236 333,00 236333.00 EUR
Obec Nové Sady 1 406 835,00 406835.00 EUR
Obec Radošovce 1 204 677,00 204677.00 EUR
Mesto Čadca 1 450 000,00 450000.00 EUR
Obec Horné Otrokovce 1 122 098,00 122098.00 EUR
Obec Čierne Kľačany 1 103 251,00 103251.00 EUR
Obec Dolné Trhovište 1 274 654,00 274654.00 EUR
Obec Jelenec 1 436 453,00 436453.00 EUR
Obec Malinovo 1 243 000,00 243000.00 EUR
Obec Koplotovce 1 105 875,00 105875.00 EUR
Mesto Veľký Meder 1 210 309,00 210309.00 EUR
Obec Lehnice 2 1 299 915,00 1299915.00 EUR
Obec Jasová 1 275 000,00 275000.00 EUR
Obec Nolčovo 1 142 350,00 142350.00 EUR
Obec Dolný Ohaj 1 465 641,00 465641.00 EUR
Obec Tekolďany 1 124 698,00 124698.00 EUR
Obec Horné Zelenice 1 157 969,00 157969.00 EUR
Domov sociálnych služieb "SLATINKA" 1 299 163,00 299163.00 EUR
LS Company s. r. o. 1 234 240,00 234240.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
PROTIPOŽIARNA LESNÁ CESTA LIEŠNICA – rekonštrukcia“ EKOLES, s. r. o. 833 200,00 833200.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zateplenie viacúčelovej obecnej budovy so sídlom Obecného úradu Obec Čierne Kľačany 144 115,00 144115.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Oprava strechy SOŠ Automobilová Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 276 740,00 276740.0 EUR 2016 Práce Nie 1
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV – MATERSKÁ ŠKOLA JELENEC Obec Jelenec 531 189,00 531189.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Chodníky a rekonštrukcia domu smútku v obci Radošovce Obec Radošovce 182 416,00 182416.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Dom smútku - Ratkovce Obec Ratkovce 99 203,00 99203.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Revitalizácia obecného parku Dolné Trhovište Obec Dolné Trhovište 222 912,00 222912.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Domu smútku v obci Koplotovce Obec Koplotovce 98 250,00 98250.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia ZŠ - Topoľová - Naviac práce Mesto Nitra 137 990,00 137990.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Obchodná akadémia Dolný Kubín – stavebné úpravy a zateplenie Žilinský samosprávny kraj 469 993,00 469993.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Spojená škola, Nižná - stavebné úpravy a zateplenie na budove internátu. Žilinský samosprávny kraj 211 911,00 211911.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia podkrovia na centrum informačných technológii a jazykovej prípravy Trnavský samosprávny kraj 736 958,00 736958.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Materská škola Malinovo Obec Malinovo 243 000,00 243000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Protipovodňové úpravy koryta toku Ráztoky Obec Nolčovo 166 201,00 166201.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce Trnavský samosprávny kraj 848 125,00 848125.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Horné Otrokovce Obec Horné Otrokovce 124 470,00 124470.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Tekolďany Obec Tekolďany 123 640,00 123640.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Dolné Zelenice 248 517,00 248517.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum informačných technológii a jazykovej prípravy Gymnázia F.V. Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica - stavebné práce Trnavský samosprávny kraj 680 000,00 680000.0 EUR 2014 Stavebné práce Nie 1
"Hospodársko - zberný dvor" - stavebná časť Obec Jasová 275 000,00 275000.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci Mesto Čadca 627 389,00 627389.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia mestského úradu – zlepšenie tepelno-technických vlastností Mesto Veľký Meder 214 818,00 214818.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Obec Horné Zelenice 172 116,00 172116.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti MŠ - Lúčik Tlmače Mesto Tlmače 516 119,00 516119.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady Obec Nové Sady 406 835,00 406835.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Lehniciach Obec Lehnice 502 990,00 502990.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach Obec Lehnice 796 925,00 796925.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy školskej jedálne Trenčiansky samosprávny kraj 315 996,00 315996.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu – Dobšiná Mesto Dobšiná 565 500,00 565500.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy Gagarinova Mesto Topoľčany 476 380,00 476380.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Lučenec - 5 stavebných objektov. Domov sociálnych služieb "SLATINKA" 1 773 948,00 1773948.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj 496 500,00 496500.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Realizácia stavby "Materská škola - Obora" LS Company s. r. o. 234 250,00 234250.0 EUR 2020 Práce Áno 1
“Obnova technického vybavenia pre moderné odborné vzdelávanie v škole budúcnosti” – stavebné práce Nitriansky samosprávny kraj 222 951,00 222951.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Centrum služieb občanom a rekonštrukcia vstupných terás Mestská časť Bratislava - Ružinov 492 672,00 492672.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske - stavebné práce Trenčiansky samosprávny kraj 265 542,00 265542.0 EUR 2021 Práce Áno 1
„Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce" - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná - Velčice Trenčiansky samosprávny kraj 642 673,00 642673.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy škôlky - Ľ.FULLU v Topoľčanoch Mesto Topoľčany 567 714,00 567714.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a prístavba zdravotného strediska Obec Dolný Ohaj 465 641,00 465641.0 EUR 2022 Práce Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 82 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
František Krchňavý
Adresa:
Slnečná 4151/51 Topoľčany 95501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
František Krchňavý
Adresa:
Slnečná 4151/51 Topoľčany 95501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária OLŠOVSKÝ, spol. s r.o.
Adresa:
G. Švéniho 6 Prievidza 97101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.03.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 1.08.2017 do: 1.03.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×