Dodávateľ

SLUŽBY - SERVIS spol. s r.o.

Michalovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SLUŽBY - SERVIS spol. s r.o.

IČO: 36579629

Adresa: Františka Hečku 1/1872, Michalovce

Registračné číslo: 2018/12-PO-E9441

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. December 2018

Záznam platný do: 3. December 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 15 978,00 EUR 6 6
2014 43 171,00 EUR 1 1
2016 35 648,00 EUR 2 3
2017 100 049,00 EUR 2 2
2019 42 499,00 EUR 1 1
2020 43 989,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 45 152,00 EUR 2 2
2015 11 200,00 EUR 4 4
2016 38 445,00 EUR 3 4
2017 100 049,00 EUR 2 2
2019 42 499,00 EUR 1 1
2020 43 989,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Liptovský Mikuláš 1 43 171,00 43171.00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 2 26 700,00 26700.00 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 6 15 978,00 15978.00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 43 989,00 43989.00 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 52 999,00 52999.00 EUR
Krajská prokuratúra 2 89 549,00 89549.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 8 948,00 8948.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Poskytovanie upratovacích služieb pre SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia 95 000,00 95000.0 EUR 2016 Služby Áno 2
Upratovacie služby Mesto Liptovský Mikuláš 38 780,00 38780.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie vnútorných priestorov v objektoch Správy budov Spišská Nová Ves Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 701,00 2701.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Upratovanie a čistenie vnútorných priestorov v objektoch Správy budov Spišská Nová Ves Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 576,00 2576.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Upratovanie a čistenie vnútorných priestorov v objektoch Správy budov Spišská Nová Ves Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 981,00 1981.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Upratovanie a čistenie vnútorných priestorov v objektoch Správy budov Spišská Nová Ves Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 968,00 2968.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Upratovanie a čistenie vnútorných priestorov v objektoch Správy budov Spišská Nová Ves Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 955,00 2955.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Upratovanie a čistenie vnútorných priestorov v objektoch Správy budov Spišská Nová Ves Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 797,00 2797.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Upratovanie priestorov Gabčíkovo SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 13 493,36 13493.36 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnej budove. Krajská prokuratúra 50 000,00 50000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnej budove. Krajská prokuratúra v Prešove 58 464,00 58464.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnej budove. Krajská prokuratúra 47 100,00 47100.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovanie administratívnych priestorov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 44 000,00 44000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Upratovanie prevádzkových priestorov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 17 750,00 17750.0 EUR 2020 Služby Nie 1
+421905249245
+421566425929


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 120 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Horňák
Adresa:
Františka Hečku 1 Michalovce 07101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Horňák
Adresa:
Františka Hečku 1 Michalovce 07101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Peter Jakubík
Adresa:
Štefánikova 76 Michalovce 07101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×